நிலவே நீ தான் தூது செல்லாயோ


MOVIE : AATHMA SHANTHI
SINGERS : TRICHY LOGANATHAN & P LEELA

-nilavE nI thAn thUthu sellAyO
O .. O.. O.. O..
-nilavE nI thAn thUthu sellAyO
O .. O …O ..O
-nEril en kathalai nI sollAyO
en mEl kObamA
-nEril en kathalai nI sollAyO
en mEl kObamA….. en mEl kObamA
veNNilavE nI thAn thUthu sellAyO…

-nEramithE anurAga gIthamE
-nEramithE anurAga gIthamE
vAzhvil inbamE… aa..aa..aa.aa
-nEramithE anurAga gIthamE
vAzhvil inbamE
singgAra vaNdu pUnggAvai kaNdu
-nInggA thenRumE ..aaaa …aaaa …aaaa..
singgAra vaNdu pUnggAvai kaNdu
-nInggA thenRumE
-nilavE nI thAn thUthu sellAyO…..
-nilavE nI thAn thUthu sellAyO..

Tell-a-Friend

நிலவே நீ தான் தூது செல்லாயோ
ஓ .. ஓ.. ஓ.. ஓ..
நிலவே நீ தான் தூது செல்லாயோ
ஓ .. ஓ …ஓ ..ஓ
நேரில் என் கதலை நீ சொல்லாயோ
என் மேல் கோபமா
நேரில் என் கதலை நீ சொல்லாயோ
என் மேல் கோபமா….. என் மேல் கோபமா
வெண்ணிலவே நீ தான் தூது செல்லாயோ…

நேரமிதே அனுராக கீதமே
நேரமிதே அனுராக கீதமே
வாழ்வில் இன்பமே… ஆ..ஆ..ஆ.ஆ
நேரமிதே அனுராக கீதமே
வாழ்வில் இன்பமே
சிங்கார வண்டு பூங்காவை கண்டு
நீங்கா தென்றுமே ..ஆஆ …ஆஆ …ஆஆ..
சிங்கார வண்டு பூங்காவை கண்டு
நீங்கா தென்றுமே
நிலவே நீ தான் தூது செல்லாயோ…..
நிலவே நீ தான் தூது செல்லாயோ

ஆத்துக்குள்ளே ஊத்து வெட்டி


MOVIE : VEERAPANDIYA KATTAPOMMAN
MUSIC : RAMANATHAN G
SINGERS : TRICHY LOGANATHAN, JAMUNA RANI K & RATHNAMALA

aathukkuLLE ooththu vetti (2)
aasaiyaaga thaNNi moNdu (2)
nEtru nee sonna sollu allElakuyilE
nenjukkuLE inikkuthadi allElakuyilE

thumbai malar vEtti katti (2)
thooraththilE nee vanthaalum (2)
maaranum nee paarkkumbOdhu kaNNadi karuppE
panjamugam minnuthayya kaNNadi karuppE

kumbakONam kozhunthu vethalai sappAthi pazhamE enakku
konjam kooda sevakkalaiyE sappAthi pazhamE
thanjaavooru kadhambapoovu sippayi mavanE enakku
thanimaiyilE maNakkalaiyE sippayi mavanE

Odakkarai maNNeduththu unnuruvam senjivachchEn
ragasiyathai pEsaamalE allElakuyilE
raapagalaa thookkamilla allElakuyilE
mookuthi mattum..? muthupallakku .?
ennai mOsam paNNi pOgaatheenga sippayi mavanE
naan moozhgiduvEn thaNNiyila sippayi mavanE

thookaNaathan koodupOlE nee mudichcha koNdaiyilE
puththiya paRikoduththu allElakkuyilE
sethukoNdu ? …allElakkuyilE
savukkumara neeLam pOlE saami nee vaLarnthathaalE
etti vandhu maalai pOda kaNNaadi karuppE
enn vaLaththi pOdhathayya kaNNaadi karuppE

