ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே


MOVIE : ELLAME EN RAASADHAAN
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : JANAKI S & ILAYARAJA

F : oru santhana kaattukuLLE oru chanthiran kaayayilE
siRu singgaara kuuttukkuLLE malai thenRalum viisaiyilE
kuyilu kunjchi thuunggattumE raaththiri vELaiyilE
kaNmuzhichchi naanirunthEn kaNNE un pakkaththilE
sOlai puuvE aaraarO pasum chokkap ponnE aarirO
oru santhana kaattukkuLLE oru chanthiran kaayayilE

-naan vaLarkkum muuththappiLLai puuvum pottum thantha naayaganE… naayaganE
-naan kuLikkum manjchaLukku naaLum kaaval intha nallavanE… nallavanE
en maaman anbukku kOyil koNda dheyvam kuuda iidillaiyE
ellaamE en raasa vaazhvO thaazhvO sontham bantham vErillaiyE
enpOlE yaarkkum kaNavan vaaykkaathu
iirEzhu jenmam uRavu niinggaathu
magizham puuvE enthan maNimuththE
kuzhanthai pOlE dhinam mazhalai pEsum iLam puunggoththE… puunggoththE

oru santhana kaattukuLLE oru chanthiran kaayayilE
siRu singgaara kuuttukkuLLE malai thenRalum viisaiyilE
kuyilu kunjchi thuunggattumE…………….

M : oru santhana kaattukuLLE oru chanthiran kaayayilE
siRu singgaara kuuttukkuLLE malai thenRalum viisaiyilE
kuyilu kunjchi thuunggattumE raaththiri vELaiyilE
kaNmuzhichchi naaniruppEn kaNNE un pakkaththilE
sOlai puuvE aaraarO pasum chokkap ponnE aarirO
oru santhana kaattukkuLLE oru chanthiran kaayayilE

M : vaanggi vantha malligaippuu suudikkoLLa anbu thaaramillE… thaaramillE
pOgaiyilE ennidaththil sollikkoLLa kuuda nEramillE… nEramillE
-naan peththa selvamE sontham enRu unnaivittaal yaarumillE
-naaL thORum ammaadi kaNNiir sintha kaNNil innum niirumillai
kaayanggaL kaalam muzhukka aaRaathO
-naan seytha paava kaNakkum thiiraadhO
magizham puuvE enthan maNimuththE
kuzhalaippOlE dhinam mazhalai pEsum iLam puunggoththE… puunggoththE

oru santhana kaattukuLLE oru chanthiran kaayayilE
siRu singgaara kuuttukkuLLE malai thenRalum viisaiyilE
kuyilu kunjchi thuunggattumE raaththiri vELaiyilE
kaNmuzhichchi naanirunthEn kaNNE un pakkaththilE
sOlai puuvE aaraarO pasum chokkap ponnE aarirO
oru santhana kaattukkuLLE oru chanthiran kaayayilE

Tell-a-Friend

F : ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே
சிறு சிங்கார கூட்டுக்குள்ளே மலை தென்றலும் வீசையிலே
குயிலு குஞ்சி தூங்கட்டுமே ராத்திரி வேளையிலே
கண்முழிச்சி நானிருந்தேன் கண்ணே உன் பக்கத்திலே
சோலை பூவே ஆராரோ பசும் சொக்கப் பொன்னே ஆரிரோ
ஒரு சந்தன காட்டுக்குள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே

நான் வளர்க்கும் மூத்தப்பிள்ளை பூவும் பொட்டும் தந்த நாயகனே… நாயகனே
நான் குளிக்கும் மஞ்சளுக்கு நாளும் காவல் இந்த நல்லவனே… நல்லவனே
என் மாமன் அன்புக்கு கோயில் கொண்ட தெய்வம் கூட ஈடில்லையே
எல்லாமே என் ராச வாழ்வோ தாழ்வோ சொந்தம் பந்தம் வேரில்லையே
என்போலே யார்க்கும் கணவன் வாய்க்காது
ஈரேழு ஜென்மம் உறவு நீங்காது
மகிழம் பூவே எந்தன் மணிமுத்தே
குழந்தை போலே தினம் மழலை பேசும் இளம் பூங்கொத்தே… பூங்கொத்தே

ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே
சிறு சிங்கார கூட்டுக்குள்ளே மலை தென்றலும் வீசையிலே
குயிலு குஞ்சி தூங்கட்டுமே…………….

M : ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே
சிறு சிங்கார கூட்டுக்குள்ளே மலை தென்றலும் வீசையிலே
குயிலு குஞ்சி தூங்கட்டுமே ராத்திரி வேளையிலே
கண்முழிச்சி நானிருப்பேன் கண்ணே உன் பக்கத்திலே
சோலை பூவே ஆராரோ பசும் சொக்கப் பொன்னே ஆரிரோ
ஒரு சந்தன காட்டுக்குள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே

M : வாங்கி வந்த மல்லிகைப்பூ சூடிக்கொள்ள அன்பு தாரமில்லே… தாரமில்லே
போகையிலே என்னிடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கூட நேரமில்லே… நேரமில்லே
நான் பெத்த செல்வமே சொந்தம் என்று உன்னைவிட்டால் யாருமில்லே
நாள் தோறும் அம்மாடி கண்ணீர் சிந்த கண்ணில் இன்னும் நீருமில்லை
காயங்கள் காலம் முழுக்க ஆறாதோ
நான் செய்த பாவ கணக்கும் தீராதோ
மகிழம் பூவே எந்தன் மணிமுத்தே
குழலைப்போலே தினம் மழலை பேசும் இளம் பூங்கொத்தே… பூங்கொத்தே

ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே
சிறு சிங்கார கூட்டுக்குள்ளே மலை தென்றலும் வீசையிலே
குயிலு குஞ்சி தூங்கட்டுமே ராத்திரி வேளையிலே
கண்முழிச்சி நானிருந்தேன் கண்ணே உன் பக்கத்திலே
சோலை பூவே ஆராரோ பசும் சொக்கப் பொன்னே ஆரிரோ
ஒரு சந்தன காட்டுக்குள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே

வாடீ என் பொண்டாட்டி நீதானே


MOVIE : VELLAI ROJA
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : ILAYARAJA & S JANAKI

M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE..
vanthEn…. unai koNdaada naan thaanE..
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
M : maanE maanE .. un maaman thaan naanE
maanE maanE un maaman thaan naanE
FM : nii ingga illaatti ellaamum viiNE
M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE.. -hOy..

FM : anthi saayum nEramaachchi aaRRu maNNu iiramaachchi
muuchchO suudaana muuchchi…
M : iiraththOda vachcha naaththu puuththu ninnu baaramaachchi
aachchu EdhEdhO aachchi…
FM : sEravENum kaiyiraNdu
M : sEvaluNdu kOzhi uNdu
FM : sEravENum kaiyiraNdu
sEvaluNdu kOzhi uNdu ..innum enna bOdhai ERalaachchi
M : puuvaa…..puuththu ninnu poNNu oNNu thEduthu
FM : thannanaa..thannanaa..thaannanna..thaannanna…
M : vaadii …..en poNdaatti niidhaanE..
vanthEn…. unai koNdaada naan thaanE..
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..
M : maanE maanE .. un maaman thaan naanE
FM : nii ingga illaatti ellaamum viiNE

M : thEkki vachcha aasai kOdi thEnumpaalum oNNukuudi
Odum aaRaaga Odum.
FM : baakki vaikkum eNNam illa kEtka ingga yaarumilla
kuudum ennaasa kuudum
M : raasi ippO nalla raasi
FM : vaasi ippO raagam vaasi
M : raasi ippO nalla raasi
vaasi ippO raagam vaasi
aasaiyOdu ennaiththottu pEsi..
FM : EdhO….sorkkalOgam kaNNukkuLLa thONuthu..
M : thaanaa..nanna..naannanaa…
M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE..
FM : un poNdaatti naan thaanE
-haa.. vanthEn……
M : unnai koNdaada naan thaanE
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
naanE .. ada unnaala aaLaanEnE
M : maanE maanE
FM : aa-haa… aa-haa
M : un maaman thaan naanE..
FM : aa-haa …. aa-haa
M : maanE maanE maaman thaan naanE
FM : -niiyinggu illaatti ellaamum viiNE
M : vaadii…..en poNdaatti niithaanE… -hai

**************************************************

M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே..
வந்தேன்…. உனை கொண்டாட நான் தானே..
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
M : மானே மானே .. உன் மாமன் தான் நானே
மானே மானே உன் மாமன் தான் நானே
FM : நீ இங்க இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே
M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே.. ஹோய்..

