சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGERS : HARIHARAN, ANURADHA SRIRAM & MAHANADHI SOBANA

chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE
paalsuRRum natchathiram paarththaayaa
thEn mottum mullai mottum paarththaayaa
kaLavaadum minnal onRai paarththaayaa
kaNkottum paRavai onRai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaadhil vizhuven nii sollu
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

-nilaa nilaa kaadhal nilaa
avaL vaazhvathu uLLuurilaa
ulaa ulaa vaa veNNilaa
kaNvaazhvathu kaNNiirilaa
paadhai koNda maNNE avaLin paadha suvadu paarththaayaa
thOgai koNda mayilE avaLin thuppattaavai paarththaayaa
uunjchalaadum mugilE avaLin uchchanthalaiyai paarththaayaa
OduginRa nadhiyE avaLin uLLanggaalai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
unkaalil vizhuvEn nii sollu
sinna sinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

enggE enggE viNmiin enggE
pagal vaanilE naan thEdinEn
anggE inggE kaaNOm enRu
adi vaanilE naanERinEn
kuudu thEdum kiLiyE avaLin viidu enggE paarththaayaa
uLLaadum kaaRRE avaLin uLLum senRu paarththaayaa
thuuRal pOdum avaLin mugilE uyirai thottup pOnavaL paarththaayaa
panjchu pOla nenjchai thiiyil vittup pOnavaL paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaalil vizhuvEn nii sollu
chinna chinna kiLiyE
panjchavarNa kiLiyE
paalsuRRum natchathiram paarththaayaa
thEn mottum mullai mottum paarththaayaa
kaLavaadum minnal onRai paarththaayaa
kaNkottum paRavai onRai paarththaayaa
kaNNaal kaNdaal nii sollu
un kaadhil vizhuven nii sollu
chinna chinna kiLiyE panjchavarNa kiLiyE

சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே
பால்சுற்றும் நட்சதிரம் பார்த்தாயா
தேன் மொட்டும் முல்லை மொட்டும் பார்த்தாயா
களவாடும் மின்னல் ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்கொட்டும் பறவை ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காதில் விழுவென் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

நிலா நிலா காதல் நிலா
அவள் வாழ்வது உள்ளூரிலா
உலா உலா வா வெண்ணிலா
கண்வாழ்வது கண்ணீரிலா
பாதை கொண்ட மண்ணே அவளின் பாத சுவடு பார்த்தாயா
தோகை கொண்ட மயிலே அவளின் துப்பட்டாவை பார்த்தாயா
ஊஞ்சலாடும் முகிலே அவளின் உச்சந்தலையை பார்த்தாயா
ஓடுகின்ற நதியே அவளின் உள்ளங்காலை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன்காலில் விழுவேன் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

எங்கே எங்கே விண்மீன் எங்கே
பகல் வானிலே நான் தேடினேன்
அங்கே இங்கே காணோம் என்று
அடி வானிலே நானேறினேன்
கூடு தேடும் கிளியே அவளின் வீடு எங்கே பார்த்தாயா
உள்ளாடும் காற்றே அவளின் உள்ளும் சென்று பார்த்தாயா
தூறல் போடும் அவளின் முகிலே உயிரை தொட்டுப் போனவள் பார்த்தாயா
பஞ்சு போல நெஞ்சை தீயில் விட்டுப் போனவள் பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காலில் விழுவேன் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே
பஞ்சவர்ண கிளியே
பால்சுற்றும் நட்சதிரம் பார்த்தாயா
தேன் மொட்டும் முல்லை மொட்டும் பார்த்தாயா
களவாடும் மின்னல் ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்கொட்டும் பறவை ஒன்றை பார்த்தாயா
கண்ணால் கண்டால் நீ சொல்லு
உன் காதில் விழுவென் நீ சொல்லு
சின்ன சின்ன கிளியே பஞ்சவர்ண கிளியே

