நீ இல்லாத இடமே இல்லை


MOVIE : MOHAMMED BIN THUGLAK
MUSIC : MSV
SINGER : MSV

nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

niRam veLukka niir thaan uNdu
niir veLukka niithaan uNdu
niRam veLukka niir thaan uNdu
niir veLukka niithaan uNdu
manam veLukka ethu thaan uNdu
nabiyE un vEdham? uNdu..
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

udalukku onbathu vaasal
manadhukku eNbathu vaasal
udalukku onbathu vaasal
manadhukku eNbathu vaasal
uyirukku uyiraay kaaNum
oru vaasal paLLi vaasal
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h

iruppOrkku ellaam sontham
illaarkku ethuthaan sontham
iruppOrkku ellaam sontham
illaarkku ethuthaan sontham
-nallaarkkum pollaarkkum thaan
-naayaganE niiyE sontham
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
nii illaadha idamE illai
nii thaanE ulagin ellai
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
allaa-h allaa-h allaa-h allaa-h
********************************************************

நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
நீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

நிறம் வெளுக்க நீர் தான் உண்டு
நீர் வெளுக்க நீதான் உண்டு
நிறம் வெளுக்க நீர் தான் உண்டு
நீர் வெளுக்க நீதான் உண்டு
மனம் வெளுக்க எது தான் உண்டு
நபியே உன் வேதம்? உண்டு..
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
னீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

உடலுக்கு ஒன்பது வாசல்
மனதுக்கு எண்பது வாசல்
உடலுக்கு ஒன்பது வாசல்
மனதுக்கு எண்பது வாசல்
உயிருக்கு உயிராய் காணும்
ஒரு வாசல் பள்ளி வாசல்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்

இருப்போர்க்கு எல்லாம் சொந்தம்
இல்லார்க்கு எதுதான் சொந்தம்
இருப்போர்க்கு எல்லாம் சொந்தம்
இல்லார்க்கு எதுதான் சொந்தம்
நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் தான்
நாயகனே நீயே சொந்தம்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
னீ இல்லாத இடமே இல்லை
நீ தானே உலகின் எல்லை
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ்
_________________

தென்றல் உறங்கிய போதும்


MOVIE : PETRA MAGANAI VITRA ANNAI ??
MUSIC : MSV
SINGER : AM RAJA & P SUSHEELA

thenRal uRanggiya bOdhum thinggaL uRanggiya bOdhum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
thenRal uRanggiya bOdhum thinggaL uRanggiya bOdhum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
onRu kalanthidum nenjcham uRavai naadi kenjchum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

-niila iravilE thOnRum nilavaip pOlavE.. nilavaippOlavE
vaalai kumariyE niiyum vantha bOdhilE .. vanthabOdhilE
-nEsamaaga pEsidaamal paasam vaLarumaa
aasai thiira konjchidaamal inbam malarumaa
-nEsamaaga pEsidaamal paasam vaLarumaa
aasai thiira konjchidaamal inbam malarumaa
anbai ninainthE aadum amudha nilaiyai naadum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

aa…aa….aa…aa…….
idhaya vaanilE inba thanam? kOdiyE … thanam kOdiyE
udhayamaagiyE uunjchal aadum bOdhilE … aadum bOdhilE
vaanampaadi jOdi naamum paada mayanggumaa
vaasappuuvum thEnum pOla vaazha pazhagumaa
vaanampaadi jOdi naamum paada mayanggumaa
vaasappuuvum thEnum pOla vaazha pazhagumaa
anbai ninainthE aadum amudha nilaiyai naadum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa
onRu kalanthidum nenjcham uRavai naadi kenjchum
kaNgaL uRanggidumaa kaadhal kaNgaL uRanggidumaa.. kaadhal kaNgaL uRanggidumaa

*******************************************************

தென்றல் உறங்கிய போதும் திங்கள் உறங்கிய போதும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
தென்றல் உறங்கிய போதும் திங்கள் உறங்கிய போதும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவை நாடி கெஞ்சும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா

