வடிவேலன் மனசு வச்சான்


MOVIE : THAI ILLAAMAL NAANILLAI
MUSIC : SHANKAR GANESH
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

vadivElan manasu vachchaan malara vachchaan
maNakkuthu rOjaa chedi
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi

E…E..
vadivElan .. manasu vachchaan malara vachchaan
maNakkuthu rOjaa sedi..
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi

achchaaramaam oNNu kodu
aaraayiram aLLikkodu
achchaaramaam oNNu kodu
aaraayiram aLLikkodu
intha machchaan vanthu maalai idavaa
varavaa tharavaa varavaa tharavaa
sevvaththippuu kannaththukkuL
thEnuuRuthu ennaththukku
sevvanththippuu kannaththukkuL
thEnuuRuthu ennaththukku
chinna chittu unnai kattippudippaa
koduppaa… mudippaa koduppaa… mudippaa

vadivElan .. manasu vachchaan malara vachchaan
maNakkuthu rOjaa sedi..
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi

annakkodi sinna idai
ammaadiyOv enna nadai
annakkodi sinna idai
ammaadiyOv enna nadai
adi kaNNaal ENdi katti izhuththa
sirichchEn …rasichchEn ..sirichchEn …rasichchEn
innEramaa kaNNuRanggEn
ennannamO koNdu vanthEn
innEramaa kaNNuRanggEn
ennannamO koNduvanthEn
antha kanthan vaLLi intha kadhaithaan
adhuthaan… idhuthaan…adhuthaan…idhuthaan

vadivElan .. manasu vachchaan malara vachchaan
maNakkuthu rOjaa sedi..
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi

********************************************************

வடிவேலன் மனசு வச்சான் மலர வச்சான்
மணக்குது ரோஜா செடி
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி

ஏ…ஏ..
வடிவேலன் .. மனசு வச்சான் மலர வச்சான்
மணக்குது ரோஜா செடி..
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி

அச்சாரமாம் ஒண்ணு கொடு
ஆராயிரம் அள்ளிக்கொடு
அச்சாரமாம் ஒண்ணு கொடு
ஆராயிரம் அள்ளிக்கொடு
இந்த மச்சான் வந்து மாலை இடவா
வரவா தரவா வரவா தரவா
செவ்வத்திப்பூ கன்னத்துக்குள்
தேனூறுது என்னத்துக்கு
செவ்வந்திப்பூ கன்னத்துக்குள்
தேனூறுது என்னத்துக்கு
சின்ன சிட்டு உன்னை கட்டிப்புடிப்பா
கொடுப்பா… முடிப்பா கொடுப்பா… முடிப்பா

வடிவேலன் .. மனசு வச்சான் மலர வச்சான்
மணக்குது ரோஜா செடி..
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி

அன்னக்கொடி சின்ன இடை
அம்மாடியோவ் என்ன நடை
அன்னக்கொடி சின்ன இடை
அம்மாடியோவ் என்ன நடை
அடி கண்ணால் ஏண்டி கட்டி இழுத்த
சிரிச்சேன் …ரசிச்சேன் ..சிரிச்சேன் …ரசிச்சேன்
இன்னேரமா கண்ணுறங்கேன்
என்னன்னமோ கொண்டு வந்தேன்
இன்னேரமா கண்ணுறங்கேன்
என்னன்னமோ கொண்டுவந்தேன்
அந்த கந்தன் வள்ளி இந்த கதைதான்
அதுதான்… இதுதான்…அதுதான்…இதுதான்

வடிவேலன் .. மனசு வச்சான் மலர வச்சான்
மணக்குது ரோஜா செடி..
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி

சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது


Lyric Contributed by “Krithi”

MOVIE : Auto Raja(1982)
MUSIC : Shankar Ganesh
SINGER : IR & S Janaki

IR : sangkathil paadaadha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thaa raa thananana thaanaa thana thana thana thana thaa raa rara raa
IR : santhathil maaRaadha nadaiyOdu en munnE yaar vanthathu
jaanaki : thara ra ra thara ra ra ra ra thara ra ra rara rarara
IR : thamizh sangkathil paadaadha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thara ra ra thara ra ra ra ra thara ra ra rara thanananaa
thaanaanaa naa thaanaa
aa aa aa thaanaa naa naa naa aa aa
IR : kaiyenRE sengkaanthaL malarai nee sonnaal naan nambavO
jaanaki : aa aa aa aa
IR : kaal enRE sevvaazhai ilaigaLai nee sonnaal naan nambividavO
mai konjcham
jaanaki : aa aa aa aa
IR : poy konjcham
jaanaki : aa aa aa
IR : kaNNukkuL nee koNdu varuvaay kaalaththaal muuzhgaadha uyarthamizh sangkathil
jaanaki : laa laa lala lala raa raa rara ra ra ra raa