தந்தாள் ஓ தந்தாள்


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAAL
MUSIC : DEVA
SINGER : HARINI

chandhaa O chandhaa.. (?thanthaaL O thanthaaL)
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
uLLukkuL kaadhal kodi vaLarththaaL
mottukkaL muththak kaNdu thudiththaaL
mottukku muudiyittu maRaiththaaL
inimElum thirai pOda vazhiyillaiyE
un kaadhal pizhai illaiyE
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

aaNin inam adhu kiLai maathiri
peNNin inam adhu vEr maathiri
kiLai pEsinaal adhai uur kEtkumE
vEr pEsinaal adhai yaar kEtpadhu
inRu thaanE vetkkath thirai kizhiththEn
ennai naanE uththam seythu jeyiththEn
vidhai thaaNdi vantha ilaigaL
vidhaikkuL miiNdum pOgaathu
suRRam miiRi vantha maadhu
?…vERaaru
un kaNvizhikkuL kudiyirunthaal
kaaRRum veyilum thaakkaathu

thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

oru puuvilum maNam paarkkaathavaL
un vErvaiyil puthu maNam paarkkiREn
kuyil paadalil manam kasiyaadhavaL
rayilOsaiyil inRu isai kEtkiREn
ellaam intha kaadhal seytha maayam
ennaip pOla veNNilavum thEyum.
paavai unnai kEtka ninaiththa
parisu onRu aRivaayaa
unakkuL senRa kaaRRu miiNdum
enakku mattum tharuvaayaa
en idhayamennum paaththiraththil
-niiyE niRainthu vazhivaayaa

chandhaa O chandhaa.. (?thanthaaL O thanthaaL)
ivaL sammadham thanthaaL
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL
uLLukkuL kaadhal kodi vaLarththaaL
mottukkaL muththak kaNdu thudiththaaL
mottukku muudiyittu maRaiththaaL
inimElum thirai pOda vazhiyillaiyE
un kaadhal pizhai illaiyE
thanthaaL O thanthaaL
ivaL sammadham thanthaaL

சந்தா ஓ சந்தா.. (?தந்தாள் ஓ தந்தாள்)
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
உள்ளுக்குள் காதல் கொடி வளர்த்தாள்
மொட்டுக்கள் முத்தக் கண்டு துடித்தாள்
மொட்டுக்கு மூடியிட்டு மறைத்தாள்
இனிமேலும் திரை போட வழியில்லையே
உன் காதல் பிழை இல்லையே
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்

ஆணின் இனம் அது கிளை மாதிரி
பெண்ணின் இனம் அது வேர் மாதிரி
கிளை பேசினால் அதை ஊர் கேட்குமே
வேர் பேசினால் அதை யார் கேட்பது
இன்று தானே வெட்க்கத் திரை கிழித்தேன்
என்னை நானே உத்தம் செய்து ஜெயித்தேன்
விதை தாண்டி வந்த இலைகள்
விதைக்குள் மீண்டும் போகாது
சுற்றம் மீறி வந்த மாது
?…வேறாரு
உன் கண்விழிக்குள் குடியிருந்தால்
காற்றும் வெயிலும் தாக்காது

தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்

ஒரு பூவிலும் மணம் பார்க்காதவள்
உன் வேர்வையில் புது மணம் பார்க்கிறேன்
குயில் பாடலில் மனம் கசியாதவள்
ரயிலோசையில் இன்று இசை கேட்கிறேன்
எல்லாம் இந்த காதல் செய்த மாயம்
என்னைப் போல வெண்ணிலவும் தேயும்.
பாவை உன்னை கேட்க நினைத்த
பரிசு ஒன்று அறிவாயா
உனக்குள் சென்ற காற்று மீண்டும்
எனக்கு மட்டும் தருவாயா
என் இதயமென்னும் பாத்திரத்தில்
நீயே நிறைந்து வழிவாயா

சந்தா ஓ சந்தா .. (?தந்தாள் ஓ தந்தாள்)
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்
உள்ளுக்குள் காதல் கொடி வளர்த்தாள்
மொட்டுக்கள் முத்தக் கண்டு துடித்தாள்
மொட்டுக்கு மூடியிட்டு மறைத்தாள்
இனிமேலும் திரை போட வழியில்லையே
உன் காதல் பிழை இல்லையே
தந்தாள் ஓ தந்தாள்
இவள் சம்மதம் தந்தாள்

நீயில்லை நிலவில்லை


MOVIE : POOCHCHOODAVAA
MUSIC : DEVA
SINGER : HARIHARAN.