நீல இரவிலே தோன்றும் நிலவைப் போலவே.. நிலவைப்போலவே
வாலை குமரியே நீயும் வந்த போதிலே .. வந்தபோதிலே
நேசமாக பேசிடாமல் பாசம் வளருமா
ஆசை தீர கொஞ்சிடாமல் இன்பம் மலருமா
நேசமாக பேசிடாமல் பாசம் வளருமா
ஆசை தீர கொஞ்சிடாமல் இன்பம் மலருமா
அன்பை நினைந்தே ஆடும் அமுத நிலையை நாடும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா

ஆ…ஆ….ஆ…ஆ…….
இதய வானிலே இன்ப தனம்? கோடியே … தனம் கோடியே
உதயமாகியே ஊஞ்சல் ஆடும் போதிலே … ஆடும் போதிலே
வானம்பாடி ஜோடி நாமும் பாட மயங்குமா
வாசப்பூவும் தேனும் போல வாழ பழகுமா
வானம்பாடி ஜோடி நாமும் பாட மயங்குமா
வாசப்பூவும் தேனும் போல வாழ பழகுமா
அன்பை நினைந்தே ஆடும் அமுத நிலையை நாடும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவை நாடி கெஞ்சும்
கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா.. காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா
******************************************************

நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு


MOVIE : NENJIRUKKUM VARAI
MUSIC : VISWANATHAN MS
SINGERS : MS RAJA & TMS.

nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa yaa yaayaa yaa yaa yaayaa .. laa..laa…laa..
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
laa..laa…laa….laa….laa….

irunthaal thaanE .. selavu seyya
eduththaal thaanE … maRaiththu vaikka
koduththaal thaanE vaanggi sella
paduththaal thaanE vizhiththu koLLa
koduththaal thaanE vaanggi sella
paduththaal thaanE vizhiththu koLLa
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa…yaa…yaa… laa…laa…
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm

thuNinthaal thaanE … edhuvum mudiya
thoRanthaal thaanE…. paathai? theriya
siriththaal thaanE kavalai maRaiya
sila naaL thaanE sumaigaL kuRaiya
siriththaal thaanE kavalai maRaiya
sila naaL thaanE sumaigaL kuRaiya
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa…yaa…yaa… laa…laa…
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm

**********************************************************

நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா யா யாயா யா யா யாயா .. லா..லா…லா..
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
லா..லா…லா….லா….லா….

இருந்தால் தானே .. செலவு செய்ய
எடுத்தால் தானே … மறைத்து வைக்க
கொடுத்தால் தானே வாங்கி செல்ல
படுத்தால் தானே விழித்து கொள்ள
கொடுத்தால் தானே வாங்கி செல்ல
படுத்தால் தானே விழித்து கொள்ள
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா…யா…யா… லா…லா…
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்

துணிந்தால் தானே … எதுவும் முடிய
தொறந்தால் தானே…. பாதை? தெரிய
சிரித்தால் தானே கவலை மறைய
சில நாள் தானே சுமைகள் குறைய
சிரித்தால் தானே கவலை மறைய
சில நாள் தானே சுமைகள் குறைய
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா…யா…யா… லா…லா…
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
**************************************************

பூமுடிப்பாள் இந்த பூங்குழலி


MOVIE : NENJIRUKKUM VARAI
MUSIC : VISWANATHAN MS
SINGER : TMS.

puumudippaaL intha puungguzhali
pudhu siir peRuvaaL vaNNa thEnaruvi
puumudippaaL intha puungguzhali
pudhu siir peRuvaaL vaNNa thEnaruvi
paarvaiyilE mannam pErezhuthi
paarvaiyilE mannam pErezhuthi
adhai paarththirukkum kaNNil niirezhuthi
adhai paarththirukkum kaNNil niirezhuthi
puumudippaaL intha puungguzhali
pudhu siir peRuvaaL vaNNa thEnaruvi

ponmaNikkaNgaLil anjchanam thiitti
puuvaiyin aNNan kaivaLai puutti
ponmaNikkaNgaLil anjchanam thiitti
puuvaiyin aNNan kaivaLai puutti
thaayvazhiyE vantha naaNaththai kaatti
thaayvazhiyE vantha naaNaththai kaatti
thaan varuvaaL manggai manggaLam suutti
thaan varuvaaL manggai manggaLam suutti
puumudippaaL intha puungguzhali
pudhu siir peRuvaaL vaNNa thEnaruvi