IR : anthippOr kaaNaadha iLamai aadattum en kaigaLil
jaanaki : aah haa
IR : sinththiththEn senthuura idhazhgaLil
sinththi thEn paayginRa uRavE
jaanaki : sinththi thEn paayginRa uRavE
anthippOr kaaNaadha iLamai aadattum en kaigaLil
sinththiththEn senthuura idhazhgaLil
sinththi thEn paayginRa uRavai
konjcham thaan
IR : aa aa aa aa
jaanaki : konjchaththaan
IR : aa aa aa aa
jaanaki : kaNNukkuL ennenna naLinam kaalaththaal muuvaadha uyarthamizh sangkathil
IR : thaa raa raa thana nana thara rara thaanaa naa thaaraa ra ra

IR : aadai En un mEni azhagai aadhikkam seygiRathu
jaanaki : aa aa aa aa aa
IR : naaLaikkee aanantha viduthalai kaaNattum kaaNaadha uRavil
kai thottum
jaanaki : aa aa aa aa
IR : mey thottum
jaanaki : aa aa aa aa
IR : saamaththil thuunggaadha vizhiyin
santhippil ennenna nayam
thamizh sangkathil paadaatha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thaanaa ra ra raaraa raaraa ra ra ra thaanaa ra ra ra rara raa
IR : santhaththil maaRaadha nadaiyOdu en munnE yaar vanthathu
jaanaki : thananana lala lala lala thananana ra ra ra rara raa
IR : thamizh sangkathil paadaatha kavidhai
angkathil yaar thanthathu
IR & jaanaki : thaanaa ra ra raaraa raaraa ra ra ra thaanaa ra ra ra rara raa

Tell-a-Friend

இளையராஜா : சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தா ரா தனனன தானா தன தன தன தன தா ரா ரர ரா
இளையராஜா : சந்தத்தில் மாறாத நடையோடு என் முன்னே யார் வந்தது
ஜானகி : தர ர ர தர ர ர ர ர தர ர ர ரர ரரர
இளையராஜா : தமிழ் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தர ர ர தர ர ர ர ர தர ர ர ரர தனனனா
தானானா நா தானா
ஆ ஆ ஆ தானா நா நா நா ஆ ஆ
இளையராஜா : கையென்றே செங்காந்தள் மலரை நீ சொன்னால் நான் நம்பவோ
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : கால் என்றே செவ்வாழை இலைகளை நீ சொன்னால் நான் நம்பிவிடவோ
மை கொஞ்சம்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : பொய் கொஞ்சம்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : கண்ணுக்குள் நீ கொண்டு வருவாய் காலத்தால் மூழ்காத உயர்தமிழ் சங்கத்தில்
ஜானகி : லா லா லல லல ரா ரா ரர ர ர ர ரா

இளையராஜா : அந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளில்
ஜானகி : ஆஹ் ஹா
இளையராஜா : சிந்தித்தேன் செந்தூர இதழ்களில்
சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவே
ஜானகி : சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவே
அந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளில்
சிந்தித்தேன் செந்தூர இதழ்களில்
சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவை
கொஞ்சம் தான்
இளையராஜா : ஆ ஆ ஆ ஆ
ஜானகி : கொஞ்சத்தான்
இளையராஜா : ஆ ஆ ஆ ஆ
ஜானகி : கண்ணுக்குள் என்னென்ன நளினம் காலத்தால் மூவாத உயர்தமிழ்
சங்கத்தில்
இளையராஜா : தா ரா ரா தன நன தர ரர தானா நா தாரா ர ர

இளையராஜா : ஆடை ஏன் உன் மேனி அழகை ஆதிக்கம் செய்கிறது
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : நாளைக்கே ஆனந்த விடுதலை காணட்டும் காணாத உறவில்
கை தொட்டும்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : மெய் தொட்டும்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : சாமத்தில் தூங்காத விழியின்
சந்திப்பில் என்னென்ன நயம்
தமிழ் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தானா ர ர ராரா ராரா ர ர ர தானா ர ர ர ரர ரா
இளையராஜா : சந்தத்தில் மாறாத நடையோடு என் முன்னே யார் வந்தது
ஜானகி : தனனன லல லல லல தனனன ர ர ர ரர ரா
இளையராஜா : தம்ழிக் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை
அங்கத்தில் யார் தந்தது
இளையராஜா & ஜானகி : தானா ர ர ராரா ராரா ர ர ர தானா ர ர ர ரர ரா