கம்மா கரையிலே உம்மா கொடுக்கவா


MOVIE : GOD FATHER
MUSIC : AR RAHMAN
SINGERS : NARESH & SOWMIA

uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa….
kammaa karaiyilE ummaa kodukkavaa summaa nii veLuththukkattu
intha santharppam unakku nallaathaan irukku summaa nii poLanthukattu
-nEramaachchi nichchayamaachchi unakkum enakkum jallikkattu…
aa-haa retta kaiyil reNdu thaaL pOttu un maarbukkkuLLa enna puuttu..
-naan aaLaai varusam Ezhaagi pOchchi nii konjcham late..
uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa

kattil mElE kabadi kabadi kaaman thaaNdii referee referee
kaambu kiLLi suNNaambu thadavi paakka kadichchi veththalayapOdu
thottu thottu kannam vittu vittu konjcham suttu suttu thinggalaam
aasa vanthaa niingga romba mOsam antha ? thEvalE
uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa….
kammaa karaiyilE ummaa kodukkavaa summaa nii veLuththukkattu
intha santharppam unakku nallaathaan irukku summaa nii poLanthukattu
kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa kammaa…

ilaivirichchi thaNNiyum theLichchi ayyo pasikkuthu panthiya pOdu
katti izhuppaay kanni kumari ellai thodaNum ennai thimiri…
muththaththukkE jaamam paththavillai konjcham thuungga sollu sEvalai
kattikkittu inbam kottikkittu konjcham vittu vittu thuunggaNum..

uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
kammaa karaiyilE………………
kammaa karaiyilE ummaa kodukkavaa summaa nii veLuththukkattu
intha santharppam unakku nallaathaan irukku summaa nii poLanthukattu
-nEramaachchi nichchayamaachchi unakkum enakkum jallikkattu…
aa-haa retta kaiyil reNdu thaaL pOttu un maarbukkkuLLa enna puuttu..
-naan aaLaai varusam Ezhaagi pOchchi nii konjcham late..
uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
uuvvaa uuvvaa uuvvaa uvvaa uvvaa uvvaa
kammaa..kammaa…kammaa…
kammaa..kammaa..kammaa.kammaa..kammaa..kammaa….

*******************************************************

ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா….
கம்மா கரையிலே உம்மா கொடுக்கவா சும்மா நீ வெளுத்துக்கட்டு
இந்த சந்தர்ப்பம் உனக்கு நல்லாதான் இருக்கு சும்மா நீ பொளந்துகட்டு
நேரமாச்சி நிச்சயமாச்சி உனக்கும் எனக்கும் ஜல்லிக்கட்டு…
ஆஹா ரெட்ட கையில் ரெண்டு தாள் போட்டு உன் மார்புக்க்குள்ள என்ன பூட்டு..
நான் ஆளாஇ வருசம் ஏழாகி போச்சி நீ கொஞ்சம் லேட்டு..
ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா

கட்டில் மேலே கபடி கபடி காமன் தாண்டீ referee referee
காம்பு கிள்ளி சுண்ணாம்பு தடவி பாக்க கடிச்சி வெத்தலயபோடு
தொட்டு தொட்டு கன்னம் விட்டு விட்டு கொஞ்சம் சுட்டு சுட்டு திங்கலாம்
ஆச வந்தா நீங்க ரொம்ப மோசம் அந்த ? தேவலே
ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா….
கம்மா கரையிலே உம்மா கொடுக்கவா சும்மா நீ வெளுத்துக்கட்டு
இந்த சந்தர்ப்பம் உனக்கு நல்லாதான் இருக்கு சும்மா நீ பொளந்துகட்டு
கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா…

இலைவிரிச்சி தண்ணியும் தெளிச்சி அய்யொ பசிக்குது பந்திய போடு
கட்டி இழுப்பாய் கன்னி குமரி எல்லை தொடணும் என்னை திமிரி…
முத்தத்துக்கே ஜாமம் பத்தவில்லை கொஞ்சம் தூங்க சொல்லு சேவலை
கட்டிக்கிட்டு இன்பம் கொட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் விட்டு விட்டு தூங்கணும்..

ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
கம்மா கரையிலே………………
கம்மா கரையிலே உம்மா கொடுக்கவா சும்மா நீ வெளுத்துக்கட்டு
இந்த சந்தர்ப்பம் உனக்கு நல்லாதான் இருக்கு சும்மா நீ பொளந்துகட்டு
நேரமாச்சி நிச்சயமாச்சி உனக்கும் எனக்கும் ஜல்லிக்கட்டு…
ஆஹா ரெட்ட கையில் ரெண்டு தாள் போட்டு உன் மார்புக்க்குள்ள என்ன பூட்டு..
நான் ஆளாஇ வருசம் ஏழாகி போச்சி நீ கொஞ்சம் லடெ..
ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
ஊவ்வா ஊவ்வா ஊவ்வா உவ்வா உவ்வா உவ்வா
கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா
கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா கம்மா……………….
****************************************************

நீ கட்டும்சேலை மடிப்புல நான்


MOVIE : PUDHIYA MANNARGAL
MUSIC : AR RAHMAN
SINGERS : SUJATHA & ?

