நீயும் நானுமா கண்ணா நீயும் நானுமா


MOVIE : GAURAVAM
MUSIC : MSV
SINGER : TMS

kaNNaa……
niiyum naanumaa kaNNaa niiyum naanumaa
niiyum naanumaa kaNNaa niiyum naanumaa
kaalam maaRinaal gauravam maaRumaa
kaalam maarinaal gauravam maaRumaa… NEVER
niiyum naanumaa kaNNaa niiyum naanumaa

aRivaikkoduththathO thurONarin gauravam
aRivaikkoduththathO thurONarin gauravam
avar mEl thoduththathE arjunan gauravam
-nadanthathu antha naaL
mudinthathaa baaradham
-naaLaiya baaradham yaaradhan kaaraNam
-hE… niiyum naanumaa kaNNaa niiyum naanumaa

muunRadi maN kEttaan vaamanan ulagilE
muunRadi maN kEttaan vaamanan ulagilE
muunRena vaiththathO mannavan thalaiyilE
vaLarththa en kaNNanO thanthaiyin nenjchilE
vaLarththa en kaNNanO thanthaiyin nenjchilE
maaRum avadhaaramE idhuthaan ulagilE
-ha -haa… niiyum naanumaa kaNNaa niiyum naanumaa

mannanin gauravam sadhuranggam naduvilE
marikkinRa sEnaiyO piLLaiyin vadivilE
aagattum paarkkalaam aattaththin mudivilE
arubadhai irubadhu vellumaa ulagilE
-hE niiyum naanumaa kaNNaa niiyum naanumaa
kaalam maaRinaal gauravam maaRumaa
kaalam maarinaal gauravam maaRumaa… NEVER

****************************************************

கண்ணா……
நீயும் நானுமா கண்ணா நீயும் நானுமா
நீயும் நானுமா கண்ணா நீயும் நானுமா
காலம் மாறினால் கௌரவம் மாறுமா
காலம் மாரினால் கௌரவம் மாறுமா… NEVER
நீயும் நானுமா கண்ணா நீயும் நானுமா

அறிவைக்கொடுத்ததோ துரோணரின் கௌரவம்
அறிவைக்கொடுத்ததோ துரோணரின் கௌரவம்
அவர் மேல் தொடுத்ததே அர்ஜுனன் கௌரவம்
நடந்தது அந்த நாள்
முடிந்ததா பாரதம்
நாளைய பாரதம் யாரதன் காரணம்
ஹே… நீயும் நானுமா கண்ணா நீயும் நானுமா

மூன்றடி மண் கேட்டான் வாமனன் உலகிலே
மூன்றடி மண் கேட்டான் வாமனன் உலகிலே
மூன்றென வைத்ததோ மன்னவன் தலையிலே
வளர்த்த என் கண்ணனோ தந்தையின் நெஞ்சிலே
வளர்த்த என் கண்ணனோ தந்தையின் நெஞ்சிலே
மாறும் அவதாரமே இதுதான் உலகிலே
ஹ ஹா… நீயும் நானுமா கண்ணா நீயும் நானுமா

மன்னனின் கௌரவம் சதுரங்கம் நடுவிலே
மரிக்கின்ற சேனையோ பிள்ளையின் வடிவிலே
ஆகட்டும் பார்க்கலாம் ஆட்டத்தின் முடிவிலே
அருபதை இருபது வெல்லுமா உலகிலே
ஹே நீயும் நானுமா கண்ணா நீயும் நானுமா
காலம் மாறினால் கௌரவம் மாறுமா
காலம் மாரினால் கௌரவம் மாறுமா… NEVER