மின்மினிக்கு கண்ணில் ஒரு மின்னல் வந்தது


MOVIE : SIGAPPU ROJAKKAL
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : MALAYSIA VASUDEVAN & S JANAKI

minminikku kaNNil oru minnal vanthathu
adi kaNNE… azhagu pennE…
kaadhal raajaangga paravai
thEdum aanandha uRavai
sorggam en kaiyilE

intha minminikku kaNNil oru minnal vanthathu
en mannaa… azhagu kaNNaa…
kaadhal raajaangga paravai
thEdum aanantha uRavai
sorgam en kaiyilE…
intha minminikku kaNNil oru minnal vanthathu

intha manggai ivaL inba ganggai
enthan mannan ennai sErkkum kadal
inthakkadal pala ganggai nadhi vanthu
sontham koNdaadum idam
en udal unakkenRum samarppaNam
na..na…na…na…
adi ennadi unakkintha avasaram
nana….nana….nana….nanana….
inthaminminikku kaNNil oru minnal vanthathu

thOttaththilE pala puukkaL uNdu
-nIdhaanE en sigappu rOjaa…
enRum enRum ennai unnudanE
-nAn thanthEn en aasai raajaa
malar unnai paRiththida thudikkiREn…
naa..naa…naa…naa..
ini thadai enna aruginil irukkiREn…
nanananananananaa
intha minminikku kaNNil oru minnal vanthathu

Tell-a-Friend

மின்மினிக்கு கண்ணில் ஒரு மின்னல் வந்தது
அடி கண்ணே… அழகு பென்னே…
காதல் ராஜாங்க பரவை
தேடும் ஆனன்த உறவை
சொர்க்கம் என் கையிலே

இந்த மின்மினிக்கு கண்ணில் ஒரு மின்னல் வந்தது
என் மன்னா… அழகு கண்ணா…
காதல் ராஜாங்க பரவை
தேடும் ஆனந்த உறவை
சொர்கம் என் கையிலே…
இந்த மின்மினிக்கு கண்ணில் ஒரு மின்னல் வந்தது

இந்த மங்கை இவள் இன்ப கங்கை
எந்தன் மன்னன் என்னை சேர்க்கும் கடல்
இந்தக்கடல் பல கங்கை நதி வந்து
சொந்தம் கொண்டாடும் இடம்
என் உடல் உனக்கென்றும் சமர்ப்பணம்
ன..ன…ன…ன…
அடி என்னடி உனக்கிந்த அவசரம்
னன….னன….னன….னனன….
இந்தமின்மினிக்கு கண்ணில் ஒரு மின்னல் வந்தது

தோட்டத்திலே பல பூக்கள் உண்டு
நீதானே என் சிகப்பு ரோஜா…
என்றும் என்றும் என்னை உன்னுடனே
நான் தந்தேன் என் ஆசை ராஜா
மலர் உன்னை பறித்திட துடிக்கிறேன்…
னா..னா…னா…னா..
இனி தடை என்ன அருகினில் இருக்கிறேன்…
னனனனனனனனா
இந்தமின்மினிக்கு கண்ணில் ஒரு மின்னல் வந்தது

நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவி


MOVIE : SOORASAMHAARAM
MUSIC : ILAYARAAJA
SINGERS : MANO & CHITRA

laa la laa la laa laa la laa la laa laa..
-naan enbathu nii allavO dhEva dhEvi
ini naan enbathu nii allavO dhEva dhEvi
dhEvalOgam vERu Edhu dhEvi inggu uLLa bOdhu vEtham Othu..
-naan enbathu nI allavO dhEva dhEvaa
ini naan enbathu nI allavO dhEva dhEvaa

aaa…aaaa ..aaaa.aa .aa .a .aa .aa…….
paavai unthan kUnthal inRu bOdhai vanthu ERRum bOdhu
paaththu paaththu Enggum nenjchil vanthidaatha maaRRam Ethu
paarvai seytha sOthanai naaLum inba vEthanai
kaathal koNda kaamanai kaNdu koNdu nI aNai.
kUdinEn koNdaadinEn en kOlam vERu aanEn
thaavinEn thaLLaadinEn un dhAgam thIrkkalaanEn
paalum theLithEnum paRimARa nEram vanthathE

………….. naan enbathu………..