-nii kattumsElai madippula naan kasanggi pOnEndii
un elumichchapazha niRa iduppila kiRanggi pOnEndii
-nii kattumsElai madippula naan kasanggi pOnEndii
un elumichchapazha niRa iduppila kiRanggi pOnEndii
adiyE suudaana mazhaiyE kodaipOl nanainjchukkalaamaa
kodiyE veththalai kodiyE suNNaambai naan tharalaamaa
azhagE thaavaNi puuvE thEnai eduththukkalaamaa
kolusu pOtta kaalilE thaaLam pOttukkalaamaa
-nii kattum vEtti madippula naan kiRanggi pOnEnE
un kattazhagu miisaiyilE kiRanggi pOnEnE
-nii kattum vEtti madippula naan kiRanggi pOnEnE
un kattazhagu miisaiyilE kiRanggi pOnEnE
vaNdu saamanthi puuvil naayanam uudhuthu maamaa
manasu aasaiyinaalE uunjchal aaduthu maamaa
malarum dhaavaNipuuvil thEnai eduththukka maamaa
kolusu pOtta kaalilE thaaLam pOttukka maamaa

-nii vetti vetti pOdum nagaththilellaam
E kutti kutti nilavu theriyudhadii..
un iduppazhagil urasum kuunthalilE
aa.. paththikittu manasu eriyudhadii
chikkimukki kallappOla ennai sikkalila maattaadha
thaali oNNu pOdum varai ennai vEredhuvum kEtkaadha
antha vaanam buumi ellaam inggE romba romba pazhasu
ada niiyum naanum sErnthirukkum kaadhal thaaNdii pudhusu
vaNdu saamanthi puuvil naayanam uudhuthu maamaa
manasu aasaiyinaalE uunjchal aaduthu maamaa
malarum dhaavaNipuuvil thEnai eduththukka maamaa
kolusu pOtta kaalilE thaaLam pOttukka maamaa
-nii kattumsElai madippula naan kasanggi pOnEndii
un elumichchapazha niRa iduppila kiRanggi pOnEndii
-nii kattumsElai madippula naan kasanggi pOnEndii
un elumichchapazha niRa iduppila kiRanggi pOnEndii
adiyE suudaana mazhaiyE kodaipOl nanainjchukkalaamaa
kodiyE veththalai kodiyE suNNaambai naan tharalaamaa
azhagE thaavaNi puuvE thEnai eduththukkalaamaa
kolusu pOtta kaalilE thaaLam pOttukkalaamaa

maamaa niingga thuunggum meththaiyilE
ennOda pOrvai sErvatheppO
maamaa niingga vaanggum muuchchiyinilE
ennOda thudippa kEtpatheppO
en aayuL rEgai ellaam un uLLanggaiyil Oduthadii
un uLLanggai azhaginilE aasai uchchi varai uuRuthadii
-naan suudum puuvil antha vaasam sErnthu vanthu viisuthu
en kazhuththukittE muththam thanthu mayiliRagaa kuusuthu
adiyE suudaana mazhaiyE kodaipOl nanainjchukkalaamaa
kodiyE veththalai kodiyE suNNaambai naan tharalaamaa
azhagE thaavaNi puuvE thEnai eduththukkalaamaa
kolusu pOtta kaalilE thaaLam pOttukkalaamaa
-nii kattum vEtti madippula naan kiRanggi pOnEnE
un kattazhagu miisaiyilE kiRanggi pOnEnE
-nii kattum vEtti madippula naan kiRanggi pOnEnE
un kattazhagu miisaiyilE kiRanggi pOnEnE
adiyE suudaana mazhaiyE kodaipOl nanainjchukkalaamaa
kodiyE veththalai kodiyE suNNaambai naan tharalaamaa
azhagE thaavaNi puuvE thEnai eduththukkalaamaa
kolusu pOtta kaalilE thaaLam pOttukkalaamaa
thanannaa thaanannannaanaa thaannaana thaanannaanaa….
**************************************************

நீ கட்டும்சேலை மடிப்புல நான் கசங்கி போனேன்டீ
உன் எலுமிச்சபழ நிற இடுப்பில கிறங்கி போனேன்டீ
நீ கட்டும்சேலை மடிப்புல நான் கசங்கி போனேன்டீ
உன் எலுமிச்சபழ நிற இடுப்பில கிறங்கி போனேன்டீ
அடியே சூடான மழையே கொடைபோல் நனைஞ்சுக்கலாமா
கொடியே வெத்தலை கொடியே சுண்ணாம்பை நான் தரலாமா
அழகே தாவணி பூவே தேனை எடுத்துக்கலாமா
கொலுசு போட்ட காலிலே தாளம் போட்டுக்கலாமா
நீ கட்டும் வேட்டி மடிப்புல நான் கிறங்கி போனேனே
உன் கட்டழகு மீசையிலே கிறங்கி போனேனே
நீ கட்டும் வேட்டி மடிப்புல நான் கிறங்கி போனேனே
உன் கட்டழகு மீசையிலே கிறங்கி போனேனே
வண்டு சாமந்தி பூவில் நாயனம் ஊதுது மாமா
மனசு ஆசையினாலே ஊஞ்சல் ஆடுது மாமா
மலரும் தாவணிபூவில் தேனை எடுத்துக்க மாமா
கொலுசு போட்ட காலிலே தாளம் போட்டுக்க மாமா