-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-nii dhaanE eppOdhum enthan kaNgaLil vaazhginRaay.
azhuginREn ippOdhu nii en kaNNiir aaginRaay.
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai

unpErai naan ezhuthi ennai naan vaasiththEn
enggEyO enaiththEdi unnil thaan santhiththEn.
kaadhalE…. kaadhalE …. uunjchalaay aanathE
-naan anggum inggum alainthida thaanaa sol… sol.
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai

pagalinRi vaazhnthirunthEn suuriyanai thanthaayE
-niRaminRi vaazhnthirunthEn vaanavillai thanthaayE
kuunthalil suudinaay vaadaiyum viisinaay
adi kaadhalum puuvai pOnRathu thaanaa sol…
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai

-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-niiyillai nilavillai nizhal kuuda thuNaiyillai
-nii dhaanE eppOdhum enthan kaNgaLil vaazhginRaay.
azhuginREn ippOdhu nii en kaNNiir aaginRaay.

நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீ தானே எப்போதும் எந்தன் கண்களில் வாழ்கின்றாய்.
அழுகின்றேன் இப்போது நீ என் கண்ணீர் ஆகின்றாய்.
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை

உன்பேரை நான் எழுதி என்னை நான் வாசித்தேன்
எங்கேயோ எனைத்தேடி உன்னில் தான் சந்தித்தேன்.
காதலே…. காதலே …. ஊஞ்சலாய் ஆனதே
நான் அங்கும் இங்கும் அலைந்திட தானா சொல்… சொல்.
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை

பகலின்றி வாழ்ந்திருந்தேன் சூரியனை தந்தாயே
நிறமின்றி வாழ்ந்திருந்தேன் வானவில்லை தந்தாயே
கூந்தலில் சூடினாய் வாடையும் வீசினாய்
அடி காதலும் பூவை போன்றது தானா சொல்…
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை

நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீயில்லை நிலவில்லை நிழல் கூட துணையில்லை
நீ தானே எப்போதும் எந்தன் கண்களில் வாழ்கின்றாய்.
அழுகின்றேன் இப்போது நீ என் கண்ணீர் ஆகின்றாய்.

Hip size-a kEttaa en jeans size-a solvEn


MOVIE : SOLLI ADIPPEN
MUSIC : DEVA.

Hip size-a kEttaa en jeans size-a solvEn
aa.. Hip size-a kEttaa en jeans size-a solvEn
Shoulder size-a kEttaa en T-shirt size-a solvEn
Lip size-a kEttaa naan LipStick size-a solvEn
manasu size-a kEttaa naan Hi-Heels size-a solvEn
machchi machchi nee vaadaa vaadaa
hE machchi machchi nee vaadaa vaadaa
Hip size-a kEttaa en jeans size-a solvEn
Shoulder size-a kEttaa en T-shirt size-a solvEn

Jeans-la vanthaa Jeans-la vanthaa
chikkunnu mEni theriyum
Midi-ila vanthaa Midi-ila vanthaa
muttikkaal mudhal theriyum
ada sElaiyil vanthaa oru iduppu machchamum theriyum
ada thaavaNi enRaal pinmudhugil jannalum theriyum
hai.. kazhuththu theriyalaam kannam theriyalaam
iduppu theriyalaam mudhugu theriyalaam
angga theriyalaam ingga theriyalaam
idhuvum theriyalaam edhuvum theriyalaam
kEtkakkoodaathu neenga paarkkakkoodaathu
kEtkakkoodaathu ethaiyum kEtkakoodaathu
hE machchi machchi nee vaadaa vaadaa
machchi machchi nee vaadaa……..vaadaa…..
Hip size-a kEttaa ( kEtkaathE …. kEtkaathE. )
en Jeans size-a solvEn ( kEtkaathE…. kEtkaathE..)