aasai koNda kaathal kaNgaL kaaNa vantha paadal enna
aaduginRa kOthai nenjchil kuuduginRa kuudal enna
naaLum unthan thOLilE vaazhuginRRa naaLithu
thOLil intha naaaLilE aaduginRa pUvithu
annamE en aasaiyO un aathi antham kaaNa
kaNNilE uNdaanathE en kaathal dhEvi naaNa
pOthum ithu pOthum iLam pUvai mEni thaanggumaa

……….. naan enbathu…………

Tell-a-Friend

லா ல லா ல லா லா ல லா ல லா லா..
நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவி
இனி நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவி
தேவலோகம் வேறு ஏது தேவி இங்கு உள்ள போது வேதம் ஓது..
நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவா
இனி நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவா

ஆஅ…ஆஆ ..ஆஆ.ஆ .ஆ .அ .ஆ .ஆ…….
பாவை உந்தன் கூந்தல் இன்று போதை வந்து ஏற்றும் போது
பாத்து பாத்து ஏங்கும் நெஞ்சில் வந்திடாத மாற்றம் ஏது
பார்வை செய்த சோதனை நாளும் இன்ப வேதனை
காதல் கொண்ட காமனை கண்டு கொண்டு நீ அணை.
கூடினேன் கொண்டாடினேன் என் கோலம் வேறு ஆனேன்
தாவினேன் தள்ளாடினேன் உன் தாகம் தீர்க்கலானேன்
பாலும் தெளிதேனும் பறிமாற நேரம் வந்ததே

………….. நான் என்பது………..

ஆசை கொண்ட காதல் கண்கள் காண வந்த பாடல் என்ன
ஆடுகின்ற கோதை நெஞ்சில் கூடுகின்ற கூடல் என்ன
னாளும் உந்தன் தோளிலே வாழுகின்ற்ற நாளிது
தோளில் இந்த நாஅளிலே ஆடுகின்ற பூவிது
அன்னமே என் ஆசையோ உன் ஆதி அந்தம் காண
கண்ணிலே உண்டானதே என் காதல் தேவி நாண
போதும் இது போதும் இளம் பூவை மேனி தாங்குமா

……….. நான் என்பது…………

தென்றலே நீ பேசு


MOVIE : KADAVUL AMAITHTHA MEDAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : P B SRINIVAS

thenRalE nii pEsu
un kaNgaLaal nii pEsu
un maunam..m…mm…
un maunam ennai vaattuthE
thenRalE nii pEsu
un kaNgaLaal nii pEsu

vaaymozhi EdhuminRi veNNilaa pEsaadhO
veNNilaa pEsum mozhi ennavO puuvum aRiyum
vaarththaigaL thEvai illai anbai naam paaraatta
kaRpanai uuRum nEramE
unakkaaga naanum Engga

thenRalE nii pEsu
un kaNgaLaal nii pEsu
un maunam..m…mm…
un maunam ennai vaattuthE
thenRalE nii pEsu
un kaNgaLaal nii pEsu

puunggaram miittuginRa panjchaNai vaaraayO
panjchaNai paadal vagai konjchamO thodanggum thodarum
-niiyum en kuuda vanthu miththamum kELaayO
-nenjchamE kaama dhEvanaal
-neruppaay maaRum nEram

thenRalE nii pEsu
un kaNgaLaal nii pEsu
un maunam..m…mm…
un maunam ennai vaattuthE
thenRalE nii pEsu
un kaNgaLaal nii pEsu

Tell-a-Friend

தென்றலே நீ பேசு
உன் கண்களால் நீ பேசு
உன் மௌனம்..ம்…ம்ம்…
உன் மௌனம் என்னை வாட்டுதே
தென்றலே நீ பேசு
உன் கண்களால் நீ பேசு

வாய்மொழி ஏதுமின்றி வெண்ணிலா பேசாதோ
வெண்ணிலா பேசும் மொழி என்னவோ பூவும் அறியும்
வார்த்தைகள் தேவை இல்லை அன்பை நாம் பாராட்ட
கற்பனை ஊறும் நேரமே
உனக்காக நானும் ஏங்க

தென்றலே நீ பேசு
உன் கண்களால் நீ பேசு
உன் மௌனம்..ம்…ம்ம்…
உன் மௌனம் என்னை வாட்டுதே
தென்றலே நீ பேசு
உன் கண்களால் நீ பேசு