ettadi kuchchi pOttukkalaam izhuththu uLLE poottikkalaam
ettadi kuchchi pOttukkalaam izhuththu uLLE poottikkalaam
ketti manjaLai poosikOdi sappaathi pazhamE
enthan kitta kunthi pEsikOdi sappaaththi pazhamE
veLLi moLaichchi pOnaalum vidiyal kaalai pOnaalum
enn sEthi solli maaLaathayya sippayi mavanE
sEttaigaLum ooyaathayya sippayi mavanE

aathukkuLLE ooththu vetti
aasaiyaaga thaNNi moNdu
nEtru nee sonna sollu allElakuyilE
nenjukkuLE inikkuthadi allElakuyilE

Tell-a-Friend

கல்யாண சமையல் சாதம்


MOVIE : MAAYA BAZAAR
MUSIC : GHANTASALA
SINGER : THRICHY LOGANATHAN
LYRICS : RAMIAH DOSS TN

-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
? bajji anggE
? sojji inggE
santhOsam miiRi pongga
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
idhuvE enakku thingga
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

puLiyOdharaiyum sORu vegu poruththamaay saambaaru (2)
puuri kizhanggu paaru..
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
idhuvE enakku jOru
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

jOraana pENi lattu suvaiyaana siini puttu (2)
EraaLamaana thattu..
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
ini i-stam pOla vettu
kalyaaNa samaiyal saatham
kaaykaRigaLum pramaadham
antha gauravap prasaadham
idhuvE enakku pOdum
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa
-ha … -ha…..-ha….-ha…-haa

********************************************************

ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
? பஜ்ஜி அங்கே
? சொஜ்ஜி இங்கே
சந்தோசம் மீறி பொங்க
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இதுவே எனக்கு திங்க
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா

புளியோதரையும் சோறு வெகு பொருத்தமாய் சாம்பாரு (2)
பூரி கிழங்கு பாரு..
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இதுவே எனக்கு ஜோரு
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா

ஜோரான பேணி லட்டு சுவையான சீனி புட்டு (2)
ஏராளமான தட்டு..
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
இனி இஸ்டம் போல வெட்டு
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம்
இதுவே எனக்கு போடும்
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
ஹ … ஹ…..ஹ….ஹ…ஹா
*********************************************************

ஊரார் உறங்கையிலே உற்றாரும் தூங்கையிலே


MOVIE : NALU VELI NILAM
MUSIC : KVM
SINGERS : TRICHY LOGANATHAN & LR ESWARI

uuraar uRanggaiyilE uRRaarum thuunggaiyilE (2)
nalla paambu vEdam koNdu naan varuvEn saamaththulE (2)
uuraar uRanggaiyilE uRRaarum thuunggaiyilE
nalla paambu vEdam koNdu nadu saamam vanthaayaanaal (2)
uur kuruvi vEdam koNdu uyaraththil paRanthiduvEn (2)
nalla paambu vEdam koNdu nadu saamam vanthaayaanaal

uur kuruvi vEdam koNdu uyaraththil paRanthaayaanaal (2)
semparunthu vEdam koNdu senthuukkaay thuukkiduvEn (2)
semparunthu vEdam koNdu senthuukkaay thuukka vanthaal (2)
buumiyai kiiRi allO pullaay muLaiththiduvEn (2)
buumiyai kiiRi allO pullaay muLaiththaayaanaal (2)
kaaraampasu vEdam koNdu kadiththiduvEn anthap pullai (2)
kaaraampasu niiyaanaal kazhuththu maNi naanaavEn (2)
aalaa maraththadiyil araLich chedi aavEn (2)
aalaa maramuRangga adi maraththil vaNduRangga
un madiyil naanuRangga thennai maram peRRENdii..
aalaa maramuRangga adi maraththil vaNduRangga

aththi maramumaavEn aththanaiyum pinjchaavEn
thaththi varum machchaanukku muththu saram naanaavEn
aththi maramumaavEn aththanaiyum pinjchaavEn
aa..aa..aa..aa..aa…
O..O…O…O..

