ஆஹா ஆஹா இன்று தேன் நிலவு


MOVIE : EDHIRIGAL JAKIRADHAI
MUSIC : VEDA
SINGERS : LR ESWARI

aa-haa aa-haa inRu thEn nilavu
ammammaa idhu yaar nilavu… -hO
a-h-ha a-h-haa a-ha-ha -ha -ha………inggE vaa…
aa-haa aa-haa inRu thEn nilavu
ammammaa idhu yaar nilavu… -hO
a-h-ha a-h-haa a-ha-ha -ha -ha………inggE vaa…

aa.. uLLaththil aayiram kaNgaL
uLLaaRaththaan intha peNgaL..
O..O… paadunggaL aanantha sinthu
paarunggaL vaasalil vanthu.. -hO
a-h-ha a-h-haa a-ha-ha -ha -ha………inggE vaa…
aa-haa aa-haa inRu thEn nilavu
ammammaa idhu yaar nilavu… -hO
a-h-ha a-h-haa a-ha-ha -ha -ha………inggE vaa…

O..O…enRaikkum En inbaththollai
peNNukkumEl onRum illai
O..O..O.. inRaikku naan kaNda ellai
inbamallaal onRum illai -hO
a-h-ha a-h-haa a-ha-ha -ha -ha………inggE vaa…
aa-haa aa-haa inRu thEn nilavu
ammammaa idhu yaar nilavu… -hO
a-h-ha a-h-haa a-ha-ha -ha -ha………inggE vaa…

*********** ************ ************

ஆஹா ஆஹா இன்று தேன் நிலவு
அம்மம்மா இது யார் நிலவு… ஹோ
அஹ்ஹ அஹ்ஹா அஹஹ ஹ ஹ………இங்கே வா…
ஆஹா ஆஹா இன்று தேன் நிலவு
அம்மம்மா இது யார் நிலவு… ஹோ
அஹ்ஹ அஹ்ஹா அஹஹ ஹ ஹ………இங்கே வா…

ஆ.. உள்ளத்தில் ஆயிரம் கண்கள்
உள்ளாறத்தான் இந்த பெண்கள்..
ஓ..ஓ… பாடுங்கள் ஆனந்த சிந்து
பாருங்கள் வாசலில் வந்து.. ஹோ
அஹ்ஹ அஹ்ஹா அஹஹ ஹ ஹ………இங்கே வா…
ஆஹா ஆஹா இன்று தேன் நிலவு
அம்மம்மா இது யார் நிலவு… ஹோ
அஹ்ஹ அஹ்ஹா அஹஹ ஹ ஹ………இங்கே வா…

ஓ..ஓ…என்றைக்கும் ஏன் இன்பத்தொல்லை
பெண்ணுக்குமேல் ஒன்றும் இல்லை
ஓ..ஓ..ஓ.. இன்றைக்கு நான் கண்ட எல்லை
இன்பமல்லால் ஒன்றும் இல்லை ஹோ
அஹ்ஹ அஹ்ஹா அஹஹ ஹ ஹ………இங்கே வா…
ஆஹா ஆஹா இன்று தேன் நிலவு
அம்மம்மா இது யார் நிலவு… ஹோ
அஹ்ஹ அஹ்ஹா அஹஹ ஹ ஹ………இங்கே வா…

பூவைத்த பூவைக்கு பூக்கள் சொந்தமா


MOVIE : MAATTUKKAARA VELAN
MUSIC : KVM
SINGERS : L R ESWARI & TMS.