( nigazhum paarththiba aaNdu aavaNiththinggaL irubathaam naaL… thiruvaLar selvan sivaraamanukkum, thiruvaLar selvi raajEshvarikkum, nadaipeRum thirumaNaththiRku suRRam suuzha vanthirunthu vaazhththiyaruLa vENdugiREn …. thanggaL nalvaravai virumbum raguraaman, raguraaman, raguraa..raa..raa…man.
maadhanaar thanggaL magaLenRu paarththirukka… maappiLLai munvanthu maNavaRaiyil kaaththirukka… kaadhalaaL mella kaal paarththu nadanthu vara…. kanniyavaL kaiyil katti vaiththa maalai thara… kaaLai thirukkaraththil kanagamaNi saram edukka… aanaththam paadu ena aanROr kural piRakka…. kottiyathu mELam………kuvinthathu kOdi malar… kattinaan maanggalyam……. manai vaazhga thuNai vaazhga…… kulam vaazhga………)

kaiththalam thanthEn en kaNmaNi vaazhga
kadamai mudinthathu kalyaaNam aaga
kaiththalam thanthEn en kaNmaNi vaazhga
kadamai mudinthathu kalyaaNam aaga
adaikkalam niiyenRu vanthanaL vaazha
adaikkalam niiyenRu vanthanaL vaazha
aaNdavan pOl unnai kOvil koNdaada

puumudiththaaL intha puungguzhali
pudhu siir adainthaaL vaNNa thEnaruvi
en paarvaiyilE unthan pEr ezhuthi
adhai paarththiruppEn kaNNil niirezhuthi
kaNNil niirezhuthi…. kaNNil niirezhuthi…..
*************************************************************

பூமுடிப்பாள் இந்த பூங்குழலி
புது சீர் பெறுவாள் வண்ண தேனருவி
பூமுடிப்பாள் இந்த பூங்குழலி
புது சீர் பெறுவாள் வண்ண தேனருவி
பார்வையிலே மன்னம் பேரெழுதி
பார்வையிலே மன்னம் பேரெழுதி
அதை பார்த்திருக்கும் கண்ணில் நீரெழுதி
அதை பார்த்திருக்கும் கண்ணில் நீரெழுதி
பூமுடிப்பாள் இந்த பூங்குழலி
புது சீர் பெறுவாள் வண்ண தேனருவி

பொன்மணிக்கண்களில் அஞ்சனம் தீட்டி
பூவையின் அண்ணன் கைவளை பூட்டி
பொன்மணிக்கண்களில் அஞ்சனம் தீட்டி
பூவையின் அண்ணன் கைவளை பூட்டி
தாய்வழியே வந்த நாணத்தை காட்டி
தாய்வழியே வந்த நாணத்தை காட்டி
தான் வருவாள் மங்கை மங்களம் சூட்டி
தான் வருவாள் மங்கை மங்களம் சூட்டி
பூமுடிப்பாள் இந்த பூங்குழலி
புது சீர் பெறுவாள் வண்ண தேனருவி

( நிகழும் பார்த்திப ஆண்டு ஆவணித்திங்கள் இருபதாம் நாள்… திருவளர் செல்வன் சிவராமனுக்கும், திருவளர் செல்வி ராஜேஷ்வரிக்கும், நடைபெறும் திருமணத்திற்கு சுற்றம் சூழ வந்திருந்து வாழ்த்தியருள வேண்டுகிறேன் …. தங்கள் நல்வரவை விரும்பும் ரகுராமன், ரகுராமன், ரகுரா..ரா..ரா…மன்.
மாதனார் தங்கள் மகளென்று பார்த்திருக்க… மாப்பிள்ளை முன்வந்து மணவறையில் காத்திருக்க… காதலாள் மெல்ல கால் பார்த்து நடந்து வர…. கன்னியவள் கையில் கட்டி வைத்த மாலை தர… காளை திருக்கரத்தில் கனகமணி சரம் எடுக்க… ஆனத்தம் பாடு என ஆன்றோர் குரல் பிறக்க…. கொட்டியது மேளம்………குவிந்தது கோடி மலர்… கட்டினான் மாங்கல்யம்……. மனை வாழ்க துணை வாழ்க…… குலம் வாழ்க………)