நீ வெட்டி வெட்டி போடும் நகத்திலெல்லாம்
ஏ குட்டி குட்டி நிலவு தெரியுதடீ..
உன் இடுப்பழகில் உரசும் கூந்தலிலே
ஆ.. பத்திகிட்டு மனசு எரியுதடீ
சிக்கிமுக்கி கல்லப்போல என்னை சிக்கலில மாட்டாத
தாலி ஒண்ணு போடும் வரை என்னை வேரெதுவும் கேட்காத
அந்த வானம் பூமி எல்லாம் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப பழசு
அட நீயும் நானும் சேர்ந்திருக்கும் காதல் தாண்டீ புதுசு
வண்டு சாமந்தி பூவில் நாயனம் ஊதுது மாமா
மனசு ஆசையினாலே ஊஞ்சல் ஆடுது மாமா
மலரும் தாவணிபூவில் தேனை எடுத்துக்க மாமா
கொலுசு போட்ட காலிலே தாளம் போட்டுக்க மாமா
நீ கட்டும்சேலை மடிப்புல நான் கசங்கி போனேன்டீ
உன் எலுமிச்சபழ நிற இடுப்பில கிறங்கி போனேன்டீ
நீ கட்டும்சேலை மடிப்புல நான் கசங்கி போனேன்டீ
உன் எலுமிச்சபழ நிற இடுப்பில கிறங்கி போனேன்டீ
அடியே சூடான மழையே கொடைபோல் நனைஞ்சுக்கலாமா
கொடியே வெத்தலை கொடியே சுண்ணாம்பை நான் தரலாமா
அழகே தாவணி பூவே தேனை எடுத்துக்கலாமா
கொலுசு போட்ட காலிலே தாளம் போட்டுக்கலாமா

மாமா நீங்க தூங்கும் மெத்தையிலே
என்னோட போர்வை சேர்வதெப்போ
மாமா நீங்க வாங்கும் மூச்சியினிலே
என்னோட துடிப்ப கேட்பதெப்போ
என் ஆயுள் ரேகை எல்லாம் உன் உள்ளங்கையில் ஓடுதடீ
உன் உள்ளங்கை அழகினிலே ஆசை உச்சி வரை ஊறுதடீ
நான் சூடும் பூவில் அந்த வாசம் சேர்ந்து வந்து வீசுது
என் கழுத்துகிட்டே முத்தம் தந்து மயிலிறகா கூசுது
அடியே சூடான மழையே கொடைபோல் நனைஞ்சுக்கலாமா
கொடியே வெத்தலை கொடியே சுண்ணாம்பை நான் தரலாமா
அழகே தாவணி பூவே தேனை எடுத்துக்கலாமா
கொலுசு போட்ட காலிலே தாளம் போட்டுக்கலாமா
நீ கட்டும் வேட்டி மடிப்புல நான் கிறங்கி போனேனே
உன் கட்டழகு மீசையிலே கிறங்கி போனேனே
நீ கட்டும் வேட்டி மடிப்புல நான் கிறங்கி போனேனே
உன் கட்டழகு மீசையிலே கிறங்கி போனேனே
அடியே சூடான மழையே கொடைபோல் நனைஞ்சுக்கலாமா
கொடியே வெத்தலை கொடியே சுண்ணாம்பை நான் தரலாமா
அழகே தாவணி பூவே தேனை எடுத்துக்கலாமா
கொலுசு போட்ட காலிலே தாளம் போட்டுக்கலாமா
தனன்னா தானன்னன்னானா தான்னான தானன்னானா….

நான் முத்தம் தின்பவள்


MOVIE : GURU
MUSIC : AR RAHMAN
SINGER : CHINMAYI, DHOLER & KEERTHI.

( naan siiniyil seydha kadal…
-naan siiniyil seydha kadal..
veLLai thanggaththil seydha udal..
veLLai thanggaththil seydha udal..
un kaadhali naanE…
kaadhal thaanE kaaNEnE…. )

-naan muththam thinbavaL..
oru murattu puu ivaL..
-naan dhinamum thORpavaL..
antha aadai saNdaiyil
-naan muththam thinbavaL..
oru murattu puu ivaL..
dhinam aadai saNdaiyilE
mudhalil thORpavaL…
thiri kuRaiyattum thiruviLakku
-nii idam sutti poruL viLakku
ada kadavuLai adaiyum vazhiyil
en pEr ezhuthirukku..
maiyyaa maiyyaa… nilaavai varNam puusi vaiththukkoL..
maiyyaa maiyyaa…en udalinil oLi vitta malargaLum poyyaa poyyaa..
maiyyaa maiyyaa… nilaavai varNam puusi vaiththukkoL..
maiyyaa maiyyaa…en udalinil oLi vitta malargaLum poyyaa poyyaa..aa..aa…

-naan punnagai seydhaal pOdhum…
-naalu dhisaigaL adaipada kuudum..
en garvamE en kriidamE
malar ambugaL silirththidum peNmagaL naan..
ennai paarththadhumE en kaNNaadi ennai kaadhalikkum
ada peNgaLai thirudum pala aaNgaLukkellaam
kaadhalin aayudham naanE..

men kaaRRu en muuchchu sila yugamaay viisum..
ini naaLum en udalil pala puu puukkaL thuuvum..
kaamaa..kaamaa… idhu pOdhumaa…
en paarvai oLiyai kaalanggaL thEdum..
mai..mai.. maiyyaa.. -hE..-hE..-hE…
mai..mai.. maiyyaa.. -hE..-hE..-hE…

