கண் கவரும் சிலையே


MOVIE : KANCHI THALAIVAN
MUSIC : KVM
SINGER : TMS
LYRICS : ALANGUDI SOMU.

kaN kavarum silaiyE kaanjchi tharum kalaiyE
kavi piRavaa mun piRantha thamizhagaththin nidhiyE
kaN kavarum silaiyE kaanjchi tharum kalaiyE
kavi piRavaa mun piRantha thamizhagaththin nidhiyE
kaN kavarum silaiyE

pagai mudikka palavagaiyaam padaikkalanggaL mOdhum
ezhil silai vadikka siRu uzhiyum irukaramum pOdhum.
pagai mudikka palavagaiyaam padaikkalanggaL mOdhum
ezhil silai vadikka siRu uzhiyum irukaramum pOdhum
mugai vedikkum muRuvalena peNNidhazhil therivaay
sinam muuNdezhunthaal aaNdavan pEy thaaNdavamum purivaay
thaaNdavamum purivaay…

kaN kavarum silaiyE kaanjchi tharum kalaiyE
kavi piRavaa mun piRantha thamizhagaththin nidhiyE
kaN kavarum silaiyE
padikkumunnE seviyinil thEn paaya varum thamizh pOl
-naan ninaikkumunnE pala vadivaay nenjchamellaam niRaivaay
padikkumunnE seviyinil thEn paaya varum thamizh pOl
-naan ninaikkumunnE pala vadivaay nenjchamellaam niRaivaay
enakkumunnE vaazhnthavargaL eththanaiyO kOdi
antha idam peyarnthaar perumai ellaam thodarkadhaipOl tharuvaay

kaN kavarum silaiyE kaanjchi tharum kalaiyE
kavi piRavaa mun piRantha thamizhagaththin nidhiyE
kaN kavarum silaiyE

*******************************************

கண் கவரும் சிலையே காஞ்சி தரும் கலையே
கவி பிறவா முன் பிறந்த தமிழகத்தின் நிதியே
கண் கவரும் சிலையே காஞ்சி தரும் கலையே
கவி பிறவா முன் பிறந்த தமிழகத்தின் நிதியே
கண் கவரும் சிலையே

பகை முடிக்க பலவகையாம் படைக்கலங்கள் மோதும்
எழில் சிலை வடிக்க சிறு உழியும் இருகரமும் போதும்.
பகை முடிக்க பலவகையாம் படைக்கலங்கள் மோதும்
எழில் சிலை வடிக்க சிறு உழியும் இருகரமும் போதும்
முகை வெடிக்கும் முறுவலென பெண்ணிதழில் தெரிவாய்
சினம் மூண்டெழுந்தால் ஆண்டவன் பேய் தாண்டவமும் புரிவாய்
தாண்டவமும் புரிவாய்…

கண் கவரும் சிலையே காஞ்சி தரும் கலையே
கவி பிறவா முன் பிறந்த தமிழகத்தின் நிதியே
கண் கவரும் சிலையே
படிக்குமுன்னே செவியினில் தேன் பாய வரும் தமிழ் போல்
நான் நினைக்குமுன்னே பல வடிவாய் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைவாய்
படிக்குமுன்னே செவியினில் தேன் பாய வரும் தமிழ் போல்
நான் நினைக்குமுன்னே பல வடிவாய் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைவாய்
எனக்குமுன்னே வாழ்ந்தவர்கள் எத்தனையோ கோடி
அந்த இடம் பெயர்ந்தார் பெருமை எல்லாம் தொடர்கதைபோல் தருவாய்

கண் கவரும் சிலையே காஞ்சி தரும் கலையே
கவி பிறவா முன் பிறந்த தமிழகத்தின் நிதியே
கண் கவரும் சிலையே