அட போய்யா போய்யா உலகம் புதுசு


MOVIE : DHARMA YUDHAM
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : SP SHYLAJA

ada pOyyaa pOyyaa ulagam pudhusu
-nii oru podi dabbaa intha pEnaa perusappaa
ada pOyyaa pOyyaa ulagam pudhusu
-nii oru podi dabbaa intha pEnaa perusappaa
ada niiyaa illai naanaa
veRum savadaal edhukkappaa
ada pOyyaa pOyyaa ulagam pudhusu
-nii oru podi dabbaa intha pEnaa perusappaa

paalaalE aaLaikkollalaam
intha pEnaavil uurai vellalaam
yaaraiyum Eththi vaikkalaam
evan pEraiyum maaththi vaikkalaam
-naanE thaan kaalakkaNNaadi
vaazhvin munnOdi niiyO killaadi.. pOyyaa pO…
ezhuththilE irukkuthu ulagaththin thalai ezhuththu..

ada pOyyaa pOyyaa ulagam pudhusu
-nii oru podi dabbaa intha pEnaa perusappaa

kaasapOl kaiyila nikkum pEru kaalamellaam
ezhuththula nikkum kaasaala enna seyyalaam
paththu thaaLaalE edhuvum seyyalaam
M..L..A , M.P manthirigaL ellaam edhanaalE
intha idhazhaalE .. pOyyaa.. pO..
ezhuththula irukkuthu ulagaththin thalai ezhuththu

ada pOyyaa pOyyaa ulagam pudhusu
-nii oru podi dabbaa intha pEnaa perusappaa

uurenggum pEppar irukkaa ayyaa unkadhai ingga irukku
ellaarkkum maanam irukku.
enakku iyaRkaiyilE njaanam irukku
peNNenRaal pudhumai peNNayyaa naattin kaNNayyaa
-niinggaL ennayyaa.. pOyyaa..pO..
ezhuththula irukkuthu ulagaththin thalaiezhuththu…

ada pOyyaa pOyyaa ulagam pudhusu
-nii oru podi dabbaa intha pEnaa perusappaa
ada niiyaa illai naanaa
veRum savadaal edhukkappaa
ada pOyyaa pOyyaa ulagam pudhusu
-nii oru podi dabbaa intha pEnaa perusappaa

******************************************************

அட போய்யா போய்யா உலகம் புதுசு
நீ ஒரு பொடி டப்பா இந்த பேனா பெருசப்பா
அட போய்யா போய்யா உலகம் புதுசு
நீ ஒரு பொடி டப்பா இந்த பேனா பெருசப்பா
அட நீயா இல்லை நானா
வெறும் சவடால் எதுக்கப்பா
அட போய்யா போய்யா உலகம் புதுசு
நீ ஒரு பொடி டப்பா இந்த பேனா பெருசப்பா

பாலாலே ஆளைக்கொல்லலாம்
இந்த பேனாவில் ஊரை வெல்லலாம்
யாரையும் ஏத்தி வைக்கலாம்
எவன் பேரையும் மாத்தி வைக்கலாம்
நானே தான் காலக்கண்ணாடி
வாழ்வின் முன்னோடி நீயோ கில்லாடி.. போய்யா போ…
எழுத்திலே இருக்குது உலகத்தின் தலை எழுத்து..

அட போய்யா போய்யா உலகம் புதுசு
நீ ஒரு பொடி டப்பா இந்த பேனா பெருசப்பா

காசபோல் கையில நிக்கும் பேரு காலமெல்லாம்
எழுத்துல நிக்கும் காசால என்ன செய்யலாம்
பத்து தாளாலே எதுவும் செய்யலாம்
M..ள்..ஆ , M.P மந்திரிகள் எல்லாம் எதனாலே
இந்த இதழாலே .. போய்யா.. போ..
எழுத்துல இருக்குது உலகத்தின் தலை எழுத்து

