ஊரோரமா ஆத்துப்பக்கம் தென்னந்தோப்பு


MOVIE : IDHAYA KOVIL
MUSIC : ILAIYARAJA
SINGERS : ILAIYARAJA

UrOramA Aththuppakkam thennanthOppu
thOppOramaa inthapakkam kuruvikUdu ada
UrOramA Aththuppakkam thennanthOppu
thOppOramaa inthapakkam kuruvikUdu
AN kuruvi thAn iRaiyaiththEdi pOyirunthathu
peN kuruvi thAn kUttukkuLLE kAththirunththathu
vIttai thEdi AN kuruvi thAn vanthu sErnthathu
kUttukkuLLE kuruvi reNdumE oNNA sErnththathu
UrOramA Aththuppakkam thennanthOppu
thOppOramaa inthapakkam kuruvikUdu

angkE thinam muththam idum saththam varuthu
ingE athu vanththAl perungkuRRam varuthu
angE oru pettai pala muttai iduthu
ingE pala pettai viral thottAl suduthu
kaNNAdi mInA pinnAdi pOnA
kaNNAla muRaippALE
ennAnnu kEttu kUchchalgaL pOttu
villAttam viRaippALE
nALthORumE uRavaikkAttum paNpAdidum kuruvi kUttam nAn thAn..

……..UrOramAy Aththuppakkam……….

angkE oru soRgam athu ingE varumO
ingkE pala varkkam ithu ippO tharumO
ellAm oru sontham ena eNNum paRavai
kaNNum iLa nenjchum athil kANum uRavai
peNpArkkumbOdhE pErangkaL pEsum
AN varggam angkEthu
ammAdi vENdAm kalyANa Asai
nammAlE AgAthu
nAmthAn antha paRavai kUttam nALthORumE Attam pAttam vA…vA….

……..UrOramAy Aththuppakkam ……………

Tell-a-Friend

ஊரோரமா ஆத்துப்பக்கம் தென்னந்தோப்பு
தோப்போரமா இந்தபக்கம் குருவிகூடு அட
ஊரோரமா ஆத்துப்பக்கம் தென்னந்தோப்பு
தோப்போரமா இந்தபக்கம் குருவிகூடு
ஆண் குருவி தான் இறையைத்தேடி போயிருந்தது
பெண் குருவி தான் கூட்டுக்குள்ளே காத்திருந்தது
வீட்டை தேடி ஆண் குருவி தான் வந்து சேர்ந்தது
கூட்டுக்குள்ளே குருவி ரெண்டுமே ஒண்ணா சேர்ந்தது
ஊரோரமா ஆத்துப்பக்கம் தென்னந்தோப்பு
தோப்போரமா இந்தபக்கம் குருவிகூடு

அங்கே தினம் முத்தம் இடும் சத்தம் வருது
இஙே அது வந்தால் பெருங்குற்றம் வருது
அஙே ஒரு பெட்டை பல முட்டை இடுது
இஙே பல பெட்டை விரல் தொட்டால் சுடுது
கண்ணாடி மீனா பின்னாடி போனா
கண்ணால முறைப்பாளே
என்னான்னு கேட்டு கூச்சல்கள் போட்டு
வில்லாட்டம் விறைப்பாளே
னாள்தோறுமே உறவைக்காட்டும் பண்பாடிடும் குருவி கூட்டம் நான் தான்..

……..ஊரோரமாய் ஆத்துப்பக்கம்……….

அங்கே ஒரு சொற்கம் அது இஙே வருமோ
இங்கே பல வர்க்கம் இது இப்போ தருமோ
எல்லாம் ஒரு சொந்தம் என எண்ணும் பறவை
கண்ணும் இள நெஞ்சும் அதில் காணும் உறவை
பெண்பார்க்கும்போதே பேரங்கள் பேசும்
ஆண் வர்க்கம் அங்கேது
அம்மாடி வேண்டாம் கல்யாண ஆசை
நம்மாலே ஆகாது
நாம்தான் அந்த பறவை கூட்டம் நாள்தோறுமே ஆட்டம் பாட்டம் வா…வா….

