தென்றல் என்னை முத்தமிட்டது


MOVIE : ORU ODAI NADHIYAAGIRATHU

MUSIC : ILAYARAJA

SINGERS : KRISHNACHANDER & B S SASIREKHA

thenRal ennai muththamittathu (2)

ithazhil inikka idhayam kothikka

ellOrum paarkka

thenRal ennai muththamittathu

ithazhil inikka idhayam kothikka

ellOrum paarkka

thenRal ennai muththamittathu

-nINda naaLaay puukkaL sErththEn

unnai eNNi maalai kOrththEn

thUram inRu naanum paarththEn

ennai naanE kaaval kaaththEn

kanavil EthO kOlam pOttEn

A…aa…aa.aa….

kanavil EthO kOlam pOttEn

kaathal mELam naanum kEttEn

………. thenRal ennai …………….

kaaman thOttam pUththa nEram

naaNam vanththu vEli pOdum

Udal ennai thINda chollum

vEli unnai mEyach chollum

kaaththuk kidantha chOlaiyOram

aa…aa.aa.aa.aaa.aaa

kaaththuk kidantha chOlaiyOram

ganggai vanthu paayum nEram

………thenRal ennai……………

தென்றல் என்னை முத்தமிட்டது (2)

இதழில் இனிக்க இதயம் கொதிக்க

எல்லோரும் பார்க்க

தென்றல் என்னை முத்தமிட்டது

இதழில் இனிக்க இதயம் கொதிக்க

எல்லோரும் பார்க்க

தென்றல் என்னை முத்தமிட்டது

நீண்ட நாளாய் பூக்கள் சேர்த்தேன்

உன்னை எண்ணி மாலை கோர்த்தேன்

தூரம் இன்று நானும் பார்த்தேன்

என்னை நானே காவல் காத்தேன்

கனவில் ஏதோ கோலம் போட்டேன்

ஆ…ஆ…ஆ.ஆ….

கனவில் ஏதோ கோலம் போட்டேன்

காதல் மேளம் நானும் கேட்டேன்

………. தென்றல் என்னை …………….

காமன் தோட்டம் பூத்த நேரம்

னாணம் வந்து வேலி போடும்

ஊடல் என்னை தீண்ட சொல்லும்

வேலி உன்னை மேயச் சொல்லும்

காத்துக் கிடந்த சோலையோரம்

ஆ…ஆ.ஆ.ஆ.ஆஅ.ஆஅ

காத்துக் கிடந்த சோலையோரம்

கங்கை வந்து பாயும் நேரம்

………தென்றல் என்னை……………

பூவாடை காற்று வந்து ஆடை தீண்டுமே


MOVIE : GOPURANGAL SAYVADHILLAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : JANAKI S & KRISHNA CHANDAR

puuvaadai kaaRRu vanthu aadai thiiNdumE
munthaanai inggE kudaiyaaga maaRumE
saaral pattathaal kuLiradikkumE
iira vaNdugaL thEn kudikkumE aa.aa.aa
puuvaadai kaaRRu … la la la la la..
vanthu aadai thiiNdumE… la la la la
munthaanai inggE…. la la la la
kudaiyaaga maaRumE…. la la la la

paadhai thadumaaRum idhu bOdhai mazhaiyaagum.
munthaanai vaasam EdhO sugam
paadhai thadumaaRum idhu bOdhai mazhaiyaagum.
munthaanai vaasam EdhO sugam
kaaNaadha puuvin jaadhi nanainthathE dhEgam paadhi
thaLLaadum kaadhal jOthi enna sEthi..
idhu thaanE mOgam … papappaa…
oru puuvin dhaagam… papappaa…
kudaiyOdu nanaiyaathO puunggaavanam.

….. puuvaadai kaaRRu………

Enggum iLamaalai viral thiiNdum suga vELai
kaaNaadhathanRO aaN vaasanai
Enggum iLamaalai viral thiiNdum suga vELai
kaaNaadhathanRO aaN vaasanai
ambigai thanggai enRu kiNduthE aasai vaNdu
thuLLuthE rOjaa seNdu suudu enRu
iru kaNNin Oram….. papaappaa
-niRam maaRum nEram … papaappaa
maarbil vizhum maalaigaLin aalingganam.

….. puuvaadai kaaRRu………….

பூவாடை காற்று வந்து ஆடை தீண்டுமே
முந்தானை இங்கே குடையாக மாறுமே
சாரல் பட்டதால் குளிரடிக்குமே
ஈர வண்டுகள் தேன் குடிக்குமே ஆ.ஆ.ஆ
பூவாடை காற்று … ல ல ல ல ல..
வந்து ஆடை தீண்டுமே… ல ல ல ல
முந்தானை இங்கே…. ல ல ல ல
குடையாக மாறுமே…. ல ல ல ல

பாதை தடுமாறும் இது போதை மழையாகும்.
முந்தானை வாசம் ஏதோ சுகம்
பாதை தடுமாறும் இது போதை மழையாகும்.
முந்தானை வாசம் ஏதோ சுகம்
காணாத பூவின் ஜாதி நனைந்ததே தேகம் பாதி
தள்ளாடும் காதல் ஜோதி என்ன சேதி..
இது தானே மோகம் … பபப்பா…
ஒரு பூவின் தாகம்… பபப்பா…
குடையோடு நனையாதோ பூங்காவனம்.

….. பூவாடை காற்று………

ஏங்கும் இளமாலை விரல் தீண்டும் சுக வேளை
காணாததன்றோ ஆண் வாசனை
ஏங்கும் இளமாலை விரல் தீண்டும் சுக வேளை
காணாததன்றோ ஆண் வாசனை
அம்பிகை தங்கை என்று கிண்டுதே ஆசை வண்டு
துள்ளுதே ரோஜா செண்டு சூடு என்று
இரு கண்ணின் ஓரம்….. பபாப்பா
நிறம் மாறும் நேரம் … பபாப்பா
மார்பில் விழும் மாலைகளின் ஆலிங்கனம்.

….. பூவாடை காற்று………….