தீம்தனக்க தில்லானா


MOVIE : VILLU
MUSIC : DEVI SRI PRASAD
SINGERS : DEVI SRI PRASAD & DIVYA

M : dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE..
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE
M : -naan oththa kiss thaarEn..
un raththa dhisai paarEn..
-nuuRu kudhirai vEgaththOda pOtti pOdumE
FM : -naan oththa hug thaarEn..
kick ERum paarEn..
madham pudichcha yaanai pOla maaRuvE…
M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE

M : vetti vachcha apple pOla
un kannam iruppadhaalE
paaththaalE naakkellaam echchil uuRippOgudhE
puutti vachcha pudhaiyal pOla un udambu iruppadhaalE
thirudaththaan en nenjchu thittam thiittip paakkudhE
FM : -hEy kaththi kaththi kaththi
un kaNNu iraNdum kaththi…
-nEram kaalam paakkaama varudhE ennai suththi
vetti vetti vetti
un vetkaththai nii vetti
vEga vaikka kEkkuRiiyE thiippetti..

M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE

FM : sahaaraavil iLa-niir pOla
chirapunjji tea pOla enggEyum eppOdhum
un dhaagam thiirppEnE
M : pluto-vil water pOla ennOda nenjchikkuLLE
yaarukkum theriyaamal oLinjchirukka nii dhaanE
FM : raaraa raaraa raaraa…-nii angam noki raaraa
inbamaana imsai paNNu raaththiri viiraa..
-hEy vaadi vaadi vaadi …
-nii miisai illaa kEdi..
okka saree sorkaththai nii paaradi..

M : Ey… kaNNE … naan kaNNanukkE aNNan..
ada liilaigaLin mannan..
antha manmadhanin maaman naan thaanE
FM : aththai… naan mEnagaikkE aththai
vaa kaththuththaarEn viththai…
antha viththaikkellaam boss naandhaanE
M : dhiimthanakka thillaanaa…
dhiimthanakka thillaanaa… dhiimthanakka thillaanaa…
thiiththeRikkum villu naandhaanE
FM : dhiimthanakka thillaanaa….dhiimthanakka thillaanaa…
thiippudichcha nilaa naandhaanE

*************************************************************

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே..

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

ஆண்: நான் ஒத்த Kiss தாரேன்..
உன் ரத்த திசை பாரேன்..
நூறு குதிரை வேகத்தோட போட்டி போடுமே

பெண் : நான் ஒத்த Hug தாரேன்..
Kick ஏறும் பாரேன்..
மதம் புடிச்ச யானை போல மாறுவே…

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் bossy நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

ஆண்: வெட்டி வச்ச Apple போல
உன் கன்னம் இருப்பதாலே
பாத்தாலே நாக்கெல்லாம் எச்சில் ஊறிப்போகுதே
பூட்டி வச்ச புதையல் போல உன் உடம்பு இருப்பதாலே
திருடத்தான் என் நெஞ்சு திட்டம் தீட்டிப் பாக்குதே

பெண் : ஹேய் கத்தி கத்தி கத்தி
உன் கண்ணு இரண்டும் கத்தி…
நேரம் காலம் பாக்காம வருதே என்னை சுத்தி
வெட்டி வெட்டி வெட்டி
உன் வெட்கத்தை நீ வெட்டி
வேக வைக்க கேக்குறீயே தீப்பெட்டி..

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் bossy நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

பெண் : சகாராவில் இளநீர் போல
சிராபுஞ்சி Tea போல எங்கேயும் எப்போதும்
உன் தாகம் தீர்ப்பேனே

ஆண்: புளூட்டோ-வில் water போல என்னோட நெஞ்சிக்குள்ளே
யாருக்கும் தெரியாமல் ஒளிஞ்சிருக்க நீ தானே

பெண் : ராரா ராரா ராரா…நீ அங்கம் நோக்கி ராரா
இன்பமான இம்சை பண்ணு ராத்திரி வீரா..

ஆண் : ஹேய் வாடி வாடி வாடி …
நீ மீசை இல்லா கேடி..
ஒக்க ஸாரி சொர்கத்தை நீ பாரடி..

ஆண்: ஏய்… கண்ணே … நான் கண்ணனுக்கே அண்ணன்..
அட லீலைகளின் மன்னன்..
அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே

பெண் : அத்தை… நான் மேனகைக்கே அத்தை
வா கத்துத்தாரேன் வித்தை…
அந்த வித்தைக்கெல்லாம் பொச்ச் நான்தானே

ஆண்: தீம்தனக்க தில்லானா…
தீம்தனக்க தில்லானா… தீம்தனக்க தில்லானா…
தீத்தெறிக்கும் வில்லு நான்தானே

பெண் : தீம்தனக்க தில்லானா….தீம்தனக்க தில்லானா…
தீப்புடிச்ச நிலா நான்தானே

*****************************************************