தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே


MOVIE : NADODI MANNAN
MUSIC F: SUBBAIAH NAIDU S M
SINGER : CHANDRABABU J P
LYRICS : KALYANASUNDRAM P

thadukkAdhE ennai thadukkAdhE
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE
thalukki minikki en manasa kedukkAdhE
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE

muRukkAdhE summa muRukkAdhE
muRukkAdhE summa muRukkAdhE
munivarai pOlavE vEsam pOdAthE
muRukkAdhE summa muRukkAdhE
muRukkAdhE summa muRukkAdhE

unnaiyE nambinAl pizhaikka mudiyumA
UrukkuLLE niminthu nadakka mudiyumA
sonnA unakku en nilamai puriyumA
? vERa vazhi EthammA
sonnA unakku en nilamai puriyumA
? vERa vazhi EthammA
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE

sORu kaNda idam sorgkamA
Uru suththi vAzha unakkeNNamA
sORu kaNda idam sorgkamA
Uru suththi vAzha unakkeNNamA
thOzhana kAkka maRakkalaagumA
kOzhaiyE unakku mIsa vENumA
thOzhana kAkka maRakkalaagumA
kOzhaiyE unakku mIsa vENumA
muRukkAdhE summa muRukkAdhE
muRukkAdhE summa muRukkAdhE

Osi sOththula udamba vaLaththuttEn
mIsa iruppathai maRanthu irunthuttEn
vEsam kalaichchuttEn visayam purinjchittEn
vIra thIra sUranAga nAn mudivu paNNittEn
vEsam kalaichchuttEn visayam purinjchittEn
vIra thIra sUranAga nAn mudivu paNNittEn
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE……-hE..
thadukkAdhE ennai thadukkAdhE

Tell-a-Friend

தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே
தலுக்கி மினிக்கி என் மனச கெடுக்காதே
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே

முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே
முனிவரை போலவே வேசம் போடாதே
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே

உன்னையே நம்பினால் பிழைக்க முடியுமா
ஊருக்குள்ளே நிமிந்து நடக்க முடியுமா
சொன்னா உனக்கு என் நிலமை புரியுமா
? வேற வழி ஏதம்மா
சொன்னா உனக்கு என் நிலமை புரியுமா
? வேற வழி ஏதம்மா
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே

சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கமா
ஊரு சுத்தி வாழ உனக்கெண்ணமா
சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கமா
ஊரு சுத்தி வாழ உனக்கெண்ணமா
தோழன காக்க மறக்கலாகுமா
கோழையே உனக்கு மீச வேணுமா
தோழன காக்க மறக்கலாகுமா
கோழையே உனக்கு மீச வேணுமா
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே
முறுக்காதே சும்ம முறுக்காதே

ஓசி சோத்துல உடம்ப வளத்துட்டேன்
மீச இருப்பதை மறந்து இருந்துட்டேன்
வேசம் கலைச்சுட்டேன் விசயம் புரிஞ்சிட்டேன்
வீர தீர சூரனாக நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்
வேசம் கலைச்சுட்டேன் விசயம் புரிஞ்சிட்டேன்
வீர தீர சூரனாக நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே……ஹே..
தடுக்காதே என்னை தடுக்காதே