பூங்கரம் மீட்டுகின்ற பஞ்சணை வாராயோ
பஞ்சணை பாடல் வகை கொஞ்சமோ தொடங்கும் தொடரும்
நீயும் என் கூட வந்து மித்தமும் கேளாயோ
நெஞ்சமே காம தேவனால்
நெருப்பாய் மாறும் நேரம்

தென்றலே நீ பேசு
உன் கண்களால் நீ பேசு
உன் மௌனம்..ம்…ம்ம்…
உன் மௌனம் என்னை வாட்டுதே
தென்றலே நீ பேசு
உன் கண்களால் நீ பேசு

ஆசையிலே பாத்தி கட்டி


MOVIE : ENGA OORU KAAVAKKAARAN
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : MANO & P SUSHEELA

aasaiyilE paaththi katti naaththu oNNu nattu vaikka vaa puuvaayii..
aadharava thEdi oru paattu oNNu katti vachchEn vaa en thaayii..
-naanaa paadalaiyE nii dhaan paada vachchE..
-naanaa paadalaiyE nii dhaan paada vachchE..
aasaiyilE paaththi katti naaththu oNNu nattu vaikka vaa puuvaayii.

kaNNudhaan thuunggavillai kaaraNam thONavillai
poNNu nii jaadhi mullai puumaalai aagavillai
kanni nii naaththu kaNNan naan kaaththu
vanthu dhaan kuudavillai
kuurappattu sElai naan vaanggi varum vELai
pOdu oru maalai nii sollu antha naaLai
unakkaaga naan kaaththirukka badhil kuuRu puuvaayii…

………..aasaiyilE paaththi katti……….

sonthamaa paadunggiLi sOgamaa pOnathayyaa
uLLam dhaan nonthu nonthu uumaiyaa aanadhayyaa
kaNNula niiru kaaraNam yaaru kanni naan kuuRavaa
pattamaram pOla naan nikkum intha vELai
enna solli paada en karmam ellai miiRa
thodaraadhu idhu ini mElE thoda naan dhaan puuvaayii

……..aasaiyilE paaththi katti……………..

Tell-a-Friend

ஆசையிலே பாத்தி கட்டி நாத்து ஒண்ணு நட்டு வைக்க வா பூவாயீ..
ஆதரவ தேடி ஒரு பாட்டு ஒண்ணு கட்டி வச்சேன் வா என் தாயீ..
நானா பாடலையே நீ தான் பாட வச்சே..
நானா பாடலையே நீ தான் பாட வச்சே..
ஆசையிலே பாத்தி கட்டி நாத்து ஒண்ணு நட்டு வைக்க வா பூவாயீ.

கண்ணுதான் தூங்கவில்லை காரணம் தோணவில்லை
பொண்ணு நீ ஜாதி முல்லை பூமாலை ஆகவில்லை
கன்னி நீ நாத்து கண்ணன் நான் காத்து
வந்து தான் கூடவில்லை
கூரப்பட்டு சேலை நான் வாங்கி வரும் வேளை
போடு ஒரு மாலை நீ சொல்லு அந்த நாளை
உனக்காக நான் காத்திருக்க பதில் கூறு பூவாயீ…

………..ஆசையிலே பாத்தி கட்டி……….

சொந்தமா பாடுங்கிளி சோகமா போனதய்யா
உள்ளம் தான் நொந்து நொந்து ஊமையா ஆனதய்யா
கண்ணுல நீரு காரணம் யாரு கன்னி நான் கூறவா
பட்டமரம் போல நான் நிக்கும் இந்த வேளை
என்ன சொல்லி பாட என் கர்மம் எல்லை மீற
தொடராது இது இனி மேலே தொட நான் தான் பூவாயீ

……..ஆசையிலே பாத்தி கட்டி……………..

ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே


MOVIE : ELLAME EN RAASADHAAN
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : JANAKI S & ILAYARAJA

F : oru santhana kaattukuLLE oru chanthiran kaayayilE
siRu singgaara kuuttukkuLLE malai thenRalum viisaiyilE
kuyilu kunjchi thuunggattumE raaththiri vELaiyilE
kaNmuzhichchi naanirunthEn kaNNE un pakkaththilE
sOlai puuvE aaraarO pasum chokkap ponnE aarirO
oru santhana kaattukkuLLE oru chanthiran kaayayilE

-naan vaLarkkum muuththappiLLai puuvum pottum thantha naayaganE… naayaganE
-naan kuLikkum manjchaLukku naaLum kaaval intha nallavanE… nallavanE
en maaman anbukku kOyil koNda dheyvam kuuda iidillaiyE
ellaamE en raasa vaazhvO thaazhvO sontham bantham vErillaiyE
enpOlE yaarkkum kaNavan vaaykkaathu
iirEzhu jenmam uRavu niinggaathu
magizham puuvE enthan maNimuththE
kuzhanthai pOlE dhinam mazhalai pEsum iLam puunggoththE… puunggoththE

oru santhana kaattukuLLE oru chanthiran kaayayilE
siRu singgaara kuuttukkuLLE malai thenRalum viisaiyilE
kuyilu kunjchi thuunggattumE…………….

M : oru santhana kaattukuLLE oru chanthiran kaayayilE
siRu singgaara kuuttukkuLLE malai thenRalum viisaiyilE
kuyilu kunjchi thuunggattumE raaththiri vELaiyilE
kaNmuzhichchi naaniruppEn kaNNE un pakkaththilE
sOlai puuvE aaraarO pasum chokkap ponnE aarirO
oru santhana kaattukkuLLE oru chanthiran kaayayilE

M : vaanggi vantha malligaippuu suudikkoLLa anbu thaaramillE… thaaramillE
pOgaiyilE ennidaththil sollikkoLLa kuuda nEramillE… nEramillE
-naan peththa selvamE sontham enRu unnaivittaal yaarumillE
-naaL thORum ammaadi kaNNiir sintha kaNNil innum niirumillai
kaayanggaL kaalam muzhukka aaRaathO
-naan seytha paava kaNakkum thiiraadhO
magizham puuvE enthan maNimuththE
kuzhalaippOlE dhinam mazhalai pEsum iLam puunggoththE… puunggoththE

oru santhana kaattukuLLE oru chanthiran kaayayilE
siRu singgaara kuuttukkuLLE malai thenRalum viisaiyilE
kuyilu kunjchi thuunggattumE raaththiri vELaiyilE
kaNmuzhichchi naanirunthEn kaNNE un pakkaththilE
sOlai puuvE aaraarO pasum chokkap ponnE aarirO
oru santhana kaattukkuLLE oru chanthiran kaayayilE

Tell-a-Friend

F : ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே
சிறு சிங்கார கூட்டுக்குள்ளே மலை தென்றலும் வீசையிலே
குயிலு குஞ்சி தூங்கட்டுமே ராத்திரி வேளையிலே
கண்முழிச்சி நானிருந்தேன் கண்ணே உன் பக்கத்திலே
சோலை பூவே ஆராரோ பசும் சொக்கப் பொன்னே ஆரிரோ
ஒரு சந்தன காட்டுக்குள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே

நான் வளர்க்கும் மூத்தப்பிள்ளை பூவும் பொட்டும் தந்த நாயகனே… நாயகனே
நான் குளிக்கும் மஞ்சளுக்கு நாளும் காவல் இந்த நல்லவனே… நல்லவனே
என் மாமன் அன்புக்கு கோயில் கொண்ட தெய்வம் கூட ஈடில்லையே
எல்லாமே என் ராச வாழ்வோ தாழ்வோ சொந்தம் பந்தம் வேரில்லையே
என்போலே யார்க்கும் கணவன் வாய்க்காது
ஈரேழு ஜென்மம் உறவு நீங்காது
மகிழம் பூவே எந்தன் மணிமுத்தே
குழந்தை போலே தினம் மழலை பேசும் இளம் பூங்கொத்தே… பூங்கொத்தே

ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே
சிறு சிங்கார கூட்டுக்குள்ளே மலை தென்றலும் வீசையிலே
குயிலு குஞ்சி தூங்கட்டுமே…………….

M : ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே
சிறு சிங்கார கூட்டுக்குள்ளே மலை தென்றலும் வீசையிலே
குயிலு குஞ்சி தூங்கட்டுமே ராத்திரி வேளையிலே
கண்முழிச்சி நானிருப்பேன் கண்ணே உன் பக்கத்திலே
சோலை பூவே ஆராரோ பசும் சொக்கப் பொன்னே ஆரிரோ
ஒரு சந்தன காட்டுக்குள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே

M : வாங்கி வந்த மல்லிகைப்பூ சூடிக்கொள்ள அன்பு தாரமில்லே… தாரமில்லே
போகையிலே என்னிடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கூட நேரமில்லே… நேரமில்லே
நான் பெத்த செல்வமே சொந்தம் என்று உன்னைவிட்டால் யாருமில்லே
நாள் தோறும் அம்மாடி கண்ணீர் சிந்த கண்ணில் இன்னும் நீருமில்லை
காயங்கள் காலம் முழுக்க ஆறாதோ
நான் செய்த பாவ கணக்கும் தீராதோ
மகிழம் பூவே எந்தன் மணிமுத்தே
குழலைப்போலே தினம் மழலை பேசும் இளம் பூங்கொத்தே… பூங்கொத்தே

ஒரு சந்தன காட்டுகுள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே
சிறு சிங்கார கூட்டுக்குள்ளே மலை தென்றலும் வீசையிலே
குயிலு குஞ்சி தூங்கட்டுமே ராத்திரி வேளையிலே
கண்முழிச்சி நானிருந்தேன் கண்ணே உன் பக்கத்திலே
சோலை பூவே ஆராரோ பசும் சொக்கப் பொன்னே ஆரிரோ
ஒரு சந்தன காட்டுக்குள்ளே ஒரு சந்திரன் காயயிலே

தவிக்கிறேன் தவிக்கிறேன் உனது கனவாலே


MOVIE : TIME
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : HARIHARAN & BAVADHARANI

thavikkiREn thavikkiREn unadhu kanavaalE
thudikkiREn thudikkiREn unadhu ninaivaalE
-naan anuppum puu vaasammmmmmmmmmmm…….
-nii anuppum puu vaasam
en muuchchum un muchchum sErkkinRathE
thavikkiREn thavikkiREn unadhu kanavaalE
thudikkiREn thudikkiREn unadhu ninaivaalE

vaNNanggaL thEvaiyillai unnaiththottu padam thiittuvEn
azhagaa adhu nadanthaa ulagam viyanthu pugazhum
-svaram Ezhu pOdhavillai unthan pErai -svaram aakkuvEn
ada daa adhu nadakkum ulagam viyanthu pugazhum
Odi vaa Odi vaa iyanggavillai idhayaththil oru paathi
thEdi vaa thEdi vaa iru uyirum onRaagum oru thEthi
kaadhalE kaadhalE mEgaththaal vaanil viidu kattu

………..thavikkiREn thavikkiREn……………..

mudhal mudhalaa paarkkumbOdhu ennai enna seyvaayO nii
-ninaiththaal adhai ninaiththaal manadhil nadukkam piRakkum
kuladheyvam nEril paarkkum bakthanaipOl naan kaaNuvEn
oru naaL adhu nadakkum thirunaaL ennai azhaikkum
maaRRinaay maaRRinaay siRagu inRi paRakkinRa puuvaaga
maaRinEn maaRinEn unnaimattum sumakkinRa kaaRRaaga
kaalamE kaalamE kaalaththaal azhiyaa vaazhvu kodu

……….thavikkiRen thavikkiREn………….

தவிக்கிறேன் தவிக்கிறேன் உனது கனவாலே
துடிக்கிறேன் துடிக்கிறேன் உனது நினைவாலே
நான் அனுப்பும் பூ வாசம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்…….
நீ அனுப்பும் பூ வாசம்
என் மூச்சும் உன் முச்சும் சேர்க்கின்றதே
தவிக்கிறேன் தவிக்கிறேன் உனது கனவாலே
துடிக்கிறேன் துடிக்கிறேன் உனது நினைவாலே

வண்ணங்கள் தேவையில்லை உன்னைத்தொட்டு படம் தீட்டுவேன்
அழகா அது நடந்தா உலகம் வியந்து புகழும்
ஸ்வரம் ஏழு போதவில்லை உந்தன் பேரை ஸ்வரம் ஆக்குவேன்
அட டா அது நடக்கும் உலகம் வியந்து புகழும்
ஓடி வா ஓடி வா இயங்கவில்லை இதயத்தில் ஒரு பாதி
தேடி வா தேடி வா இரு உயிரும் ஒன்றாகும் ஒரு தேதி
காதலே காதலே மேகத்தால் வானில் வீடு கட்டு

………..தவிக்கிறேன் தவிக்கிறேன்……………..

முதல் முதலா பார்க்கும்போது என்னை என்ன செய்வாயோ நீ
நினைத்தால் அதை நினைத்தால் மனதில் நடுக்கம் பிறக்கும்
குலதெய்வம் நேரில் பார்க்கும் பக்தனைபோல் நான் காணுவேன்
ஒரு நாள் அது நடக்கும் திருனாள் என்னை அழைக்கும்
மாற்றினாய் மாற்றினாய் சிறகு இன்றி பறக்கின்ற பூவாக
மாறினேன் மாறினேன் உன்னைமட்டும் சுமக்கின்ற காற்றாக
காலமே காலமே காலத்தால் அழியா வாழ்வு கொடு

……….தவிக்கிறென் தவிக்கிறேன்………….

காதல் நீதானா


MOVIE : TIME
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : UNNI KRISHNAN & SUJATHA

kaadhal niidhaanaa kaadhal niithaanaa
unnaik kaaNaththaan kaNgaL koNdEnaa
therinthathE unmugam maRanthathE enmugam
vazhinthathE santhanam nanainthathE kunggumam
vaanamum buumiyum unnidam
kaadhal niidhaanaa kaadhal niithaanaa
unnaik kaaNaththaan kaNgaL koNdEnaa
-nijam idhu onRu thaan
anggum inggum uLLathu
unakkathai tharugiREn uyirena sumanthiru
vaanamum enbuumiyum unnidam
kaadhal niidhaanaa kaadhal niithaanaa

enthan kural kEttaal enna thOnRuthu… unakkenna thOnRuthu
O.. nEril paakka cholli ennai thuuNduthu… adhu ennai siiNduthu
kEtkaatha kuyilin Osai kEtkuthE un vaarththaiyil
-naan pEsum poyyum kavidhaiyaaguthE nam kaadhalil
kaalaNdarin thEdhigaLai eNNugiREn naaLum
thuuraththilE kEtkinRathE naadhasurammmm….

……kaadhal niidhaanaa………….

enna kanavu kaNdaay ?…. nii vanthaay muththam thanthaay
pathilukku enna thanthaay?….pO pO pO jollamaattEn pO
kanavil nii seydha kuRumbai nEril naan seyyavaa
kanavin muththanggaL kaayavillaiyE adhai sollavaa
paakkaamalE kEtkaamalE pOginRathE kaalam
sorkaththilE sErkinRathE un njaabagam..

……kaadhal niidhaanaa…………

காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா
தெரிந்ததே உன்முகம் மறந்ததே என்முகம்
வழிந்ததே சந்தனம் நனைந்ததே குங்குமம்
வானமும் பூமியும் உன்னிடம்
காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா
நிஜம் இது ஒன்று தான்
அங்கும் இங்கும் உள்ளது
உனக்கதை தருகிறேன் உயிரென சுமந்திரு
வானமும் என்பூமியும் உன்னிடம்
காதல் நீதானா காதல் நீதானா

எந்தன் குரல் கேட்டால் என்ன தோன்றுது… உனக்கென்ன தோன்றுது
ஓ.. நேரில் பாக்க சொல்லி என்னை தூண்டுது… அது என்னை சீண்டுது
கேட்காத குயிலின் ஓசை கேட்குதே உன் வார்த்தையில்
நான் பேசும் பொய்யும் கவிதையாகுதே நம் காதலில்
காலண்டரின் தேதிகளை எண்ணுகிறேன் நாளும்
தூரத்திலே கேட்கின்றதே நாதசுரம்ம்ம்ம்….

……காதல் நீதானா………….

என்ன கனவு கண்டாய் ?…. நீ வந்தாய் முத்தம் தந்தாய்
பதிலுக்கு என்ன தந்தாய்?….போ போ போ ஜொல்லமாட்டேன் போ
கனவில் நீ செய்த குறும்பை நேரில் நான் செய்யவா
கனவின் முத்தங்கள் காயவில்லையே அதை சொல்லவா
பாக்காமலே கேட்காமலே போகின்றதே காலம்
சொர்கத்திலே சேர்கின்றதே உன் ஞாபகம்..

……காதல் நீதானா…………