அட போய்யா போய்யா உலகம் புதுசு
நீ ஒரு பொடி டப்பா இந்த பேனா பெருசப்பா

ஊரெங்கும் பேப்பர் இருக்கா அய்யா உன்கதை இங்க இருக்கு
எல்லார்க்கும் மானம் இருக்கு.
எனக்கு இயற்கையிலே ஞானம் இருக்கு
பெண்ணென்றால் புதுமை பெண்ணய்யா நாட்டின் கண்ணய்யா
நீங்கள் என்னய்யா.. போய்யா..போ..
எழுத்துல இருக்குது உலகத்தின் தலைஎழுத்து…

அட போய்யா போய்யா உலகம் புதுசு
நீ ஒரு பொடி டப்பா இந்த பேனா பெருசப்பா
அட நீயா இல்லை நானா
வெறும் சவடால் எதுக்கப்பா
அட போய்யா போய்யா உலகம் புதுசு
நீ ஒரு பொடி டப்பா இந்த பேனா பெருசப்பா

****************************************************

Advertisements

அரே வாரே வா கரும்பூவே வா


MOVIE : PUDHU KAVIDHAI
MUSIC : ILAYARAJA

arE vaarE vaa… karumpuuvE vaa
arE vaarE vaa… karumpuuvE vaa
karuppu kannam thottaal kidaikkum neRRippottu
karuppu kannam thottaal kidaikkum neRRippottu
maarbil…. maalaipOlaada
vaarE vaa… iLam puuvE vaa
arE vaarE vaa… iLam puuvE vaa
karuppu kannam thottu ittukkoL neRRippottu
karuppu kannam thottu ittukkoL neRrippottu
maarbil… maalaipOlaada
vaarE vaa.. iLam puuvE vaa

miisai evvaNNam adhuvE unvaNNam vERillai
yaanai enRunnai sonnaal envaakku poyyillai
rappaapa.pa..pa..
miisai evvaNNam adhuvE unvaNNam vERillai
yaanai enRunnai sonnaal envaakku poyyillai
rappaappaa..pa..pa
kaNNan kuuda envamsam vaanil paaru en amsam
vaanil pOgum mEganggaL vaNNam enna paarunggaL
veLLai mEgam vaNNammaaRi vanthaal thaanE peyyummaari
vaarE vaa… iLam puuvE vaa
arE vaarE vaa… karumpuuvE vaa

kaNNE unpErai sonnaal nenjchenggum naadhanggaL
puuvin dhEsanggaL enggum ullaasa uunjchalgaL
raappaappaa..pa
kaNNE unpErai sonnaal nenjchenggum naadhanggaL
puuvin dhEsanggaL enggum ullaasa uunjchalgaL
raappa paa paa paa
raavil vaadum puukkaadu nEram paarththu niiruuRRu
madiyil sErththu thaalaattu dhaagam thiirkkum thEnuuttu
thOLil sErththu kaNNai muudu kaalai nEram aadai thEdu

arE vaarE vaa… karumpuuvE vaa
karuppu kannam thottaal kidaikkum neRRippottu
karuppu kannam thottaal kidaikkum neRRippottu
maarbil…. maalaipOlaada
vaarE vaa… iLam puuvE vaa

************************************************

அரே வாரே வா… கரும்பூவே வா
அரே வாரே வா… கரும்பூவே வா
கருப்பு கன்னம் தொட்டால் கிடைக்கும் நெற்றிப்பொட்டு
கருப்பு கன்னம் தொட்டால் கிடைக்கும் நெற்றிப்பொட்டு
மார்பில்…. மாலைபோலாட
வாரே வா… இளம் பூவே வா
அரே வாரே வா… இளம் பூவே வா
கருப்பு கன்னம் தொட்டு இட்டுக்கொள் நெற்றிப்பொட்டு
கருப்பு கன்னம் தொட்டு இட்டுக்கொள் நெற்ரிப்பொட்டு
மார்பில்… மாலைபோலாட
வாரே வா.. இளம் பூவே வா

மீசை எவ்வண்ணம் அதுவே உன்வண்ணம் வேறில்லை
யானை என்றுன்னை சொன்னால் என்வாக்கு பொய்யில்லை
ரப்பாப.ப..ப..
மீசை எவ்வண்ணம் அதுவே உன்வண்ணம் வேறில்லை
யானை என்றுன்னை சொன்னால் என்வாக்கு பொய்யில்லை
ரப்பாப்பா..ப..ப
கண்ணன் கூட என்வம்சம் வானில் பாரு என் அம்சம்
வானில் போகும் மேகங்கள் வண்ணம் என்ன பாருங்கள்
வெள்ளை மேகம் வண்ணம்மாறி வந்தால் தானே பெய்யும்மாரி
வாரே வா… இளம் பூவே வா
அரே வாரே வா… கரும்பூவே வா