( Ey .. ingga vaayEn…
ennaa..?
..Ey … mElE kaiya vaikkaathE..
.. ada chii…thaLLippO..
..Adingggaaaaaaaa…. )

veLLi kizhamai thaan kOvilpakkamum kuththu viLakkupOl varuvaan
Hostel day-nna arththa raaththiri kooththu adikkavum varuvaan
ada oorukku pOnaa oru oothaa puuvaa iruppaan
ada College pOnaa ? adippOm
hEy vetkam illaiyE aattam pOduvOm
koochcham illaiyE kooththu pOduvOm
ketta kettathaa paattupaaduvOm
vetkam inRiyE veLuththu kattuvOm
sollakkoodaathu anbai sollakkoodaathu
pEsakkoodaathu njyaayam pEsakkoodaathu
hE machchi machchi nee vaadaa vaadaa
machchi machchi nee vaadaa……..vaadaa
Hip size-a kEttaa en jeans size-a solvEn
aa.. Hip size-a kEttaa en jeans size-a solvEn
Shoulder size-a kEttaa en T-shirt size-a solvEn
Lip size-a kEttaa naan LipStick size-a solvEn
manasu size-a kEttaa naan Hi-Heels size-a solvEn
machchi machchi nee vaadaa vaadaa
hE machchi machchi nee vaadaa vaadaa

நீ சிக்குன்னு கீறீயே எனக்கு பக்குன்னு கீதும்மா


MOVIE : SOLLI ADIPPEN
MUSIC : DEVA.
SINGER : VIVEK

nii chikkunnu kiiRiiyE enakku bakkunnu kiidhummaa..
nii takkaraa kiiRiiyE enakku torture-aa kiidhummaa
nii chikkunnu kiiRiiyE enakku bakkunnu kiidhummaa..
nii takkaraa kiiRiiyE enakku torture-aa kiidhummaa
en kaNNa ennaala namba mudiyala gummunnu pORiiyE
adippaavi niithaanE appaavi manasellaam aLLittu pORiiyE
kerchief-a reNdaakki dress-aaga nii thachchu pOttuttu pORiiyE
paadhi thaan naan paarththEn miidhiyai kaattaama kuRaivachchu pORiiyE
ayyayyO ayyayyO mERpadi aasaiyai thuuNdittu pORiiyE
thappillaa manusula thappaiththaan vidhaichchuttu thappichchi pORiiyE

nii chikkunnu kiiRiiyE enakku bakkunnu kiidhummaa..
nii takkaraa kiiRiiyE enakku torture-aa kiidhummaa

ellaarkkum irukkum ellaamE thaaNdi unakkum irukkuthadi
aanaalum adhula EdhO oru amsam aaLa asaththuthadi
ushaaru paNNaa udaansu uttaa escape aaguRiiyE
pOdaannu solli thuuraththil ninnu TATA kaattuRiiyE
ayyayyO ayyayyO poNNungga manasaththaan purinjchikka mudiyalaiyE
aanaalum aanaalum pinnaala suththaama irukkavum mudiyalaiyE

nii chikkunnu kiiRiiyE enakku bakkunnu kiidhummaa..
nii takkaraa kiiRiiyE enakku torture-aa kiidhummaa

( ayyayyO … shOkkaa kiiRE..
ElElO …. enggappORE.. ( kadaikku )
SO U WANNA DATE? … -ha..-ha..-ha.. )

kLiknnu sirichchi nachchinnu veRichchi BP EththuRiiyE
iduppai niiyum screen-aa maaththi padam thaan kaattuRiiyE
idaivELai Edhum illaama enggaLai imsai paNNuRiiyE
Climax reel-la Good Bye nnu solli gullaa pOduRiiyE
bEjaaru bEjaaru poNNungga sagaaptham rombavum bEjaaru
ushaaru ushaaru kaaNaama pOyidum nammOda nijaaru..