கைத்தலம் தந்தேன் என் கண்மணி வாழ்க
கடமை முடிந்தது கல்யாணம் ஆக
கைத்தலம் தந்தேன் என் கண்மணி வாழ்க
கடமை முடிந்தது கல்யாணம் ஆக
அடைக்கலம் நீயென்று வந்தனள் வாழ
அடைக்கலம் நீயென்று வந்தனள் வாழ
ஆண்டவன் போல் உன்னை கோவில் கொண்டாட

பூமுடித்தாள் இந்த பூங்குழலி
புது சீர் அடைந்தாள் வண்ண தேனருவி
என் பார்வையிலே உந்தன் பேர் எழுதி
அதை பார்த்திருப்பேன் கண்ணில் நீரெழுதி
கண்ணில் நீரெழுதி…. கண்ணில் நீரெழுதி…..

**********************************************************

நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க


MOVIE : OLI VILAKKU
MUSIC : MSV
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

naangga pudhusaa … naangga pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga
naangga pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga

 damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO 
E .. singgi ………… E … singgaa
E.. singgi……………E …. singgaa

kaNNaalE ragasiyam pEsikkittOm
-naangga reNdu pErum kaadhal valai viisipputtOm
chikkanamaa kaNNaalam mudichchikkittOm
adhai siirthiruththa muRaiyila nadaththipputtOm
peththaalum oNNu reNdu peththupOduvOm
adhukku oththumaiya reNdu pErum paadupaduvOm
uuthaari puLLaigaLai pekka maattOm
adhu uuru vambai vaanggum badi vaikka maattOm

naangga pudhusaa … naangga pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga

uuru vittu uuru maaRi pOvOmungga
aanaa unggaLai thaan pErai? vaiththu pOgamaattOm
ellOrkkum nallavaraa iruppOmungga
engga koLgaiyila ennaaLum maaRamaattOm
-nari kombu viththaalum vippOmungga
aanaa nari pOla vanjchanaigaL seyyamaattOm
paasi maNi uusi ellaam vippOmungga
aanaa kaasukkaaga maanaththaiyE vikkamaattOm

naangga .. puyshaa…aa. naangga pudhusaa kattikitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanambaadi thaanungga

padi arisi kidaikkiRa kaalaththula
-naangga padiyERi pichchai kEtka pOvathillE
kudisaiyellaam viidaagum nEraththulE
naangga theruvOram kudiyERa thEvaiyillE
sarkkaaru Ezhai pakkam irukkaiyilE
-naangga sattathittam miiRi inggE nadappathillE
ellOrum oNNaaga ninaikkaiyilE
-naangga edhaiyum eppavum inggE maRaippathillE

naangga pudhusaa … naangga pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga
-ha pudhusaa kattikkitta jOdithaanungga
nalla paattu padikkum vaanam paadithaanungga

damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
damukkadippaa diiyaalO thamukkadippaan -haayaalO
E .. singgi ………… E … singgaa
E.. singgi……………E …. singgaa
************************************************************

நாங்க புதுசா … நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க
நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க

டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
ஏ .. சிங்கி ………… ஏ … சிங்கா
ஏ.. சிங்கி……………ஏ …. சிங்கா

கண்ணாலே ரகசியம் பேசிக்கிட்டோம்
நாங்க ரெண்டு பேரும் காதல் வலை வீசிப்புட்டோம்
சிக்கனமா கண்ணாலம் முடிச்சிக்கிட்டோம்
அதை சீர்திருத்த முறையில நடத்திப்புட்டோம்
பெத்தாலும் ஒண்ணு ரெண்டு பெத்துபோடுவோம்
அதுக்கு ஒத்துமைய ரெண்டு பேரும் பாடுபடுவோம்
ஊதாரி புள்ளைகளை பெக்க மாட்டோம்
அது ஊரு வம்பை வாங்கும் படி வைக்க மாட்டோம்

