கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா


MOVIE : CHANDRAMUKI
MUSIC : VIDYASAGAR
SINGERS : ASHA BOSHLE & MADHU BALAKRISHNAN

konjcha nEram konjcha nEram konjchi pEsa kuudaathaa
antha nEram anthi nEram anbu thuuRal pOdaathaa
konjcha nEram konjcha nEram konjchi pEsa kuudaathaa
antha nEram anthi nEram anbu thuuRal pOdaathaa
konjchum nEram konjchum nEram ellai miiRa kuudaathaa
intha nEram inba nEram innum konjchum niiLaathaa
konjcha nEram konjcha nEram konjchi pEsa kuudaathaa
antha nEram anthi nEram anbu thuuRal pOdaathaa

kaNNil Orazhagu kaiyil nuuRazhagu unnaal buumi azhagE
unnil naanazhagu ennil nIyazhagu nammaal yaavumazhagE
O… kaNNadhaasan paadal vari pOla koNda kaathal vaazhum nilaiyaaga
kamban paadi pOna thamizh pOla entha naaLum vEgam nalamaaga
vazhi niiyaaga vayal naanaaga veLLaamai nii.. aa… aa…aa…aa

konjcha nEram konjcha nEram konjchi pEsa kuudaathaa
antha nEram anthi nEram anbu thuuRal pOdaathaa

kokki pOdum vizhi koththi pOgum idhazh niththam kOlamidumaa
makkaL yaavaraiyum anbil aaLugiRa unnai pOla varumaa
veLi vEsam pOda theriyaamal enathaasai kuuda thadumaaRum
pala kOdi pErin abimaanam unakkaaga Enggum ethirkaalam
nii ennOdu naan unnOdu mey thaanE ithu..aa .. aa …aa ..aa ..aa

konjcha nEram konjcha nEram konjchi pEsa kuudaathaa
antha nEram anthi nEram anbu thuuRal pOdaathaa
konjchum nEram konjchum nEram ellai miiRa kuudaathaa
intha nEram inba nEram innum konjchum niiLaathaa

Tell-a-Friend

கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூறல் போடாதா
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூறல் போடாதா
கொஞ்சும் நேரம் கொஞ்சும் நேரம் எல்லை மீற கூடாதா
இந்த நேரம் இன்ப நேரம் இன்னும் கொஞ்சும் நீளாதா
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூறல் போடாதா

கண்ணில் ஓரழகு கையில் நூறழகு உன்னால் பூமி அழகே
உன்னில் நானழகு என்னில் நீயழகு நம்மால் யாவுமழகே
ஓ… கண்ணதாசன் பாடல் வரி போல கொண்ட காதல் வாழும் நிலையாக
கம்பன் பாடி போன தமிழ் போல எந்த நாளும் வேகம் நலமாக
வழி நீயாக வயல் நானாக வெள்ளாமை நீ.. ஆ… ஆ…ஆ…ஆ

கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூறல் போடாதா

கொக்கி போடும் விழி கொத்தி போகும் இதழ் நித்தம் கோலமிடுமா
மக்கள் யாவரையும் அன்பில் ஆளுகிற உன்னை போல வருமா
வெளி வேசம் போட தெரியாமல் எனதாசை கூட தடுமாறும்
பல கோடி பேரின் அபிமானம் உனக்காக ஏங்கும் எதிர்காலம்
னீ என்னோடு நான் உன்னோடு மெய் தானே இது..ஆ .. ஆ …ஆ ..ஆ ..ஆ

கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூறல் போடாதா
கொஞ்சும் நேரம் கொஞ்சும் நேரம் எல்லை மீற கூடாதா
இந்த நேரம் இன்ப நேரம் இன்னும் கொஞ்சும் நீளாதா