nii chikkunnu kiiRiiyE enakku bakkunnu kiidhummaa..
nii takkaraa kiiRiiyE enakku torture-aa kiidhummaa
chikkunnu kiiRiiyE enakku bakkunnu kiidhummaa..
nii takkaraa kiiRiiyE enakku torture-aa kiidhummaa
en kaNNa ennaala namba mudiyala gummunnu pORiiyE
adippaavi niithaanE appaavi manasellaam aLLittu pORiiyE
kerchief-a reNdaakki dress-aaga nii thachchu pOttuttu pORiiyE
paadhi thaan naan paarththEn miidhiyai kaattaama kuRaivachchu pORiiyE
ayyayyO ayyayyO mERpadi aasaiyai thuuNdittu pORiiyE
thappillaa manusula thappaiththaan vidhaichchuttu thappichchi pORiiyE
nii chikkunnu kiiRiiyE enakku bakkunnu kiidhummaa..
nii takkaraa kiiRiiyE enakku torture-aa kiidhummaa
*************************************************************

நீ சிக்குன்னு கீறீயே எனக்கு பக்குன்னு கீதும்மா..
நீ டக்கரா கீறீயே எனக்கு torture-ஆ கீதும்மா
நீ சிக்குன்னு கீறீயே எனக்கு பக்குன்னு கீதும்மா..
நீ டக்கரா கீறீயே எனக்கு torture-ஆ கீதும்மா
என் கண்ண என்னால நம்ப முடியல கும்முன்னு போறீயே
அடிப்பாவி நீதானே அப்பாவி மனசெல்லாம் அள்ளிட்டு போறீயே
kerchief-அ ரெண்டாக்கி dress-ஆக நீ தச்சு போட்டுட்டு போறீயே
பாதி தான் நான் பார்த்தேன் மீதியை காட்டாம குறைவச்சு போறீயே
அய்யய்யோ அய்யய்யோ மேற்படி ஆசையை தூண்டிட்டு போறீயே
தப்பில்லா மனுசுல தப்பைத்தான் விதைச்சுட்டு தப்பிச்சி போறீயே

நீ சிக்குன்னு கீறீயே எனக்கு பக்குன்னு கீதும்மா..
நீ டக்கரா கீறீயே எனக்கு torture-ஆ கீதும்மா

எல்லார்க்கும் இருக்கும் எல்லாமே தாண்டி உனக்கும் இருக்குதடி
ஆனாலும் அதுல ஏதோ ஒரு அம்சம் ஆள அசத்துதடி
உஷாரு பண்ணா உடான்சு உட்டா escape ஆகுறீயே
போடான்னு சொல்லி தூரத்தில் நின்னு TATA காட்டுறீயே
அய்யய்யோ அய்யய்யோ பொண்ணுங்க மனசத்தான் புரிஞ்சிக்க முடியலையே
ஆனாலும் ஆனாலும் பின்னால சுத்தாம இருக்கவும் முடியலையே 

நீ சிக்குன்னு கீறீயே எனக்கு பக்குன்னு கீதும்மா..
நீ டக்கரா கீறீயே எனக்கு torture-ஆ கீதும்மா

( அய்யய்யோ … ஷோக்கா கீறே..
ஏலேலோ …. எங்கப்போறே.. ( கடைக்கு )
So u wanna date ? … ஹ..ஹ..ஹ.. )

க்ளிக்ன்னு சிரிச்சி நச்சின்னு வெறிச்சி BP ஏத்துறீயே
இடுப்பை நீயும் SCREEN-aa மாத்தி படம் தான் காட்டுறீயே
இடைவேளை ஏதும் இல்லாம எங்களை இம்சை பண்ணுறீயே
Climax ரேல்-ல Good Bye-னு சொல்லி குல்லா போடுறீயே
பேஜாரு பேஜாரு பொண்ணுங்க சகாப்தம் ரொம்பவும் பேஜாரு
உஷாரு உஷாரு காணாம போயிடும் நம்மோட நிஜாரு.. 

