கடலினக்கர போனோரே


MOVIE : CHEMMEEN
SINGERS : KJY.

kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
pOy varumbOL enthu koNdu varum kai niRaiyE
pOy varumbOL enthu koNdu varum…
padhinaalaam raavilE paalaazhi thiraiyilE
malsiya kannigamaarudE maaNikka kallu tharaamO
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

O..O..O..
chanthana thONiyERi pOnOrE niinggaL
pOy pOy pOy varumbOL
chanthana thONiyERi pOnOrE niinggaL
pOy pOy pOy varumbOL
veNNilaa poygaiyilE vaavum naaLilE
pon puu miininE koNdu tharaamO
-naadOdi kadhaiyilE nakshathra kadalilE
-naaga narthakimaar aNiyum
thaanaththin muththu tharaamO
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

O..O..O..
pushpaga thOniyERi pOnOrE ninggaL
pOy pOy pOy varumbOL
pushpaga thOniyERi pOnOrE ninggaL
pOy pOy pOy varumbOL
maanasa poykaiyilE maayaa ?thiibilE
maada praavinE koNdu tharaamO
aathiraa panthalil panchami thalikkaiyil
dhEva kanyakamaarudE omal puu thaali tharaamO..
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
pOy varumbOL enthu koNdu varum kai niRaiyE
pOy varumbOL enthu koNdu varum…

**********************************************

கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும் கை நிறையே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும்…
பதினாலாம் ராவிலே பாலாழி திரையிலே
மல்சிய கன்னிகமாருடே மாணிக்க கல்லு தராமோ
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

ஓ..ஓ..ஓ..
சந்தன தோணியேறி போனோரே நீங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
சந்தன தோணியேறி போனோரே நீங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
வெண்ணிலா பொய்கையிலே வாவும் நாளிலே
பொன் பூ மீனினே கொண்டு தராமோ
நாடோடி கதையிலே நக்ஷத்ர கடலிலே
நாக நர்தகிமார் அணியும்
தானத்தின் முத்து தராமோ
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

ஓ..ஓ..ஓ..
புஷ்பக தோனியேறி போனோரே நிங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
புஷ்பக தோனியேறி போனோரே நிங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
மானச பொய்கையிலே மாயா ?தீபிலே
மாட ப்ராவினே கொண்டு தராமோ
ஆதிரா பந்தலில் பன்சமி தலிக்கையில்
தேவ கன்யகமாருடே ஒமல் பூ தாலி தராமோ..
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும் கை நிறையே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும்…

**************************************************