கண்ணே உன்பேரை சொன்னால் நெஞ்செங்கும் நாதங்கள்
பூவின் தேசங்கள் எங்கும் உல்லாச ஊஞ்சல்கள்
ராப்பாப்பா..ப
கண்ணே உன்பேரை சொன்னால் நெஞ்செங்கும் நாதங்கள்
பூவின் தேசங்கள் எங்கும் உல்லாச ஊஞ்சல்கள்
ராப்ப பா பா பா
ராவில் வாடும் பூக்காடு நேரம் பார்த்து நீரூற்று
மடியில் சேர்த்து தாலாட்டு தாகம் தீர்க்கும் தேனூட்டு
தோளில் சேர்த்து கண்ணை மூடு காலை நேரம் ஆடை தேடு

அரே வாரே வா… கரும்பூவே வா
கருப்பு கன்னம் தொட்டால் கிடைக்கும் நெற்றிப்பொட்டு
கருப்பு கன்னம் தொட்டால் கிடைக்கும் நெற்றிப்பொட்டு
மார்பில்…. மாலைபோலாட
வாரே வா… இளம் பூவே வா

***************************************************

வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது


MOVIE : PUDHU KAVIDHAI
MUSIC : ILAYARAJA

aaa…aa…aa..aa..
aaa..aa..aa…aa..
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
-namadhu kadhai pudhukkavidhai
ilakkaNanggaL idhaRu illai
-naanunthan puumaalai .. O..O..
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE

ganggai veLLam paaymbOdhu karaigaL enna vEliyO
aaviyOdu sErntha jOdhi paadhai maaRa kuudumO
mananggaLin niRam paaththa kaadhal
muganggaLin niRam paarkkumO
-nii koNdu vaa kaadhal varam
puuththuuvumE panniir maram
suudaana kanavugaL thannOdu thaLLaada
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE

aa..aa..aa…
aa…aa..aa…
puuvil sErnthu vaazhntha vaasam kaaval thanai miiRumE
kaalam maaRum enRa bOdhum kaadhal nadhi uuRumE
varaiyaraigaLai maaRRumbOdhu
thalaimuRaigaLum maaRumE
enRum unthan nenjchOramE
anbE unthan sanjchaaramE
kaarkaala silirppugaL kaNNOram uNdaaga
veLLai puRaa onRu Engguthu kaiyil varaamalE
-namadhu kadhai pudhukkavidhai
ilakkaNanggaL idhaRu illai
-naanunthan puumaalai .. O..O..
laalaa lalalala laalaa laalaala laa…

*******************************************************

ஆஅ…ஆ…ஆ..ஆ..
ஆஅ..ஆ..ஆ…ஆ..
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
நமது கதை புதுக்கவிதை
இலக்கணங்கள் இதறு இல்லை
நானுந்தன் பூமாலை .. ஓ..ஓ..
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே

கங்கை வெள்ளம் பாய்ம்போது கரைகள் என்ன வேலியோ
ஆவியோடு சேர்ந்த ஜோதி பாதை மாற கூடுமோ
மனங்களின் நிறம் பாத்த காதல்
முகங்களின் நிறம் பார்க்குமோ
நீ கொண்டு வா காதல் வரம்
பூத்தூவுமே பன்னீர் மரம்
சூடான கனவுகள் தன்னோடு தள்ளாட
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே

ஆ..ஆ..ஆ…
ஆ…ஆ..ஆ…
பூவில் சேர்ந்து வாழ்ந்த வாசம் காவல் தனை மீறுமே
காலம் மாறும் என்ற போதும் காதல் நதி ஊறுமே
வரையரைகளை மாற்றும்போது
தலைமுறைகளும் மாறுமே
என்றும் உந்தன் நெஞ்சோரமே
அன்பே உந்தன் சஞ்சாரமே
கார்கால சிலிர்ப்புகள் கண்ணோரம் உண்டாக
வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே
நமது கதை புதுக்கவிதை
இலக்கணங்கள் இதறு இல்லை
நானுந்தன் பூமாலை .. ஓ..ஓ..
லாலா லலலல லாலா லாலால லா…