நாங்க புதுசா … நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க

ஊரு விட்டு ஊரு மாறி போவோமுங்க
ஆனா உங்களை தான் பேரை? வைத்து போகமாட்டோம்
எல்லோர்க்கும் நல்லவரா இருப்போமுங்க
எங்க கொள்கையில என்னாளும் மாறமாட்டோம்
நரி கொம்பு வித்தாலும் விப்போமுங்க
ஆனா நரி போல வஞ்சனைகள் செய்யமாட்டோம்
பாசி மணி ஊசி எல்லாம் விப்போமுங்க
ஆனா காசுக்காக மானத்தையே விக்கமாட்டோம்

நாங்க .. புய்ஷா…ஆ. நாங்க புதுசா கட்டிகிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம்பாடி தானுங்க

படி அரிசி கிடைக்கிற காலத்துல
நாங்க படியேறி பிச்சை கேட்க போவதில்லே
குடிசையெல்லாம் வீடாகும் நேரத்துலே
நாங்க தெருவோரம் குடியேற தேவையில்லே
சர்க்காரு ஏழை பக்கம் இருக்கையிலே
நாங்க சட்டதிட்டம் மீறி இங்கே நடப்பதில்லே
எல்லோரும் ஒண்ணாக நினைக்கையிலே
நாங்க எதையும் எப்பவும் இங்கே மறைப்பதில்லே

னாங்க புதுசா … நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க
ஹ புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க
நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடிதானுங்க

 டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
டமுக்கடிப்பா டீயாலோ தமுக்கடிப்பான் ஹாயாலோ
ஏ .. சிங்கி ………… ஏ … சிங்கா
ஏ.. சிங்கி……………ஏ …. சிங்கா

அடிபோடி பைத்தியக்காரி


MOVIE : THAMARAI NENJAM
MUSIC : MSV
SINGER : LR ESWARI

adipOdi paiththiyakkaari naan aRiyaathavaLaa sinnanjchiRusaa
-naan aRiyaathavaLaa sinnanjchiRusaa
adipOdi paiththiyakkaari naan aRinthavaLthaan unnai purinthavaLthaan
-naan aRinthavaL thaan unnai purinthavaL thaan

-ninaiththathellaam mudiththu vittEn ini vERu aasai illai(2)
-nilai maaRappOvathillai nizhal thEdum eNNamillai (2)
-nizhal thEdum eNNamillai
adipOdi paiththiyakkaari naan aRiyaathavaLaa sinnanjchiRusaa
-naan aRinthavaL thaan unnai purinthavaL thaan

iRaivan oru naaL thuunggivittaan ezhuththai konjcham maaRRivittaan (2)
ezhuththai konjcham maaRRivittaan
ezhuthum kadhaiyai maaRRi ezhutha ennai inggE thoodhu vittaan
unnai kaNdu pEsa vittaan
adipOdi paiththiyakkaari naan aRiyaathavaLaa sinnanjchiRusaa
-naan aRinthavaL thaan unnai purinthavaL thaan

kaNgaL arugE imai irunthum kaNgaL imaiyai paarththathillai(2)
kaNgaL imaiyai paarththathillai
intha uvamai konjcham pudhumai innum unakkEn puriyavillai
vErenna solvEn theriyavillai
adipOdi paiththiyakkaari naan aRinthavaL thaan unnai purinthavaLthaan
-naan aRiyaathavaLaa sinnanchiRusaa

viLakkin oLiyaay niiyirunthaal vizhuntha nizhalaay naaniruppEn
-nizhalum oLiyum sErvathillai nilavum vaanum pirivathillai
yaadhu nenjcham dheyva nenjcham naanum dheyvam aavEnO
-naan paadhai maaRi pOvEnO

adipOdi paiththiyakkaari naan aRiyaathavaLaa sinnanjchiRusaa
-naan aRiyaathavaLaa sinnanjchiRusaa

