யாரடி நீ மோகினி கூறடி என் கண்மணி


MOVIE : UTHTHAMA PUTHTHIRAN
MUSIC : G.RAMANATHAN
SINGERS : TMS, KOMALA AP, JIKKI , K JAMUNARANI

ha. yaaradi nee mOgini..
kooRadi enn kaNmaNi..
aasaiyuLLa raani anjidaamalE nee aada Odi vaa kaamini
aasaiyuLLa raani anjidaamalE nee aada Odi vaa kaamini
ha. yaaradi nee mOgini..

vinthaiyaana vEnthanE vinthaiyaana vEnthanE
veeraavEsam aagumaa..aa.aa…….o..oo….
veeraavEsam aagumaa ? pEyai pOlE paayaNumaa ?
vinthaiyaana vEnthanE..
santhOsamaa kObamaaa santhOsamaa kObamaa
naan sontham koNdaadi aadi paadi konjavE nenjamE anjuthE
vinthaiyaana vEnthanE.

ha. kaathali nee thaanadi….pEthamE aagaathadi..
rambaipOla neeyE aaduginRa maanE
mElum mElum nee aadadi..
rambaipOla neeyE aaduginRa maanE
mElum mElum nee aadadi
ha. kaadhali nee thaanadi…

(naan vENumaaa ?)
thEn vENumaa ? naan vENumaa?
theeraa kaathal maaRumaa
thEn vENumaa ? naan vENumaa?
theeraa kaathal maaRumaa
dEvakaanamE paadi aasai theeravE aadi
pErinbam thaan kANbOm vaa mannavaa
pErinbam thaan kANbOm vaa mannavaa
thEn vENumaa ? naan vENumaa?
theeraa kaathal maaRumaa ?
ha.. manmathaa nee Odi vaa..

manmathaa nee Odi vaa.. anbudan seeraadi vaa
minnalpOla thuLLi unthan nenjil aLLi inba valli naan aadavaa
minnalpOla thuLLi unthan nenjil aLLi inba valli naan aadavaa
ha. manmathaa nee Odi vaa..

oNNum oNNum reNdu..(oNNum oNNum reNdu)
unnmEl aasai uNdu .. (unnmEl aasai uNdu)
reNdum mooNum anjju ..(reNdum mooNum anjju)
ennai neeyum konjju
mannaa thEn uNNum chinna kanni enthan kannam (aahaa..)
mayakkum mathu kiNNamE
kaNNaa ennaikaNdaalE unthan uLLam thuLLum
thannaalE bOdhai koLLumE (aa..ha.ha..)
oNNum oNNum rENdu .. (aah .. ha.ha.ha.)
unnmEl aasai uNdu..(aah .. ha.ha.ha.)

aaa……aaa……..anbE … aah..hah..hah.
enn anbE …..Oh..ho..ho..
enn anbE vaa … va..va..va…va
enn anbE nee vaa….ha.
paNpaadum enn anbE nee vaa
aaa……aaa……..anbE … aah..hah..hah.
enn anbE …..Oh..ho..ho..
enn anbE vaa … va..va..va…va
enn anbE nee vaa….ha.
paNpaadum enn anbE nee vaa…..

Tell-a-Friend

உன்னழகை கன்னியர்கள் சொன்னதினாலே


MOVIE : AMBIGAPATHY
MUSIC : G RAMANATHAN

unnazhagai kanniyargaL sonnathinaalE
uLLamellaam un vasamaay aanadhinaalE
kanni ennai miidhil aasai koNdathinaalE
kaariyam niRaivERum enthan eNNaththaippOlE

ponpOlE minnum mannaa un anggam
kaNNaalE kaNdaalE pErinbam ponggum
aa..aa….aa…aa….
ponpOlE minnum mannaa un anggam
kaNNaalE kaNdaalE pErinbam ponggum
unpOlE aaNpiLLai kaaNEnE enggum
unpOlE aaNpiLLai kaaNEnE enggum
unnaasai onRE inbam enbEn
unnaasai onRE inbam enbEn

unnazhagai kanniyargaL sonnathinaalE
uLLamellaam un vasamaay aanadhinaalE
kanni ennai miidhil aasai koNdathinaalE
kaariyam niRaivERum enthan eNNaththaippOlE

aa…aa….aa….aa….aa..
vizhiyaalE pEsum kalai maanai paaraay
inithaana mozhiyaal en ezhil kaaNa vaaraay
aa..aa..aa…..aa….aa…
vizhiyaalE pEsum kalai maanai paaraay
inithaana mozhiyaal en ezhil kaaNa vaaraay
anbE en amudhaa enRoru vaarththai kuuRaay
anbE en amudhaa enRoru vaarththai kuuRaay
aasai…?

unnazhagai kanniyargaL sonnathinaalE
uLLamellaam un vasamaay aanadhinaalE
kanni ennai miidhil aasai koNdathinaalE
kaariyam niRaivERum enthan eNNaththaippOlE

உன்னழகை கன்னியர்கள் சொன்னதினாலே
உள்ளமெல்லாம் உன் வசமாய் ஆனதினாலே
கன்னி என்னை மீதில் ஆசை கொண்டதினாலே
காரியம் நிறைவேறும் எந்தன் எண்ணத்தைப்போலே

பொன்போலே மின்னும் மன்னா உன் அங்கம்
கண்ணாலே கண்டாலே பேரின்பம் பொங்கும்
ஆ..ஆ….ஆ…ஆ….
பொன்போலே மின்னும் மன்னா உன் அங்கம்
கண்ணாலே கண்டாலே பேரின்பம் பொங்கும்
உன்போலே ஆண்பிள்ளை காணேனே எங்கும்
உன்போலே ஆண்பிள்ளை காணேனே எங்கும்
உன்னாசை ஒன்றே இன்பம் என்பேன்
உன்னாசை ஒன்றே இன்பம் என்பேன்

உன்னழகை கன்னியர்கள் சொன்னதினாலே
உள்ளமெல்லாம் உன் வசமாய் ஆனதினாலே
கன்னி என்னை மீதில் ஆசை கொண்டதினாலே
காரியம் நிறைவேறும் எந்தன் எண்ணத்தைப்போலே

ஆ…ஆ….ஆ….ஆ….ஆ..
விழியாலே பேசும் கலை மானை பாராய்
இனிதான மொழியால் என் எழில் காண வாராய்
ஆ..ஆ..ஆ…..ஆ….ஆ…
விழியாலே பேசும் கலை மானை பாராய்
இனிதான மொழியால் என் எழில் காண வாராய்
அன்பே என் அமுதா என்றொரு வார்த்தை கூறாய்
அன்பே என் அமுதா என்றொரு வார்த்தை கூறாய்
ஆசை…?

உன்னழகை கன்னியர்கள் சொன்னதினாலே
உள்ளமெல்லாம் உன் வசமாய் ஆனதினாலே
கன்னி என்னை மீதில் ஆசை கொண்டதினாலே
காரியம் நிறைவேறும் எந்தன் எண்ணத்தைப்போலே