**********************************************

பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்


MOVIE : PAYUM PULI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : MALAYSIA VASUDEVAN & P SUSHEELA

poththukittu uuththuthadi vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum
poththukittu uuththuthadi vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum
aa-haa iiranthaan padum nEramthaan
unna attai pOla ottikkoLLa thONum
poththukittu uuththuthadi vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum

vEkkaattu buumi enggum suudu paRakka
vaan mEgam thaNNi vittu suutta thaNikka
vEkkaattu buumi enggum suudu paRakka
vaan mEgam thaNNi vittu suutta thaNikka
unna thottu naan kuLira enna thottu nii kuLira
unna thottu naan kuLira enna thottu nii kuLira
aththa maga vanappu aththanaiyum unakku
paay virikka naaL thaan paappOm vaa

poththukittu uuththuthayyaa vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum
aa-haa iiranthaan padum nEramthaan
unna attai pOla ottikkoLLa thONum

aagaaya minnal oNNu aadi nadakka
aanantha veLLam ponggi anggam nanaikka
aagaaya minnal oNNu aadi nadakka
aanantha veLLam ponggi anggam nanaikka
payya payya kaiyaLakka paththuviral meyyaLakka
payya payya kaiyaLakka paththuviral meyyaLakka
thotta idam muzhukka thaNNiyilE vazhukka
vaay vedichcha puuvE ponnE vaa

poththukittu uuththuthadi vaanam
-niiyum oththukittu kuuda vara vENum
aa-haa iiranthaan padum nEramthaan
unna attai pOla ottikkoLLa thONum
laalalalaa… laalaa laalaa laalaa..
laalaa laalaa laalaa laalaa laalaa laalaa..

*****************************************************

பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்
பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்
ஆஹா ஈரந்தான் படும் நேரம்தான்
உன்ன அட்டை போல ஒட்டிக்கொள்ள தோணும்
பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்

வேக்காட்டு பூமி எங்கும் சூடு பறக்க
வான் மேகம் தண்ணி விட்டு சூட்ட தணிக்க
வேக்காட்டு பூமி எங்கும் சூடு பறக்க
வான் மேகம் தண்ணி விட்டு சூட்ட தணிக்க
உன்ன தொட்டு நான் குளிர என்ன தொட்டு நீ குளிர
உன்ன தொட்டு நான் குளிர என்ன தொட்டு நீ குளிர
அத்த மக வனப்பு அத்தனையும் உனக்கு
பாய் விரிக்க நாள் தான் பாப்போம் வா

பொத்துகிட்டு ஊத்துதய்யா வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்
ஆஹா ஈரந்தான் படும் நேரம்தான்
உன்ன அட்டை போல ஒட்டிக்கொள்ள தோணும்

ஆகாய மின்னல் ஒண்ணு ஆடி நடக்க
ஆனந்த வெள்ளம் பொங்கி அங்கம் நனைக்க
ஆகாய மின்னல் ஒண்ணு ஆடி நடக்க
ஆனந்த வெள்ளம் பொங்கி அங்கம் நனைக்க
பய்ய பய்ய கையளக்க பத்துவிரல் மெய்யளக்க
பய்ய பய்ய கையளக்க பத்துவிரல் மெய்யளக்க
தொட்ட இடம் முழுக்க தண்ணியிலே வழுக்க
வாய் வெடிச்ச பூவே பொன்னே வா

பொத்துகிட்டு ஊத்துதடி வானம்
நீயும் ஒத்துகிட்டு கூட வர வேணும்
ஆஹா ஈரந்தான் படும் நேரம்தான்
உன்ன அட்டை போல ஒட்டிக்கொள்ள தோணும்
லாலலலா… லாலா லாலா லாலா..
லாலா லாலா லாலா லாலா லாலா லாலா..

