சிருசு சின்னஞ் சிருசு


MOVIE : AZHAGE UNNAI ARATHIKKIREN
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : SPB, VANI JEYARAM

( -hE ma-sthaanaa…… -hOy )
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy

sirusu chinnanj sirusu
iLasu ammaadi iLasu
sirusu chinnanj sirusu
iLasu ammaadi iLasu
?paayirukku pazhuththa ?paakkirukku
kaiyirukku paRikka kaaththirukku
vaa naanaachchi niiyaachchi naaLaachchi… -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy

puuvukkuL vaNdu vanthu thEnukkuL niinthuthammaa
thennanggaay niir thaLumba thenRal thaan Enthuthammaa
uur muzhuthum uRanggayilE Osaiyathu adanggayilE
uur muzhuthum uRanggayilE Osaiyathu adanggayilE
vaasal thiRakka aasai piRakka ammammaa ….
naaNam unnai vidumO
-hE ma-sthaanaa……..

maasam thaimaasam manjchaL puuvaasam
Emmaa mayakkamaa
paadu themmaanggu paadhi enpanggu paattu kasakkumaa
aaLaagi mElaakku pOttaachchi vaa
achchaaram kEttaachchi vaa
vaa naanaachchi niiyaachchi naaLaachchi… vaa..
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy

raagaththin mOganamE mOgaththin vaaganamE
vaaganam en vasamE vaalibam unvasamE
kaamanavan paNdigaiyO kaaNuginRa paravasamO
kaamanavan paNdigaiyO kaaNuginRa paravasamO
-niiyum mayangga naanum nerungga … ammammamaa
kaalam nEram ithuvO….
( -hE ma-sthaanaa…… -hOy )
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy
-haayaayaa -haayaayaa -haaya -haayaa -hOy

Tell-a-Friend

( ஹே மஸ்தானா…… ஹோய் )
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்

சிருசு சின்னஞ் சிருசு
இளசு அம்மாடி இளசு
சிருசு சின்னஞ் சிருசு
இளசு அம்மாடி இளசு
?பாயிருக்கு பழுத்த ?பாக்கிருக்கு
கையிருக்கு பறிக்க காத்திருக்கு
வா நானாச்சி நீயாச்சி நாளாச்சி… ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்

பூவுக்குள் வண்டு வந்து தேனுக்குள் நீந்துதம்மா
தென்னங்காய் நீர் தளும்ப தென்றல் தான் ஏந்துதம்மா
ஊர் முழுதும் உறங்கயிலே ஓசையது அடங்கயிலே
ஊர் முழுதும் உறங்கயிலே ஓசையது அடங்கயிலே
வாசல் திறக்க ஆசை பிறக்க அம்மம்மா ….
னாணம் உன்னை விடுமோ
ஹே மஸ்தானா……..

மாசம் தைமாசம் மஞ்சள் பூவாசம்
ஏம்மா மயக்கமா
? தெம்மாங்கு பாடு என்பங்கு பாட்டு கசக்குமா
ஆளாகி மேலாக்கு போட்டாச்சி வா
அச்சாரம் கேட்டாச்சி வா
வா நானாச்சி நீயாச்சி நாளாச்சி… வா..
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்

ராகத்தின் மோகனமே மோகத்தின் வாகனமே
வாகனம் என் வசமே வாலிபம் உன்வசமே
காமனவன் பண்டிகையோ காணுகின்ற பரவசமோ
காமனவன் பண்டிகையோ காணுகின்ற பரவசமோ
நீயும் மயங்க நானும் நெருங்க … அம்மம்மமா
காலம் நேரம் இதுவோ….
( ஹே மஸ்தானா…… ஹோய் )
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்
ஹாயாயா ஹாயாயா ஹாய ஹாயா ஹோய்