நீ சிக்குன்னு கீறீயே எனக்கு பக்குன்னு கீதும்மா..
நீ டக்கரா கீறீயே எனக்கு torture-ஆ கீதும்மா
சிக்குன்னு கீறீயே எனக்கு பக்குன்னு கீதும்மா..
நீ டக்கரா கீறீயே எனக்கு torture-ஆ கீதும்மா
என் கண்ண என்னால நம்ப முடியல கும்முன்னு போறீயே
அடிப்பாவி நீதானே அப்பாவி மனசெல்லாம் அள்ளிட்டு போறீயே
kerchief-அ ரெண்டாக்கி Dress-ஆக நீ தச்சு போட்டுட்டு போறீயே
பாதி தான் நான் பார்த்தேன் மீதியை காட்டாம குறைவச்சு போறீயே
அய்யய்யோ அய்யய்யோ மேற்படி ஆசையை தூண்டிட்டு போறீயே
தப்பில்லா மனுசுல தப்பைத்தான் விதைச்சுட்டு தப்பிச்சி போறீயே
சிக்குன்னு கீறீயே எனக்கு பக்குன்னு கீதும்மா..
நீ டக்கரா கீறீயே எனக்கு டொர்டுரெ-ஆ கீதும்மா

தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி


MOVIE : EN RAJANGAM
MUSIC : DEVA

-haa…aa..aa…-haa…aa…-haa..aa..
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri
vetti vEru vaasamdhaan thottupaarkka aasaithaan
vetti vEru vaasamdhaan thottupaarkka aasaithaan
medhuvaa medhuvaa aNaikkaiylE oru minsaaram paayudhayyaa
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri

aaLaana thaamarai puuvu analaachchu saamaram viisu
kuththaalam edhukkaaga maamaa kuLikkaNum adhukkaaga
-hOy.. raavaanaa puukkuRa arumbu raasaaththi inikkiRa karumbu
thakkaaLi sivaththaachchi aasai mukkaalum pazhuththaachchi
meththa mEla kuththavachchi paththu naaLu aanadhu
paththu naaLum piththam kaNNE puththi kettu pOnathu
pachcha puLLa kattil pOttu pachchai kodi kaattuthu

thaniyaana raaththiri -hEy….thaazhampuu paay viri
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri
vetti vEru vaasamdhaan thottupaarkka aasaithaan
vetti vEru vaasamdhaan thottupaarkka aasaithaan
medhuvaa medhuvaa aNaikkaiylE oru minsaaram paayudhayyaa
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri

puuvE nii maNakkuRa vaasam pudhuthEnai kodukkuRa nEsam
poNdaatti madimEla kidappEn koNdaadu manampOla
thuuvaanam adikkuthu veLiyE thuunggaama thudikkiRa kiLiyai
puuppOla thaalaattu manasukkuL pudhusaa sugam kaattu
arththa jaama puujai ellaam aayiduchi dhEviyE
aduththa jaamam kaaththirukku malligaippuu thuuviyE
-niththam unthan siththam pOla bakthan enthan puujaiyE

thaniyaana raaththiri -hEy….thaazhampuu paay viri… aa-haa
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri
vetti vEru vaasamdhaan thottupaarkka aasaithaan
vetti vEru vaasamdhaan thottupaarkka aasaithaan
medhuvaa medhuvaa aNaikkaiylE oru minsaaram paayudhammaa
thaniyaana raaththiri…mm… thaazhampuu paay viri..mm-hm
thaniyaana raaththiri thaazhampuu paay viri