*********************************************************

அம்மாடி சின்ன பாப்பா


MOVIE : INRU POY NAALI VAA
MUSIC : ILAYARAJA

ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa
ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa
ava kalyaaNam thaanE kattiyirunthaa
piLLai anjchaaRu thaanE peththumirunthaa
ada aanaalum udambu ayyO ayyO ayyO ayyO
ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa

maalaiyil biichchukku maRakkaamal vaaRiiyaa
(maRakkaama vaaRiiyaa …… maRakkaama vaaRiiyaa….)
malligai puuchcharam naan thaarEn vaaRiiyaa
( naan thaarEn vaaRiiyaa… naan thaarEn vaaRiiyaa…)
maivizhi mayanggida achchaaram thaariiyaa
maNal meththai onRu thaan kaadhalar Eriyaa
puuvaaramE adi dhEvaaramE
ungga appaava ninaichchaa .. ayyO ayyO ayyO ayyO
ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa

annanggaL pOlavE peNmaanggaL pOguthu
(peNmaanggaL pOguthu ….peNmaanggaL pOguthu…)
uLLanggaL EnggiyE pinnaaga Oduthu
(pinnaala Oduthu…. pinnaalE Oduthu…)
aadidum puuvizhi ambaattam paayuthu
aadavar kaNgaLai angganggE mEyudhu
puunthOttamE adi maanththOttamE
ungga appaava ninaichchaa… ayyO ayyO ayyO ayyO

ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa
ava kalyaaNam thaanE kattiyirunthaa
piLLai anjchaaRu thaanE peththumirunthaa
ada aanaalum udambu ayyO ayyO ayyO ayyO
ammaadi chinna paappaa
reNdu kaNNaala enna paaththaa

********************************************

அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா
அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா
அவ கல்யாணம் தானே கட்டியிருந்தா
பிள்ளை அஞ்சாறு தானே பெத்துமிருந்தா
அட ஆனாலும் உடம்பு அய்யோ அய்யோ அய்யோ அய்யோ
அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா

மாலையில் பீச்சுக்கு மறக்காமல் வாறீயா
(மறக்காம வாறீயா …… மறக்காம வாறீயா….)
மல்லிகை பூச்சரம் நான் தாரேன் வாறீயா
( நான் தாரேன் வாறீயா… நான் தாரேன் வாறீயா…)
மைவிழி மயங்கிட அச்சாரம் தாரீயா
மணல் மெத்தை ஒன்று தான் காதலர் ஏரியா
பூவாரமே அடி தேவாரமே
உங்க அப்பாவ நினைச்சா .. அய்யோ அய்யோ அய்யோ அய்யோ
அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா

அன்னங்கள் போலவே பெண்மாங்கள் போகுது
(பெண்மாங்கள் போகுது ….பெண்மாங்கள் போகுது…)
உள்ளங்கள் ஏங்கியே பின்னாக ஓடுது
(பின்னால ஓடுது…. பின்னாலே ஓடுது…)
ஆடிடும் பூவிழி அம்பாட்டம் பாயுது
ஆடவர் கண்களை அங்கங்கே மேயுது
பூந்தோட்டமே அடி மாந்தோட்டமே
உங்க அப்பாவ நினைச்சா… அய்யோ அய்யோ அய்யோ அய்யோ

அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா
அவ கல்யாணம் தானே கட்டியிருந்தா
பிள்ளை அஞ்சாறு தானே பெத்துமிருந்தா
அட ஆனாலும் உடம்பு அய்யோ அய்யோ அய்யோ அய்யோ
அம்மாடி சின்ன பாப்பா
ரெண்டு கண்ணால என்ன பாத்தா

*******************************************

வாடீ என் பொண்டாட்டி நீதானே


MOVIE : VELLAI ROJA
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : ILAYARAJA & S JANAKI

M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE..
vanthEn…. unai koNdaada naan thaanE..
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
M : maanE maanE .. un maaman thaan naanE
maanE maanE un maaman thaan naanE
FM : nii ingga illaatti ellaamum viiNE
M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE.. -hOy..