**********************************************************

அடிபோடி பைத்தியக்காரி நான் அறியாதவளா சின்னஞ்சிறுசா
நான் அறியாதவளா சின்னஞ்சிறுசா
அடிபோடி பைத்தியக்காரி நான் அறிந்தவள்தான் உன்னை புரிந்தவள்தான்
நான் அறிந்தவள் தான் உன்னை புரிந்தவள் தான்

நினைத்ததெல்லாம் முடித்து விட்டேன் இனி வேறு ஆசை இல்லை(2)
நிலை மாறப்போவதில்லை நிழல் தேடும் எண்ணமில்லை (2)
நிழல் தேடும் எண்ணமில்லை
அடிபோடி பைத்தியக்காரி நான் அறியாதவளா சின்னஞ்சிறுசா
நான் அறிந்தவள் தான் உன்னை புரிந்தவள் தான்

இறைவன் ஒரு நாள் தூங்கிவிட்டான் எழுத்தை கொஞ்சம் மாற்றிவிட்டான் (2)
எழுத்தை கொஞ்சம் மாற்றிவிட்டான்
எழுதும் கதையை மாற்றி எழுத என்னை இங்கே தோது விட்டான்
உன்னை கண்டு பேச விட்டான்
அடிபோடி பைத்தியக்காரி நான் அறியாதவளா சின்னஞ்சிறுசா
நான் அறிந்தவள் தான் உன்னை புரிந்தவள் தான்

கண்கள் அருகே இமை இருந்தும் கண்கள் இமையை பார்த்ததில்லை(2)
கண்கள் இமையை பார்த்ததில்லை
இந்த உவமை கொஞ்சம் புதுமை இன்னும் உனக்கேன் புரியவில்லை
வேரென்ன சொல்வேன் தெரியவில்லை
அடிபோடி பைத்தியக்காரி நான் அறிந்தவள் தான் உன்னை புரிந்தவள்தான்
நான் அறியாதவளா சின்னன்சிறுசா

விளக்கின் ஒளியாய் நீயிருந்தால் விழுந்த நிழலாய் நானிருப்பேன்
நிழலும் ஒளியும் சேர்வதில்லை நிலவும் வானும் பிரிவதில்லை
யாது நெஞ்சம் தெய்வ நெஞ்சம் நானும் தெய்வம் ஆவேனோ
நான் பாதை மாறி போவேனோ

அடிபோடி பைத்தியக்காரி நான் அறியாதவளா சின்னஞ்சிறுசா
நான் அறியாதவளா சின்னஞ்சிறுசா

கல்யாண வளையோசை கொண்டு


MOVIE : URIMAIKKURAL
MUSIC : MSV
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

kalyaaNa vaLaiyOsai koNdu
kaaRRE nii munnaadi sellu
kalyaaNa vaLaiyOsai koNdu
kaaRRE nii munnaadi sellu
pinnaadi naan vaarEn enRu
kaNNaaLan kaadhOdu sollu..
maaman … en. maaman maaman en maaman
kaNsivakka? kaaththirukku kaNNiraNdum puuththirukku
vanjchi varum thEdhi sollu
vantha pinnaal miidhi sollu
kalyaaNa vaLaiyOsai koNdu
kaaRRE nii munnaadi sellu
pinnaadi naan vaarEn enRu
kaNNaaLan kaadhOdu sollu

paay virikka unnai punnai maramirukka
vaay rusikka aLLi naan kodukka
paay virikka unnai punnai maramirukka
vaay rusikka aLLi naan kodukka
kaiyOdu neyvazhiya kaNNOdu mai vazhiya
aththaanukku muththaadaththaan aasaiyirukkaadhO… aasaiyirukkaadhO

kalyaaNa vaLaiyOsai koNdu
kasthuuri maan pOla inRu
vanthaaLE iLam vaaLai thaNdu
vaadaatha veNmullai seNdu..

