கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே


MOVIE : NADODI MANNAN
MUSIC : S M SUBBAIAH NAIDU
LYRICS : P KALYANASUNDRAM

kaNNil vanthu minnal pOl kANuthE inba
kAviya kalaiyE OviyamE
kaNNil vanthu minnal pOl kANuthE inba
kAviya kalaiyE OviyamE
sezhum kani pOla suvai tharum mAmaNi en
pAdidum pUngkuyilE
sezhum kani pOla suvai tharum mAmaNi en
pAdidum pUngkuyilE
inba kAviya kalaiyE OviyamE
kaNNil vanthu minnal pOl kANuthE inba
kAviya kalaiyE OviyamE

sudar minnal kaNdu thAzhai malarvathu pOla
unaik kaNdu uLLamE magizhnthEnE
sudar minnal kaNdu thAzhai malarvathu pOla
unaik kaNdu uLLamE magizhnthEnE
nIla vAnam illaatha UrE illai
ulaginil mazhai inRi Ethum illai
amudhE unai anRi vAzhvE illai
anbE ithu uNmaiyE
inba kAviya kalayE OviyamE

angkum ingkum viLaiyAdi alai pOla uRavAdi
angkum ingkum viLaiyAdi alai pOla uRavAdi
Anandham kANum nEram thAnE
uLLaththin AsaiyE unnai unnai thEduthE…unnai unnai thEduthE
konjchi pEsum kiLiyE nal inbam tharum jOthiyE
mAnE malarinum melliyadhu kAdhalE
konjchi pEsum kiLiyE nal inbam tharum jOthiyE
mAnE malarinum melliyadhu kAdhalE
magizhvOm nAmE pudhumai vAzhvilE
magizhvOm nAmE pudhumai vAzhvilE
inba kAviya kalaiyE OviyamE
kaNNil vanthu minnal pOl kANuthE inba
kAviya kalaiyE OviyamE

Tell-a-Friend

கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே இன்ப
காவிய கலையே ஓவியமே
கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே இன்ப
காவிய கலையே ஓவியமே
செழும் கனி போல சுவை தரும் மாமணி என்
பாடிடும் பூங்குயிலே
செழும் கனி போல சுவை தரும் மாமணி என்
பாடிடும் பூங்குயிலே
இன்ப காவிய கலையே ஓவியமே
கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே இன்ப
காவிய கலையே ஓவியமே

சுடர் மின்னல் கண்டு தாழை மலர்வது போல
உனைக் கண்டு உள்ளமே மகிழ்ந்தேனே
சுடர் மின்னல் கண்டு தாழை மலர்வது போல
உனைக் கண்டு உள்ளமே மகிழ்ந்தேனே
னீல வானம் இல்லாத ஊரே இல்லை
உலகினில் மழை இன்றி ஏதும் இல்லை
அமுதே உனை அன்றி வாழ்வே இல்லை
அன்பே இது உண்மையே
இன்ப காவிய கலயே ஓவியமே

அங்கும் இங்கும் விளையாடி அலை போல உறவாடி
அங்கும் இங்கும் விளையாடி அலை போல உறவாடி
ஆனன்தம் காணும் நேரம் தானே
உள்ளத்தின் ஆசையே உன்னை உன்னை தேடுதே…உன்னை உன்னை தேடுதே
கொஞ்சி பேசும் கிளியே நல் இன்பம் தரும் ஜோதியே
மானே மலரினும் மெல்லியது காதலே
கொஞ்சி பேசும் கிளியே நல் இன்பம் தரும் ஜோதியே
மானே மலரினும் மெல்லியது காதலே
மகிழ்வோம் நாமே புதுமை வாழ்விலே
மகிழ்வோம் நாமே புதுமை வாழ்விலே
இன்ப காவிய கலையே ஓவியமே
கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே இன்ப
காவிய கலையே ஓவியமே

தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே


MOVIE : NADODI MANNAN
MUSIC F: SUBBAIAH NAIDU S M
SINGER : CHANDRABABU J P
LYRICS : KALYANASUNDRAM P

thadukkAdhE ennai thadukkAdhE
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE
thalukki minikki en manasa kedukkAdhE
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE

muRukkAdhE summa muRukkAdhE
muRukkAdhE summa muRukkAdhE
munivarai pOlavE vEsam pOdAthE
muRukkAdhE summa muRukkAdhE
muRukkAdhE summa muRukkAdhE

unnaiyE nambinAl pizhaikka mudiyumA
UrukkuLLE niminthu nadakka mudiyumA
sonnA unakku en nilamai puriyumA
? vERa vazhi EthammA
sonnA unakku en nilamai puriyumA
? vERa vazhi EthammA
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE

sORu kaNda idam sorgkamA
Uru suththi vAzha unakkeNNamA
sORu kaNda idam sorgkamA
Uru suththi vAzha unakkeNNamA
thOzhana kAkka maRakkalaagumA
kOzhaiyE unakku mIsa vENumA
thOzhana kAkka maRakkalaagumA
kOzhaiyE unakku mIsa vENumA
muRukkAdhE summa muRukkAdhE
muRukkAdhE summa muRukkAdhE

Osi sOththula udamba vaLaththuttEn
mIsa iruppathai maRanthu irunthuttEn
vEsam kalaichchuttEn visayam purinjchittEn
vIra thIra sUranAga nAn mudivu paNNittEn
vEsam kalaichchuttEn visayam purinjchittEn
vIra thIra sUranAga nAn mudivu paNNittEn
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE……-hE..
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE

Tell-a-Friend

தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே
தலுக்கி மினிக்கி என் மனச கெடுக்காதே
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே

முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே
முனிவரை போலவே வேசம் போடாதே
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே

உன்னையே நம்பினால் பிழைக்க முடியுமா
ஊருக்குள்ளே நிமிந்து நடக்க முடியுமா
சொன்னா உனக்கு என் நிலமை புரியுமா
? வேற வழி ஏதம்மா
சொன்னா உனக்கு என் நிலமை புரியுமா
? வேற வழி ஏதம்மா
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே

சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கமா
ஊரு சுத்தி வாழ உனக்கெண்ணமா
சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கமா
ஊரு சுத்தி வாழ உனக்கெண்ணமா
தோழன காக்க மறக்கலாகுமா
கோழையே உனக்கு மீச வேணுமா
தோழன காக்க மறக்கலாகுமா
கோழையே உனக்கு மீச வேணுமா
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே

ஓசி சோத்துல உடம்ப வளத்துட்டேன்
மீச இருப்பதை மறந்து இருந்துட்டேன்
வேசம் கலைச்சுட்டேன் விசயம் புரிஞ்சிட்டேன்
வீர தீர சூரனாக நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்
வேசம் கலைச்சுட்டேன் விசயம் புரிஞ்சிட்டேன்
வீர தீர சூரனாக நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே……ஹே..
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே