கும்பிட போன தெய்வம்


MOVIE : THIRUPPAACHCHI
MUSIC : DHINA
SINGER : SANKAR MAHADEVAN & MALATHI

kumbidapOna deivam a..aaa.aaaa
dEy ennada ezhuvai ..matterakku vaadaa

kumbidapOna deivamada ada kurukka vanthathamma
ada kurukkE vandha deivam enn kooda aaduthamma
paala ooththudaa koozha ooththudaa
vENNdikittu vENNdikittu soodam Eththudaa
vettu oNNudaa thuNDu reNNdadaa
vetti vechcha thEngaayilE poojai paNNudaa

hai ..ellaam therinjavaNda intha muthumaari
pollaadha aaLukellaam iva oru maari
adi inthaattam aaduReeyE muthu muthu maari
manasa konjam aadiputtaa adakiReeyE thaayi
naan kObathila kObathila vanthirukENNdaa
nee manja thaNNi manja thaNNi moNdu ooththudaa
hai..chennaiyilE thaNNi illai romba kaalamaa
thaNNi lorry vanthu vidum konjjam poRamma
ennai ENNdaa kaakkavachcha
sOppu thaNNiya kEkkavachcha
saNNda savaiya aakkipputta
kuththam kuRaiya kooRipputtaa

……….aa …kumbidapOna deivam…………………

adi konja nEram aadiputtu pOgiruva maari
maththa nEram bOradikkum enna paNNa thaayii
hey..mElOgam boolOgam sontha ooru maari
naan vandhu vandhu pOvENdaa veLLi sabai thEdi
hey…aduththa veLLi aadi veLLi kaaththirukEnmmaa
aaththaa neeyum vanthuputta dhooL paRakkummaa
ada unnOda combination pudichchipOchchidaa
yaaru inga dAminEson adichchi viRattudaa
aaththaa neeyum kooda irunthaa
mElum mElum vetRi varum
naalu pErkku nanma senjjaa
boomi nammaLa suththi varum

…………..kumbidapOna deivam…………..
(O.k Good night)

Tell-a-Friend

ராங்கி ரங்கம்மா… ரவிக்கை எங்கம்மா


MOVIE : PADIKKATHAVAN (2009)
MUSIC : MANI SHARMA
SINGERS : MALATHI & UDIT NARAYANAN

M : raanggi ranggammaa… ravikkai enggammaa..
raanggi ranggammaa ravikkai enggammaa pOlaamaa
Enggi ennammaa Eththam thaanammaa niivaammaa..
FM : aasai thOsai aappam vadai thaanE
aaLaippaaru alvaa kadai thaanE
M : suththaama suththuthu sunggudi sElai
kaththaama kaththuthu kattilu mEla
FM : kuthtthaama kuththuthu aampiLLai miisai
paththaama paththuthu pombaLai aasai
M : raanggi ranggammaa ravikkai enggammaa pOlaamaa
Enggi ennammaa Eththam thaanammaa niivaammaa..

FM : neyvaazhai pOttu vachchEn vachchEn vaa maamaa..
M : ilai mElE unnai vachchi vachchi thinnalaamaa
FM : vaasam paakka vaasam paakka mEyaadhE
-nEram paaththu nenjchu mElE saayaadhE
M : pattaa pOtta idam niithaaNdi…
panggu kEkkappOREn naandhaaNdi..
FM : kuththaama kuththtuthu aambiLLai miisai
paththaama paththuthu pombaLai aasai
M : aa-haa suththaama suththuthu sunggudi sElai
aa..kaththaama kaththuthu kattilu mElE
raanggi ranggammaa ravikkai enggammaa pOlaamaa
Enggi ennamma Eththam thaanammaa niivaammaa..

