தீவானா தீவானா நெற்றி நனைத்தவன் நீ தானா


MOVIE : GEMINI
MUSIC : BHARADWAJ
SINGER: SADHANA SARGAM

dhiivaanaa dhiivaanaa neRRi nanaiththavan nii dhaanaa
dhiivaanaa -hO .. dhiivaanaa nenjchi pizhinthavan nii dhaanaa
en viittu kOlaththin puLLikkuL oLinthu
thankaadhal sollum maayakkaNNanaa
dhiivaanaa -hO .. dhiivaanaa nenjchi pizhinthavan nii dhaanaa

veLLikkizhamaiyil viittu thOttaththil
vaal muLaiththa sittu onRu vanthu vittathE
kiichch kiichchenRu kuuchchal pOduthE
-nenjchukkuuttil kuudu katta mallukkattuthE
summaa adhu kaththich chellumO
illai emmaa nenjchai koththich chellumO
annai thanthaiyai aasai thOzhiyai
kaaNumbOdhu naaNam vandhu kaNgaL kuusuthE
thuukkam viRRu thaan kaadhal vaangginaay
enRu enthan peNmai ennai kEli pEsuthE
ayyO innum ennavaagumO
enthan aadai naaLai koLLai pOgumO

milE Ek ajnabisE kOyi aage na piichchE
thum yahi kahO kyaa baath -hai……
dhiivaanaa dhiivaanaa neRRi nanaiththavan niidhaanaa

kaadhal eNNamE ayyO asinggamE
enRu kaNgaL kaadhu muukku poththik koNdavaL
kaadhal kaaladi Osai kEttathum
viidu vaasal kadhavu jannal thiRanthu koNdana
kaadhal uLLE vanthu vittathu
enthan naaNam veLiyE senRu vittathu
thOzhi oruththiyai nEril niRuththi naan
kaadhil oRRai sEdhi solla nenjcham muttuthE
aanaa naavilE aanaa aavannaa
reNdezhuththai thaviRa vERa vaarththai illaiyE
aasai vanthu thaththaLikkiREn
en baashai maaRRi uchcharikkiREn

milE Ek ajnabisE kOyi aage na piichchE
thum yahi kahO kyaa baath -hai……
dhiivaanaa dhiivaanaa neRRi nanaiththavan niidhaanaa
dhiivaanaa nenjchi pizhinthavan nii dhaanaa
en viittu kOlaththin puLLikkuL oLinthu
thankaadhal sollum maayakkaNNanaa
dhiivaanaa dhiivaanaa neRRi nanaiththavan niidhaanaa

தீவானா தீவானா நெற்றி நனைத்தவன் நீ தானா
தீவானா ஹோ .. தீவானா நெஞ்சி பிழிந்தவன் நீ தானா
என் வீட்டு கோலத்தின் புள்ளிக்குள் ஒளிந்து
தன்காதல் சொல்லும் மாயக்கண்ணனா
தீவானா ஹோ .. தீவானா நெஞ்சி பிழிந்தவன் நீ தானா

வெள்ளிக்கிழமையில் வீட்டு தோட்டத்தில்
வால் முளைத்த சிட்டு ஒன்று வந்து விட்டதே
கீச்ச் கீச்சென்று கூச்சல் போடுதே
நெஞ்சுக்கூட்டில் கூடு கட்ட மல்லுக்கட்டுதே
சும்மா அது கத்திச் செல்லுமோ
இல்லை எம்மா நெஞ்சை கொத்திச் செல்லுமோ
அன்னை தந்தையை ஆசை தோழியை
காணும்போது நாணம் வன்து கண்கள் கூசுதே
தூக்கம் விற்று தான் காதல் வாங்கினாய்
என்று எந்தன் பெண்மை என்னை கேலி பேசுதே
அய்யோ இன்னும் என்னவாகுமோ
எந்தன் ஆடை நாளை கொள்ளை போகுமோ

மிலே ஏக் அஜ்னபிசே கோயி ஆகெ ந பீச்சே
தும் யகி ககோ க்யா பாத் ஹை……
தீவானா தீவானா நெற்றி நனைத்தவன் நீதானா

காதல் எண்ணமே அய்யோ அசிங்கமே
என்று கண்கள் காது மூக்கு பொத்திக் கொண்டவள்
காதல் காலடி ஓசை கேட்டதும்
வீடு வாசல் கதவு ஜன்னல் திறந்து கொண்டன
காதல் உள்ளே வந்து விட்டது
எந்தன் நாணம் வெளியே சென்று விட்டது
தோழி ஒருத்தியை நேரில் நிறுத்தி நான்
காதில் ஒற்றை சேதி சொல்ல நெஞ்சம் முட்டுதே
ஆனா நாவிலே ஆனா ஆவன்னா
ரெண்டெழுத்தை தவிற வேற வார்த்தை இல்லையே
ஆசை வந்து தத்தளிக்கிறேன்
என் பாஷை மாற்றி உச்சரிக்கிறேன்

மிலே ஏக் அஜ்னபிசே கோயி ஆகெ ந பீச்சே
தும் யகி ககோ க்யா பாத் ஹை……
தீவானா தீவானா நெற்றி நனைத்தவன் நீதானா
தீவானா நெஞ்சி பிழிந்தவன் நீ தானா
என் வீட்டு கோலத்தின் புள்ளிக்குள் ஒளிந்து
தன்காதல் சொல்லும் மாயக்கண்ணனா
தீவானா தீவானா நெற்றி நனைத்தவன் நீதானா

தில்லாலங்கடியோ ஏ தில்லாலங்கடியோ


MOVIE : GEMINI
MUSIC : BHARADWAJ
SINGERS : SHANKAR MAHADEVAN & SWARNALATHA

-naattukkattai ………. naattukkattai………. naattukkattai…
thillaalanggadiyO ….. E.. thillaalanggadiyO …
thillaalanggadiyO…… E .. thillaalanggadiyO
E kattai kattai kattai kattai naattukkattai… naattukkattai
-nii kitta kitta kitta vanthu maattikkitta maattikitta
saNdakkaara mayilu ippO kitta vanthiruchchu
muudi vachcha muyalu ippo mutta vanthiruchchu
thillaalanggadiyO ….. E.. thillaalanggadiyO …
thillaalanggadiyO…… E .. thillaalanggadiyO
E kattai kattai kattai kattai naattukkattai… naattukkattai
-nii kitta kitta kitta vanthu maattikkitta maattikitta

sottu sottu mazhaiya rasikka vittu vittu veyiladikkaNum
kanni poNNu kaadhal rusikka sinna sinna uudal irukkaNum
anjchO paththO muththam kodukaNum anggE inggE miisai uRuththaNum
paththu viral payaNam paNNanum pallu padaama kaadhu kadikkaNum
un kanintha maarbil idukkila en kavalaigaLai podhaikkaNum
-nii muuchchi vidum neruppila en mOganggaLai erikkaNum

thillaalanggadiyO ….. E.. thillaalanggadiyO …
thillaalanggadiyO…… E .. thillaalanggadiyO
E kattai kattai kattai kattai naattukkattai… naattukkattai
-nii kitta kitta kitta vanthu maattikkitta maattikitta

cherri pazham niRam irukku chikkenRu thaan udambirukku
EraaLamaay maarbirukku thaaraaLamaay manasirukku
-nenjchaampazham kaninjchirukku nEram nalla amainjchirukku
thappu thaNdaa paNNa sonnaa thaNdaal viidham udambirukku
un pazhuththa maarbu paarkkaiyil en ozhukkam enbathu maRakkuthu
antha pozhuthu saayum vELaiyil naan pombaLai enbathu maRakkuthu’

thillaalanggadiyO ….. E.. thillaalanggadiyO …
thillaalanggadiyO…… E .. thillaalanggadiyO
E kattai kattai kattai kattai naattukkattai… naattukkattai
-nii kitta kitta kitta vanthu maattikkitta maattikitta
saNdakkaara mayilu ippO kitta vanthiruchchu
muudi vachcha muyalu ippo mutta vanthiruchchu
thillaalanggadiyO ….. E.. thillaalanggadiyO …
thillaalanggadiyO…… E .. thillaalanggadiyO

நாட்டுக்கட்டை ………. நாட்டுக்கட்டை………. நாட்டுக்கட்டை…
தில்லாலங்கடியோ ….. ஏ.. தில்லாலங்கடியோ …
தில்லாலங்கடியோ…… ஏ .. தில்லாலங்கடியோ
ஏ கட்டை கட்டை கட்டை கட்டை நாட்டுக்கட்டை… நாட்டுக்கட்டை
நீ கிட்ட கிட்ட கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்ட மாட்டிகிட்ட
சண்டக்கார மயிலு இப்போ கிட்ட வந்திருச்சு
மூடி வச்ச முயலு இப்பொ முட்ட வந்திருச்சு
தில்லாலங்கடியோ ….. ஏ.. தில்லாலங்கடியோ …
தில்லாலங்கடியோ…… ஏ .. தில்லாலங்கடியோ
ஏ கட்டை கட்டை கட்டை கட்டை நாட்டுக்கட்டை… நாட்டுக்கட்டை
நீ கிட்ட கிட்ட கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்ட மாட்டிகிட்ட

சொட்டு சொட்டு மழைய ரசிக்க விட்டு விட்டு வெயிலடிக்கணும்
கன்னி பொண்ணு காதல் ருசிக்க சின்ன சின்ன ஊடல் இருக்கணும்
அஞ்சோ பத்தோ முத்தம் கொடுகணும் அங்கே இங்கே மீசை உறுத்தணும்
பத்து விரல் பயணம் பண்ணனும் பல்லு படாம காது கடிக்கணும்
உன் கனிந்த மார்பில் இடுக்கில என் கவலைகளை பொதைக்கணும்
நீ மூச்சி விடும் நெருப்பில என் மோகங்களை எரிக்கணும்

தில்லாலங்கடியோ ….. ஏ.. தில்லாலங்கடியோ …
தில்லாலங்கடியோ…… ஏ .. தில்லாலங்கடியோ
ஏ கட்டை கட்டை கட்டை கட்டை நாட்டுக்கட்டை… நாட்டுக்கட்டை
நீ கிட்ட கிட்ட கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்ட மாட்டிகிட்ட

செர்ரி பழம் நிறம் இருக்கு சிக்கென்று தான் உடம்பிருக்கு
ஏராளமாய் மார்பிருக்கு தாராளமாய் மனசிருக்கு
நெஞ்சாம்பழம் கனிஞ்சிருக்கு நேரம் நல்ல அமைஞ்சிருக்கு
தப்பு தண்டா பண்ண சொன்னா தண்டால் வீதம் உடம்பிருக்கு
உன் பழுத்த மார்பு பார்க்கையில் என் ஒழுக்கம் என்பது மறக்குது
அந்த பொழுது சாயும் வேளையில் நான் பொம்பளை என்பது மறக்குது’

தில்லாலங்கடியோ ….. ஏ.. தில்லாலங்கடியோ …
தில்லாலங்கடியோ…… ஏ .. தில்லாலங்கடியோ
ஏ கட்டை கட்டை கட்டை கட்டை நாட்டுக்கட்டை… நாட்டுக்கட்டை
நீ கிட்ட கிட்ட கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்ட மாட்டிகிட்ட
சண்டக்கார மயிலு இப்போ கிட்ட வந்திருச்சு
மூடி வச்ச முயலு இப்பொ முட்ட வந்திருச்சு
தில்லாலங்கடியோ ….. ஏ.. தில்லாலங்கடியோ …
தில்லாலங்கடியோ…… ஏ .. தில்லாலங்கடியோ

காதல் என்பதா காமம் என்பதா


MOVIE : GEMINI
MUSIC : BHARADWAJ
SINGER : THIMOTHY

kaadhal enbathaa kaamam enbathaa
iraNdu madhiyil innOr uNarchchiyaa
uyirai uyiraal uLLE kudainthu
uyirin uyirai uNarum muyaRchiyaa
veNNilaaththOnRi viNNil therinthathil
puu vizhunthathil buumi udainthathil
kaadhal kaadhal idhu kaadhal enREn
kaadhal kaadhal idhu kaadhal enREn
kaaRRil kaaRRil Or Osai kEtkuthE……….

veNNilaaththOnRi viNNil therinthathil
puu vizhunthathil buumi udainthathil
kaadhal kaadhal idhu kaadhal enREn
kaadhal kaadhal idhu kaadhal enREn
kaaRRu kaaRRil Or Osai kEtkuthE.. E

kaadhal enbathaa kaamam enbathaa
iraNdu madhiyil innOr uNarchchiyaa
uyirai uyiraal uLLE kudainthu
uyirin uyirai uNarum muyaRchiyaa
veNNilaaththOnRi viNNil therinthathil
puu vizhunthathil buumi udainthathil
kaadhal kaadhal idhu kaadhal enREn
kaadhal kaadhal idhu kaadhal enREn
kaaRRu kaaRRil Or Osai kEtkuthE……….

காதல் என்பதா காமம் என்பதா
இரண்டு மதியில் இன்னோர் உணர்ச்சியா
உயிரை உயிரால் உள்ளே குடைந்து
உயிரின் உயிரை உணரும் முயற்சியா
வெண்ணிலாத்தோன்றி விண்ணில் தெரிந்ததில்
பூ விழுந்ததில் பூமி உடைந்ததில்
காதல் காதல் இது காதல் என்றேன்
காதல் காதல் இது காதல் என்றேன்
காற்றில் காற்றில் ஓர் ஓசை கேட்குதே……….

வெண்ணிலாத்தோன்றி விண்ணில் தெரிந்ததில்
பூ விழுந்ததில் பூமி உடைந்ததில்
காதல் காதல் இது காதல் என்றேன்
காதல் காதல் இது காதல் என்றேன்
காற்று காற்றில் ஓர் ஓசை கேட்குதே.. ஏ

காதல் என்பதா காமம் என்பதா
இரண்டு மதியில் இன்னோர் உணர்ச்சியா
உயிரை உயிரால் உள்ளே குடைந்து
உயிரின் உயிரை உணரும் முயற்சியா
வெண்ணிலாத்தோன்றி விண்ணில் தெரிந்ததில்
பூ விழுந்ததில் பூமி உடைந்ததில்
காதல் காதல் இது காதல் என்றேன்
காதல் காதல் இது காதல் என்றேன்
காற்று காற்றில் ஓர் ஓசை கேட்குதே……….

தலைகீழா பொறக்குறான் தலைகீழா நடக்குறான்


MOVIE : GEMINI
MUSIC : BHARADWAJ
SINGERS : MANIKA VINAYAGAM

thalaikiizhaa poRakkuRaan thalaikiizhaa nadakkuRaan
vayiRu enRa paLLaththil idhayathaiyE podhaikkiRaan
thalaikiizhaa poRakkuRaan thalaikiizhaa nadakkuRaan
vayiRu enRa paLLaththil idhayathaiyE podhaikkiRaan
njaana thanggamE njaana thanggamE
manusan oru kattai makka pORa mattai dhEgam oru sattai
-nii aagappORa kattai

oththa kuzhiyila oththa kuzhiyila
oru latcham oru kOdi usuru irukkuthu
aththanai usuraiyum adichchi thoraththittu
oththa uyir oththa uyir karuvil vaLaruthu
njaana thanggamE njaana thanggamE
kaNNukkuLLa maNNu pattaa kaNNu kalangguROm
kadaisiyil moththaththaiyum maNNil podhaikkiROm
kaNNukkuLLa maNNu pattaa kaNNu kalangguROm
kadaisiyil moththaththaiyum maNNil podhaikkiROm
njaana thanggamE njaana thanggamE

thalaikiizhaa poRakkuRaan thalaikiizhaa nadakkuRaan
vayiRu enRa paLLaththil idhayathaiyE podhaikkiRaan
njaana thanggamE njaana thanggamE

eppO poRakkuROm eppO poRakkuROm
appanukku aaththaaLukkum thEthi theriyalai
eppO iRakkuROm eppO iRakkuROm
saagap pORa aaLukkum thEdhi theriyalai
njaana thanggamE njaana thanggamE
vaazhkkaiyai muzhusaa vaazhnthavan yaarammaa
manusan oru Otta paanai manasu niRaiyumaa
vaazhkkaiyai muzhusaa vaazhnthavan yaarammaa
manusan oru Otta paanai manasu niRaiyumaa
njaana thanggamE njaana thanggamE

thalaikiizhaa poRakkuRaan thalaikiizhaa nadakkuRaan
vayiRu enRa paLLaththil idhayathaiyE podhaikkiRaan
thalaikiizhaa poRakkuRaan thalaikiizhaa nadakkuRaan
vayiRu enRa paLLaththil idhayathaiyE podhaikkiRaan
njaana thanggamE njaana thanggamE

தலைகீழா பொறக்குறான் தலைகீழா நடக்குறான்
வயிறு என்ற பள்ளத்தில் இதயதையே பொதைக்கிறான்
தலைகீழா பொறக்குறான் தலைகீழா நடக்குறான்
வயிறு என்ற பள்ளத்தில் இதயதையே பொதைக்கிறான்
ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே
மனுசன் ஒரு கட்டை மக்க போற மட்டை தேகம் ஒரு சட்டை
நீ ஆகப்போற கட்டை

ஒத்த குழியில ஒத்த குழியில
ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி உசுரு இருக்குது
அத்தனை உசுரையும் அடிச்சி தொரத்திட்டு
ஒத்த உயிர் ஒத்த உயிர் கருவில் வளருது
ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே
கண்ணுக்குள்ள மண்ணு பட்டா கண்ணு கலங்குறோம்
கடைசியில் மொத்தத்தையும் மண்ணில் பொதைக்கிறோம்
கண்ணுக்குள்ள மண்ணு பட்டா கண்ணு கலங்குறோம்
கடைசியில் மொத்தத்தையும் மண்ணில் பொதைக்கிறோம்
ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே

தலைகீழா பொறக்குறான் தலைகீழா நடக்குறான்
வயிறு என்ற பள்ளத்தில் இதயதையே பொதைக்கிறான்
ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே

எப்போ பொறக்குறோம் எப்போ பொறக்குறோம்
அப்பனுக்கு ஆத்தாளுக்கும் தேதி தெரியலை
எப்போ இறக்குறோம் எப்போ இறக்குறோம்
சாகப் போற ஆளுக்கும் தேதி தெரியலை
ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே
வாழ்க்கையை முழுசா வாழ்ந்தவன் யாரம்மா
மனுசன் ஒரு ஓட்ட பானை மனசு நிறையுமா
வாழ்க்கையை முழுசா வாழ்ந்தவன் யாரம்மா
மனுசன் ஒரு ஓட்ட பானை மனசு நிறையுமா
ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே

தலைகீழா பொறக்குறான் தலைகீழா நடக்குறான்
வயிறு என்ற பள்ளத்தில் இதயதையே பொதைக்கிறான்
தலைகீழா பொறக்குறான் தலைகீழா நடக்குறான்
வயிறு என்ற பள்ளத்தில் இதயதையே பொதைக்கிறான்
ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே

பெண்ணொருத்தி பெண்ணொருத்தி படைத்து விட்டாய்


MOVIE : GEMINI
MUSIC : BHARADWAJ
SINGERS : SPB

peNNoruththi peNNoruththi padaiththu vittaay
ennidaththil ennidaththil anuppi vittaay
uyirOdu enai ulaiyil ERRinaay
-neruppukku sElai katti anuppi vaiththaay
-nilavukku vanmuRaigaL kaRRu koduththaay
en kaNNil En uusi ERRinaay
birammaa O birammaa thagumaa idhu thagumaa
ayyO idhu varamaa saabamaa
birammaa O birammaa thagumaa idhu thagumaa
ayyO idhu varamaa saabamaa
peNNoruththi peNNoruththi padaiththu vittaay
ennidaththil ennidaththil anuppi vittaay
uyirOdu enai ulaiyil ERRinaay

kaNgaLilE nOttam paarththE
kannaththil samaNam paarththu
paarvai mattum kolaigaL seyya paarkkuthE
paRkaLilum karuNai paarththEn
paadhanggaLil dheyvam paarththu
punnagaiyO uyirai thinna paarkkuthE
puyalenRu ninaiththEn ennai
puyal kattum kayiRaay vanthaaL
malai enRu ninaiththEn ennai
malligaiyaal malaiyai saayththaaL
-neRRi pottil ennai urutti vaiththaaLE

birammaa O birammaa thagumaa idhu thagumaa
ayyO idhu varamaa saabamaa
peNNoruththi peNNoruththi padaiththu vittaay
ennidaththil ennidaththil anuppi vittaay
uyirOdu enai ulaiyil ERRinaay

pagalellaam karuppaay pOga
iravellaam veLLai aaga
en vaazhvil EdhEdhO maaRRamO
ayyayyO ulaga uruNdai
adi vayaRRil suRRuvathenna
achchachchO thoNdai varaiyil ERumO
erimalaiyin koNdai mElE
rOjaavai nattavaL yaarO
kaadhal enum kaNavaay vazhiyE
endhEsam pugunthavaL yaarO
siRuga siRuga uyirai parugi senRaaLE

birammaa O birammaa thagumaa idhu thagumaa
ayyO idhu varamaa saabamaa
peNNoruththi peNNoruththi padaiththu vittaay
ennidaththil ennidaththil anuppi vittaay
uyirOdu enai ulaiyil ERRinaay

பெண்ணொருத்தி பெண்ணொருத்தி படைத்து விட்டாய்
என்னிடத்தில் என்னிடத்தில் அனுப்பி விட்டாய்
உயிரோடு எனை உலையில் ஏற்றினாய்
நெருப்புக்கு சேலை கட்டி அனுப்பி வைத்தாய்
நிலவுக்கு வன்முறைகள் கற்று கொடுத்தாய்
என் கண்ணில் ஏன் ஊசி ஏற்றினாய்
பிரம்மா ஓ பிரம்மா தகுமா இது தகுமா
அய்யோ இது வரமா சாபமா
பிரம்மா ஓ பிரம்மா தகுமா இது தகுமா
அய்யோ இது வரமா சாபமா
பெண்ணொருத்தி பெண்ணொருத்தி படைத்து விட்டாய்
என்னிடத்தில் என்னிடத்தில் அனுப்பி விட்டாய்
உயிரோடு எனை உலையில் ஏற்றினாய்

கண்களிலே நோட்டம் பார்த்தே
கன்னத்தில் சமணம் பார்த்து
பார்வை மட்டும் கொலைகள் செய்ய பார்க்குதே
பற்களிலும் கருணை பார்த்தேன்
பாதங்களில் தெய்வம் பார்த்து
புன்னகையோ உயிரை தின்ன பார்க்குதே
புயலென்று நினைத்தேன் என்னை
புயல் கட்டும் கயிறாய் வந்தாள்
மலை என்று நினைத்தேன் என்னை
மல்லிகையால் மலையை சாய்த்தாள்
நெற்றி பொட்டில் என்னை உருட்டி வைத்தாளே

பிரம்மா ஓ பிரம்மா தகுமா இது தகுமா
அய்யோ இது வரமா சாபமா
பெண்ணொருத்தி பெண்ணொருத்தி படைத்து விட்டாய்
என்னிடத்தில் என்னிடத்தில் அனுப்பி விட்டாய்
உயிரோடு எனை உலையில் ஏற்றினாய்

பகலெல்லாம் கருப்பாய் போக
இரவெல்லாம் வெள்ளை ஆக
என் வாழ்வில் ஏதேதோ மாற்றமோ
அய்யய்யோ உலக உருண்டை
அடி வயற்றில் சுற்றுவதென்ன
அச்சச்சோ தொண்டை வரையில் ஏறுமோ
எரிமலையின் கொண்டை மேலே
ரோஜாவை நட்டவள் யாரோ
காதல் எனும் கணவாய் வழியே
என்தேசம் புகுந்தவள் யாரோ
சிறுக சிறுக உயிரை பருகி சென்றாளே

பிரம்மா ஓ பிரம்மா தகுமா இது தகுமா
அய்யோ இது வரமா சாபமா
பெண்ணொருத்தி பெண்ணொருத்தி படைத்து விட்டாய்
என்னிடத்தில் என்னிடத்தில் அனுப்பி விட்டாய்
உயிரோடு எனை உலையில் ஏற்றினாய்
பெண்ணொருத்தி பெண்ணொருத்தி படைத்து விட்டாய்
என்னிடத்தில் என்னிடத்தில் அனுப்பி விட்டாய்
உயிரோடு எனை உலையில் ஏற்றினாய்
நெருப்புக்கு சேலை கட்டி அனுப்பி வைத்தாய்
நிலவுக்கு வன்முறைகள் கற்று கொடுத்தாய்
என் கண்ணில் ஏன் ஊசி ஏற்றினாய்
பிரம்மா ஓ பிரம்மா தகுமா இது தகுமா
அய்யோ இது வரமா சாபமா
பிரம்மா ஓ பிரம்மா தகுமா இது தகுமா
அய்யோ இது வரமா சாபமா