-naan muththam thinbavaL..
oru murattu puu ivaL..
dhinam aadai saNdaiyilE
mudhalil thORpavaL…
thiri kuRaiyattum thiruviLakku
-nii idam sutti poruL viLakku
ada kadavuLai adaiyum vazhiyil
en pEr ezhuthirukku..
maiyyaa maiyyaa…
maiyyaa maiyyaa…
maiyyaa maiyyaa…
maiyyaa maiyyaa…
mai..mai.. maiyyaa..
mai..mai.. maiyyaa..
……..
…aa..Ele..liyE..li..-habiibi…
*******************************************************

( நான் சீனியில் செய்த கடல்…
நான் சீனியில் செய்த கடல்..
வெள்ளை தங்கத்தில் செய்த உடல்..
வெள்ளை தங்கத்தில் செய்த உடல்..
உன் காதலி நானே…
காதல் தானே காணேனே…. )

நான் முத்தம் தின்பவள்..
ஒரு முரட்டு பூ இவள்..
நான் தினமும் தோற்பவள்..
அந்த ஆடை சண்டையில்
நான் முத்தம் தின்பவள்..
ஒரு முரட்டு பூ இவள்..
தினம் ஆடை சண்டையிலே
முதலில் தோற்பவள்…
திரி குறையட்டும் திருவிளக்கு
நீ இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கு
அட கடவுளை அடையும் வழியில்
என் பேர் எழுதிருக்கு..
மைய்யா மைய்யா… நிலாவை வர்ணம் பூசி வைத்துக்கொள்..
மைய்யா மைய்யா…என் உடலினில் ஒளி விட்ட மலர்களும் பொய்யா பொய்யா..
மைய்யா மைய்யா… நிலாவை வர்ணம் பூசி வைத்துக்கொள்..
மைய்யா மைய்யா…என் உடலினில் ஒளி விட்ட மலர்களும் பொய்யா பொய்யா..ஆ..ஆ…

நான் புன்னகை செய்தால் போதும்…
நாலு திசைகள் அடைபட கூடும்..
என் கர்வமே என் க்ரீடமே
மலர் அம்புகள் சிலிர்த்திடும் பெண்மகள் நான்..
என்னை பார்த்ததுமே என் கண்ணாடி என்னை காதலிக்கும்
அட பெண்களை திருடும் பல ஆண்களுக்கெல்லாம்
காதலின் ஆயுதம் நானே..

மென் காற்று என் மூச்சு சில யுகமாய் வீசும்..
இனி நாளும் என் உடலில் பல பூ பூக்கள் தூவும்..
காமா..காமா… இது போதுமா…
என் பார்வை ஒளியை காலங்கள் தேடும்..
மை..மை.. மைய்யா.. ஹே..ஹே..ஹே…
மை..மை.. மைய்யா.. ஹே..ஹே..ஹே…

நான் முத்தம் தின்பவள்..
ஒரு முரட்டு பூ இவள்..
தினம் ஆடை சண்டையிலே
முதலில் தோற்பவள்…
திரி குறையட்டும் திருவிளக்கு
நீ இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கு
அட கடவுளை அடையும் வழியில்
என் பேர் எழுதிருக்கு..
மைய்யா மைய்யா…
மைய்யா மைய்யா…
மைய்யா மைய்யா…
மைய்யா மைய்யா…
மை..மை.. மைய்யா..
மை..மை.. மைய்யா..
……..
…ஆ..ஏலீ..லியே..லி..ஹபீபீ…
**********************************************************

Nenjam Ellaam Kaadhal


MOVIE : AAYUDHA EZHUTHTHU
MUSIC : AR RAHMAN
SINGERS : ADNAN SAMI & SUJATHA

(eyy eyy eyy Or uNmai sonnaal
eyy eyy eyy nEsippOm )

-nenjcham ellaam……….. kaathal
dhEgamellaam ………….. kaamam.
uNmai sonnaal…………….ennai
-nEsippaayaa
.aa kaathal konjcham …………kammi
kaamam konjcham …………….thuukkal
manjchaththin mEl …………….ennai
mannippaayaa..
uNmai sonnaal nEsippaayaa
manjchaththin mEl mannippaayaa
uNmai sonnaal nEsippaayaa
manjchaththin mEl mannippaayaa

-nEsippaayaa…… nEsippaayaa
-nEsippaayaa…… nEsippaayaa
peNgaL mElE maiyal uNdu thaan..
-naan piththam koNdathu unnil mattum
-nii muththu paarvai paarkkum bOdhu
en mudhugu thaNdil minnal vettum
viisaathE mazhai mEgam enakku
en -hArmOn nathiyil veLLapperukku
vaa sOgam ini namakkethukku
yaar kEtka namvaazhkai naamE vaazhvathaRku

uNmai sonnaal nEsippaayaa
manjchaththin mEl mannippaayaa
uNmai sonnaal nEsippaayaa
manjchaththin mEl mannippaayaa
-nenjcham ellaam……….. kaathal
dhEgamellaam ………….. kaamam.
uNmai sonnaal…………….ennai
-nEsippaayaa
.aa kaathal konjcham …………kammi
kaamam konjcham …………….thuukkal
manjchaththin mEl …………….ennai
mannippaayaa…

kaathal ennai varudum bOdhum
un kaamam ennai thirudum bOdhum
en manasellaam maargazhi thaan
en kanavellaam kaarthigai thaan
en vaanam en vasathil uNdu
en buumi en vasaththil illai
un kuRaigaL naan aRiyavillai
-naan aRinththaal suuriyanil suththamillai..

