சத்தியம் நீயே


MOVIE : MAATTUKKAARA VELAN
MUSIC : KVM
SINGER : TMS.

driyyO driyyO driyyO driyyO drru…
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE

kungguma kalaiyOdu kulam kaakkum peNNai
kuNaththil pasuvenRu solvaargaL kaNNE
kungguma kalaiyOdu kulam kaakkum peNNai
kuNaththil pasuvenRu solvaargaL kaNNE
kaalaiyilE un mugam paarththa pinnE
kaalaiyilE un mugam paarththa pinnE
kadamai seyvaaL enggaL thamizh naattu peNNE
driyyO driyyO driyyO driyyO drru…
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE

vaLarththavarE unnai maRanthu vittaalum
aduththavaridaththil koduththu vittaalum
vaLarththavarE unnai maRanthu vittaalum
aduththavaridaththil koduththu vittaalum
vaLarntha idaththai nii maRakkaatha dheyvam(?pEdham)
vaLarntha idaththai nii maRakkaatha dheyvam
vaay mattum irunthaal nii mozhi pEsum dheyvam
driyyO driyyO driyyO driyyO drru…
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE

thannaiyE koduppadhil vaazhvukku? iidu
samsaari vaazhvukku oru pasu maadu
thannaiyE koduppadhil vaazhvukku? iidu
samsaari vaazhvukku oru pasu maadu
ponnaiyE thanthaalum unakkEdhu iidu
ponnaiyE thanthaalum unakkEdhu iidu
puuppOlE vaiththunnai kaappathen paadu
puuppOlE vaiththunnai kaappathen paadu
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
saththiyam niiyE tharuma thaayE
kuzhanthai vadivE dheyva magaLE
driyyO driyyO driyyO driyyO drru…

***********************************************

ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ர்ரு…
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே

குங்கும கலையோடு குலம் காக்கும் பெண்ணை
குணத்தில் பசுவென்று சொல்வார்கள் கண்ணே
குங்கும கலையோடு குலம் காக்கும் பெண்ணை
குணத்தில் பசுவென்று சொல்வார்கள் கண்ணே
காலையிலே உன் முகம் பார்த்த பின்னே
காலையிலே உன் முகம் பார்த்த பின்னே
கடமை செய்வாள் எங்கள் தமிழ் நாட்டு பெண்ணே
ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ர்ரு…
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே

வளர்த்தவரே உன்னை மறந்து விட்டாலும்
அடுத்தவரிடத்தில் கொடுத்து விட்டாலும்
வளர்த்தவரே உன்னை மறந்து விட்டாலும்
அடுத்தவரிடத்தில் கொடுத்து விட்டாலும்
வளர்ந்த இடத்தை நீ மறக்காத தெய்வம்(?பேதம்)
வளர்ந்த இடத்தை நீ மறக்காத தெய்வம்
வாய் மட்டும் இருந்தால் நீ மொழி பேசும் தெய்வம்
ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ர்ரு…
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே

தன்னையே கொடுப்பதில் வாழ்வுக்கு? ஈடு
சம்சாரி வாழ்வுக்கு ஒரு பசு மாடு
தன்னையே கொடுப்பதில் வாழ்வுக்கு? ஈடு
சம்சாரி வாழ்வுக்கு ஒரு பசு மாடு
பொன்னையே தந்தாலும் உனக்கேது ஈடு
பொன்னையே தந்தாலும் உனக்கேது ஈடு
பூப்போலே வைத்துன்னை காப்பதென் பாடு
பூப்போலே வைத்துன்னை காப்பதென் பாடு
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
சத்தியம் நீயே தரும தாயே
குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே
ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ரிய்யோ ட்ர்ரு…