உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம்


MOVIE : ALIBABAVUM 40 THIRUDARGALUM
MUSIC ; DAKSHINAMURTHY S
SINGER : GANTASALA

ullaasa ulagam unakkE sonththam thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa
ullaasa ulagam unakkE sonththam thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa
seyyadaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa O..O..O..O..O…
seyyadaa seyyadaa seyyadaa

kodukkuRa dheyvam valuvil vanththu……
kodukkuRa dheyvam valuvil vanththu
kuuRaiyai pirichchi kottumadaa
kidaichchathai niiyum vaarivachchaa
kittaatha sugamE illaiyadaa
kettaagavE … kettaaga ethaiyum sErththu vaikkaathE
thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa

miisa naRachchi pOna pinnaalE …
miisa naRachchi pOna pinnalE
aasai naRachchi pOyvidumaa
vayasu athigam aana pinnAlE
manasum kizhamaay maaRidumaa
kaaththirunththaa .,,… kaaththirunththaa athai anubavachchidaNum
thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa
paisaavai kaNdaa naisaaga pEsa
paisaavai kaNdaa naisaaga pEsa
pala raga peNgaL varuvaangga
pakkaththil vanththu.. pakkaththil vanthu
-hukkaavai thanththu paadi aadi sugam tharuvaangga
pattaana mEni..pattaana mEni pattAlE inbam
meyyadaa meyyadaa meyyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa
seyyadaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa O..O..O..O..O…
seyyadaa seyyadaa seyyadaa

ullaasa ulagam unakkE sonththam thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa

Tell-a-Friend

உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம் தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா
உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம் தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா
செய்யடா செய்யடா செய்யடா செய்யடா ஓ..ஓ..ஓ..ஓ..ஓ…
செய்யடா செய்யடா செய்யடா

கொடுக்குற தெய்வம் வலுவில் வந்து……
கொடுக்குற தெய்வம் வலுவில் வந்து
கூறையை பிரிச்சி கொட்டுமடா
கிடைச்சதை நீயும் வாரிவச்சா
கிட்டாத சுகமே இல்லையடா
கெட்டாகவே … கெட்டாக எதையும் சேர்த்து வைக்காதே
தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா

மீச நறச்சி போன பின்னாலே …
மீச நறச்சி போன பின்னலே
ஆசை நறச்சி போய்விடுமா
வயசு அதிகம் ஆன பின்னாலே
மனசும் கிழமாய் மாறிடுமா
காத்திருந்தா .,,… காத்திருந்தா அதை அனுபவச்சிடணும்
தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா
பைசாவை கண்டா நைசாக பேச
பைசாவை கண்டா நைசாக பேச
பல ரக பெண்கள் வருவாங்க
பக்கத்தில் வந்து.. பக்கத்தில் வந்து
ஹுக்காவை தந்து பாடி ஆடி சுகம் தருவாங்க
பட்டான மேனி..பட்டான மேனி பட்டாலே இன்பம்
மெய்யடா மெய்யடா மெய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா
செய்யடா செய்யடா செய்யடா செய்யடா ஓ..ஓ..ஓ..ஓ..ஓ…
செய்யடா செய்யடா செய்யடா

உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம் தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா