ஓ ஈசா என் ஈசா..


MOVIE : AYIRATHIL ORUVAN
MUSIC : G V PRAKASH
SINGERS : KARTHIK & ANDREYA JEREMIAH

uLLE thEda thEda…
Baby close your eyes
uLLam koNdaaduthE…
villaay anggE nii dhaan…
Baby come to me..
ambum thaLLaaduthE…

Tonight is ours..
We re under the stars
We are dancing with the spirits ?
You and me…

O…O..O…..
O.. iisaa en iisaa
saambal thinnum en iisaa
O iisaa en iisaa
Everytime everywhere get it all iisaa
O iisaa en iisaa
siRppath thalaivaa en iisaa
O iisaa en iisaa
Do the right for the people u iisaa

yeah baby… shake ur heads
c’mon … keep moving…

Come and get so close to me
that you can feel the heat my baby…
? with u all nights..
Just waking me go awe so crazy

Give way to the Lord
Give way to the Lord
Give way to the Lord
Give way to the Lord

-nii thalaivan…. mudhalvan
viLaiyaadum kalai magan
Or kalainjan iLainjan
ezhunthaaLa thaan

uu ! i can feel it
I can tast it
I can see u that u are so afraid
I am the one now the fun now
The hand away.

-naan pOdum vEsham paaththu sirikkaadhE
en uLLE visham thONdi kudikkaathE…….-hEy
O.. iisaa en iisaa
saambal thinnum en iisaa
O iisaa en iisaa
Everytime everywhere get it all iisaa
O iisaa en iisaa
siRppath thalaivaa en iisaa
O iisaa en iisaa
Do the right for the people u iisaa

Now you buy a ?
Dont push me push me
Im the ? without a base
From the skies are watching ??
Oh didnt they teach you
Pride always comes before afar
-naan padaippEn udaippEn..
unpOla kOdi seyvEn
-naan eduppEn koduppEn … iLaippaarathaan
thaamthanaththOm thathiththOm dhithiththOm dhiththOm thaththOm
thOmthanaththOm thathiththOm thadhithaathaththOm…

oru naaLil ennuL adanggum dhuusi
-nii unnaik konRu ennai yaasi…
gOvindhaa gOvindhaa take me higher gOvindhaa
gOvindhaa gOvindhaa feed my fire gOvindhaa
gOvindhaa gOvindhaa take me closer gOvindhaa
cant wait longer gOvindhaa

Tell-a-Friend

உள்ளே தேட தேட…
Baby Close your eyes
உள்ளம் கொண்டாடுதே…
வில்லாய் அங்கே நீ தான்…
Baby come to me..
அம்பும் தள்ளாடுதே…

Tonight is ours..
We re under the stars
We are dancing with the spirits ?
You and me…

ஓ…ஓ..ஓ…..
ஓ.. ஈசா என் ஈசா
சாம்பல் தின்னும் என் ஈசா
ஓ ஈசா என் ஈசா
Everytime everywhere get it all ஈசா
ஓ ஈசா என் ஈசா
சிற்ப்பத் தலைவா என் ஈசா
ஓ ஈசா என் ஈசா
Do the right for the people u ஈசா

yeah baby… shake ur heads
c’mon … keep moving…

Come and get so close to me
that you can feel the heat my baby…
? with u all nights..
Just waking me go awe so crazy

Give way to the Lord
Give way to the Lord
Give way to the Lord
Give way to the Lord

நீ தலைவன்…. முதல்வன்
விளையாடும் கலை மகன்
ஓர் கலைஞன் இளைஞன்
எழுந்தாள தான்

uu ! i can feel it
I can tast it
I can see u that u are so afraid
I am the one now the fun now
The hand away.

நான் போடும் வேஷம் பாத்து சிரிக்காதே
என் உள்ளே விஷம் தோண்டி குடிக்காதே…….ஹேய்
ஓ.. ஈசா என் ஈசா
சாம்பல் தின்னும் என் ஈசா
ஓ ஈசா என் ஈசா
Everytime everywhere get it all ஈசா
ஓ ஈசா என் ஈசா
சிற்ப்பத் தலைவா என் ஈசா
ஓ ஈசா என் ஈசா
Do the right for the people you ஈசா

Now you buy a ?
Dont push me push me
Im the ? without a base
From the skies are watching ??
Oh didnt they teach you
Pride always comes before afar
நான் படைப்பேன் உடைப்பேன்..
உன்போல கோடி செய்வேன்
நான் எடுப்பேன் கொடுப்பேன் … இளைப்பாரதான்
தாம்தனத்தோம் ததித்தோம் திதித்தோம் தித்தோம் தத்தோம்
தோம்தனத்தோம் ததித்தோம் ததிதாதத்தோம்…

ஒரு நாளில் என்னுள் அடங்கும் தூசி
நீ உன்னைக் கொன்று என்னை யாசி…
கோவிந்தா கோவிந்தா take me higher கோவிந்தா
கோவிந்தா கோவிந்தாfeed my fire கோவிந்தா
கோவிந்தா கோவிந்தா take me closer கோவிந்தா
cant wait longer கோவிந்தா