டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே


MOVIE : ANBU ENGE
SINGERS : TMS

dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
-ha.. dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
adhigamaaga padichchi padichchi muuLai kalanggi pOchchu
aNu kuNdai thaan pOttu kittu azhinjchu pOgalaachchu
aRivillaama padaichchiputtaa mirugamunnu sonnOm
antha mirugamellaam nammai paaththu sirikkuthenna seyvOm
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE

ayyaa varavai paaththu veettil EngguRaangga ammaa..
antha ayyaa inggE kummaaLam thaan pOduRaaru summaa..
appan paattan aasthiyellaam ciggarete aaga maaRi..
ayyaa vaayil pugaiyudhu paar …
I AM VERY SORRY..

ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE

kaRiyum koottum sORum thinna maattaar intha mainar
kaanjchi pOna rotti thuNdu thookkum ivar dinnar..
kuRukku vazhiyil paNaththai sErkka intha manidhan aasai..
kuthirai vaalil pOyi kattiduvaar kaasai..

ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE

kaNNum kaNNum pEsikkuthu muukkum muukkum muttuthu
poNNum aaNum jOdi pOttu kaiyum kaalum aattuthu
kaNNum kaNNum pEsikkuthu muukkum muukkum muttuthu
poNNum aaNum jOdi pOttu kaiyum kaalum aattuthu
kaNdavangga maNdai ellaam thaaLaththOda aaduthu
kaalu kaiyi udambai ellaam thuukki thuukki pOduthu..

ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
-hai….. yaa…
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE
dinggiri dinggaalE meenaatchi dinggiri dinggaalE
ulagam pORa pOkka paaru thanggamE thillaalE

****************************************************

டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
ஹ.. டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
அதிகமாக படிச்சி படிச்சி மூளை கலங்கி போச்சு
அணு குண்டை தான் போட்டு கிட்டு அழிஞ்சு போகலாச்சு
அறிவில்லாம படைச்சிபுட்டா மிருகமுன்னு சொன்னோம்
அந்த மிருகமெல்லாம் நம்மை பாத்து சிரிக்குதென்ன செய்வோம்
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே

அய்யா வரவை பாத்து வீட்டில் ஏங்குறாங்க அம்மா..
அந்த அய்யா இங்கே கும்மாளம் தான் போடுறாரு சும்மா..
அப்பன் பாட்டன் ஆஸ்தியெல்லாம் சிகரெட்டாக மாறி..
அய்யா வாயில் புகையுது பார் …
I AM VERY SORRY….

உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே

கறியும் கூட்டும் சோறும் தின்ன மாட்டார் இந்த மைனர்
காஞ்சி போன ரொட்டி துண்டு தோக்கும் இவர் டின்னர்..
குறுக்கு வழியில் பணத்தை சேர்க்க இந்த மனிதன் ஆசை..
குதிரை வாலில் போயி கட்டிடுவார் காசை..

உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே

கண்ணும் கண்ணும் பேசிக்குது மூக்கும் மூக்கும் முட்டுது
பொண்ணும் ஆணும் ஜோடி போட்டு கையும் காலும் ஆட்டுது
கண்ணும் கண்ணும் பேசிக்குது மூக்கும் மூக்கும் முட்டுது
பொண்ணும் ஆணும் ஜோடி போட்டு கையும் காலும் ஆட்டுது
கண்டவங்க மண்டை எல்லாம் தாளத்தோட ஆடுது
காலு கையி உடம்பை எல்லாம் தூக்கி தூக்கி போடுது..

உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
ஹை….. யா…
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே
டிங்கிரி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கிரி டிங்காலே
உலகம் போற போக்க பாரு தங்கமே தில்லாலே

****************************************************