நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு


MOVIE : ENN ANNAN
MUSIC : KVM
SINGER : TMS
LYRICS : KANNADHAASAN

nenjam uNNdu nErmai uNNdu Odu rAjaa
nEram varum kaathirundhu paaru rAjaa
anji anji vaazhndathu pOdhum rAjaa(2)
nee aatRu veLLam pOlezhundhu Odu rAjaa
nenjam uNNdu nErmai uNNdu Odu rAjaa
nEram varum kaathirundhu paaru rAjaa

adimaiyin udambil ratham edharkku
thinam achchappatta kOzhaikku illam edharkku
adimaiyin udambil ratham edharkku
thinam achchappatta kOzhaikku illam edharkku
kodumaiyai kaNNdu kaNNdu bayam edharkku(2)
nee koNNdu vanndhathennadaa meesai murukku..Hai..

annaandhu paarkindra maaLigai katti
adhan aruginil Olai kudisai katti
annaandhu paarkindra maaLigai katti
adhan aruginil Olai kudisai katti
ponnaana ulagendru pErumittaal(2)
indha boomi sirikkum andha saami sirikkum..Hai..

uNNdu uNNdu endru nambi kaalai edu
ingu unnai vitaal boomiyEdhu kavalai vidu
uNNdu uNNdu endru nambi kaalai edu
ingu unnai vitaal boomiyEdhu kavalai vidu
reNdil ondrai paarpadharkku thOLainimirththu(2)
adhil needhi varavillaienil vaaLai nimirththu…Hai..

 

*******************************************************

 நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா
நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா
நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா
நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா
அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்தது போதும் ராஜா
அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்தது போதும் ராஜா
நீ ஆற்று வெள்ளம் போலெழுந்து ஓடு ராஜா… ஹே
நெஞ்சம் உண்டு நேரமை உண்டு ஓடு ராஜா
நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா

அடிமையின் உடம்பில் ரத்தம் எதற்கு
தினம் அச்சப்பட்டு கோழைக்கு இல்லம் எதற்கு
அடிமையின் உடம்பில் ரத்தம் எதற்கு
தினம் அச்சப்பட்டு கோழைக்கு இல்லம் எதற்கு
கொடுமையை கண்டு கண்டு பயம் எதற்கு
கொடுமையை கண்டு கண்டு பயம் எதற்கு
நீ கொண்டு வந்ததென்னடா மீசை முறுக்கு … ஹேய்
நெஞ்சம் உண்டு நேரமை உண்டு ஓடு ராஜா
நீ நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா

அன்னாந்து பார்கின்ற மாளிகை கட்டி
அதன் அருகினில் ஓலை குடுசை கட்டி
அன்னாந்து பார்கின்ற மாளிகை கட்டி
அதன் அருகினில் ஓலை குடுசை கட்டி
பொன்னான உலகென்று பெயருமிட்டால்
பொன்னான உலகென்று பெயருமிட்டால்
இந்த பூமி சிரிக்கும் அந்த சாமி சிரிக்கும் ஹேய்..
நெஞ்சம் உண்டு நேரமை உண்டு ஓடு ராஜா
நீ நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா

உண்டு உண்டு என்று நம்பி காலை எடு
இங்கு உன்னை விட்டால் பூமிஏது கவலை விடு
உண்டு உண்டு என்று நம்பி காலை எடு
இங்கு உன்னை விட்டால் பூமிஏது கவலை விடு
ரெண்டில் ஒன்று பார்பதற்கு தோளை நிமிர்த்து
ரெண்டில் ஒன்று பார்பதற்கு தோளை நிமிர்த்து
அதில் நீதி வரவில்லை எனில் வாளை நிமிர்த்து… ஹேய்..
நெஞ்சம் உண்டு நேரமை உண்டு ஓடு ராஜா
நீ நேரம் வரும் காத்திருந்து பாரு ராஜா