……..ஊரோரமாய் ஆத்துப்பக்கம் ……………

இதயம் ஒரு கோவில்


MOVIE : IDHAYA KOVIL
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : ILAYARAJA & JANAKI

idhayam oru kOvil adhil udhayam oru paadal
idhil vaazhum dhEvi nii
isaiyai malaraal naaLum suuttuvEn (2)
idhayam oru kOvil athil udhayam oru paadal

aathma raagam onRil thaan vaazhum uyirgaL enRumE
uyirin jiiva naadiyE naadham thaaLam aanathE
uyiril kalanthu paadumbOdhu ethuvum paadalE
paadalgaL oru kOdi ethuvum pudhithillai
raaganggaL kOdi kOdi athuvum pudhithillai
enadhu jiivan nii thaan enRum pudhithu

………idhayam oru kOvil……………

kaaman thEdum ulagilE jiivan ennum giithanggaL
raama naamam miidhilE naadha thiyaagaraajarum
uunai urukki uyiril viLakkai ERRinaarammaa
avar paadallin jiivan adhuvE avaraanaar
en paadalin jiivan ethuvO adhu niiyE
-niiyum naanum onRu thaan enggE pirivadhu

………… idhayam oru kOvil…………

-niiyum naanum pOvadhu kaadhal ennum paadhaiyil
sErum nEram vanthathu miidhi thuuram paathiyil
paadhai onRu aanabOdhum dhisaigaL vErammaa
enathu paadhai vEru unathu paadhai vErammaa
miiraavin kaNNan miiraavidamE
enadhaaruyir jiivan enai aaNdaaLE
vaazhga enRum vaLamudan enRum vaazhgavE

…………. idhayam oru kOvil…………….

Tell-a-Friend

இதயம் ஒரு கோவில் அதில் உதயம் ஒரு பாடல்
இதில் வாழும் தேவி நீ
இசையை மலரால் நாளும் சூட்டுவேன் (2)
இதயம் ஒரு கோவில் அதில் உதயம் ஒரு பாடல்

ஆத்ம ராகம் ஒன்றில் தான் வாழும் உயிர்கள் என்றுமே
உயிரின் ஜீவ நாடியே நாதம் தாளம் ஆனதே
உயிரில் கலந்து பாடும்போது எதுவும் பாடலே
பாடல்கள் ஒரு கோடி எதுவும் புதிதில்லை
ராகங்கள் கோடி கோடி அதுவும் புதிதில்லை
எனது ஜீவன் நீ தான் என்றும் புதிது

………இதயம் ஒரு கோவில்……………

காமன் தேடும் உலகிலே ஜீவன் என்னும் கீதங்கள்
ராம நாமம் மீதிலே நாத தியாகராஜரும்
ஊனை உருக்கி உயிரில் விளக்கை ஏற்றினாரம்மா
அவர் பாடல்லின் ஜீவன் அதுவே அவரானார்
என் பாடலின் ஜீவன் எதுவோ அது நீயே
நீயும் நானும் ஒன்று தான் எங்கே பிரிவது

………… இதயம் ஒரு கோவில்…………

நீயும் நானும் போவது காதல் என்னும் பாதையில்
சேரும் நேரம் வந்தது மீதி தூரம் பாதியில்
பாதை ஒன்று ஆனபோதும் திசைகள் வேரம்மா
எனது பாதை வேரு உனது பாதை வேரம்மா
மீராவின் கண்ணன் மீராவிடமே
எனதாருயிர் ஜீவன் எனை ஆண்டாளே
வாழ்க என்றும் வளமுடன் என்றும் வாழ்கவே

…………. இதயம் ஒரு கோவில்…………….