puuvaiththa puuvaikku puukkaL sonthamaa
puuvukkum thEnukkum puu sinthum bOdhaikkum iikkaL sonthamaa
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

muththuchchimizhaa vaNNa thaththai kuralaa
un veLLai thaNdai Osai enna piLLai thamizhaa
muththuchchimizhaa vaNNa thaththai kuralaa
un veLLai thaNdai Osai enna piLLai thamizhaa
kaN pattu … aa-haa unggaL kai pattu .. O-hoo
inRu kattavizhththu ? thamizh paattu
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

pachchai vaazhai maraththukku sElai katti pOttu vaiththa panthalO
pasum paalO pazhaththudan thEn kalanththu paNNi vachcha ponggalO
sonnaal therivathillai edhuvum … aa-haa
adhai unnaal therinthu koLLa uthavum .. -hOv
sonnaal therivathillai edhuvum
adhai unnaal therinthu koLLa uthavum
kaNda pinnaal eduththu solla mudiyum
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

paLLikkaNakku konjcham sollip pazhakku
-nii illaiyenRaal naan thoduppEn kaadhal vazhakku
paLLikkaNakku konjcham sollip pazhakku
-nii illaiyenRaal naan thoduppEn kaadhal vazhakku
pOdunggaL … aa-haa kuuNdil ERRunggaL … O-hO
unggaL ponmanaththai saatchi vaiththu veRRi koLLunggaL
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

puunthOttam mella vanthu kaNNadiththu kai kodukkum jaalamO
adhu kaattum jaadai enna thaali kattum bOdhadikkum mELamO
-nanRaayirukku intha uvamai ..O-hO
intha peNNE unathu sontha udaimai
-nanRaayirukku intha uvamai
intha peNNE unathu sontha udaimai
ini ellaam pazhaguvathu urimai
puuvaiththa puuvaikku puukkaL sonthamaa
puuvukkum thEnukkum puu sinthum bOdhaikkum iikkaL sonthamaa
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..
_________________________________________________________
பூவைத்த பூவைக்கு பூக்கள் சொந்தமா
பூவுக்கும் தேனுக்கும் பூ சிந்தும் போதைக்கும் ஈக்கள் சொந்தமா
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

முத்துச்சிமிழா வண்ண தத்தை குரலா
உன் வெள்ளை தண்டை ஓசை என்ன பிள்ளை தமிழா
முத்துச்சிமிழா வண்ண தத்தை குரலா
உன் வெள்ளை தண்டை ஓசை என்ன பிள்ளை தமிழா
கண் பட்டு … ஆஹா உங்கள் கை பட்டு .. ஓஹோ
இன்று கட்டவிழ்த்து ? தமிழ் பாட்டு
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

பச்சை வாழை மரத்துக்கு சேலை கட்டி போட்டு வைத்த பந்தலோ
பசும் பாலோ பழத்துடன் தேன் கலந்து பண்ணி வச்ச பொங்கலோ
சொன்னால் தெரிவதில்லை எதுவும் … ஆஹா
அதை உன்னால் தெரிந்து கொள்ள உதவும் .. ஹோவ்
சொன்னால் தெரிவதில்லை எதுவும்
அதை உன்னால் தெரிந்து கொள்ள உதவும்
கண்ட பின்னால் எடுத்து சொல்ல முடியும்
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

பள்ளிக்கணக்கு கொஞ்சம் சொல்லிப் பழக்கு
நீ இல்லையென்றால் நான் தொடுப்பேன் காதல் வழக்கு
பள்ளிக்கணக்கு கொஞ்சம் சொல்லிப் பழக்கு
நீ இல்லையென்றால் நான் தொடுப்பேன் காதல் வழக்கு
போடுங்கள் … ஆஹா கூண்டில் ஏற்றுங்கள் … ஓஹோ
உங்கள் பொன்மனத்தை சாட்சி வைத்து வெற்றி கொள்ளுங்கள்
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

பூந்தோட்டம் மெல்ல வந்து கண்ணடித்து கை கொடுக்கும் ஜாலமோ
அது காட்டும் ஜாடை என்ன தாலி கட்டும் போதடிக்கும் மேளமோ
நன்றாயிருக்கு இந்த உவமை ..ஓஹோ
இந்த பெண்ணே உனது சொந்த உடைமை
நன்றாயிருக்கு இந்த உவமை
இந்த பெண்ணே உனது சொந்த உடைமை
இனி எல்லாம் பழகுவது உரிமை
பூவைத்த பூவைக்கு பூக்கள் சொந்தமா
பூவுக்கும் தேனுக்கும் பூ சிந்தும் போதைக்கும் ஈக்கள் சொந்தமா
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..
******************************************************

ஊரார் உறங்கையிலே உற்றாரும் தூங்கையிலே


MOVIE : NALU VELI NILAM
MUSIC : KVM
SINGERS : TRICHY LOGANATHAN & LR ESWARI

uuraar uRanggaiyilE uRRaarum thuunggaiyilE (2)
nalla paambu vEdam koNdu naan varuvEn saamaththulE (2)
uuraar uRanggaiyilE uRRaarum thuunggaiyilE
nalla paambu vEdam koNdu nadu saamam vanthaayaanaal (2)
uur kuruvi vEdam koNdu uyaraththil paRanthiduvEn (2)
nalla paambu vEdam koNdu nadu saamam vanthaayaanaal

uur kuruvi vEdam koNdu uyaraththil paRanthaayaanaal (2)
semparunthu vEdam koNdu senthuukkaay thuukkiduvEn (2)
semparunthu vEdam koNdu senthuukkaay thuukka vanthaal (2)
buumiyai kiiRi allO pullaay muLaiththiduvEn (2)
buumiyai kiiRi allO pullaay muLaiththaayaanaal (2)
kaaraampasu vEdam koNdu kadiththiduvEn anthap pullai (2)
kaaraampasu niiyaanaal kazhuththu maNi naanaavEn (2)
aalaa maraththadiyil araLich chedi aavEn (2)
aalaa maramuRangga adi maraththil vaNduRangga
un madiyil naanuRangga thennai maram peRRENdii..
aalaa maramuRangga adi maraththil vaNduRangga

aththi maramumaavEn aththanaiyum pinjchaavEn
thaththi varum machchaanukku muththu saram naanaavEn
aththi maramumaavEn aththanaiyum pinjchaavEn
aa..aa..aa..aa..aa…
O..O…O…O..

******************************************************

ஊரார் உறங்கையிலே உற்றாரும் தூங்கையிலே (2)
நல்ல பாம்பு வேடம் கொண்டு நான் வருவேன் சாமத்துலே (2)
ஊரார் உறங்கையிலே உற்றாரும் தூங்கையிலே
நல்ல பாம்பு வேடம் கொண்டு நடு சாமம் வந்தாயானால் (2)
ஊர் குருவி வேடம் கொண்டு உயரத்தில் பறந்திடுவேன் (2)
நல்ல பாம்பு வேடம் கொண்டு நடு சாமம் வந்தாயானால்

ஊர் குருவி வேடம் கொண்டு உயரத்தில் பறந்தாயானால் (2)
செம்பருந்து வேடம் கொண்டு செந்தூக்காய் தூக்கிடுவேன் (2)
செம்பருந்து வேடம் கொண்டு செந்தூக்காய் தூக்க வந்தால் (2)
பூமியை கீறி அல்லோ புல்லாய் முளைத்திடுவேன் (2)
பூமியை கீறி அல்லோ புல்லாய் முளைத்தாயானால் (2)
காராம்பசு வேடம் கொண்டு கடித்திடுவேன் அந்தப் புல்லை (2)
காராம்பசு நீயானால் கழுத்து மணி நானாவேன் (2)
ஆலா மரத்தடியில் அரளிச் செடி ஆவேன் (2)
ஆலா மரமுறங்க அடி மரத்தில் வண்டுறங்க
உன் மடியில் நானுறங்க தென்னை மரம் பெற்றேண்டீ..
ஆலா மரமுறங்க அடி மரத்தில் வண்டுறங்க

அத்தி மரமுமாவேன் அத்தனையும் பிஞ்சாவேன்
தத்தி வரும் மச்சானுக்கு முத்து சரம் நானாவேன்
அத்தி மரமுமாவேன் அத்தனையும் பிஞ்சாவேன்
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..ஆ…
ஓ..ஓ…ஓ…ஓ..

**********************************************************

ஒருவர் வாழும் ஆலயம் உருவமில்லா ஆலயம்


MOVIE : NENJIL OR AALAYAM
MUSIC : VISWANATHAAN RAMAMURTHY
SINGERS : LR ESWARI & TMS.