******************************************************

ஊரார் உறங்கையிலே உற்றாரும் தூங்கையிலே (2)
நல்ல பாம்பு வேடம் கொண்டு நான் வருவேன் சாமத்துலே (2)
ஊரார் உறங்கையிலே உற்றாரும் தூங்கையிலே
நல்ல பாம்பு வேடம் கொண்டு நடு சாமம் வந்தாயானால் (2)
ஊர் குருவி வேடம் கொண்டு உயரத்தில் பறந்திடுவேன் (2)
நல்ல பாம்பு வேடம் கொண்டு நடு சாமம் வந்தாயானால்

ஊர் குருவி வேடம் கொண்டு உயரத்தில் பறந்தாயானால் (2)
செம்பருந்து வேடம் கொண்டு செந்தூக்காய் தூக்கிடுவேன் (2)
செம்பருந்து வேடம் கொண்டு செந்தூக்காய் தூக்க வந்தால் (2)
பூமியை கீறி அல்லோ புல்லாய் முளைத்திடுவேன் (2)
பூமியை கீறி அல்லோ புல்லாய் முளைத்தாயானால் (2)
காராம்பசு வேடம் கொண்டு கடித்திடுவேன் அந்தப் புல்லை (2)
காராம்பசு நீயானால் கழுத்து மணி நானாவேன் (2)
ஆலா மரத்தடியில் அரளிச் செடி ஆவேன் (2)
ஆலா மரமுறங்க அடி மரத்தில் வண்டுறங்க
உன் மடியில் நானுறங்க தென்னை மரம் பெற்றேண்டீ..
ஆலா மரமுறங்க அடி மரத்தில் வண்டுறங்க

அத்தி மரமுமாவேன் அத்தனையும் பிஞ்சாவேன்
தத்தி வரும் மச்சானுக்கு முத்து சரம் நானாவேன்
அத்தி மரமுமாவேன் அத்தனையும் பிஞ்சாவேன்
ஆ..ஆ..ஆ..ஆ..ஆ…
ஓ..ஓ…ஓ…ஓ..

**********************************************************

புருசன் வீட்டில் வாழப்போகும் பெண்ணே


MOVIE : PAANAI PIDITHTHAVAL BAAKYASAALI
MUSIC : VISWANATHAN -RAMAMURTHY
SINGER : TRICHY LOGANATHAN.

purusan viittil vaazhappOgum peNNE thanggachchi kaNNE
sila puththimadhigaL solluREn kELu munnE
thanggachchi kaNNE.. sila puththimadhigaL solluREn kELu munnE

arasan viittu poNNaaga irunthaalum ..ammaa
aganthai koLLa kuudaathu ennaaLum
purusan viittil vaazhappOgum peNNE thanggachchi kaNNE
sila puththimadhigaL solluREn kELu munnE

maamanaarai maamiyaarai madhikkaNum.. unnai
maalaiyitta kaNavanaiyE thuthikkaNum
saamakkOzhi kuuvaiyilE muzhikkaNum
kuLichchi saaNam theLiththu kOlam pOttu
samaiyal vElai thuvakkaNum.
purusan viittil vaazhappOgum poNNE thanggachchi kaNNE
sila puththimadhigaL solluREn kELu munnE

kaNNaal pEsum payaga munnE nillaathE
-nii kaaNaathathai kaNdEn enRu sollaathE
intha aNNE sollum amudha vaarththai thaLLaathE
-namma appEn paattan pEraik keduththuk koLLaathE
purusan viittil vaazhappOgum poNNEthanggachchi kaNNE
sila puththimadhigaL solluREn kELu munnE