FM : அந்தி சாயும் நேரமாச்சி ஆற்று மண்ணு ஈரமாச்சி
மூச்சோ சூடான மூச்சி…
M : ஈரத்தோட வச்ச நாத்து பூத்து நின்னு பாரமாச்சி
ஆச்சு ஏதேதோ ஆச்சி…
FM : சேரவேணும் கையிரண்டு
M : சேவலுண்டு கோழி உண்டு
FM : சேரவேணும் கையிரண்டு
சேவலுண்டு கோழி உண்டு ..இன்னும் என்ன போதை ஏறலாச்சி
M : பூவா…..பூத்து நின்னு பொண்ணு ஒண்ணு தேடுது
FM : தன்னனா..தன்னனா..தான்னன்ன..தான்னன்ன…
M : வாடீ …..என் பொண்டாட்டி நீதானே..
வந்தேன்…. உனை கொண்டாட நான் தானே..
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..
M : மானே மானே .. உன் மாமன் தான் நானே
FM : நீ இங்க இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே

M : தேக்கி வச்ச ஆசை கோடி தேனும்பாலும் ஒண்ணுகூடி
ஓடும் ஆறாக ஓடும்.
FM : பாக்கி வைக்கும் எண்ணம் இல்ல கேட்க இங்க யாருமில்ல
கூடும் என்னாச கூடும்
M : ராசி இப்போ நல்ல ராசி
FM : வாசி இப்போ ராகம் வாசி
M : ராசி இப்போ நல்ல ராசி
வாசி இப்போ ராகம் வாசி
ஆசையோடு என்னைத்தொட்டு பேசி..
FM : ஏதோ….சொர்க்கலோகம் கண்ணுக்குள்ள தோணுது..
M : தானா..னன்ன..னான்னனா…
M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே..
FM : உன் பொண்டாட்டி நான் தானே
ஹா.. வந்தேன்……
M : உன்னை கொண்டாட நான் தானே
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
நானே .. அட உன்னால ஆளானேனே
M : மானே மானே
FM : ஆஹா… ஆஹா
M : உன் மாமன் தான் நானே..
FM : ஆஹா …. ஆஹா
M : மானே மானே மாமன் தான் நானே
FM : நீயிங்கு இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே
M : வாடீ…..என் பொண்டாட்டி நீதானே… ஹை
*******************************************************

Vilakku Vaikkum Nerathile


MOVIE : MUNTHAANAI MUDICHCHI
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGERS : ILAIYARAAJA & JANAKI

viLakkku vaikkum nEraththilE maaman vandhaan
maRinji ninnu paarkaiyilE dhaagam entraan
naan kodukka avan edukka andha nEram dhEgam soodu eAra
viLakku vaikkum nEraththilE thanthaananna
maRinjji ninnu paarkaiyilE daranaana nna

uchchi veiyil saayum nEram udhattOram iiram eArum
pachchap pullum pAyaa maarum pasi eAkkam thaana theerum
Ora vizhi paarkkum paarvai bOdhai eAththudhu
NooRu muRai sErndha pOdhum aasai kooduthu
Pozhudhaachi viLaiyaadaa oru vaadaikkaatRu soodu eAththum

……..viLakku vaikkum nEraththilE………….

niththam pudhu raagam kaNNdu naan paadum paadal nooRu
nee padikkum vEgam kaNNdu nilamaarum dhEgam paaru
neelamayil thOgai soodi jaadai thEaduthu
jaadhi malar thEanil ooRa jaadai kORudhu
pozudhaachi viLaiyaada oru vaadaikkaatRu soodu eAththum

……….viLakku vaikkum nEratthilE……………..

