பொருளே இல்லார்க்கு தொல்லையா


MOVIE : PARASAKTHI
MUSIC : SUDHARSANAM R
SINGER : BHAGAVATHI TS

poruLE illArkku thollaiya pudhu vAzhvE illaiyaa
poruLE illArkku thollaiya pudhu vAzhvE illaiyaa
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyya
poruLE illArkku thollaiya pudhu vAzhvE illaiyaa
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyya..aa
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyyaa

pasiyaalE vaadum paavi mugathai paarpOr illaiyaa(2)
emmai kaapOr illaiyaa
Ezhai ennai aaatharikkum (2) irakkam illaiyaa
iruL neengum mArgam illaiya iRaivaa nee sollaiyya (2)

vaRumai pEyai viratta naatil vazhiyE illaiyaa(2)
athaRkazhivE illaiyaa?
poruLillaathaar illaienum ulagil
poruLillaathaar illaienum thirunALE illaiyaa
iruL neegum mArgam illaiya iRaivaa nee sollaiyaa

poruLE illArkku thollaiya pudhu vAzhvE illaiya
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyya
iruL neengum mArgam illaiya iRaiva nee sollaiyya

Tell-a-Friend