அழகு சிரிக்கின்றது


MOVIE : IRUVAR ULLAM
MUSIC : KVM
SINGERS : TMS & P SUSHEELA
LYRICS : KANNADHAASAN

azhagu sirikkindrathu aasai thudikkindrathu
pazhaga ninaikindrathu pakkam varugindrathu
azhagu sirikkindrathu aasai thudikkindrathu
pazhaga ninaikindrathu pakkam varugindrathu
pakkam varugindrathu vetkkam thadukkindrathu
kaadhal kanigindrathu kaiyil vizhugindrathu

vaNNdu varugindrathu malaril amargindrathu(2)
uNNdu suvaikindrathu uRangi vizhugindrathu (2)
vaanam pozhigindrathu boomi nanaigindrathu(2)
mEani kuLirgindrathu veLLam vazhigindrathu

………azhagu sirikkindrathu………….

iravu vidigindrathu iLamai ezhugindrathu
kuLithu varugindrathu koondhal mudikkindrathu
arugil amargindrathu aththaan engindrathu(2)
aaNNmai vizhikkindrathu aLLi aNaikkindrathu

………azhagu sirikkindrathu………….

அழகு சிரிக்கின்றது


MOVIE : IRUVAR ULLAM
MUSIC : KVM
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

(FEMALE : aththaan unggaL anbaiyum paasaththaiyum purinthukoLLa mudiyaamal 
unggaL manadhai evvaLavu puNpaduththi vittEn.
MALE : aa..-ha.. puNpaduththavillai saanthaa .. puNpaduththavillai
ennai nii paNpaduththi vittaay. 
FEMALE : enna irunthaalum naan nadanthu koNdathu thavaRuthaan.
MALE : aa.. un nadavadikkaigaLaal naan kaRRukkoNdathu EraaLam EraaLam..
kudumba paNpaadu, vaazhkai paNpaadu , aRivu paNpaadu..
enggE nii oru aanandha paN paadu….
paN paadu kiLiyE paN paadu.. 
FEMALE : -ha-haa -ha-ha-h -ha-ha-h -haa)

 

F : azhagu sirikkinRathu
M : aasai thudikkinRathu
F : pazhaga ninaikkinRathu
M : pakkam varuginRathu
F : azhagu sirikkinRathu
M : aasai thudikkinRathu
F : pazhaga ninaikkinRathu
M : pakkam varuginRathu
F : pakkam varuginRathu..
M : vetkam thadukkinRathu
F : kaadhal kaniginRathu
M : kaiyil vizhuginRathu

M : vaNdu varuginRathu.. malaril amarginRathu(2)
F : uNdu suvaikkinRathu.. uRanggi vizhuginRathu(2)
M : vaanam pozhiginRathu..
F : buumi nanaiginRathu..
M : vaanam pozhiginRathu..
F : buumi nanaiginRathu..
M : mEni kuLirginRathu..
F : veLLam vadiginRathu..

F : azhagu sirikkinRathu
M : aasai thudikkinRathu

M : iravu vidiginRathu…..iLamai ezhuginRathu(2)
F : kuLiththu varuginRathu… kuunthal mudikkinRathu(2)
M : arugil amrginRathu
F : aththaan enginRathu..
M : arugil amrginRathu
F : aththaan enginRathu..
M : aarvam piRakkinRathu
F : anbai azhaikkinRathu…

F : azhagu sirikkinRathu
M : aasai thudikkinRathu
F : pazhaga ninaikkinRathu
M : pakkam varuginRathu
F : azhagu sirikkinRathu
M : aasai thudikkinRathu

*******************************************************

( FEMALE : அத்தான் உங்கள் அன்பையும் பாசத்தையும் புரிந்துகொள்ள முடியாமல் உங்கள் மனதை எவ்வளவு புண்படுத்தி விட்டேன்.  
MALE : ஆ..ஹ.. புண்படுத்தவில்லை சாந்தா .. புண்படுத்தவில்லை  என்னை நீ பண்படுத்தி விட்டாய்.
FEMALE : என்ன இருந்தாலும் நான் நடந்து கொண்டது தவறுதான். 
MALE : ஆ.. உன் நடவடிக்கைகளால் நான் கற்றுக்கொண்டது ஏராளம் ஏராளம்..
குடும்ப பண்பாடு, வாழ்கை பண்பாடு , அறிவு பண்பாடு..
எங்கே நீ ஒரு ஆனன்த பண் பாடு….
பண் பாடு கிளியே பண் பாடு..
FEMALE : ஹஹா ஹஹஹ் ஹஹஹ் ஹா   )

 

F : அழகு சிரிக்கின்றது
M : ஆசை துடிக்கின்றது
F : பழக நினைக்கின்றது
M : பக்கம் வருகின்றது
F : அழகு சிரிக்கின்றது
M : ஆசை துடிக்கின்றது
F : பழக நினைக்கின்றது
M : பக்கம் வருகின்றது
F : பக்கம் வருகின்றது..
M : வெட்கம் தடுக்கின்றது
F : காதல் கனிகின்றது
M : கையில் விழுகின்றது

M : வண்டு வருகின்றது.. மலரில் அமர்கின்றது(2)
F : உண்டு சுவைக்கின்றது.. உறங்கி விழுகின்றது(2)
M : வானம் பொழிகின்றது..
F : பூமி நனைகின்றது..
M : வானம் பொழிகின்றது..
F : பூமி நனைகின்றது..
M : மேனி குளிர்கின்றது..
F : வெள்ளம் வடிகின்றது..

F : அழகு சிரிக்கின்றது
M : ஆசை துடிக்கின்றது

M : இரவு விடிகின்றது…..இளமை எழுகின்றது(2)
F : குளித்து வருகின்றது… கூந்தல் முடிக்கின்றது(2)
M : அருகில் அம்ர்கின்றது
F : அத்தான் எஙின்றது..
M : அருகில் அம்ர்கின்றது
F : அத்தான் எஙின்றது..
M : ஆர்வம் பிறக்கின்றது
F : அன்பை அழைக்கின்றது…

F : அழகு சிரிக்கின்றது
M : ஆசை துடிக்கின்றது
F : பழக நினைக்கின்றது
M : பக்கம் வருகின்றது
F : அழகு சிரிக்கின்றது
M : ஆசை துடிக்கின்றது
***************************************