ஆடாத மனமும் உண்டோ


MOVIE : MANNATHI MANNAN
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : TMS.

aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO

-naadenggum koNdaadum pugazh paadhaiyil
viira nadai pOdum thirumEni tharum bOdhaiyil
-naadenggum koNdaadum pugazh paadhaiyil
viira nadai pOdum thirumEni tharum bOdhaiyil
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO

vaadaatha malar pOlum vizhi paarvaiyil
kai vaLaiyOsai tharuginRa isai ?saaralil
iidEthum illaadha kalai sEvaiyil
thani idam koNda unaikkaNdum ippuumiyil
iidEthum illaadha kalai sEvaiyil
thani idam koNda unaikkaNdum ippuumiyil
aadaatha manamum uNdO

idhazh konjchum kaniyamudhu sinthum kuralil kuyil anjchum
unaik kaaNavE
pasunth thanggam umathu ezhil anggam
athanasaivil ponggum layam kaaNavE
mullai puuvil aadum karuvaNdaagavE
mugil munnE aadum vaNNa mayil pOlavE
anbai naadi unthan arugil vanthu ninREn
inbam ennum poruLai inggE thanthEn
thannai maRanthu
uLLam kaninthu
innaaL oru ponnaaL enum mozhiyudan
mElaaRu paaynthOdum kalai selvamE
than thigattaatha aanantha nilai thannilE
aadaatha manamum uNdO
-nadai alanggaaramum azhagu singgaaramum kaNdu
aadaatha manamum uNdO
********************************************************

ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ

நாடெங்கும் கொண்டாடும் புகழ் பாதையில்
வீர நடை போடும் திருமேனி தரும் போதையில்
நாடெங்கும் கொண்டாடும் புகழ் பாதையில்
வீர நடை போடும் திருமேனி தரும் போதையில்
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ

வாடாத மலர் போலும் விழி பார்வையில்
கை வளையோசை தருகின்ற இசை ?சாரலில்
ஈடேதும் இல்லாத கலை சேவையில்
தனி இடம் கொண்ட உனைக்கண்டும் இப்பூமியில்
ஈடேதும் இல்லாத கலை சேவையில்
தனி இடம் கொண்ட உனைக்கண்டும் இப்பூமியில்
ஆடாத மனமும் உண்டோ

இதழ் கொஞ்சும் கனியமுது சிந்தும் குரலில் குயில் அஞ்சும்
உனைக் காணவே
பசுந் தங்கம் உமது எழில் அங்கம்
அதனசைவில் பொங்கும் லயம் காணவே
முல்லை பூவில் ஆடும் கருவண்டாகவே
முகில் முன்னே ஆடும் வண்ண மயில் போலவே
அன்பை நாடி உந்தன் அருகில் வந்து நின்றேன்
இன்பம் என்னும் பொருளை இங்கே தந்தேன்
தன்னை மறந்து
உள்ளம் கனிந்து
இன்னாள் ஒரு பொன்னாள் எனும் மொழியுடன்
மேலாறு பாய்ந்தோடும் கலை செல்வமே
தன் திகட்டாத ஆனந்த நிலை தன்னிலே
ஆடாத மனமும் உண்டோ
நடை அலங்காரமும் அழகு சிங்காரமும் கண்டு
ஆடாத மனமும் உண்டோ
**********************************************************