-nenjcham ellaam………… kaathal
dhEgamellaam …………… kaamam.
uNmai sonnaal……………..ennai
-nEsippaayaa
.aa kaathal konjcham …………kammi
kaamam konjcham …………….thuukkal
manjchaththin mEl …………….ennai
mannippaayaa..
uNmai sonnaal nEsippaayaa
manjchaththin mEl mannippaayaa
uNmai sonnaal nEsippaayaa
manjchaththin mEl mannippaayaa

____________________________________________

(எய்ய் எய்ய் எய்ய் ஓர் உண்மை சொன்னால்
எய்ய் எய்ய் எய்ய் நேசிப்போம் )

நெஞ்சம் எல்லாம்……….. காதல்
தேகமெல்லாம் ………….. காமம்.
உண்மை சொன்னால்……………என்னை
நேசிப்பாயா
.ஆ காதல் கொஞ்சம் ………..கம்மி
காமம் கொஞ்சம் …………….தூக்கல்
மஞ்சத்தின் மேல் …………..என்னை
மன்னிப்பாயா..
உண்மை சொன்னால் நேசிப்பாயா
மஞ்சத்தின் மேல் மன்னிப்பாயா
உண்மை சொன்னால் நேசிப்பாயா
மஞ்சத்தின் மேல் மன்னிப்பாயா

நேசிப்பாயா…… நேசிப்பாயா
நேசிப்பாயா…… நேசிப்பாயா
பெண்கள் மேலே மையல் உண்டு தான்..
நான் பித்தம் கொண்டது உன்னில் மட்டும்
நீ முத்து பார்வை பார்க்கும் போது
என் முதுகு தண்டில் மின்னல் வெட்டும்
வீசாதே மழை மேகம் எனக்கு
என் ஹார்மோன் நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு
வா சோகம் இனி நமக்கெதுக்கு
யார் கேட்க நம்வாழ்கை நாமே வாழ்வதற்கு

உண்மை சொன்னால் நேசிப்பாயா
மஞ்சத்தின் மேல் மன்னிப்பாயா
உண்மை சொன்னால் நேசிப்பாயா
மஞ்சத்தின் மேல் மன்னிப்பாயா
நெஞ்சம் எல்லாம்……….. காதல்
தேகமெல்லாம் ………….. காமம்.
உண்மை சொன்னால்……………என்னை
நேசிப்பாயா
.ஆ காதல் கொஞ்சம் ………..கம்மி
காமம் கொஞ்சம் …………….தூக்கல்
மஞ்சத்தின் மேல் …………..என்னை
மன்னிப்பாயா..

காதல் என்னை வருடும் போதும்
உன் காமம் என்னை திருடும் போதும்
என் மனசெல்லாம் மார்கழி தான்
என் கனவெல்லாம் கார்திகை தான்
என் வானம் என் வசதில் உண்டு
என் பூமி என் வசத்தில் இல்லை
உன் குறைகள் நான் அறியவில்லை
நான் அறிந்தால் சூரியனில் சுத்தமில்லை..

நெஞ்சம் எல்லாம்……….. காதல்
தேகமெல்லாம் ………….. காமம்.
உண்மை சொன்னால்……………என்னை
நேசிப்பாயா
.ஆ காதல் கொஞ்சம் ………..கம்மி
காமம் கொஞ்சம் …………….தூக்கல்
மஞ்சத்தின் மேல் …………..என்னை
மன்னிப்பாயா..
உண்மை சொன்னால் நேசிப்பாயா
மஞ்சத்தின் மேல் மன்னிப்பாயா
உண்மை சொன்னால் நேசிப்பாயா
மஞ்சத்தின் மேல் மன்னிப்பாயா

Ennai Kaanavillaiye


MOVIE : KAADHAL DESAM
MUSIC : AR R
SINGERS : ARUN 0 S, S P B & RAFI
LYRICS : VAALI

anbE….. anbE….
ennai kaaNa villaiyE nERROdu
enggum thEdi paarkinREn kaaRROdu
uyri OdippOnathO unnOdu anbE…
-naan nizhalillaathavan theriyaathaa
en nizhalum nii ena puriyaathaa
udal nizhalai sEravE mudiyaathaa anbE … anbE…
-nadai pOdum puunggaaRRE … puunggaaRRE….
vaa vaa …. en vaasal dhaan
vandhaal …. vaazhvEnE naan
anbE….. anbE….
ennai kaaNa villaiyE nERROdu
enggum thEdi paarkinREn kaaRROdu
uyri OdippOnathO unnOdu anbE…

aagaaram illaamal naan vaazhak kuudum
kaNNE un pEraichcholli thaan
thiikkuchchi illaamal thii muuttak kuudum
kaNNa nam kaNgaL santhiththaal
-naan enRu sonnaalE naanalla niidhaan
-nii inRi vaazhnthaalE niir kuuda thii dhaan
un suvaasak kaaRRil vaazhvEn naan…

anbE….. anbE….
ennai kaaNa villaiyE nERROdu
enggum thEdi paarkinREn kaaRROdu
uyri OdippOnathO unnOdu anbE…
-naan nizhalillaathavan theriyaathaa
en nizhalum nii ena puriyaathaa
udal nizhalai sEravE mudiyaathaa anbE … anbE…