*****************************************************

ஹா…ஆ..ஆ…ஹா…ஆ…ஹா..ஆ..
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி
வெட்டி வேரு வாசம்தான் தொட்டுபார்க்க ஆசைதான்
வெட்டி வேரு வாசம்தான் தொட்டுபார்க்க ஆசைதான்
மெதுவா மெதுவா அணைக்கைய்லே ஒரு மின்சாரம் பாயுதய்யா
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி

ஆளான தாமரை பூவு அனலாச்சு சாமரம் வீசு
குத்தாலம் எதுக்காக மாமா குளிக்கணும் அதுக்காக
ஹோய்.. ராவானா பூக்குற அரும்பு ராசாத்தி இனிக்கிற கரும்பு
தக்காளி சிவத்தாச்சி ஆசை முக்காலும் பழுத்தாச்சி
மெத்த மேல குத்தவச்சி பத்து நாளு ஆனது
பத்து நாளும் பித்தம் கண்ணே புத்தி கெட்டு போனது
பச்ச புள்ள கட்டில் போட்டு பச்சை கொடி காட்டுது

தனியான ராத்திரி ஹேய்….தாழம்பூ பாய் விரி
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி
வெட்டி வேரு வாசம்தான் தொட்டுபார்க்க ஆசைதான்
வெட்டி வேரு வாசம்தான் தொட்டுபார்க்க ஆசைதான்
மெதுவா மெதுவா அணைக்கைய்லே ஒரு மின்சாரம் பாயுதய்யா
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி

பூவே நீ மணக்குற வாசம் புதுதேனை கொடுக்குற நேசம்
பொண்டாட்டி மடிமேல கிடப்பேன் கொண்டாடு மனம்போல
தூவானம் அடிக்குது வெளியே தூங்காம துடிக்கிற கிளியை
பூப்போல தாலாட்டு மனசுக்குள் புதுசா சுகம் காட்டு
அர்த்த ஜாம பூஜை எல்லாம் ஆயிடுசி தேவியே
அடுத்த ஜாமம் காத்திருக்கு மல்லிகைப்பூ தூவியே
நித்தம் உந்தன் சித்தம் போல பக்தன் எந்தன் பூஜையே

தனியான ராத்திரி ஹேய்….தாழம்பூ பாய் விரி… ஆஹா
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி
வெட்டி வேரு வாசம்தான் தொட்டுபார்க்க ஆசைதான்
வெட்டி வேரு வாசம்தான் தொட்டுபார்க்க ஆசைதான்
மெதுவா மெதுவா அணைக்கைய்லே ஒரு மின்சாரம் பாயுதம்மா
தனியான ராத்திரி…ம்ம்… தாழம்பூ பாய் விரி..ம்ம்ஹ்ம்
தனியான ராத்திரி தாழம்பூ பாய் விரி

******************************************************

உன் உதட்டோர சிவப்பை


MOVIE : PANJALANGURUCHY
MUSIC : DEVA
SINGERS : ANURADHA SRIRAM & HARIHARAN

un uthattOra sivappai
antha maruthaaNi kadanaa kEkkum kadanaa kEkkum.
-nii sirichchaalE sila nEram…
antha nilavu vanthu uLavu paakkum uLavu paakkum
en sevvaaza thaNdE…. E…E…
en sevvaazha thaNdE .. sirukaattu vaNdE
unna ninaichchi thaan isaipaattu
konjcham nerunggi vaa idhai kEttu
aa…aa..aa..aa…

en mammathaa ambukku En innum thaamasam…aa..aa…
adiyE ammaNi illai illai ippO kaivasam..aa..aa..
Ey malluvEtti maamaa.. manasiruntha maarggam irukkuthu
enna pusukkunnu kavukka pombaLaikku nOkkam irukkuthu
en sElaikku kasanggi vidum yOgam ennaikki …aa..aa..
ada en vEtti kki avunthuvidum yOgam ennaikki…aa..aa..

