சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே


SONG : CHINNA MAAMIYE
SINGER : CEYLON MANOHAR ( A E MANOHARAN )

chinna maamiyE un chinna magaLenggE
paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa ( wow  )
paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL
ayyO maami avaLai anggE vidaadhE
avaLai ennum padikka venRu kedaadhE
ayyO maami avaLai anggE vidaadhE
avaLai ennum padikka venRu kedaadhE
uur suzhaRum podigaL ellaam kanniyarai kaNdavudan
kaNNadikkum kaalamallavO

chinna maamiyE un chinna magaLenggE
paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL

ayyO thambi avaLai onRum sollaadhE
avaL vanthaal uthaiththiduvaaL nillaadhE
ayyO thambi avaLai onRum sollaadhE
avaL vanthaal uthaiththiduvaaL nillaadhE
adakkamillaa peN enRuthaan ninaiththuvittaay enmagaLai
iduppodiya thanthiduvEnE..

chinna maamiyE un chinna magaLenggE
paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL

Enunnaa maami mElE mElE thuLLuRiiyE
kaaraNam maami padu kuzhiyil thaLLuRiiyE
Enunnaa maami mElE mElE thuLLuRiiyE
kaaraNam maami padu kuzhiyil thaLLuRiiyE
kELungga maami avaLenakku thevitta thavaLenakku
paarungga maami kattuREn thaaliyai

chinna maamiyE un chinna magaLenggE
paLLikku senRaaLO padikka senRaaLO
ada vaada marumagaa… en azhagu manmadhaa
paLLikku thaan senRaaL padikka thaan senRaaL
***************************************************

சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்
அய்யோ மாமி அவளை அங்கே விடாதே
அவளை என்னும் படிக்க வென்று கெடாதே
அய்யோ மாமி அவளை அங்கே விடாதே
அவளை என்னும் படிக்க வென்று கெடாதே
ஊர் சுழறும் பொடிகள் எல்லாம் கன்னியரை கண்டவுடன்
கண்ணடிக்கும் காலமல்லவோ

சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்

அய்யோ தம்பி அவளை ஒன்றும் சொல்லாதே
அவள் வந்தால் உதைத்திடுவாள் நில்லாதே
அய்யோ தம்பி அவளை ஒன்றும் சொல்லாதே
அவள் வந்தால் உதைத்திடுவாள் நில்லாதே
அடக்கமில்லா பெண் என்றுதான் நினைத்துவிட்டாய் என்மகளை
இடுப்பொடிய தந்திடுவேனே..

சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்

ஏனுன்னா மாமி மேலே மேலே துள்ளுறீயே
காரணம் மாமி படு குழியில் தள்ளுறீயே
ஏனுன்னா மாமி மேலே மேலே துள்ளுறீயே
காரணம் மாமி படு குழியில் தள்ளுறீயே
கேளுங்க மாமி அவளெனக்கு தெவிட்ட தவளெனக்கு
பாருங்க மாமி கட்டுறேன் தாலியை

சின்ன மாமியே உன் சின்ன மகளெங்கே
பள்ளிக்கு சென்றாளோ படிக்க சென்றாளோ
அட வாட மருமகா… என் அழகு மன்மதா
பள்ளிக்கு தான் சென்றாள் படிக்க தான் சென்றாள்
*************************************************