-nimishanggaL ovvonRum varusanggaL aagum
-nii ennai niinggi senRaalE
varusanggaL ovvonRum nimishanggaL aagum
-nii enthan pakkam ninRaalE
meyyaaga nii ennai virumbaadha bOdhum
poy onRu sol kaNNE en jiivan vaazhum
-nijam undhan kaadhal enRaal

ennai kaaNa villaiyE nERROdu
enggum thEdi paarkinREn kaaRROdu
uyri OdippOnathO unnOdu anbE…
-naan nizhalillaathavan theriyaathaa
en nizhalum nii ena puriyaathaa
udal nizhalai sEravE mudiyaathaa anbE … anbE…
-nadai pOdum puunggaaRRE … puunggaaRRE….
vaa vaa …. en vaasal dhaan
vandhaal …. vaazhvEnE naan

___________________________________________________

அன்பே….. அன்பே….
என்னை காண வில்லையே நேற்றோடு
எங்கும் தேடி பார்கின்றேன் காற்றோடு
உய்ரி ஓடிப்போனதோ உன்னோடு அன்பே…
நான் நிழலில்லாதவன் தெரியாதா
என் நிழலும் நீ என புரியாதா
உடல் நிழலை சேரவே முடியாதா அன்பே … அன்பே…
நடை போடும் பூங்காற்றே … பூங்காற்றே….
வா வா …. என் வாசல் தான்
வந்தால் …. வாழ்வேனே நான்
அன்பே….. அன்பே….
என்னை காண வில்லையே நேற்றோடு
எங்கும் தேடி பார்கின்றேன் காற்றோடு
உய்ரி ஓடிப்போனதோ உன்னோடு அன்பே…

ஆகாரம் இல்லாமல் நான் வாழக் கூடும்
கண்ணே உன் பேரைச்சொல்லி தான்
தீக்குச்சி இல்லாமல் தீ மூட்டக் கூடும்
கண்ண நம் கண்கள் சந்தித்தால்
நான் என்று சொன்னாலே நானல்ல நீதான்
நீ இன்றி வாழ்ந்தாலே நீர் கூட தீ தான்
உன் சுவாசக் காற்றில் வாழ்வேன் நான்…

அன்பே….. அன்பே….
என்னை காண வில்லையே நேற்றோடு
எங்கும் தேடி பார்கின்றேன் காற்றோடு
உய்ரி ஓடிப்போனதோ உன்னோடு அன்பே…
நான் நிழலில்லாதவன் தெரியாதா
என் நிழலும் நீ என புரியாதா
உடல் நிழலை சேரவே முடியாதா அன்பே … அன்பே…

நிமிஷங்கள் ஒவ்வொன்றும் வருசங்கள் ஆகும்
நீ என்னை நீங்கி சென்றாலே
வருசங்கள் ஒவ்வொன்றும் நிமிஷங்கள் ஆகும்
நீ எந்தன் பக்கம் நின்றாலே
மெய்யாக நீ என்னை விரும்பாத போதும்
பொய் ஒன்று சொல் கண்ணே என் ஜீவன் வாழும்
நிஜம் உன்தன் காதல் என்றால்

என்னை காண வில்லையே நேற்றோடு
எங்கும் தேடி பார்கின்றேன் காற்றோடு
உய்ரி ஓடிப்போனதோ உன்னோடு அன்பே…
நான் நிழலில்லாதவன் தெரியாதா
என் நிழலும் நீ என புரியாதா
உடல் நிழலை சேரவே முடியாதா அன்பே … அன்பே…
நடை போடும் பூங்காற்றே … பூங்காற்றே….
வா வா …. என் வாசல் தான்
வந்தால் …. வாழ்வேனே நான்

Kaadhalikkum Pennin Kaigal


MOVIE: KAADHALAN
MUSIC : A R RAHMAN
SINGER : SPB & HARINI

kaadhalikkum peNNin kaigaL thOttu neettinaal
chinna thagaram kooda thangam thaanE
kaadhalikkum peNNin vaNNa kannam reNdilE
minnum paruvam kooda pavaLam thaanE
sinthum vErvai theerthamaagum chinna paarvai mOtchamaagum
kaadhalin sangeedhamE ,,mm boomiyil boopaaLamE(2)

kaadhalikkum peNN ezhudhum kaiyezhuththilE
kaNda pizhaigaL kooda kavidhai aagumE
kaadhal onnum kutRam kitRam paarpathillaiyE
echchil kooda kaditham aagumE
guNNdu malli reNdu roobAi
unn koondhalERi udhirum poo kOdi roobAi
panjju mittaai anjju roobAi
nee paadhi thintRu thanthathaal laksha roobAi
hmm..mm..mm.m

kaadhal onnum nalla nEram paarpadhillaiyE
raagu kaalam kooda raasi aagumE
kaadhalukku annapatchi thEvai illaiyE
kaakkai kooda thoodhu pOgumE
kaadhal jOdi kuRaivathillai
kaadhal entRum kuttRamE paarpadhillai
idhil aRpamaanadhu edhuvum illai
indha nutpam oorukku puriyavillai
paalum vaNNam maariyE pOgum
kaadhal entRum vaazhumE
aadaam eAvaaL paadiya paadal
kaatRil ennum kEtkumE
kaadhal kettavaarthaiyaa enna yaarum sollalaam
nee sollavEndum intRu
kaadhal mullin vEliyaa enna yaarum sellalaam
nee sellavENdum intRu