muruga malai kaattukkuLLa veRagedukkum vELaiyila
dhuurathula ninnavarE thuukkivittaa aagaathaa
patta viRagu thuukki vittaa katta viralu pattupputtaa
viRagillaama thiippidikkum vetkam kettu pOvaathaa
-nii thoduvathai thottukka sonthaththula varaimuRai irukkaa
-nii pombaLa thaanE unakku adhu njaabagam irukkaa..
un ninaippu thaan nenjchikkuLLE pachcha kuththuththu…aa.aa.
ada un kiRukkula enakku intha buumi suththuthu.. aa..aa..

singgam puli karadi kaNdaa sEththadikka kai thudikkum
pottu kaNNi unna kaNdaa puli kuuda thodai nadunggum
ummai ninaichchi puusaiyila vEppeNNaiyum ney maNakkum
-nii kuLichcha Odaiyila naan kuLichchaa puu maNakkum
Ey.. vetkam ketta peNNE ennai En thuukki sumakkuRa
en manasukkuL pugunthu En machchaan iRangga maRukkuRa
adi en nenjchila ENdiyammaa vaththi vaikkiRa…aa..aa..
un aasaiya edhukku innum poththi vaikkuRa… aa..aa..

***********************************************************

உன் உதட்டோர சிவப்பை
அந்த மருதாணி கடனா கேக்கும் கடனா கேக்கும்.
நீ சிரிச்சாலே சில நேரம்…
அந்த நிலவு வந்து உளவு பாக்கும் உளவு பாக்கும்
என் செவ்வாழ தண்டே…. ஏ…ஏ…
என் செவ்வாழ தண்டே .. சிருகாட்டு வண்டே
உன்ன நினைச்சி தான் இசைபாட்டு
கொஞ்சம் நெருங்கி வா இதை கேட்டு
ஆ…ஆ..ஆ..ஆ…

என் மம்மதா அம்புக்கு ஏன் இன்னும் தாமசம்…ஆ..ஆ…
அடியே அம்மணி இல்லை இல்லை இப்போ கைவசம்..ஆ..ஆ..
ஏய் மல்லுவேட்டி மாமா.. மனசிருந்த மார்க்கம் இருக்குது
என்ன புசுக்குன்னு கவுக்க பொம்பளைக்கு நோக்கம் இருக்குது
என் சேலைக்கு கசங்கி விடும் யோகம் என்னைக்கி …ஆ..ஆ..
அட என் வேட்டி க்கி அவுந்துவிடும் யோகம் என்னைக்கி…ஆ..ஆ..

முருக மலை காட்டுக்குள்ள வெறகெடுக்கும் வேளையில
தூரதுல நின்னவரே தூக்கிவிட்டா ஆகாதா
பட்ட விறகு தூக்கி விட்டா கட்ட விரலு பட்டுப்புட்டா
விறகில்லாம தீப்பிடிக்கும் வெட்கம் கெட்டு போவாதா
நீ தொடுவதை தொட்டுக்க சொந்தத்துல வரைமுறை இருக்கா
நீ பொம்பள தானே உனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கா..
உன் நினைப்பு தான் நெஞ்சிக்குள்ளே பச்ச குத்துத்து…ஆ.ஆ.
அட உன் கிறுக்குல எனக்கு இந்த பூமி சுத்துது.. ஆ..ஆ..

சிங்கம் புலி கரடி கண்டா சேத்தடிக்க கை துடிக்கும்
பொட்டு கண்ணி உன்ன கண்டா புலி கூட தொடை நடுங்கும்
உம்மை நினைச்சி பூசையில வேப்பெண்ணையும் நெய் மணக்கும்
நீ குளிச்ச ஓடையில நான் குளிச்சா பூ மணக்கும்
ஏய்.. வெட்கம் கெட்ட பெண்ணே என்னை ஏன் தூக்கி சுமக்குற
என் மனசுக்குள் புகுந்து ஏன் மச்சான் இறங்க மறுக்குற
அடி என் நெஞ்சில ஏண்டியம்மா வத்தி வைக்கிற…ஆ..ஆ..
உன் ஆசைய எதுக்கு இன்னும் பொத்தி வைக்குற… ஆ..ஆ..
**********************************************************