காத்தாடி போல ஏண்டி என்னை சுத்துற


MOVIE : MAAYAVI
MUSIC : DEVI SHRI PRASAD
SINGER : PUSHPAVANAM KUPPUSAMI & KALPANA
LYRICS : MUTHUKUMAR

-hEy kaaththaadi pOla ENdi ennai suththuRa
-hEy chU manthira kaaLi pOttu suththa vaikkuRa
-hEy kaaththadi pOla ENdi ennai suththuRa
-hEy chU manthira kaaLi pOttu suththa vaikkuRa
ennAdi vittuputtaa romba pEsuRa
kaNNAdi nenjchu mEla kalla vIsuRa
thiNdAdi thiNdAdi thiNdAdi sokki nikkuREn…
adi ennadi ennadi kaNNadikkum pUngkodi
em manasu un iduppil mAttikkichchidI..
Ey ettadi paththadi etti ninnu kaNNadi
ketti mELam kottum munna thotta eppadi
-hEy kaaththadi pOla ENdi ennai suththuRa
-hEy chU manthira kaaLi pOttu suththa vaikkuRa

Ey siRukkii naan thikki thikki kaththi mEla nadakkuRENdi
kai vazukki un kaiya thottu paththikiRENdii
-ha Ey kiRukkaa un kaNNu reNdum paththikkiRa vaththikkuchchi daa
-nii pAththaa uLLa thappuththaNdaa nadakkuthadaa
sOkkA nikka vachchittE surukku paiyil nEkkA mudinjchi vachchitta… eppA
rEnjchi iRangga vachchitta en sinthanaiya nenjchil thaLumba vachchitta

……….-hAy ennadi ennadi……………..

o o o o .. un iduppu oru rayilu petti pOla thaan kulungguthadi
en iLamai thaNda vALam vittu kuthikkuthadi…
ada en manasu oru nagai petti pOla thaan irukkuthadaa
un vayasu atha thottu thottu thiruduthadaa
Ey achchi muRinchi pOchchidi en nenjchi ippO puththi theLinjchi pOchchidii ayyO
vetkam udanjchi pOchchidaa en mULaikkuLLa patchi paRanthu pOchchidaa..-hEy..

……….-hAy ennadi ennadi……………..

Tell-a-Friend

ஹேய் காத்தாடி போல ஏண்டி என்னை சுத்துற
ஹேய் சூ மந்திர காளி போட்டு சுத்த வைக்குற
ஹேய் காத்தாடி போல ஏண்டி என்னை சுத்துற
ஹேய் சூ மந்திர காளி போட்டு சுத்த வைக்குற
என்னாடி விட்டுபுட்டா ரொம்ப பேசுற
கண்ணாடி நெஞ்சு மேல கல்ல வீசுற
திண்டாடி திண்டாடி திண்டாடி சொக்கி நிக்குறேன்…
அடி என்னடி என்னடி கண்ணடிக்கும் பூங்கொடி
எம் மனசு உன் இடுப்பில் மாட்டிக்கிச்சிடீ..
ஏய் எட்டடி பத்தடி எட்டி நின்னு கண்ணடி
கெட்டி மேளம் கொட்டும் முன்ன தொட்ட எப்படி
ஹேய் காத்தடி போல ஏண்டி என்னை சுத்துற
ஹேய் சூ மந்திர காளி போட்டு சுத்த வைக்குற

ஏய் சிறுக்கீ நான் திக்கி திக்கி கத்தி மேல நடக்குறேண்டி
கை வழுக்கி உன் கைய தொட்டு பத்திகிறேண்டீ
ஹ ஏய் கிறுக்கா உன் கண்ணு ரெண்டும் பத்திக்கிற வத்திக்குச்சி டா
நீ பாத்தா உள்ள தப்புத்தண்டா நடக்குதடா
சோக்கா நிக்க வச்சிட்டே சுருக்கு பையில் நேக்கா முடிஞ்சி வச்சிட்ட… எப்பா
ரேஞ்சி இறங்க வச்சிட்ட என் சிந்தனைய நெஞ்சில் தளும்ப வச்சிட்ட

……….ஹாய் என்னடி என்னடி……………..

ஒ ஒ ஒ ஒ .. உன் இடுப்பு ஒரு ரயிலு பெட்டி போல தான் குலுங்குதடி
என் இளமை தண்ட வாளம் விட்டு குதிக்குதடி…
அட என் மனசு ஒரு நகை பெட்டி போல தான் இருக்குதடா
உன் வயசு அத தொட்டு தொட்டு திருடுதடா
ஏய் அச்சி முறின்சி போச்சிடி என் நெஞ்சி இப்போ புத்தி தெளிஞ்சி போச்சிடீ அய்யோ
வெட்கம் உடஞ்சி போச்சிடா என் மூளைக்குள்ள பட்சி பறந்து போச்சிடா..ஹேய்..

……….ஹாய் என்னடி என்னடி……………..