நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவி


MOVIE : SOORASAMHAARAM
MUSIC : ILAYARAAJA
SINGERS : MANO & CHITRA

laa la laa la laa laa la laa la laa laa..
-naan enbathu nii allavO dhEva dhEvi
ini naan enbathu nii allavO dhEva dhEvi
dhEvalOgam vERu Edhu dhEvi inggu uLLa bOdhu vEtham Othu..
-naan enbathu nI allavO dhEva dhEvaa
ini naan enbathu nI allavO dhEva dhEvaa

aaa…aaaa ..aaaa.aa .aa .a .aa .aa…….
paavai unthan kUnthal inRu bOdhai vanthu ERRum bOdhu
paaththu paaththu Enggum nenjchil vanthidaatha maaRRam Ethu
paarvai seytha sOthanai naaLum inba vEthanai
kaathal koNda kaamanai kaNdu koNdu nI aNai.
kUdinEn koNdaadinEn en kOlam vERu aanEn
thaavinEn thaLLaadinEn un dhAgam thIrkkalaanEn
paalum theLithEnum paRimARa nEram vanthathE

………….. naan enbathu………..

aasai koNda kaathal kaNgaL kaaNa vantha paadal enna
aaduginRa kOthai nenjchil kuuduginRa kuudal enna
naaLum unthan thOLilE vaazhuginRRa naaLithu
thOLil intha naaaLilE aaduginRa pUvithu
annamE en aasaiyO un aathi antham kaaNa
kaNNilE uNdaanathE en kaathal dhEvi naaNa
pOthum ithu pOthum iLam pUvai mEni thaanggumaa

……….. naan enbathu…………

Tell-a-Friend

லா ல லா ல லா லா ல லா ல லா லா..
நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவி
இனி நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவி
தேவலோகம் வேறு ஏது தேவி இங்கு உள்ள போது வேதம் ஓது..
நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவா
இனி நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவா

ஆஅ…ஆஆ ..ஆஆ.ஆ .ஆ .அ .ஆ .ஆ…….
பாவை உந்தன் கூந்தல் இன்று போதை வந்து ஏற்றும் போது
பாத்து பாத்து ஏங்கும் நெஞ்சில் வந்திடாத மாற்றம் ஏது
பார்வை செய்த சோதனை நாளும் இன்ப வேதனை
காதல் கொண்ட காமனை கண்டு கொண்டு நீ அணை.
கூடினேன் கொண்டாடினேன் என் கோலம் வேறு ஆனேன்
தாவினேன் தள்ளாடினேன் உன் தாகம் தீர்க்கலானேன்
பாலும் தெளிதேனும் பறிமாற நேரம் வந்ததே

………….. நான் என்பது………..

ஆசை கொண்ட காதல் கண்கள் காண வந்த பாடல் என்ன
ஆடுகின்ற கோதை நெஞ்சில் கூடுகின்ற கூடல் என்ன
னாளும் உந்தன் தோளிலே வாழுகின்ற்ற நாளிது
தோளில் இந்த நாஅளிலே ஆடுகின்ற பூவிது
அன்னமே என் ஆசையோ உன் ஆதி அந்தம் காண
கண்ணிலே உண்டானதே என் காதல் தேவி நாண
போதும் இது போதும் இளம் பூவை மேனி தாங்குமா

……….. நான் என்பது…………

ஆசையிலே பாத்தி கட்டி


MOVIE : ENGA OORU KAAVAKKAARAN
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : MANO & P SUSHEELA

aasaiyilE paaththi katti naaththu oNNu nattu vaikka vaa puuvaayii..
aadharava thEdi oru paattu oNNu katti vachchEn vaa en thaayii..
-naanaa paadalaiyE nii dhaan paada vachchE..
-naanaa paadalaiyE nii dhaan paada vachchE..
aasaiyilE paaththi katti naaththu oNNu nattu vaikka vaa puuvaayii.

kaNNudhaan thuunggavillai kaaraNam thONavillai
poNNu nii jaadhi mullai puumaalai aagavillai
kanni nii naaththu kaNNan naan kaaththu
vanthu dhaan kuudavillai
kuurappattu sElai naan vaanggi varum vELai
pOdu oru maalai nii sollu antha naaLai
unakkaaga naan kaaththirukka badhil kuuRu puuvaayii…

………..aasaiyilE paaththi katti……….

sonthamaa paadunggiLi sOgamaa pOnathayyaa
uLLam dhaan nonthu nonthu uumaiyaa aanadhayyaa
kaNNula niiru kaaraNam yaaru kanni naan kuuRavaa
pattamaram pOla naan nikkum intha vELai
enna solli paada en karmam ellai miiRa
thodaraadhu idhu ini mElE thoda naan dhaan puuvaayii

……..aasaiyilE paaththi katti……………..

Tell-a-Friend

ஆசையிலே பாத்தி கட்டி நாத்து ஒண்ணு நட்டு வைக்க வா பூவாயீ..
ஆதரவ தேடி ஒரு பாட்டு ஒண்ணு கட்டி வச்சேன் வா என் தாயீ..
நானா பாடலையே நீ தான் பாட வச்சே..
நானா பாடலையே நீ தான் பாட வச்சே..
ஆசையிலே பாத்தி கட்டி நாத்து ஒண்ணு நட்டு வைக்க வா பூவாயீ.

கண்ணுதான் தூங்கவில்லை காரணம் தோணவில்லை
பொண்ணு நீ ஜாதி முல்லை பூமாலை ஆகவில்லை
கன்னி நீ நாத்து கண்ணன் நான் காத்து
வந்து தான் கூடவில்லை
கூரப்பட்டு சேலை நான் வாங்கி வரும் வேளை
போடு ஒரு மாலை நீ சொல்லு அந்த நாளை
உனக்காக நான் காத்திருக்க பதில் கூறு பூவாயீ…

………..ஆசையிலே பாத்தி கட்டி……….

சொந்தமா பாடுங்கிளி சோகமா போனதய்யா
உள்ளம் தான் நொந்து நொந்து ஊமையா ஆனதய்யா
கண்ணுல நீரு காரணம் யாரு கன்னி நான் கூறவா
பட்டமரம் போல நான் நிக்கும் இந்த வேளை
என்ன சொல்லி பாட என் கர்மம் எல்லை மீற
தொடராது இது இனி மேலே தொட நான் தான் பூவாயீ

……..ஆசையிலே பாத்தி கட்டி……………..