Megam Karukkaiyile


MOVIE : VAIDHEGI KAATHIRUNTHAAL
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGERS : ILAIYARAAJA & S JAANAKI

mEgam karukkaiyilE puLLa dhEgam kuLirudhadi
aaththak kadanthidalaam puLLa aasaiyai enna seivEn
akkaRa sEnthapinnE unn aasaiya sollu machchaan
neiviLakkEthi vachchi unn nEsathai sollu machchaan
mEgam karukkaiyilE puLLa dhEgam kuLirudhadi ..adi.
aaththak kadanthidalaam puLLa aasaiyai enna seivEn

vaalak komarikku vELa vandhu maala kazhuthula eARiduchi
manjaLum kunkumam sErnthiduchi mangaLa sathamum kEtiduchchi
ethanai naaliva kaathirunthaa ethanai kanavugaL kaNNdirunthaa
annaikku nenachchadhu nenachchabadi innaikku mudinjathu nallabadi
mandhaara sOlaiyilE kutti mullaipoo pooththirukku
mullaippoo vaasaththilE kutti mOgamum sErnthiduchchi
ooru madhikaNNum pErum vaLaraNum
nooRu vayasukku vaaLaNum vaaLaNum

……………..mEgam karukkaiyilE…………..

yaarukku yaarunnu pOttu vachchaan nEram varaiyilE sErthu vachchaan
poovukkuL thEan vacha aaNNdavanE vaNNdukkum eAnadha sollivachan
aaNunnum poNNunnum eAn padichaan aaLukoru aasaiyai eAn vaLarthaan
illanna ulagamE illa puLLa idhu kooda theriyalai enna puLLa
aLLi koduthiduvEn machaan thuLLi vizhunthiduvEn
solli purivadhillai machchaan sokkuthu eAn manasu
muLLai vilakkaNum poovai edukkaNum
thottu magizhaNum vaazhva rasikkaNum

……………mEgam karukkaiyilE………………

Adi Athaadi Ilam Manasondru


MOVIE : KADALORAK KAVITHAIGAL
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGERS : JAANAKI & ILAIYARAAJA

adi aathaadi iLam manasontru rekkai katti parakkuthu serithaanaa
adi ammaadi oru alai vanthu manasula adikkuthu athu thaanaa
uyirOdu uravaadum oru kOdi aanantham
ivan megam aaga yArO kaaraNam………….adi aathaadi……..

melAe pOgum megam ellam kattuppattu aadaathO
unnai paarthu alaigal ellam mettu katti paadaathO
ippadi naan aanathillai puthi maari pOnathillai
munna pinna nEarnthathillai mooku nuni vEarthathillai
kanni poNNu kaNNukkuLLa kathich chaNdai kaNdaayO
padapadakkum nenjikkuLE pattam poochi paarthaayO
isai kEataayO……………………………..adi aathaadi……….

thaagap patta nenjikkuLE eAgappatta santhOsam
uNmai solli peNNEae ennai enna seiya uthEsam
vaarha oNNu vaai varikkum vanthu vanthu pOvathenna
kattu maram poo pookka aasaippattu aanathenna
kattuth thari kaaLai naanE kaNNukkutty aanEnEae
thottu thottu thentral pesa thookam kettu pOnEanEae
oru ponmaanEae…………………….adi aathaadi………..

சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது


Lyric Contributed by “Krithi”

MOVIE : Auto Raja(1982)
MUSIC : Shankar Ganesh
SINGER : IR & S Janaki

IR : sangkathil paadaadha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thaa raa thananana thaanaa thana thana thana thana thaa raa rara raa
IR : santhathil maaRaadha nadaiyOdu en munnE yaar vanthathu
jaanaki : thara ra ra thara ra ra ra ra thara ra ra rara rarara
IR : thamizh sangkathil paadaadha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thara ra ra thara ra ra ra ra thara ra ra rara thanananaa
thaanaanaa naa thaanaa
aa aa aa thaanaa naa naa naa aa aa
IR : kaiyenRE sengkaanthaL malarai nee sonnaal naan nambavO
jaanaki : aa aa aa aa
IR : kaal enRE sevvaazhai ilaigaLai nee sonnaal naan nambividavO
mai konjcham
jaanaki : aa aa aa aa
IR : poy konjcham
jaanaki : aa aa aa
IR : kaNNukkuL nee koNdu varuvaay kaalaththaal muuzhgaadha uyarthamizh sangkathil
jaanaki : laa laa lala lala raa raa rara ra ra ra raa

