ஒரு பக்கம் பாக்குறா ஒரு கண்ண சாய்க்குறா


MOVIE : MATTUKKAARA VELAN
MUSIC : KVM
SINGER : TMS

oru pakkam paakkuRaa oru kaNNa saaykkuRaa
ava uthatta kadichchikkittu medhuvaaga sirikkiRaa sirikkiRaa sirikkiRaa

aadaiyai thiruththuRaa aLLi aLLi soruguRaa (2)
arakuRai vaarththai solli paadhiyai muzhungguRaa
pinnalai munna vittu pinni pinni kaattuRaa
pinnaalE thuukki vittu kaiyaalE izhukkuRaa
puuppOla kaaleduththu buumiyai aLakkuRaa
pottunnu thuLLi thuLLi sittaaga paRakkuRaa
-nilaiyilE kaiyai vachchi nikkuRaa nimiruRaa (2)
-niRuththi muuchchi vittu nenjchai thaalaattuRaa.. nenjchai thaalaattuRaa

oru pakkam paakkuRaa oru kaNNa saaykkuRaa
ava uthatta kadichchikkittu medhuvaaga sirikkiRaa sirikkiRaa sirikkiRaa

kaalaalE nilaththulE kOlam pOttu kaattuRaa
kambi pOtta jannalilE kannaththai thEykkuRaa
kaNgaLai muudi muudi jaadai konjcham kaattuRaa
kaRantha paalai naan koduththaa kaiyai thottu vaangguRaa
..en kaiyai thottu vaangguRaa
kai viral pattathilE paal sombu pongguthu
kaiyai izhuththukkittu paalOdu othungguthu
unnaippOla eNNi eNNi enggitta mayangguthu(2)
un mugam paarththathum thaan uNmaiyellaam viLangguthu

oru pakkam paakkuRaa oru kaNNa saaykkuRaa
ava uthatta kadichchikkittu medhuvaaga sirikkiRaa sirikkiRaa sirikkiRaa

************************************************************

ஒரு பக்கம் பாக்குறா ஒரு கண்ண சாய்க்குறா
அவ உதட்ட கடிச்சிக்கிட்டு மெதுவாக சிரிக்கிறா சிரிக்கிறா சிரிக்கிறா

ஆடையை திருத்துறா அள்ளி அள்ளி சொருகுறா (2)
அரகுறை வார்த்தை சொல்லி பாதியை முழுங்குறா
பின்னலை முன்ன விட்டு பின்னி பின்னி காட்டுறா
பின்னாலே தூக்கி விட்டு கையாலே இழுக்குறா
பூப்போல காலெடுத்து பூமியை அளக்குறா
பொட்டுன்னு துள்ளி துள்ளி சிட்டாக பறக்குறா
நிலையிலே கையை வச்சி நிக்குறா நிமிருறா (2)
நிறுத்தி மூச்சி விட்டு நெஞ்சை தாலாட்டுறா.. நெஞ்சை தாலாட்டுறா

ஒரு பக்கம் பாக்குறா ஒரு கண்ண சாய்க்குறா
அவ உதட்ட கடிச்சிக்கிட்டு மெதுவாக சிரிக்கிறா சிரிக்கிறா சிரிக்கிறா

காலாலே நிலத்துலே கோலம் போட்டு காட்டுறா
கம்பி போட்ட ஜன்னலிலே கன்னத்தை தேய்க்குறா
கண்களை மூடி மூடி ஜாடை கொஞ்சம் காட்டுறா
கறந்த பாலை நான் கொடுத்தா கையை தொட்டு வாங்குறா
..என் கையை தொட்டு வாங்குறா
கை விரல் பட்டதிலே பால் சொம்பு பொங்குது
கையை இழுத்துக்கிட்டு பாலோடு ஒதுங்குது
உன்னைப்போல எண்ணி எண்ணி எங்கிட்ட மயங்குது(2)
உன் முகம் பார்த்ததும் தான் உண்மையெல்லாம் விளங்குது

ஒரு பக்கம் பாக்குறா ஒரு கண்ண சாய்க்குறா
அவ உதட்ட கடிச்சிக்கிட்டு மெதுவாக சிரிக்கிறா சிரிக்கிறா சிரிக்கிறா
************************************************************