(onRaiyE ninaiththirunthu uurukkE vaazhnthirunthu
uyir koduththu uyir kaakkum
uththamarkkOr aalayam aa..aa..aa..aalayam )

oruvar vaazhum aalayam uruvamillaa aalayam
oruvar vaazhum aalayam uruvamillaa aalayam
nilaiththu vaazhum aalayam nenjchil Or aalayam
nilaiththu vaazhum aalayam nenjchil Or aalayam
oruvar vaazhum aalayam uruvamillaa aalayam

karuNai theyvam kaigaL niitti aNaikka thaavum aalayam
kaalamellaam thiRanthu kaaNum kadhavillaatha aalayam
paasamennum malargaLaalE puujai seyyum aalayam
thiyaagam ennum oLiyinaalE dhiibam ERRum aalayam.. dhiibam ERRum aalayam

oruvar vaazhum aalayam uruvamillaa aalayam

*************************************************************

(ஒன்றையே நினைத்திருந்து ஊருக்கே வாழ்ந்திருந்து
உயிர் கொடுத்து உயிர் காக்கும்
உத்தமர்க்கோர் ஆலயம் ஆ..ஆ..ஆ..ஆலயம் )

ஒருவர் வாழும் ஆலயம் உருவமில்லா ஆலயம்
ஒருவர் வாழும் ஆலயம் உருவமில்லா ஆலயம்
நிலைத்து வாழும் ஆலயம் நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம்
நிலைத்து வாழும் ஆலயம் நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம்
ஒருவர் வாழும் ஆலயம் உருவமில்லா ஆலயம்

கருணை தெய்வம் கைகள் நீட்டி அணைக்க தாவும் ஆலயம்
காலமெல்லாம் திறந்து காணும் கதவில்லாத ஆலயம்
பாசமென்னும் மலர்களாலே பூஜை செய்யும் ஆலயம்
தியாகம் என்னும் ஒளியினாலே தீபம் ஏற்றும் ஆலயம்.. தீபம் ஏற்றும் ஆலயம்

ஒருவர் வாழும் ஆலயம் உருவமில்லா ஆலயம்
*****************************************************

அம்மம்மா கன்னத்தில் கன்னம் வைத்து கொள்ளு


MOVIE : VALLAVAN ORUVAN
MUSIC : VEDA
SINGER : LR ESWARI

ammammaa kannaththil kannam vaiththu koLLu
kaLLuNda puuvai konjcham kiLLu
ammammammaa sugamenna sollu
-hE vaammaa thanggaththil katti vaiththa panthu
manjchaththil katti vaiththa cheNdu
aadattum vanthu ammammammaa

vaNNa kuunthal kaiyil iRangga
vattakkaNgaL paadhi uRangga
thannanthaniyE kanni mayangga vaa
aarambam unnaal aagattum munnaal
-nEram idhu thaan vaa
muththam enbathu pudhumaiyaa
mugaththukku nEraa vaa ..vaa.
vaammaa…
kannaththil kannam vaiththu koLLu
kaLLuNda puuvai konjcham kiLLu
ammammammaa sugam enna sollu…

oru thaamaraiyil unnai eduththu
Onggum maanggani saaRukoduththu
iravuchchiRaiyil kaavaliruppEn vaa
baavanai kaNNaal paadattum munnaal
paalam idhuthaan vaa
muththam enbathu pudhumaiyaa
mugaththukku nErE vaa vaa.. mugaththukku nErE vaa vaa
vaammaa… kannaththil kannam vaiththu koLLu
kaLLuNda puuvai konjcham kiLLu
ammammammaa sugamenna sollu

********************************************************

அம்மம்மா கன்னத்தில் கன்னம் வைத்து கொள்ளு
கள்ளுண்ட பூவை கொஞ்சம் கிள்ளு
அம்மம்மம்மா சுகமென்ன சொல்லு
ஹே வாம்மா தங்கத்தில் கட்டி வைத்த பந்து
மஞ்சத்தில் கட்டி வைத்த செண்டு
ஆடட்டும் வந்து அம்மம்மம்மா