IR : anthippOr kaaNaadha iLamai aadattum en kaigaLil
jaanaki : aah haa
IR : sinththiththEn senthuura idhazhgaLil
sinththi thEn paayginRa uRavE
jaanaki : sinththi thEn paayginRa uRavE
anthippOr kaaNaadha iLamai aadattum en kaigaLil
sinththiththEn senthuura idhazhgaLil
sinththi thEn paayginRa uRavai
konjcham thaan
IR : aa aa aa aa
jaanaki : konjchaththaan
IR : aa aa aa aa
jaanaki : kaNNukkuL ennenna naLinam kaalaththaal muuvaadha uyarthamizh sangkathil
IR : thaa raa raa thana nana thara rara thaanaa naa thaaraa ra ra

IR : aadai En un mEni azhagai aadhikkam seygiRathu
jaanaki : aa aa aa aa aa
IR : naaLaikkee aanantha viduthalai kaaNattum kaaNaadha uRavil
kai thottum
jaanaki : aa aa aa aa
IR : mey thottum
jaanaki : aa aa aa aa
IR : saamaththil thuunggaadha vizhiyin
santhippil ennenna nayam
thamizh sangkathil paadaatha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thaanaa ra ra raaraa raaraa ra ra ra thaanaa ra ra ra rara raa
IR : santhaththil maaRaadha nadaiyOdu en munnE yaar vanthathu
jaanaki : thananana lala lala lala thananana ra ra ra rara raa
IR : thamizh sangkathil paadaatha kavidhai
angkathil yaar thanthathu
IR & jaanaki : thaanaa ra ra raaraa raaraa ra ra ra thaanaa ra ra ra rara raa

Tell-a-Friend

இளையராஜா : சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தா ரா தனனன தானா தன தன தன தன தா ரா ரர ரா
இளையராஜா : சந்தத்தில் மாறாத நடையோடு என் முன்னே யார் வந்தது
ஜானகி : தர ர ர தர ர ர ர ர தர ர ர ரர ரரர
இளையராஜா : தமிழ் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தர ர ர தர ர ர ர ர தர ர ர ரர தனனனா
தானானா நா தானா
ஆ ஆ ஆ தானா நா நா நா ஆ ஆ
இளையராஜா : கையென்றே செங்காந்தள் மலரை நீ சொன்னால் நான் நம்பவோ
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : கால் என்றே செவ்வாழை இலைகளை நீ சொன்னால் நான் நம்பிவிடவோ
மை கொஞ்சம்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : பொய் கொஞ்சம்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : கண்ணுக்குள் நீ கொண்டு வருவாய் காலத்தால் மூழ்காத உயர்தமிழ் சங்கத்தில்
ஜானகி : லா லா லல லல ரா ரா ரர ர ர ர ரா

இளையராஜா : அந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளில்
ஜானகி : ஆஹ் ஹா
இளையராஜா : சிந்தித்தேன் செந்தூர இதழ்களில்
சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவே
ஜானகி : சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவே
அந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளில்
சிந்தித்தேன் செந்தூர இதழ்களில்
சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவை
கொஞ்சம் தான்
இளையராஜா : ஆ ஆ ஆ ஆ
ஜானகி : கொஞ்சத்தான்
இளையராஜா : ஆ ஆ ஆ ஆ
ஜானகி : கண்ணுக்குள் என்னென்ன நளினம் காலத்தால் மூவாத உயர்தமிழ்
சங்கத்தில்
இளையராஜா : தா ரா ரா தன நன தர ரர தானா நா தாரா ர ர

இளையராஜா : ஆடை ஏன் உன் மேனி அழகை ஆதிக்கம் செய்கிறது
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : நாளைக்கே ஆனந்த விடுதலை காணட்டும் காணாத உறவில்
கை தொட்டும்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : மெய் தொட்டும்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : சாமத்தில் தூங்காத விழியின்
சந்திப்பில் என்னென்ன நயம்
தமிழ் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தானா ர ர ராரா ராரா ர ர ர தானா ர ர ர ரர ரா
இளையராஜா : சந்தத்தில் மாறாத நடையோடு என் முன்னே யார் வந்தது
ஜானகி : தனனன லல லல லல தனனன ர ர ர ரர ரா
இளையராஜா : தம்ழிக் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை
அங்கத்தில் யார் தந்தது
இளையராஜா & ஜானகி : தானா ர ர ராரா ராரா ர ர ர தானா ர ர ர ரர ரா