தேசுலாவுதே தேன் மலராலே


MOVIE : MANAALANE MANGAYIN BHAGYAM
MUSIC : ADI NARAYANA RAO
SINGER : SUSHEELA P & GHANTASALA

A….A…A…A…A
?thEsulAvuthE thEn malarAlE
thEsulAvuthE thEn malarAlE
thenRalE kAthal kavi pAdavA…
viLaiyAda vA…
thEsulAvuthE thEn malarAlE

mAsilA idhayamEvida vArAi.. A..A..A..
mAsilA idhayamEvida vArAi.. A..A..A..
mAsilA idhayamEvida vArAi
madhu nilai thavazhnthidum puthu nilai pArAy.
madhu nilai thavazhnthidum puthu nilaiyAl
mana Unjchal AduvOm ullAsamAy sallAbamAy A..A..A..
thEsulAvuthE thEn malarAlE

pArAy….
pArAy maRainthu varum minnalayE
pArAy maRainthu varum minnalayE..
minnuvathEnO..
mEga rAjAn sugamEvida thAnO’
uNmai ithAnO
uyirgaL vAzha mazhai peythida thAnO
urimaiyOdu mana vAnil nAmE
urimaiyOdu mana vAnil nAmE
Unjchal AduvOm ullAsamAy sallAbamAy aa..aa..aa..aa
thEsulAvuthE thEn malarAlE

O..O…O……
Odi vA veNNilaavE
inggu Odi vA veNNilAvE
varuvAy nilAvE
vAzhvinilE oru nAL ithuvE nilavE
Odi vA veNNilAvE
kaNNAl pEsum kAviyamE
kaNNAl pEsum kAviyamE
kAviyamE pugazh kAthal inbamE
kAviyamE pugazh kAthal inbamana
Unjchal AduvOm ullAsamAy sallAbamAy .. aa. aa ..aa ..aa
thEsulAvuthE thEn malarAlE…

A…aa..aa..aa..
manathai pOl malarumE kumuthamE
mathuvinil sugam tharumE..E..E…
manathai pOl malarumE kumuthamE
mathuvinil sugam tharumE..E..E…
manathai pOl malarumE
idhayamE unnidamE
idhayamE unnidamE
inbam pAyum unnAlE en vAzhvilE
pAyum unnAlE en vAzhvilE

Tell-a-Friend

ஆ….ஆ…ஆ…ஆ…ஆ
?தேசுலாவுதே தேன் மலராலே
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே
தென்றலே காதல் கவி பாடவா…
விளையாட வா…
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே

மாசிலா இதயமேவிட வாராஇ.. ஆ..ஆ..ஆ..
மாசிலா இதயமேவிட வாராஇ.. ஆ..ஆ..ஆ..
மாசிலா இதயமேவிட வாராஇ
மது நிலை தவழ்ந்திடும் புது நிலை பாராய்.
மது நிலை தவழ்ந்திடும் புது நிலையால்
மன ஊஞ்சல் ஆடுவோம் உல்லாசமாய் சல்லாபமாய் ஆ..ஆ..ஆ..
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே

பாராய்….
பாராய் மறைந்து வரும் மின்னலயே
பாராய் மறைந்து வரும் மின்னலயே..
மின்னுவதேனோ..
மேக ராஜான் சுகமேவிட தானோ’
உண்மை இதானோ
உயிர்கள் வாழ மழை பெய்திட தானோ
உரிமையோடு மன வானில் நாமே
உரிமையோடு மன வானில் நாமே
ஊஞ்சல் ஆடுவோம் உல்லாசமாய் சல்லாபமாய் ஆ..ஆ..ஆ..ஆ
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே

ஓ..ஓ…ஓ……
ஓடி வா வெண்ணிலாவே
இங்கு ஓடி வா வெண்ணிலாவே
வருவாய் நிலாவே
வாழ்வினிலே ஒரு நாள் இதுவே நிலவே
ஓடி வா வெண்ணிலாவே
கண்ணால் பேசும் காவியமே
கண்ணால் பேசும் காவியமே
காவியமே புகழ் காதல் இன்பமே
காவியமே புகழ் காதல் இன்பமன
ஊஞ்சல் ஆடுவோம் உல்லாசமாய் சல்லாபமாய் .. ஆ. ஆ ..ஆ ..ஆ
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே…

ஆ…ஆ..ஆ..ஆ..
மனதை போல் மலருமே குமுதமே
மதுவினில் சுகம் தருமே..ஏ..ஏ…
மனதை போல் மலருமே குமுதமே
மதுவினில் சுகம் தருமே..ஏ..ஏ…
மனதை போல் மலருமே
இதயமே உன்னிடமே
இதயமே உன்னிடமே
இன்பம் பாயும் உன்னாலே என் வாழ்விலே
பாயும் உன்னாலே என் வாழ்விலே

அழைக்காதே நினைக்காதே அவைதனிலே என்னையே


MOVIE : MANAALANE MANGAYIN BHAGYAM
MUSIC : ADI NARAYANA RAO
SINGER : SUSHEELA P

azhaikkAthE ninaikkAthE
avaithanilE ennaiyE rAjA
AruyirE maRavEn
azhaikkAthE ninaikkAthE
avaithanilE ennaiyE rAjA
AruyirE maRavEn
azhaikkAthE….

ezhil tharum jOthi maRanthiduvEnA
igam athil nAnE pirinthiduvEnA
ennai manam naadida samayamithAnA (2)
kaninthidum ennALumE kaNNAna en rAjA
kaninthidum ennALumE kaNNAna en rAjA
azhaikkAthE…..

kAthalinAlE kAnaththinAlE
kAvalanE ennai avaiyin munnAlE
sOthanaiyAgavE nI azhaikkAthE
sOthanaiyAgavE nI azhaikkAthE
kaninththidum ennALumE kaNNAna en rAjA
kaninththidum ennALumE kaNNAna en rAjA
azhaikkAthE…

Tell-a-Friend

அழைக்காதே நினைக்காதே
அவைதனிலே என்னையே ராஜா
ஆருயிரே மறவேன்
அழைக்காதே நினைக்காதே
அவைதனிலே என்னையே ராஜா
ஆருயிரே மறவேன்
அழைக்காதே….

எழில் தரும் ஜோதி மறந்திடுவேனா
இகம் அதில் நானே பிரிந்திடுவேனா
என்னை என்னை மனம் நாடிட சமயமிதானா* (2)
கனிந்திடும் என்னாளுமே கண்ணான என் ராஜா
கனிந்திடும் என்னாளுமே கண்ணான என் ராஜா
அழைக்காதே…..

காதலினாலே கானத்தினாலே
காவலனே என்னை அவையின் முன்னாலே
சோதனையாகவே நீ அழைக்காதே
சோதனையாகவே நீ அழைக்காதே
கனிந்திடும் என்னாளுமே கண்ணான என் ராஜா
கனிந்திடும் என்னாளுமே கண்ணான என் ராஜா
அழைக்காதே…

*nanRi thiru.Prakash

கண்களும் கவி பாடுதே


MOVIE : ADUTHA VEETTU PEN
MUSIC : ADI NAYAYANA RAO
SINGERS : SSERKAZHI GOVINDARAJAN, TRICHY LOGANADHAN
LYRICS : RAMIAH DAS.

kaNgaLum kavi paaduthE.. kaNNE… un..
kaNgaLum kavi paaduthE..un aasaiyaal
kaalamellaam inba kaadhal mEvum needhiyOdu.. un
kaNgaLum kavi paaduthE

viNmaNi pOlE maN mElE viLaiyaadum…
viNmaNi pOlE maN mElE viLaiyaadum
kaNmaNi niiyE peNmaanE senthEnE..
kaNmaNi niiyE peNmaanE senthEnE..
kaalamellaam inba kaadhal mEvum niithiyOdu.. un
kaNgaLum kavi paaduthE
un aasaiyaal
kaalamellaam inba kaadhal mEvum niithiyOdu.. un
kaNgaLum kavi paaduthE

kavigaLum kaN paaduthE…
kaNgaLum kavi paaduthE..
kaNNE un kaNgaLum kavi paaduthE…
aa…aa.. kaNgaLum kavi paaduthE…
aa..aa..aa..aa .. kaNgaLum kavi paaduthE…
************************************************

கண்களும் கவி பாடுதே.. கண்ணே… உன்..
கண்களும் கவி பாடுதே..உன் ஆசையால்
காலமெல்லாம் இன்ப காதல் மேவும் நீதியோடு.. உன்
கண்களும் கவி பாடுதே

விண்மணி போலே மண் மேலே விளையாடும்…
விண்மணி போலே மண் மேலே விளையாடும்
கண்மணி நீயே பெண்மானே செந்தேனே..
கண்மணி நீயே பெண்மானே செந்தேனே..
காலமெல்லாம் இன்ப காதல் மேவும் நீதியோடு.. உன்
கண்களும் கவி பாடுதே
உன் ஆசையால்
காலமெல்லாம் இன்ப காதல் மேவும் நீதியோடு.. உன்
கண்களும் கவி பாடுதே

கவிகளும் கண் பாடுதே…
கண்களும் கவி பாடுதே..
கண்ணே உன் கண்களும் கவி பாடுதே…
ஆ…ஆ.. கண்களும் கவி பாடுதே…
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ .. கண்களும் கவி பாடுதே…

*********************************************