வண்ண கூந்தல் கையில் இறங்க
வட்டக்கண்கள் பாதி உறங்க
தன்னந்தனியே கன்னி மயங்க வா
ஆரம்பம் உன்னால் ஆகட்டும் முன்னால்
நேரம் இது தான் வா
முத்தம் என்பது புதுமையா
முகத்துக்கு நேரா வா ..வா.
வாம்மா…
கன்னத்தில் கன்னம் வைத்து கொள்ளு
கள்ளுண்ட பூவை கொஞ்சம் கிள்ளு
அம்மம்மம்மா சுகம் என்ன சொல்லு…

ஒரு தாமரையில் உன்னை எடுத்து
ஓங்கும் மாங்கனி சாறுகொடுத்து
இரவுச்சிறையில் காவலிருப்பேன் வா
பாவனை கண்ணால் பாடட்டும் முன்னால்
பாலம் இதுதான் வா
முத்தம் என்பது புதுமையா
முகத்துக்கு நேரே வா வா.. முகத்துக்கு நேரே வா வா
வாம்மா… கன்னத்தில் கன்னம் வைத்து கொள்ளு
கள்ளுண்ட பூவை கொஞ்சம் கிள்ளு
அம்மம்மம்மா சுகமென்ன சொல்லு
_________________

பளிங்கினால் ஒரு மாளிகை


MOVIE : VALLAVAN ORUVAN
MUSIC : VEDA
SINGER : LR ESWARI

paLingginaal oru maaLigai
paruvaththaal maNi maNdabam
uyaraththil oru gOburam
unnai azhaikkuthu vaa..
paLingginaal oru maaLigai
paruvaththaal maNi maNdabam
uyaraththil oru gOburam
unnai azhaikkuthu vaa

iruppadhO oru naadaga mEdai
iravu nEraththil malligai vaadai
thiRappadhO oru sinthanai kadhavu
thEdi eduththaal aanantha uRavu
uRavu…uRavu..uRavu..uRavu..
paLingginaal oru maaLigai
paruvaththaal maNi maNdabam
uyaraththil oru gOburam
unnai azhaikkuthu vaa

-naaLai varuvathu yaarukku theriyum
-nadanthu paarththaal naadagam puriyum
kaalai pozhuthu uurukku vidiyum
kanni ninaikkum kaariyam mudiyum
mudiyum….mudiyum…mudiyum…mudiyum..
paLingginaal oru maaLigai
paruvaththaal maNi maNdabam
uyaraththil oru gOburam
unnai azhaikkuthu vaa

*********************************************************

பளிங்கினால் ஒரு மாளிகை
பருவத்தால் மணி மண்டபம்
உயரத்தில் ஒரு கோபுரம்
உன்னை அழைக்குது வா..
பளிங்கினால் ஒரு மாளிகை
பருவத்தால் மணி மண்டபம்
உயரத்தில் ஒரு கோபுரம்
உன்னை அழைக்குது வா

இருப்பதோ ஒரு நாடக மேடை
இரவு நேரத்தில் மல்லிகை வாடை
திறப்பதோ ஒரு சிந்தனை கதவு
தேடி எடுத்தால் ஆனந்த உறவு
உறவு…உறவு..உறவு..உறவு..
பளிங்கினால் ஒரு மாளிகை
பருவத்தால் மணி மண்டபம்
உயரத்தில் ஒரு கோபுரம்
உன்னை அழைக்குது வா

நாளை வருவது யாருக்கு தெரியும்
நடந்து பார்த்தால் நாடகம் புரியும்
காலை பொழுது ஊருக்கு விடியும்
கன்னி நினைக்கும் காரியம் முடியும்
முடியும்….முடியும்…முடியும்…முடியும்..
பளிங்கினால் ஒரு மாளிகை
பருவத்தால் மணி மண்டபம்
உயரத்தில் ஒரு கோபுரம்
உன்னை அழைக்குது வா