M : kulukkaNdu kuttippOttu thantha puu niiyaa..
FM : kalkaNdu thatti pOttu senjcha thii niiyaa..
M : uppu pOttu uuRa vachcha maampinjchu..
echchai paNNi pichchi thaarEn naan vanthu..
FM : manjcha puusi machcham maRaichchEnE
unna paaththu vetkam tholaichchEnE

M : suththaama suththuthu sunggudi sElai
kaththaama kaththuthu kattilu mEla
FM : kuththaama kuththuthu aampiLLai miisai
paththaama paththuthu pombaLai aasai
M : raanggi ranggammaa ravikkai enggammaa pOlaamaa
Enggi ennammaa Eththam thaanammaa niivaammaa..
FM : aasai thOsai aappam vadai thaanE
aaLaippaaru alvaa kadai thaanE
M : suththaama suththuthu sunggudi sElai
kaththaama kaththuthu kattilu mEla
FM : kuththaama kuththuthu aampiLLai miisai
paththaama paththuthu pombaLai aasai

******************************************************

படம் : படிக்காதவன்
இசை : மணி சர்மா
பாடியவர்கள் : மாலதி & உதித் நாராயணன்

ஆண்: ராங்கி ரங்கம்மா… ரவிக்கை எங்கம்மா..
ராங்கி ரங்கம்மா ரவிக்கை எங்கம்மா போலாமா
ஏங்கி என்னம்மா ஏத்தம் தானம்மா நீவாம்மா..
பெண் : ஆசை தோசை ஆப்பம் வடை தானே
ஆளைப்பாரு அல்வா கடை தானே
ஆண்: சுத்தாம சுத்துது சுங்குடி சேலை
கத்தாம கத்துது கட்டிலு மேல
பெண் : குத்ட்தாம குத்துது ஆம்பிள்ளை மீசை
பத்தாம பத்துது பொம்பளை ஆசை
ஆண்: ராங்கி ரங்கம்மா ரவிக்கை எங்கம்மா போலாமா
ஏங்கி என்னம்மா ஏத்தம் தானம்மா நீவாம்மா..

பெண் : நெய்வாழை போட்டு வச்சேன் வச்சேன் வா மாமா..
ஆண்: இலை மேலே உன்னை வச்சி வச்சி தின்னலாமா
பெண் : வாசம் பாக்க வாசம் பாக்க மேயாதே
நேரம் பாத்து நெஞ்சு மேலே சாயாதே
ஆண்: பட்டா போட்ட இடம் நீதாண்டி…
பங்கு கேக்கப்போறேன் நான்தாண்டி..
பெண் : குத்தாம குத்த்டுது ஆம்பிள்ளை மீசை
பத்தாம பத்துது பொம்பளை ஆசை
ஆண்: ஆஹா சுத்தாம சுத்துது சுங்குடி சேலை
ஆ..கத்தாம கத்துது கட்டிலு மேலே
ராங்கி ரங்கம்மா ரவிக்கை எங்கம்மா போலாமா
ஏங்கி என்னம்ம ஏத்தம் தானம்மா நீவாம்மா..

ஆண்: குலுக்கண்டு குட்டிப்போட்டு தந்த பூ நீயா..
பெண் : கல்கண்டு தட்டி போட்டு செஞ்ச தீ நீயா..
ஆண்: உப்பு போட்டு ஊற வச்ச மாம்பிஞ்சு..
எச்சை பண்ணி பிச்சி தாரேன் நான் வந்து..
பெண் : மஞ்ச பூசி மச்சம் மறைச்சேனே
உன்ன பாத்து வெட்கம் தொலைச்சேனே

ஆண்: சுத்தாம சுத்துது சுங்குடி சேலை
கத்தாம கத்துது கட்டிலு மேல
பெண் : குத்தாம குத்துது ஆம்பிள்ளை மீசை
பத்தாம பத்துது பொம்பளை ஆசை
ஆண்: ராங்கி ரங்கம்மா ரவிக்கை எங்கம்மா போலாமா
ஏங்கி என்னம்மா ஏத்தம் தானம்மா நீவாம்மா..
பெண் : ஆசை தோசை ஆப்பம் வடை தானே
ஆளைப்பாரு அல்வா கடை தானே
ஆண்: சுத்தாம சுத்துது சுங்குடி சேலை
கத்தாம கத்துது கட்டிலு மேல
பெண் : குத்தாம குத்துது ஆம்பிள்ளை மீசை
பத்தாம பத்துது பொம்பளை ஆசை

*************************************