என்றென்றும் ஆனந்தமே எண்ணங்கள் ஆயிரமே


MOVIE : KADAL MEENGAL
MUSIC : ILAYARAAJA

paabappa paabappa paa…paabappa paabappa
enRenRum aananthamE eNNanggaL aayiramE
vaalibaththin rasanai kaNNil koLLavE vantha azhagu (2)
eNNanggaenRenRum aananthamE L aayiramE
paabappa paabappa paa…

manjchaL niRa puuveduththu manggai udal siir koduththu
konjchi varum paatteduththu vantha sugamE
manjchaL niRa puuveduththu manggai udal siir koduththu
konjchi varum paatteduththu vantha sugamE
solla solla nenjchai aLLum kaaviyam piRakkum
koLLai koLLum vaNNa inba raagam piRakkum
isai mazhai pozhinththathu kuyilE
azhagE varuvaay arugE…

……….enRenRum aananthamE………..

thangga silai niiyum sirikka thaagam koNdu naanirukka
onRil onRu sErnthirukka eNNamillayO
thangga silai niiyum sirikka thaagam koNdu naanirukka
onRil onRu sErnthirukka eNNamillayO
thottu thottu manmathanin liilai aRivOm
mottavizhnthu vaasam tharum pUkkaLai rassippOm
aNaippathil kidaippathu perumai

…….enRenRum aananthamE………

Tell-a-Friend

பாபப்ப பாபப்ப பா…பாபப்ப பாபப்ப
என்றென்றும் ஆனந்தமே எண்ணங்கள் ஆயிரமே
வாலிபத்தின் ரசனை கண்ணில் கொள்ளவே வந்த அழகு (2)
எண்ணங்கஎன்றென்றும் ஆனந்தமே ள் ஆயிரமே
பாபப்ப பாபப்ப பா…

மஞ்சள் நிற பூவெடுத்து மங்கை உடல் சீர் கொடுத்து
கொஞ்சி வரும் பாட்டெடுத்து வந்த சுகமே
மஞ்சள் நிற பூவெடுத்து மங்கை உடல் சீர் கொடுத்து
கொஞ்சி வரும் பாட்டெடுத்து வந்த சுகமே
சொல்ல சொல்ல நெஞ்சை அள்ளும் காவியம் பிறக்கும்
கொள்ளை கொள்ளும் வண்ண இன்ப ராகம் பிறக்கும்
இசை மழை பொழிந்தது குயிலே
அழகே வருவாய் அருகே…

……….என்றென்றும் ஆனந்தமே………..

தங்க சிலை நீயும் சிரிக்க தாகம் கொண்டு நானிருக்க
ஒன்றில் ஒன்று சேர்ந்திருக்க எண்ணமில்லயோ
தங்க சிலை நீயும் சிரிக்க தாகம் கொண்டு நானிருக்க
ஒன்றில் ஒன்று சேர்ந்திருக்க எண்ணமில்லயோ
தொட்டு தொட்டு மன்மதனின் லீலை அறிவோம்
மொட்டவிழ்ந்து வாசம் தரும் பூக்களை ரச்சிப்போம்
அணைப்பதில் கிடைப்பது பெருமை

…….என்றென்றும் ஆனந்தமே………