சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்


MOVIE : AVAL VARUVALA
MUSIC : S A RAJKUMAR
SINGERS : SPB & CHITRA K S

chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaan kitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
munthaanaiyai thanththuputtu summaa nippaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
palanaaL pasi irukku virunthu vaippaaLaa
-niithaan paduppathaRku pullaa vaikkOlaa
vilagaamal vidamaattEn machchaan vErOr aaLaa
chikki mukki uyyaalaa chikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaan kitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanththuputtu summaa nippaaLaam

iduppiluLLa madippukkuL maattikkittEn maanE
adhukkuththaanE izhuththu ippO pOththikkittEn naanE
-hE mottu udamba thottu thiRakkum thEthi oNNu sollu sollu
kattippudichchaa puyaladikkum ippo konjcham thaLLi nillu
alukki kulukki emmanasa koLLaiyadikkiRiiyE
viratti viratti peNmanasil kiLi pudikkiRiiyE
suudERRi pOgaama aaRRuppakkam vaadi

chikkimukki uyyaalaa sikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaankitta munthaanaiya thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanthuputtu summaa nippaaLaam

manjcha udambu sivanthirukku maamaa unna paaththu
enakkum ippO vErththiruchchi machcham oNNai paaththu
pattu udalil pattu theRikkum minnal oNNu thuLLa thuLLa
vetkam pidikka viLakkaNaikka jannal kaNNai muudikkoLLa
veththalaiya pOdaamathaan uthadu sivakkaNum
paththu naaLu kazhichchi thaaNdi kathava thiRakkaNum
puumaala maaththaamaa vENaam ?jaali

chikkimukki uyyaalaa sikkikkittaaLaam
vaththukkuchchi illaama paththikkittaaLaam
machchaankitta munthaanaiyai thanthu vaippaaLaam
munthaanaiyai thanthuputtu summaa nippaaLaam.

சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான் கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
பலனாள் பசி இருக்கு விருந்து வைப்பாளா
நீதான் படுப்பதற்கு புல்லா வைக்கோலா
விலகாமல் விடமாட்டேன் மச்சான் வேரோர் ஆளா
சிக்கி முக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான் கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்

இடுப்பிலுள்ள மடிப்புக்குள் மாட்டிக்கிட்டேன் மானே
அதுக்குத்தானே இழுத்து இப்போ போத்திக்கிட்டேன் நானே
ஹே மொட்டு உடம்ப தொட்டு திறக்கும் தேதி ஒண்ணு சொல்லு சொல்லு
கட்டிப்புடிச்சா புயலடிக்கும் இப்பொ கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு
அலுக்கி குலுக்கி எம்மனச கொள்ளையடிக்கிறீயே
விரட்டி விரட்டி பெண்மனசில் கிளி புடிக்கிறீயே
சூடேற்றி போகாம ஆற்றுப்பக்கம் வாடி

சிக்கிமுக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான்கிட்ட முந்தானைய தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்

மஞ்ச உடம்பு சிவந்திருக்கு மாமா உன்ன பாத்து
எனக்கும் இப்போ வேர்த்திருச்சி மச்சம் ஒண்ணை பாத்து
பட்டு உடலில் பட்டு தெறிக்கும் மின்னல் ஒண்ணு துள்ள துள்ள
வெட்கம் பிடிக்க விளக்கணைக்க ஜன்னல் கண்ணை மூடிக்கொள்ள
வெத்தலைய போடாமதான் உதடு சிவக்கணும்
பத்து நாளு கழிச்சி தாண்டி கதவ திறக்கணும்
பூமால மாத்தாமா வேணாம் ?ஜாலி

சிக்கிமுக்கி உய்யாலா சிக்கிக்கிட்டாளாம்
வத்துக்குச்சி இல்லாம பத்திக்கிட்டாளாம்
மச்சான்கிட்ட முந்தானையை தந்து வைப்பாளாம்
முந்தானையை தந்துபுட்டு சும்மா நிப்பாளாம்.