Er pidiththa kaigaL idai pidikka
aa..idai pidikka
-niir vayalpOl nenjchil neLinthirukka
ponnaana nelmaNigaL kaNNE un kaNmaNigaL
thaNNiirilE sevvaazhai pOl thaavi sirikkaathO..thaavi sirikkaadhO

kalyaaNa vaLaiyOsai koNdu
kasthuuri maan pOla inRu
vanthaaLE iLam vaaLai thaNdu
vaadaatha veNmullai seNdu..
*****************************************************

கல்யாண வளையோசை கொண்டு
காற்றே நீ முன்னாடி செல்லு
கல்யாண வளையோசை கொண்டு
காற்றே நீ முன்னாடி செல்லு
பின்னாடி நான் வாரேன் என்று
கண்ணாளன் காதோடு சொல்லு..
மாமன் … என். மாமன் மாமன் என் மாமன்
கண்சிவக்க? காத்திருக்கு கண்ணிரண்டும் பூத்திருக்கு
வஞ்சி வரும் தேதி சொல்லு
வந்த பின்னால் மீதி சொல்லு
கல்யாண வளையோசை கொண்டு
காற்றே நீ முன்னாடி செல்லு
பின்னாடி நான் வாரேன் என்று
கண்ணாளன் காதோடு சொல்லு

பாய் விரிக்க உன்னை புன்னை மரமிருக்க
வாய் ருசிக்க அள்ளி நான் கொடுக்க
பாய் விரிக்க உன்னை புன்னை மரமிருக்க
வாய் ருசிக்க அள்ளி நான் கொடுக்க
கையோடு நெய்வழிய கண்ணோடு மை வழிய
அத்தானுக்கு முத்தாடத்தான் ஆசையிருக்காதோ… ஆசையிருக்காதோ

கல்யாண வளையோசை கொண்டு
கச்தூரி மான் போல இன்று
வந்தாளே இளம் வாளை தண்டு
வாடாத வெண்முல்லை செண்டு..

ஏர் பிடித்த கைகள் இடை பிடிக்க
ஆ..இடை பிடிக்க
நீர் வயல்போல் நெஞ்சில் நெளிந்திருக்க
பொன்னான நெல்மணிகள் கண்ணே உன் கண்மணிகள்
தண்ணீரிலே செவ்வாழை போல் தாவி சிரிக்காதோ..தாவி சிரிக்காதோ

கல்யாண வளையோசை கொண்டு
கச்தூரி மான் போல இன்று
வந்தாளே இளம் வாளை தண்டு
வாடாத வெண்முல்லை செண்டு..

பொண்ணா பொறந்தா ஆம்பிளைக்கிட்ட கழுத்த நீட்டிக்கணும்


MOVIE : URIMAIKURAL
MUSIC : MSV
SINGER : TMS.

poNNaa poRanthaa aambiLaikkitta kazhuththa niittikkaNum
avan oNNu reNdu muuNu mudichchi pOttaa maattikkaNum
poNNaa poRanthaa aambiLaikkitta kazhuththa niittikkaNum
avan oNNu reNdu muuNu mudichchi pOttaa maattikkaNum
maanggaa thirudi thingguRa poNNE maasam eththanaiyO
konjcham maNNum thaarEn thinnudiyammaa masakkai thiiralaiyO
poNNaa poRanthaa aambiLaikkitta kazhuththa niittikkaNum
avan oNNu reNdu muuNu mudichchi pOttaa maattikkaNum

kaayaa idhu pazhamaa konjcham thottu paarkkattumaa
padu sutti iLam kutti thaNNithottiyil azhuththattumaa
paRichchaalum thuNi pOttu maRaichchaalum peNNE
paLichchenRu theriyaadhO iLam maangga munnE
adi raajaaththi nadakkumaa EmaaRRi
muzhikkuRa un puththi peN puththi pin puththi
-ha…..poNNaa poRanthaa aambiLaikkitta kazhuththa niittikkaNum
avan oNNu reNdu muuNu mudichchi pOttaa maattikkaNum

kuthira thuLLi kudhichchaa intha saattaiyil adakkiRuvEn
iLam kumari enna gavani unnai paarvaiyil madakkuvEnE
kaaRRaattam vaaykkalil paRanthOdum niiru
ennai paaththaalum theriyaadhu padu vElaikkaaran
siRu maan kutti inikkiRa thEn katti
thudikkuRa miinaattam kaN kaattum kaNNaatti
-ha….poNNaa poRanthaa aambiLaikkitta kazhuththa niittikkaNum
avan oNNu reNdu muuNu mudichchi pOttaa maattikkaNum

paruvam iLa uruvam muzhu vadivam kaattuthadii..
ennai paaththaa adi aaththaa ennai paadaa paduththuthadii..
paavaadai mElaadai ellaamE thaNNii
puuppuuvaay sottaththaan ninnaaLE kanni
en kaNpattu mayangguthu puunjchittu
maNakkuthu iirettu vayasaana iLamottu
poNNaa poRanthaa aambiLaikkitta kazhuththa niittikkaNum
avan oNNu reNdu muuNu mudichchi pOttaa maattikkaNum

*********************************************************

பொண்ணா பொறந்தா ஆம்பிளைக்கிட்ட கழுத்த நீட்டிக்கணும்
அவன் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு முடிச்சி போட்டா மாட்டிக்கணும்
பொண்ணா பொறந்தா ஆம்பிளைக்கிட்ட கழுத்த நீட்டிக்கணும்
அவன் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு முடிச்சி போட்டா மாட்டிக்கணும்
மாங்கா திருடி திங்குற பொண்ணே மாசம் எத்தனையோ
கொஞ்சம் மண்ணும் தாரேன் தின்னுடியம்மா மசக்கை தீரலையோ
பொண்ணா பொறந்தா ஆம்பிளைக்கிட்ட கழுத்த நீட்டிக்கணும்
அவன் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு முடிச்சி போட்டா மாட்டிக்கணும்

காயா இது பழமா கொஞ்சம் தொட்டு பார்க்கட்டுமா
படு சுட்டி இளம் குட்டி தண்ணிதொட்டியில் அழுத்தட்டுமா
பறிச்சாலும் துணி போட்டு மறைச்சாலும் பெண்ணே
பளிச்சென்று தெரியாதோ இளம் மாங்க முன்னே
அடி ராஜாத்தி நடக்குமா ஏமாற்றி
முழிக்குற உன் புத்தி பெண் புத்தி பின் புத்தி
ஹ…..பொண்ணா பொறந்தா ஆம்பிளைக்கிட்ட கழுத்த நீட்டிக்கணும்
அவன் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு முடிச்சி போட்டா மாட்டிக்கணும்

குதிர துள்ளி குதிச்சா இந்த சாட்டையில் அடக்கிறுவேன்
இளம் குமரி என்ன கவனி உன்னை பார்வையில் மடக்குவேனே
காற்றாட்டம் வாய்க்கலில் பறந்தோடும் நீரு
என்னை பாத்தாலும் தெரியாது படு வேலைக்காரன்
சிறு மான் குட்டி இனிக்கிற தேன் கட்டி
துடிக்குற மீனாட்டம் கண் காட்டும் கண்ணாட்டி
ஹ….பொண்ணா பொறந்தா ஆம்பிளைக்கிட்ட கழுத்த நீட்டிக்கணும்
அவன் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு முடிச்சி போட்டா மாட்டிக்கணும்

பருவம் இள உருவம் முழு வடிவம் காட்டுதடீ..
என்னை பாத்தா அடி ஆத்தா என்னை பாடா படுத்துதடீ..
பாவாடை மேலாடை எல்லாமே தண்ணீ
பூப்பூவாய் சொட்டத்தான் நின்னாளே கன்னி
என் கண்பட்டு மயங்குது பூஞ்சிட்டு
மணக்குது ஈரெட்டு வயசான இளமொட்டு
பொண்ணா பொறந்தா ஆம்பிளைக்கிட்ட கழுத்த நீட்டிக்கணும்
அவன் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு முடிச்சி போட்டா மாட்டிக்கணும்