பூமாலை நீயே


MOVIE : PARASAKTHI
MUSIC : SUDHARSANAM R
SINGER: BAGAVATHI TS

poomaalai neeyE puzhuthi maNmElE veeNE
vanthEn thavazhnthaai…poomaalai…
poomaalai neeyE puzhuthi maNmElE veeNE
vanthEn thavazhnthaai

paarayO enn panner selvamE
seerOdu vaazhnthOm vErOdu saaynthOm..ooo.
raajangam pOlE vaazhntha vaazhvum veeNE
aaLaana enthan vayitRil piRanthaai ..raajaaa
nee En piRanthaai..poomaalai…
poomaalai neeyE puzhuthi maNmElE veeNE
vanthEn thavazhnthaai

paRAvai veetil nee piRanthirunthaalum
pasi neengavE uNavum paRanthOdi vanthidum..ooo..
kOdaanOkOdi Ezhai mAnthar vaadum
seemaangaL vaazhum naattil piRanthaai
raajaa nee En piRanthaai …poomAlai..
poomaalai neeyE puzhuthi maNmElE veeNE
vanthEn thavazhnthaai