ஜூன் ஜூலை மாசத்தில்


MOVIE : PRIYAMANAVALE
MUSIC : S A RAJKUMAR
SINGERS : SHANKAR MAHADEVAN & HARINI

june july maasaththil roja puuvin vaasaththil
junior suriyan kaiyil kidaikkum
manam parachute katti thaan viNNil paRakkum
Orange kannaththil apple pOnRa vaNNaththil
paal nilaa veettukkuL paatham pathikkum
enthan Hormone-gaL ellaamE thuLLi kuthikkum
pre kG butterfly naaLai kaiyil kidaikkum
Initial kEttuthaan adhu mella sirikkum
june july maasaththil roja puuvin vaasaththil
junior suriyan kaiyil kidaikkum
manam parachute katti thaan viNNil paRakkum

vaanaththin uchchikku nilavu vantha nEraththil
nee ennai thottaakka poNNu piRappaa
poovellaam poovellaam pookkap pOgum nEraththil
naan unnai thottaakka payyan poRappaan
mynah mynah onnu thodum nEraththil
naama sErntha ada retta puLLa thaan
seenaththu ponnu thaan ada orE nEraththil
anjaaru peththaaLaam adha thaaNda vENdaamaa

………….. june july…………………

kallukku kallukku siRpi thotta santhOsam
poNNukku purusan thaan thottaa santhOsam
meenukku meenukku paasi kaNdaa santhOsam
aaNukku appanaa aana santhOsam
thottil katti paattu sonnaal santhOsam
etti ninnu atha paaththaa santhOsam
thaaypaalu tharumbOdhu intha jenma santhOsam
innoru junior thantha romba santhOsam

…………. june july……………………..