Vaan Nilaa Tharum OLi Ival


MOVIE : KADHAL VIRUS
MUSIC : AR RAHMAN
SINGERS : KARTHIK & SRINIVAS

vaan nilaa tharum oLi ivaL vizhi
thEn palaa tharum suvai ivaL mozhi
thamizh dhaanO……
paar pugazh nayil nadhi ivaL nadai
thaamarai malarkodi ivaL idai
thamizh peNNO……
un azhaginai paada en thamizhmozhi pOdhaadhu
-naan uvamaigaL sonnaal adhu muzhumaiyenRaagaadhu…
-nii orE orudharam piRanthavaL
avaL padaippinil miga siRanthavaL O…-hO…-hO….

silu siluvena vizhum pudhu pani thuLiyO..
mazhai ezhudhum mudhal kaviyO…
dham. dham dham…sang…sanggiidham.
kolusoli jal..
-niilam thOyththa antha aagaayam
unthan mElaadum nuulaadaiyO…
Orudharam sirikkaiyil navarasam theRikkaiyil
pudhu pudhu kavidhaigaL puRappadum puRappadum
radhiyE radham pOl nadanthE
-nii varum vazhi enggum
kurunjchi malarpOl kulunggum
kuur nerunjchi muL enggum
-nadhikkuL kudhikkum miinkaL
un niiL vizhi kaNdu…
-nilaththil vaazhum miinO ena viyappadhuNdu

vaan nilaa tharum oLi ivaL vizhi
thEn palaa tharum suvai ivaL mozhi
thamizh dhaanO……
paar pugazh nayil nadhi ivaL nadai
thaamarai malarkodi ivaL idai
thamizh peNNO……

dhinam dhinam manadhinil unthan mugamezhudhi
rasiththiruppEn uyir thazhuvi
kaa. dhal.. dhEvi… en nenjcham
un kOyil dhaan… kaadhal enRum
antha kOyil dhiibam enRu
eNNanggaL ERRaadhO….
idi minnal mazhaiyilum adikkinRa puyalilum
uyiruLLa varaiyilum oLi vidum viLakkidhu
enaiththaan kaNam nii pirinthaal
-niir vizhigaLum vaarkkum
unnaiththaan varuththum avaL yaar
ena iyaRkaiyum kEtkum
peNNai azhagaay padaiththa
antha iyaRkaiyin vElai
aRinthum eanaiyE kEttaal ada
idhu enna liilai….

vaan nilaa tharum oLi ivaL vizhi
thEn palaa tharum suvai ivaL mozhi
thamizh dhaanO……
paar pugazh nayil nadhi ivaL nadai
thaamarai malarkodi ivaL idai
thamizh peNNO……
un azhaginai paada en thamizhmozhi pOdhaadhu
-naan uvamaigaL sonnaal adhu muzhumaiyenRaagaadhu…
-nii orE orudharam piRanthavaL
avaL padaippinil miga siRanthavaL O…-hO…-hO….

***************************************************************

வான் நிலா தரும் ஒளி இவள் விழி
தேன் பலா தரும் சுவை இவள் மொழி
தமிழ் தானோ……
பார் புகழ் நயில் நதி இவள் நடை
தாமரை மலர்கொடி இவள் இடை
தமிழ் பெண்ணோ……
உன் அழகினை பாட என் தமிழ்மொழி போதாது
நான் உவமைகள் சொன்னால் அது முழுமையென்றாகாது…
நீ ஒரே ஒருதரம் பிறந்தவள்
அவள் படைப்பினில் மிக சிறந்தவள் ஓ…ஹோ…ஹோ….

சிலு சிலுவென விழும் புது பனி துளியோ..
மழை எழுதும் முதல் கவியோ…
தம். தம் தம்…சங்…சங்கீதம்.
கொலுசொலி ஜல்..
நீலம் தோய்த்த அந்த ஆகாயம்
உந்தன் மேலாடும் நூலாடையோ…
ஓருதரம் சிரிக்கையில் நவரசம் தெறிக்கையில்
புது புது கவிதைகள் புறப்படும் புறப்படும்
ரதியே ரதம் போல் நடந்தே
நீ வரும் வழி எங்கும்
குருஞ்சி மலர்போல் குலுங்கும்
கூர் நெருஞ்சி முள் எங்கும்
நதிக்குள் குதிக்கும் மீன்கள்
உன் நீள் விழி கண்டு…
நிலத்தில் வாழும் மீனோ என வியப்பதுண்டு

வான் நிலா தரும் ஒளி இவள் விழி
தேன் பலா தரும் சுவை இவள் மொழி
தமிழ் தானோ……
பார் புகழ் நயில் நதி இவள் நடை
தாமரை மலர்கொடி இவள் இடை
தமிழ் பெண்ணோ……

தினம் தினம் மனதினில் உந்தன் முகமெழுதி
ரசித்திருப்பேன் உயிர் தழுவி
கா. தல்.. தேவி… என் நெஞ்சம்
உன் கோயில் தான்… காதல் என்றும்
அந்த கோயில் தீபம் என்று
எண்ணங்கள் ஏற்றாதோ….
இடி மின்னல் மழையிலும் அடிக்கின்ற புயலிலும்
உயிருள்ள வரையிலும் ஒளி விடும் விளக்கிது
எனைத்தான் கணம் நீ பிரிந்தால்
நீர் விழிகளும் வார்க்கும்
உன்னைத்தான் வருத்தும் அவள் யார்
என இயற்கையும் கேட்கும்
பெண்ணை அழகாய் படைத்த
அந்த இயற்கையின் வேலை
அறிந்தும் எஅனையே கேட்டால் அட
இது என்ன லீலை….