FM : anthi saayum nEramaachchi aaRRu maNNu iiramaachchi
muuchchO suudaana muuchchi…
M : iiraththOda vachcha naaththu puuththu ninnu baaramaachchi
aachchu EdhEdhO aachchi…
FM : sEravENum kaiyiraNdu
M : sEvaluNdu kOzhi uNdu
FM : sEravENum kaiyiraNdu
sEvaluNdu kOzhi uNdu ..innum enna bOdhai ERalaachchi
M : puuvaa…..puuththu ninnu poNNu oNNu thEduthu
FM : thannanaa..thannanaa..thaannanna..thaannanna…
M : vaadii …..en poNdaatti niidhaanE..
vanthEn…. unai koNdaada naan thaanE..
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..
M : maanE maanE .. un maaman thaan naanE
FM : nii ingga illaatti ellaamum viiNE

M : thEkki vachcha aasai kOdi thEnumpaalum oNNukuudi
Odum aaRaaga Odum.
FM : baakki vaikkum eNNam illa kEtka ingga yaarumilla
kuudum ennaasa kuudum
M : raasi ippO nalla raasi
FM : vaasi ippO raagam vaasi
M : raasi ippO nalla raasi
vaasi ippO raagam vaasi
aasaiyOdu ennaiththottu pEsi..
FM : EdhO….sorkkalOgam kaNNukkuLLa thONuthu..
M : thaanaa..nanna..naannanaa…
M : vaadii….en poNdaatti niidhaanE..
FM : un poNdaatti naan thaanE
-haa.. vanthEn……
M : unnai koNdaada naan thaanE
FM : naanE… (-hEy) unnaala aaLaanEnE ..(-haa-haa)
naanE .. ada unnaala aaLaanEnE
M : maanE maanE
FM : aa-haa… aa-haa
M : un maaman thaan naanE..
FM : aa-haa …. aa-haa
M : maanE maanE maaman thaan naanE
FM : -niiyinggu illaatti ellaamum viiNE
M : vaadii…..en poNdaatti niithaanE… -hai

**************************************************

M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே..
வந்தேன்…. உனை கொண்டாட நான் தானே..
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
M : மானே மானே .. உன் மாமன் தான் நானே
மானே மானே உன் மாமன் தான் நானே
FM : நீ இங்க இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே
M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே.. ஹோய்..

FM : அந்தி சாயும் நேரமாச்சி ஆற்று மண்ணு ஈரமாச்சி
மூச்சோ சூடான மூச்சி…
M : ஈரத்தோட வச்ச நாத்து பூத்து நின்னு பாரமாச்சி
ஆச்சு ஏதேதோ ஆச்சி…
FM : சேரவேணும் கையிரண்டு
M : சேவலுண்டு கோழி உண்டு
FM : சேரவேணும் கையிரண்டு
சேவலுண்டு கோழி உண்டு ..இன்னும் என்ன போதை ஏறலாச்சி
M : பூவா…..பூத்து நின்னு பொண்ணு ஒண்ணு தேடுது
FM : தன்னனா..தன்னனா..தான்னன்ன..தான்னன்ன…
M : வாடீ …..என் பொண்டாட்டி நீதானே..
வந்தேன்…. உனை கொண்டாட நான் தானே..
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..
M : மானே மானே .. உன் மாமன் தான் நானே
FM : நீ இங்க இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே

M : தேக்கி வச்ச ஆசை கோடி தேனும்பாலும் ஒண்ணுகூடி
ஓடும் ஆறாக ஓடும்.
FM : பாக்கி வைக்கும் எண்ணம் இல்ல கேட்க இங்க யாருமில்ல
கூடும் என்னாச கூடும்
M : ராசி இப்போ நல்ல ராசி
FM : வாசி இப்போ ராகம் வாசி
M : ராசி இப்போ நல்ல ராசி
வாசி இப்போ ராகம் வாசி
ஆசையோடு என்னைத்தொட்டு பேசி..
FM : ஏதோ….சொர்க்கலோகம் கண்ணுக்குள்ள தோணுது..
M : தானா..னன்ன..னான்னனா…
M : வாடீ….என் பொண்டாட்டி நீதானே..
FM : உன் பொண்டாட்டி நான் தானே
ஹா.. வந்தேன்……
M : உன்னை கொண்டாட நான் தானே
FM : நானே… (ஹேய்) உன்னால ஆளானேனே ..(ஹாஹா)
நானே .. அட உன்னால ஆளானேனே
M : மானே மானே
FM : ஆஹா… ஆஹா
M : உன் மாமன் தான் நானே..
FM : ஆஹா …. ஆஹா
M : மானே மானே மாமன் தான் நானே
FM : நீயிங்கு இல்லாட்டி எல்லாமும் வீணே
M : வாடீ…..என் பொண்டாட்டி நீதானே… ஹை
*******************************************************