பூவைத்த பூவைக்கு பூக்கள் சொந்தமா


MOVIE : MAATTUKKAARA VELAN
MUSIC : KVM
SINGERS : L R ESWARI & TMS.

puuvaiththa puuvaikku puukkaL sonthamaa
puuvukkum thEnukkum puu sinthum bOdhaikkum iikkaL sonthamaa
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

muththuchchimizhaa vaNNa thaththai kuralaa
un veLLai thaNdai Osai enna piLLai thamizhaa
muththuchchimizhaa vaNNa thaththai kuralaa
un veLLai thaNdai Osai enna piLLai thamizhaa
kaN pattu … aa-haa unggaL kai pattu .. O-hoo
inRu kattavizhththu ? thamizh paattu
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

pachchai vaazhai maraththukku sElai katti pOttu vaiththa panthalO
pasum paalO pazhaththudan thEn kalanththu paNNi vachcha ponggalO
sonnaal therivathillai edhuvum … aa-haa
adhai unnaal therinthu koLLa uthavum .. -hOv
sonnaal therivathillai edhuvum
adhai unnaal therinthu koLLa uthavum
kaNda pinnaal eduththu solla mudiyum
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

paLLikkaNakku konjcham sollip pazhakku
-nii illaiyenRaal naan thoduppEn kaadhal vazhakku
paLLikkaNakku konjcham sollip pazhakku
-nii illaiyenRaal naan thoduppEn kaadhal vazhakku
pOdunggaL … aa-haa kuuNdil ERRunggaL … O-hO
unggaL ponmanaththai saatchi vaiththu veRRi koLLunggaL
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

puunthOttam mella vanthu kaNNadiththu kai kodukkum jaalamO
adhu kaattum jaadai enna thaali kattum bOdhadikkum mELamO
-nanRaayirukku intha uvamai ..O-hO
intha peNNE unathu sontha udaimai
-nanRaayirukku intha uvamai
intha peNNE unathu sontha udaimai
ini ellaam pazhaguvathu urimai
puuvaiththa puuvaikku puukkaL sonthamaa
puuvukkum thEnukkum puu sinthum bOdhaikkum iikkaL sonthamaa
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..
_________________________________________________________
பூவைத்த பூவைக்கு பூக்கள் சொந்தமா
பூவுக்கும் தேனுக்கும் பூ சிந்தும் போதைக்கும் ஈக்கள் சொந்தமா
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

முத்துச்சிமிழா வண்ண தத்தை குரலா
உன் வெள்ளை தண்டை ஓசை என்ன பிள்ளை தமிழா
முத்துச்சிமிழா வண்ண தத்தை குரலா
உன் வெள்ளை தண்டை ஓசை என்ன பிள்ளை தமிழா
கண் பட்டு … ஆஹா உங்கள் கை பட்டு .. ஓஹோ
இன்று கட்டவிழ்த்து ? தமிழ் பாட்டு
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

பச்சை வாழை மரத்துக்கு சேலை கட்டி போட்டு வைத்த பந்தலோ
பசும் பாலோ பழத்துடன் தேன் கலந்து பண்ணி வச்ச பொங்கலோ
சொன்னால் தெரிவதில்லை எதுவும் … ஆஹா
அதை உன்னால் தெரிந்து கொள்ள உதவும் .. ஹோவ்
சொன்னால் தெரிவதில்லை எதுவும்
அதை உன்னால் தெரிந்து கொள்ள உதவும்
கண்ட பின்னால் எடுத்து சொல்ல முடியும்
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

பள்ளிக்கணக்கு கொஞ்சம் சொல்லிப் பழக்கு
நீ இல்லையென்றால் நான் தொடுப்பேன் காதல் வழக்கு
பள்ளிக்கணக்கு கொஞ்சம் சொல்லிப் பழக்கு
நீ இல்லையென்றால் நான் தொடுப்பேன் காதல் வழக்கு
போடுங்கள் … ஆஹா கூண்டில் ஏற்றுங்கள் … ஓஹோ
உங்கள் பொன்மனத்தை சாட்சி வைத்து வெற்றி கொள்ளுங்கள்
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..

