வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே


MOVIE : MISSIYAMMA
MUSIC : RAJESWARA RAO S
SINGER : AM RAJA & P SUSHEELA

varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE
EnO avasaramE ennai azhaikkum vaanulagE
varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE

kaadhalE kanavu ennum kavidhai thannai vaazh naaLil (2)
Or muRai paadiyE uRanggiduvEn un madiyil (2)
EnO avasaramE ennai azhaikkum vaanulagE
varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE

enthan uyir kaadhalarai iRuthiyilE kaNdaalE(2)
kaNdu naan vidai peRavE kaaththiruppaay oru kaNamE (2)
EnO avasaramE ennai azhaikkum vaanulagE
varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE
EnO avasaramE ennai azhaikkum vaanulagE
varuvEn naan unadhu maaLigaiyin vaasalukkE

***********************************************************

வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே
ஏனோ அவசரமே என்னை அழைக்கும் வானுலகே
வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே

காதலே கனவு என்னும் கவிதை தன்னை வாழ் நாளில் (2)
ஓர் முறை பாடியே உறங்கிடுவேன் உன் மடியில் (2)
ஏனோ அவசரமே என்னை அழைக்கும் வானுலகே
வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே

எந்தன் உயிர் காதலரை இறுதியிலே கண்டாலே(2)
கண்டு நான் விடை பெறவே காத்திருப்பாய் ஒரு கணமே (2)
ஏனோ அவசரமே என்னை அழைக்கும் வானுலகே
வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே
ஏனோ அவசரமே என்னை அழைக்கும் வானுலகே
வருவேன் நான் உனது மாளிகையின் வாசலுக்கே