உயிரிலே எனது உயிரிலே


MOVIE : VETTAIYADU VILAIYADU
MUSIC : HARRIS JAYARAJ
SINGERS : MAHALAKSHMI & SRINIVAS

uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay
Enenai maRuththu pOgiRaay
kaanal niirOdu sErgiRaay
koduththathaay sonna idhayaththai
thiruppi naan vaangga maattEnE
uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay

aruginil uLLa thuuramE
alaikadal thiiNdum vaanamE
-nEsikka nenjcham reNdu
pOdhaathaa pOdhaathaa nii sollu
-nEsamum reNdaam muRai
maaRaadhaa kuudaathaa nii sollu
idhu nadanthida kuudumO
iru dhuruvanggaL sErumO
uchchadiththu niiyum vilaga
thaththaLiththu naanum varuga
enna seyvEnO

uyirilE enadhu uyirilE
oru thuLi thiiyai uthaRinaay
uNarvilE enadhu uNarvilE
anudhinam udainthu sithaRinaay

EdhO onRu ennaith thadukkuthE
peNthaanE nii enRu muRaikkuthE
ennuLLE kaayanggaL
aaraamal thiiraamal ninREnE
visiriyaam un kaigaL
vanthaalum vaanggaamal senREnE
vaa.. vanthu enai sErnthidu
en thOLgaLil thEynthidu
sollavanthEn solli mudiththEn
varum dhisai paarththu iruppEn
-naatkaL pOnaalum

mm..mm..mm..mm..
mm..mm..mm..mm..
Enenai maRuththu pOgiRaay
kaanal niirOdu sErgiRaay
koduththathaay sonna idhayaththai
thiruppi naan vaangga maattEnE

***********************************************

உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்
ஏனெனை மறுத்து போகிறாய்
கானல் நீரோடு சேர்கிறாய்
கொடுத்ததாய் சொன்ன இதயத்தை
திருப்பி நான் வாங்க மாட்டேனே
உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்

அருகினில் உள்ள தூரமே
அலைகடல் தீண்டும் வானமே
நேசிக்க நெஞ்சம் ரெண்டு
போதாதா போதாதா நீ சொல்லு
நேசமும் ரெண்டாம் முறை
மாறாதா கூடாதா நீ சொல்லு
இது நடந்திட கூடுமோ
இரு துருவங்கள் சேருமோ
உச்சடித்து நீயும் விலக
தத்தளித்து நானும் வருக
என்ன செய்வேனோ

உயிரிலே எனது உயிரிலே
ஒரு துளி தீயை உதறினாய்
உணர்விலே எனது உணர்விலே
அனுதினம் உடைந்து சிதறினாய்

ஏதோ ஒன்று என்னைத் தடுக்குதே
பெண்தானே நீ என்று முறைக்குதே
என்னுள்ளே காயங்கள்
ஆராமல் தீராமல் நின்றேனே
விசிரியாம் உன் கைகள்
வந்தாலும் வாங்காமல் சென்றேனே
வா.. வந்து எனை சேர்ந்திடு
என் தோள்களில் தேய்ந்திடு
சொல்லவந்தேன் சொல்லி முடித்தேன்
வரும் திசை பார்த்து இருப்பேன்
நாட்கள் போனாலும்

ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..
ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..ம்ம்..
ஏனெனை மறுத்து போகிறாய்
கானல் நீரோடு சேர்கிறாய்
கொடுத்ததாய் சொன்ன இதயத்தை
திருப்பி நான் வாங்க மாட்டேனே

*******************************************