பூந்தோட்டம் மெல்ல வந்து கண்ணடித்து கை கொடுக்கும் ஜாலமோ
அது காட்டும் ஜாடை என்ன தாலி கட்டும் போதடிக்கும் மேளமோ
நன்றாயிருக்கு இந்த உவமை ..ஓஹோ
இந்த பெண்ணே உனது சொந்த உடைமை
நன்றாயிருக்கு இந்த உவமை
இந்த பெண்ணே உனது சொந்த உடைமை
இனி எல்லாம் பழகுவது உரிமை
பூவைத்த பூவைக்கு பூக்கள் சொந்தமா
பூவுக்கும் தேனுக்கும் பூ சிந்தும் போதைக்கும் ஈக்கள் சொந்தமா
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..
I LOV U , I LOV U , I LOVE LOVE U..
******************************************************

தொட்டுக்கொள்ளவா நெஞ்சில் தொடுத்துக்கொள்ளவா


MOVIE : MAATTUKKAARA VELAN
MUSIC : KVM
SINGERS : TMS & P SUSHEELA
.

thottukkoLLavaa nenjchil thoduththukkoLLavaa
pattukkoLLavaa mella pazhagikkoLLavaa
kattikkoLLavaa unnai kalanthu koLLavaa
kattikkoLLa vaa vaa vaa mella thazhuvi koLLa vaa
thottukkoLLavaa nenjchil thoduththukkoLLavaa
pattukkoLLavaa vaa mella pazhagikkoLLavaa

manthiraththai solli solli kEtkavaa
un maunaththukku Osai nayam sErkkavaa
antharaththil panthal onRu pOdavaa
-naan panthalukkuL panthu viLaiyaadavaa
aadumbOdhu sinthu kavi paadavaa
-naan ammammaa enRu kaNNai muudavaa

thottukkoLLavaa nenjchil thoduththukkoLLavaa
pattukkoLLavaa mella pazhagikkoLLavaa

thanggaththinaal kalasam vaiththa kOburam
-nadai thavaLum bOdhu kulunggum isai aayiram
kaadhalennum thEn irukkum paaththiram
adhu kaalanththOrum naan kudikka maaththiram
iruvarukkum inbamennum saaththiram
kaalam innum uNdu athaRkuL enna aaththiram

thottukkoLLavaa nenjchil thoduththukkoLLavaa
pattukkoLLavaa mella pazhagikkoLLavaa
kattikkoLLavaa unnai kalanthu koLLavaa
kattikkoLLa vaa vaa vaa mella thazhuvi koLLa vaa
*****************************************************

தொட்டுக்கொள்ளவா நெஞ்சில் தொடுத்துக்கொள்ளவா
பட்டுக்கொள்ளவா மெல்ல பழகிக்கொள்ளவா
கட்டிக்கொள்ளவா உன்னை கலந்து கொள்ளவா
கட்டிக்கொள்ள வா வா வா மெல்ல தழுவி கொள்ள வா
தொட்டுக்கொள்ளவா நெஞ்சில் தொடுத்துக்கொள்ளவா
பட்டுக்கொள்ளவா வா மெல்ல பழகிக்கொள்ளவா

மந்திரத்தை சொல்லி சொல்லி கேட்கவா
உன் மௌனத்துக்கு ஓசை நயம் சேர்க்கவா
அந்தரத்தில் பந்தல் ஒன்று போடவா
நான் பந்தலுக்குள் பந்து விளையாடவா
ஆடும்போது சிந்து கவி பாடவா
நான் அம்மம்மா என்று கண்ணை மூடவா

தொட்டுக்கொள்ளவா நெஞ்சில் தொடுத்துக்கொள்ளவா
பட்டுக்கொள்ளவா மெல்ல பழகிக்கொள்ளவா

தங்கத்தினால் கலசம் வைத்த கோபுரம்
நடை தவளும் போது குலுங்கும் இசை ஆயிரம்
காதலென்னும் தேன் இருக்கும் பாத்திரம்
அது காலந்தோரும் நான் குடிக்க மாத்திரம்
இருவருக்கும் இன்பமென்னும் சாத்திரம்
காலம் இன்னும் உண்டு அதற்குள் என்ன ஆத்திரம்

தொட்டுக்கொள்ளவா நெஞ்சில் தொடுத்துக்கொள்ளவா
பட்டுக்கொள்ளவா மெல்ல பழகிக்கொள்ளவா
கட்டிக்கொள்ளவா உன்னை கலந்து கொள்ளவா
கட்டிக்கொள்ள வா வா வா மெல்ல தழுவி கொள்ள வா

சத்தியம் நீயே


MOVIE : MAATTUKKAARA VELAN
MUSIC : KVM
SINGER : TMS.

driyyO driyyO driyyO driyyO drru…
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE

kungguma kalaiyOdu kulam kaakkum peNNai
kuNaththil pasuvenRu solvaargaL kaNNE
kungguma kalaiyOdu kulam kaakkum peNNai
kuNaththil pasuvenRu solvaargaL kaNNE
kaalaiyilE un mugam paarththa pinnE
kaalaiyilE un mugam paarththa pinnE
kadamai seyvaaL enggaL thamizh naattu peNNE
driyyO driyyO driyyO driyyO drru…
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE

vaLarththavarE unnai maRanthu vittaalum
aduththavaridaththil koduththu vittaalum
vaLarththavarE unnai maRanthu vittaalum
aduththavaridaththil koduththu vittaalum
vaLarntha idaththai nii maRakkaatha dheyvam(?pEdham)
vaLarntha idaththai nii maRakkaatha dheyvam
vaay mattum irunthaal nii mozhi pEsum dheyvam
driyyO driyyO driyyO driyyO drru…
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE

thannaiyE koduppadhil vaazhvukku? iidu
samsaari vaazhvukku oru pasu maadu
thannaiyE koduppadhil vaazhvukku? iidu
samsaari vaazhvukku oru pasu maadu
ponnaiyE thanthaalum unakkEdhu iidu
ponnaiyE thanthaalum unakkEdhu iidu
puuppOlE vaiththunnai kaappathen paadu
puuppOlE vaiththunnai kaappathen paadu
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
driyyO driyyO driyyO driyyO drru…

***********************************************

ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ர்ரு…
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே

குங்கும கலையோடு குலம் காக்கும் பெண்ணை
குணத்தில் பசுவென்று சொல்வார்கள் கண்ணே
குங்கும கலையோடு குலம் காக்கும் பெண்ணை
குணத்தில் பசுவென்று சொல்வார்கள் கண்ணே
காலையிலே உன் முகம் பார்த்த பின்னே
காலையிலே உன் முகம் பார்த்த பின்னே
கடமை செய்வாள் எங்கள் தமிழ் நாட்டு பெண்ணே
ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ர்ரு…
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே

வளர்த்தவரே உன்னை மறந்து விட்டாலும்
அடுத்தவரிடத்தில் கொடுத்து விட்டாலும்
வளர்த்தவரே உன்னை மறந்து விட்டாலும்
அடுத்தவரிடத்தில் கொடுத்து விட்டாலும்
வளர்ந்த இடத்தை நீ மறக்காத தெய்வம்(?பேதம்)
வளர்ந்த இடத்தை நீ மறக்காத தெய்வம்
வாய் மட்டும் இருந்தால் நீ மொழி பேசும் தெய்வம்
ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ர்ரு…
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே

தன்னையே கொடுப்பதில் வாழ்வுக்கு? ஈடு
சம்சாரி வாழ்வுக்கு ஒரு பசு மாடு
தன்னையே கொடுப்பதில் வாழ்வுக்கு? ஈடு
சம்சாரி வாழ்வுக்கு ஒரு பசு மாடு
பொன்னையே தந்தாலும் உனக்கேது ஈடு
பொன்னையே தந்தாலும் உனக்கேது ஈடு
பூப்போலே வைத்துன்னை காப்பதென் பாடு
பூப்போலே வைத்துன்னை காப்பதென் பாடு
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ர்ரு…