ஓராயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன்


Thanks Rohini for the lyrics of ths seductive song.

MOVIE : VALLAVANUKKU VALLAVAN
MUSIC : MSV?
SINGER : TMS

OrAyiram pArvaiyilE
un pArvaiyai nAn aRivEn
un kAladi OsaiyilE
un kAdhalai nAn aRivEn

indha mAnidak kAdhalellAm
oru maraNaththil mARividum
andha malargalin vAsamellAm
oru mAlaikkul vAdividum
nam kAdalin dheebam mattum
endha nALilum kooda varum

indhak kARRinil nAn kalandhEn
un kaNgalai thazhuvuginREn
indha ARRinil OduginREn
un Aadayil AduginREn
nAn pOginRa pAdhayeillAm
un poo mugam kANuginREn

Tell-a-Friend

5 Responses to “ஓராயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன்”

 1. Gouthaman Says:

  Great job!!. It’ll be nice if you could add the lyricist name also….

 2. Anonymous Says:

  மலைக்குள் illai மaலைக்குள்

 3. Anonymous Says:

  ஓராயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன் உன் காலடி ஓசையிலே
  உன் காதலை நான் அறிவேன்

  இந்த மானிடக் காதலெல்லாம்
  ஒரு மரணத்தில் மாறிவிடும்
  அந்த மலர்களின் வாசமெல்லாம்
  ஒரு மலைக்குள் வாடிவிடும்
  நம் கடலின் தீபம் மட்டும்
  எந்த நாளிலும் கூட வரும்

  இந்தக் காற்றினில் நான் கலந்தேன்
  உன் கண்களை தழுவுகின்றேன்
  இந்த ஆற்றினில் ஓடுகின்றேன்
  உன் ஆடையில் ஆடுகின்றேன்
  நான் போகின்ற பாதயெஇல்லாம்
  உன் பூ முகம் காணுகின்றேன்

 4. rohini Says:

  its my my pleasure,
  u r doing a great job , continue,


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: