நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARRIS JAYARAJ
SINGERS : FRANKOM SOLARSAI & SOWMIYA RAO

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn
O..O.. mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdattum
mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdum.

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

mazhaiyE mazhaiyai enmElE vanthu vizha vaa vizha vaa
veyilE veyilE un vErvai valaiyai viriththida vaa
paniyE paniyE en paayil konjcham padu vaa padu vaa
iruLOram sirippu piRakkiRathE
aa.. pudhusaaga edhaiyO ninaichchEn..

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

-nadhiyE nadhiyE sallaabaththErin maNiyE maNiyE
radhiyE radhiyE unvilaavil naanum mudanggidavaa
?radhiyE radhiyE en naavil unthan rusiyE rusiyE
viralOdu viralgaL mininggidumE
manasOdu nadanam thodanggum

-neruppE sikkimukki neruppE
idhamaay oththadam koduppE
medhuvaa sokki sokki mayakki
madiyil paduppE
dhinamum unna unna ninaichchi
udamba kuchchiyaa iLachchEn
kanavil etti etti paarththEn
adhanaal poLachchEn

O..O.. mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdattum
mEgam mEgam dhuuram pOgattum
pOgumbOdhE thuuRal pOdum

..aa-haa..-haa..-haa… aa..-haa…-haa…-haa…
..mm..mm..mm-hum … mm ..mm..mm-hum..
..aa-haa..-haa..-haa… aa..-haa…-haa…-haa…
..mm..mm..mm-hum … mm ..mm..mm-hum..

*********************************************
நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்
ஓ..ஓ.. மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடட்டும்
மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடும்.

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

மழையே மழையை என்மேலே வந்து விழ வா விழ வா
வெயிலே வெயிலே உன் வேர்வை வலையை விரித்திட வா
பனியே பனியே என் பாயில் கொஞ்சம் படு வா படு வா
இருளோரம் சிரிப்பு பிறக்கிறதே
ஆ.. புதுசாக எதையோ நினைச்சேன்..

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

நதியே நதியே சல்லாபத்தேரின் மணியே மணியே
ரதியே ரதியே உன்விலாவில் நானும் முடங்கிடவா
?ரதியே ரதியே என் நாவில் உந்தன் ருசியே ருசியே
விரலோடு விரல்கள் மினிங்கிடுமே
மனசோடு நடனம் தொடங்கும்

நெருப்பே சிக்கிமுக்கி நெருப்பே
இதமாய் ஒத்தடம் கொடுப்பே
மெதுவா சொக்கி சொக்கி மயக்கி
மடியில் படுப்பே
தினமும் உன்ன உன்ன நினைச்சி
உடம்ப குச்சியா இளச்சேன்
கனவில் எட்டி எட்டி பார்த்தேன்
அதனால் பொளச்சேன்

ஓ..ஓ.. மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடட்டும்
மேகம் மேகம் தூரம் போகட்டும்
போகும்போதே தூறல் போடும்

..ஆஹா..ஹா..ஹா… ஆ..ஹா…ஹா…ஹா…
..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்ஹும் … ம்ம் ..ம்ம்..ம்ம்ஹும்..
..ஆஹா..ஹா..ஹா… ஆ..ஹா…ஹா…ஹா…
..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்ஹும் … ம்ம் ..ம்ம்..ம்ம்ஹும்..
****************************************************