என்னுயிர் நீ தானே


MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : JENCY & KJY
LYRICS : PANCHU ARUNACHALAM

(hati aku suka awak
selalu aku cinta awak
saya pandang dirimu,saya berhari-hari hidup kau
pada seorang hati,padamu )

ennuyir nii thaanE unnuyir naan thaanE
-nii yaarO inggE naan yaarO onRu sErnthOmE
inbam kaaNbOmE

ennuyir nii thaanE…..-hO unnuyir naan thaanE…….-hO (2)
-nii yaarO inggE naan yaarO onRu sErnthOmE
inbam kaaNbOmE

puunggodi thaLLaada puuvizhi vaNdaada
kaathalai koNdaada aasaiyil vanththEnE
puunggodi thaLLaada puuvizhi vaNdaada
kaathalai koNdaada aasaiyil vanththEnE
-nii thanththa sonththam maaRaathu
-naan kaNda inbam thiiraathu
unnarugil unnidhazhil unmadiyil
unmanathil aayiram kaalanggaL vaazhnthida vanththEn

………..ennuyir nii thaanE…………

paavaiyin ponmEni jaadaiyil thaanaada
paarvaiyil puunthenRal paadida vanthEnE
paavaiyin ponmEni jaadaiyil thaanaada
paarvaiyil puunthenRal paadida vanthEnE
-nii konjchum uLLam thEnaaga
-naan koLLum inbam nuuRaaga
?ennarugE punnagaiyil kaNNuRanggum mannavanin
kaaviyam pOloru vaazhvinai kaNdEn

…………ennuyir nii thaanE……….

Tell-a-Friend

என்னுயிர் நீ தானே உன்னுயிர் நான் தானே
நீ யாரோ இங்கே நான் யாரோ ஒன்று சேர்ந்தோமே
இன்பம் காண்போமே

என்னுயிர் நீ தானே…..ஹோ உன்னுயிர் நான் தானே…….ஹோ (2)
நீ யாரோ இங்கே நான் யாரோ ஒன்று சேர்ந்தோமே
இன்பம் காண்போமே

பூங்கொடி தள்ளாட பூவிழி வண்டாட
காதலை கொண்டாட ஆசையில் வந்தேனே
பூங்கொடி தள்ளாட பூவிழி வண்டாட
காதலை கொண்டாட ஆசையில் வந்தேனே
நீ தந்த சொந்தம் மாறாது
நான் கண்ட இன்பம் தீராது
உன்னருகில் உன்னிதழில் உன்மடியில்
உன்மனதில் ஆயிரம் காலங்கள் வாழ்ந்திட வந்தேன்

………..என்னுயிர் நீ தானே…………

பாவையின் பொன்மேனி ஜாடையில் தானாட
பார்வையில் பூந்தென்றல் பாடிட வந்தேனே
பாவையின் பொன்மேனி ஜாடையில் தானாட
பார்வையில் பூந்தென்றல் பாடிட வந்தேனே
நீ கொஞ்சும் உள்ளம் தேனாக
நான் கொள்ளும் இன்பம் நூறாக
?என்னருகே புன்னகையில் கண்ணுறங்கும் மன்னவனின்
காவியம் போலொரு வாழ்வினை கண்டேன்

…………என்னுயிர் நீ தானே……….

***********************************************************

ஞான் ஞான் பாடணம் ஊஞ்சால் ஆடணம்


MOVIE : POONTHALIR
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : JENCY

njaan njaan paadaNam
uunjchaal aadaNam
raakkiLi aagaNum
raappagal kuuvaNum
ponnezhil kOmaLam
thenthenggil thOraNam
pani mEl thenRalE ithilE ithilE
njaan njaan paadaNam
uunjchaal aadaNam

maangguyil jOdigaL mella kuuvum ragasiyam
kuuvunna raaganggaL puriyaatha athisayam
puunththenRal kaaRRilE pushpathALa abinayam
..?.. sugamayam
aananththa raaththiri kaaNaa punchiri

……………….njaan njaan paadaNam…………..

pUnthaLir aadumbOL
thaLiridum ? paashaigaL
painggkiLi paadumbOL
paravasa thaaLanggaL
pragrithiiya kavithaigaL
ezhuthiya Ishvaran
palamuRai paadidum iLavEniR kaalanggaL
aananththa raaththiri kaaNaa punchiri

……………………njaan njaan paadaNam………………

Tell-a-Friend

ஞான் ஞான் பாடணம்
ஊஞ்சால் ஆடணம்
ராக்கிளி ஆகணும்
ராப்பகல் கூவணும்
பொன்னெழில் கோமளம்
தெந்தெங்கில் தோரணம்
பனி மேல் தென்றலே இதிலே இதிலே
ஞான் ஞான் பாடணம்
ஊஞ்சால் ஆடணம்

மாங்குயில் ஜோடிகள் மெல்ல கூவும் ரகசியம்
கூவுன்ன ராகங்கள் புரியாத அதிசயம்
பூந்தென்றல் காற்றிலே புஷ்பதாள அபினயம்
..?.. சுகமயம்
ஆனந்த ராத்திரி காணா புன்சிரி

……………….ஞான் ஞான் பாடணம்…………..

பூந்தளிர் ஆடும்போள்
தளிரிடும் ? பாஷைகள்
பைங்க்கிளி பாடும்போள்
பரவச தாளங்கள்
ப்ரக்ரிதீய கவிதைகள்
எழுதிய ஈஷ்வரன்
பலமுறை பாடிடும் இளவேனிற் காலங்கள்
ஆனந்த ராத்திரி காணா புன்சிரி

……………………ஞான் ஞான் பாடணம்………………