வான் நிலா தரும் ஒளி இவள் விழி
தேன் பலா தரும் சுவை இவள் மொழி
தமிழ் தானோ……
பார் புகழ் நயில் நதி இவள் நடை
தாமரை மலர்கொடி இவள் இடை
தமிழ் பெண்ணோ……
உன் அழகினை பாட என் தமிழ்மொழி போதாது
நான் உவமைகள் சொன்னால் அது முழுமையென்றாகாது…
நீ ஒரே ஒருதரம் பிறந்தவள்
அவள் படைப்பினில் மிக சிறந்தவள் ஓ…ஹோ…ஹோ….

**************************************************************

Thaniye Thannanthaniye


MOVIE : RHYTHM
MUSIC : A R RAHMAN
SINGER : SHANKAR MAHAADEVAN

thaniyE thannanthaniyE naan kaaththu kaaththu nintREn
nilavE poRu nilamE unn poRumai vendRu viduvEn
puriyaadhaa pEranbE puriyaadhaa pEranbE…

october maathathil andhi mazhai vaanaththil
vaanavillai rasiththirunthEn
andha nEraththil yaarumillai..thooraththil ivaL mattum
vaanavillai rasikka vandhaaL
andRu kaNNgaL paarththu koNNdOm
uyir kaatRai maatRik koNNdOm
andRu kaNNgal paarthuk koNNdOm
uyirk kaatRai maatRik koNNdOm
rasanai ennum oru puLLiyil iru idhayam iNaiyakkaNNdOm(2)
naanum avaLum iNaigaiyil
nilaa antRu paal mazhai pozhinthadhu

……..thaniyE thannanthaniyE……………

ennudaiya nizhalaiyum innoruththi thoduvathu
pizhai entru karudhi vittaaL
oru jeans aNindha chinna kiLi
hello solli kaikodukka thanga mugam karugi vittaaaL
andha kanni pirinthu sentRaaL naan jeevan urugi nintREn (2)
chinnadhoru kaaraNaththaaL siragadithu maRainthu vittaaL(2)
meeNdum varuvaaL nambinEn
adhO avaL varum vazhi theriyaadhu …

……….thaniyE thannanthaniyE…………..

Kaadhal Rojave


MOVIE : ROJA
MUSIC : A R RAHMAN
SINGER : SP BAALASUBRAMANIAM
LYRICS : VAIRAMUTHU

kaadhal rOjaavE engE nee engE
kaNNeer vazhiyudhadi kaNNE
kaNNukkuL neethaan kaNNeeril neethaan
kaNN moodi paarthaal nenjukkuL neethaan
ennanadhO EdhaanadhO sol.. sol

thentRal ennaith theeNdinaal sEalai theeNdum njAbagam
chinna pookkaL paarkaiyil thEagam paarththa njAbagam
veLLi Odai pEasinaal sonna vaarththai njAbagam
mEgam reNdu sErgaiyil mOgam koNNda njAbagam
vaayillaamal pOnaal vaarththaiyillali peNNE
nee illamal pOnaal vaazhkkai illai kaNNE
muLLOdu thaan muthangaLaa sol.. sol.

………..kaadhal rOjaavE……….

veesugintRa thentRalE vEalai illai nintRu pO
pEsugintRa veNNilaa peNNmai illai Ointhu pO
poo vaLartha thOttamE koonthalillai theernthu pO
boomi paarkkum vaanamE puLLiyaaga thEynthu pO
paavai illai paavai thEavai enna thEvai
jeevan pOna pinnE sEvai enna sEvai
muLLOdu thaan muththangaLaa sol..sol.

………..kaadhal rOjaavE ……………..

Illai Illai Solla Oru Kanam Podhum


MOVIE : KANNDUKONDEN KANNDUKONDEN
MUSIC : A R RAHMAN
SINGER : SHANKAR MAHADEVAN
LYRICS : VAIRAMUTHU

illai illai solla oru kaNam pOdhum
illai entRa sollaith thaanguvathendRaal
innum innum enakkOr jenmam vENNdum
enn solla pOgiRaay

santhana thentRalai jannalgaL thaNNdithaal ngyAyamaa ngyAyamaa
kaadhalin kELvikku kaNNgaLin bathilenna mounamaa mounamaa
anbE enthan kaadhal solla nodi ontRu pOdhumE
adhai naanum meipikka thaanE oru aayuL vENNdumE

……………….illai illai solla…………….

idhayam oru kaNNaadi unadhu pimbam veezhnthathadi
idhuthaan unn sontham idhayam sonnadi
kaNNaadi pimbam katta kayiRu ontRum illaiyadi
kaNNaadi oonjal pimbam aaduthadi
nee ontRu solladi peNNE
illai nintRu kolladi kaNNE
enthan vaazhkkaiyE unthan vizhi viLimbil
ennaith thuraththaadhE uyir karaiyERaadhE

……………..illai illai solla………………

vidiyal vandha pinnalum vidiyaadha iravu edhu
poovaasamE veesum unn koonthaladi
ivvulagam iruNNda pinnum iruLaatha baagam edhu
kadhir vandhu paayum undhan kaNNgaLadi
pala ulaga azhagigaL kOdi unn paadham kazhuvalaam vaadi
enn thaLir malarE innum thayakkam enna
ennai puriyaadhaa idhu vaazhvaa saavaa?

……………..enna solla pOgiraai……………..