purusan uyirai miittu thanthava poNNuthaan
Odum pozhuthai anggE nillunnu sonnava poNNu thaan
arasan nadungga niidhi sonnava poNNuthaan
avangga aa-sthi kaNakku sonnaa kaRpu oNNu thaan
purusan viittil vaazhappOgum poNNEthanggachchi kaNNE
sila puththimadhigaL solluREn kELu munnE

purusan kuuda nii irunthu puuvum maNamum pOl magizhnthu
kuurachchElaiyum thaaliyum manjchaLum kungguma pottum
-nagaiyum nattum kuRainjchidaama niRainjchikittu
aa….aa….aa….
makkaLai peththu manaiya peththu
makkaL vayaththula pEranai peththu
pEran vayaththula puLLaiyai peththu
-nOyillaama nodiyillaama
-nuuRu vayasu vaazha pORa thanggachchi
-namakku saami thuNaiyirukku thanggachchi
-namakku saami thuNaiyirukku … saami thuNaiyirukku thanggachchi….

 

*************************************************************

புருசன் வீட்டில் வாழப்போகும் பெண்ணே தங்கச்சி கண்ணே
சில புத்திமதிகள் சொல்லுறேன் கேளு முன்னே
தங்கச்சி கண்ணே.. சில புத்திமதிகள் சொல்லுறேன் கேளு முன்னே

அரசன் வீட்டு பொண்ணாக இருந்தாலும் ..அம்மா
அகந்தை கொள்ள கூடாது என்னாளும்
புருசன் வீட்டில் வாழப்போகும் பெண்ணே தங்கச்சி கண்ணே
சில புத்திமதிகள் சொல்லுறேன் கேளு முன்னே

மாமனாரை மாமியாரை மதிக்கணும்.. உன்னை
மாலையிட்ட கணவனையே துதிக்கணும்
சாமக்கோழி கூவையிலே முழிக்கணும்
குளிச்சி சாணம் தெளித்து கோலம் போட்டு
சமையல் வேலை துவக்கணும்.
புருசன் வீட்டில் வாழப்போகும் பொண்ணே தங்கச்சி கண்ணே
சில புத்திமதிகள் சொல்லுறேன் கேளு முன்னே

கண்ணால் பேசும் பயக முன்னே நில்லாதே
நீ காணாததை கண்டேன் என்று சொல்லாதே
இந்த அண்ணே சொல்லும் அமுத வார்த்தை தள்ளாதே
நம்ம அப்பேன் பாட்டன் பேரைக் கெடுத்துக் கொள்ளாதே
புருசன் வீட்டில் வாழப்போகும் பொண்ணேதங்கச்சி கண்ணே
சில புத்திமதிகள் சொல்லுறேன் கேளு முன்னே

புருசன் உயிரை மீட்டு தந்தவ பொண்ணுதான்
ஓடும் பொழுதை அங்கே நில்லுன்னு சொன்னவ பொண்ணு தான்
அரசன் நடுங்க நீதி சொன்னவ பொண்ணுதான்
அவங்க ஆஸ்தி கணக்கு சொன்னா கற்பு ஒண்ணு தான்
புருசன் வீட்டில் வாழப்போகும் பொண்ணேதங்கச்சி கண்ணே
சில புத்திமதிகள் சொல்லுறேன் கேளு முன்னே

புருசன் கூட நீ இருந்து பூவும் மணமும் போல் மகிழ்ந்து
கூரச்சேலையும் தாலியும் மஞ்சளும் குங்கும பொட்டும்
நகையும் நட்டும் குறைஞ்சிடாம நிறைஞ்சிகிட்டு
ஆ….ஆ….ஆ….
மக்களை பெத்து மனைய பெத்து
மக்கள் வயத்துல பேரனை பெத்து
பேரன் வயத்துல புள்ளையை பெத்து
நோயில்லாம நொடியில்லாம
நூறு வயசு வாழ போற தங்கச்சி
நமக்கு சாமி துணையிருக்கு தங்கச்சி
நமக்கு சாமி துணையிருக்கு … சாமி துணையிருக்கு தங்கச்சி….
***********************************************************

அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்


MOVIE ; VANNAKILI
MUSIC : KVM
SINGER : TRICHY LOGANATHAN & P SUSHEELA

adikkiRa kaithaan aNaikkum
aNaikkiRa kaithaan adikkum
inikkiRa vaazhvE kasakkum
kasakkkuRa vaazhvE inikkum..
adikkiRa kaithaan aNaikkum

puyalukku pinnE amaidhi
varum thuyarukku pin sugam oru paadhi
puyalukku pinnE amaidhi
varum thuyarukku pin sugam oru paadhi
puyalukku pinnE amaidhi
varum thuyarukku pin sugam oru paadhi
iruLukku pin varum jOdhi
idhu thaan iyaRkaiyin niidhii
iruLukku pin varum jOdhi
idhu thaan iyaRkaiyin niidhii
idhu thaan iyaRkaiyin niidhii
adikkiRa kaithaan aNaikkum..balE…-ha…-haa
aNaikkiRa kaithaan adikkum
inikkiRa vaazhvE kasakkum
kasakkkuRa vaazhvE inikkum..
adikkiRa kaithaan aNaikkum

iRaikkiRa uuRRE surakkum
idi idikkiRa vaanam kodukkum
iRakkiRa uuRRE surakkum
idi idikkiRa vaanam kodukkum
vidhaikkiRa vidhai thaan muLaikkum
idhu thaan iyaRkaiyin niidhi
vidhaikkiRa vidhai thaan muLaikkum
idhu thaan iyaRkaiyin niidhi
idhu thaan iyaRkaiyin niidhi

adikkiRa kaithaan aNaikkum
aNaikkiRa kaithaan adikkum
inikkiRa vaazhvE kasakkum
kasakkkuRa vaazhvE inikkum..
adikkiRa kaithaan aNaikkum
adikkiRa kaithaan aNaikkum
aNaikkiRa kaithaan adikkum
inikkiRa vaazhvE kasakkum
kasakkkuRa vaazhvE inikkum..
adikkiRa kaithaan aNaikkum

**************************************************

அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்
அணைக்கிற கைதான் அடிக்கும்
இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
கசக்க்குற வாழ்வே இனிக்கும்..
அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்

புயலுக்கு பின்னே அமைதி
வரும் துயருக்கு பின் சுகம் ஒரு பாதி
புயலுக்கு பின்னே அமைதி
வரும் துயருக்கு பின் சுகம் ஒரு பாதி
புயலுக்கு பின்னே அமைதி
வரும் துயருக்கு பின் சுகம் ஒரு பாதி
இருளுக்கு பின் வரும் ஜோதி
இது தான் இயற்கையின் நீதீ
இருளுக்கு பின் வரும் ஜோதி
இது தான் இயற்கையின் நீதீ
இது தான் இயற்கையின் நீதீ
அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்..பலே…ஹ…ஹா
அணைக்கிற கைதான் அடிக்கும்
இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
கசக்க்குற வாழ்வே இனிக்கும்..
அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்

இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும்
இடி இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும்
இறக்கிற ஊற்றே சுரக்கும்
இடி இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும்
விதைக்கிற விதை தான் முளைக்கும்
இது தான் இயற்கையின் நீதி
விதைக்கிற விதை தான் முளைக்கும்
இது தான் இயற்கையின் நீதி
இது தான் இயற்கையின் நீதி

அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்
அணைக்கிற கைதான் அடிக்கும்
இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
கசக்க்குற வாழ்வே இனிக்கும்..
அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்
அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்
அணைக்கிற கைதான் அடிக்கும்
இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
கசக்க்குற வாழ்வே இனிக்கும்..
அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்

கொடுத்துப்பார் பார் பார் உண்மை அன்பை


MOVIE : VIDIVELLI
SINGERS : JIKKI, AM RAJA , P SUSHEELA & TRICHY LOGANATHAN

koduththuppaar paar paar uNmai anbai
-ninaiththu paar paar paar adhin thembai
uyarvu thaazhvenum bEdhaththai pOkkum
iruvar vaazhvinil inbaththai kuuttum
koduththuppaar paar paar uNmai anbai
-ninaiththu paar paar paar adhin thembai

kaNNukkuL minnal vettai kaattuginRa kaNNammaa
kannaththil apple vanthu kaayththiruppathu ennammaa
uNbathaRkaagumaa unpasi thiirumaa
uLLathai kEttaalE enmiidhu kObamaa
koduththuppaar paar paar uNmai anbai
-ninaiththu paar paar paar adhin thembai

kaRpanai unggaLukkE sontham enRa eNNamaa
sarkarai paagu unggaL naavil vanthathennavaam
piRaviyil vanthathO.. peN anbu thaththathaal
iravellaam uRavaadum kanavaalE sErnthathaa
koduththuppaar paar paar uNmai anbai
-ninaiththu paar paar paar adhin thembai

aattaththil thOgaiyOdu pOtti pOdum mullaiyE
Ottaththil ennai niiyum velvathaRku illaiyE
thOttaththil mullai naan Ottaththil puLLimaan
pOttiyum pOttaalE thavaRaamal velluvEn
koduththuppaar paar paar uNmai anbai
-ninaiththu paar paar paar adhin thembai
uyarvu thaazhvenum bEdhaththai pOkkum
iruvar vaazhvinil inbaththai kuuttum
koduththuppaar paar paar uNmai anbai
-ninaiththu paar paar paar adhin thembai

******************************************************

கொடுத்துப்பார் பார் பார் உண்மை அன்பை
நினைத்து பார் பார் பார் அதின் தெம்பை
உயர்வு தாழ்வெனும் பேதத்தை போக்கும்
இருவர் வாழ்வினில் இன்பத்தை கூட்டும்
கொடுத்துப்பார் பார் பார் உண்மை அன்பை
நினைத்து பார் பார் பார் அதின் தெம்பை

கண்ணுக்குள் மின்னல் வெட்டை காட்டுகின்ற கண்ணம்மா
கன்னத்தில் apple வந்து காய்த்திருப்பது என்னம்மா
உண்பதற்காகுமா உன்பசி தீருமா
உள்ளதை கேட்டாலே என்மீது கோபமா
கொடுத்துப்பார் பார் பார் உண்மை அன்பை
நினைத்து பார் பார் பார் அதின் தெம்பை

கற்பனை உங்களுக்கே சொந்தம் என்ற எண்ணமா
சர்கரை பாகு உங்கள் நாவில் வந்ததென்னவாம்
பிறவியில் வந்ததோ.. பெண் அன்பு தத்ததால்
இரவெல்லாம் உறவாடும் கனவாலே சேர்ந்ததா
கொடுத்துப்பார் பார் பார் உண்மை அன்பை
நினைத்து பார் பார் பார் அதின் தெம்பை

ஆட்டத்தில் தோகையோடு போட்டி போடும் முல்லையே
ஓட்டத்தில் என்னை நீயும் வெல்வதற்கு இல்லையே
தோட்டத்தில் முல்லை நான் ஓட்டத்தில் புள்ளிமான்
போட்டியும் போட்டாலே தவறாமல் வெல்லுவேன்
கொடுத்துப்பார் பார் பார் உண்மை அன்பை
நினைத்து பார் பார் பார் அதின் தெம்பை
உயர்வு தாழ்வெனும் பேதத்தை போக்கும்
இருவர் வாழ்வினில் இன்பத்தை கூட்டும்
கொடுத்துப்பார் பார் பார் உண்மை அன்பை
நினைத்து பார் பார் பார் அதின் தெம்பை
_________________