அவாரம் பூ அந்நாளிலிருந்தே யாருக்கு காத்திருக்கு


MOVIE : POO
MUSIC : KUMARAN SS
SINGER : CHINMAYE

avaaram puu annaaLilirunthE yaarukku kaaththirukku
anthippagal mazhai veyil sumanthE unakkaaga puuththirukku

sontha vErOdu naan koNda kaadhalinai
adhai sollaamal pOnaalum puriyaadhaa
avaaram puu a-n-naaLilirunthE yaarukku kaaththirukku
anthippagal mazhai veyil sumanthE unakkaaga puuththirukku

kaaRRil aadi thinanthOram
unadhu dhisaiyai thodaruthadaa
kuzhanthai kaala njaabagaththil
idhazhgaL viriththE kidakkuthadaa
-nedu-naaL antha nerukkam
-ninaiththE adhu kidakkum
sarugugaL saththam pOdum
dhinam suuzh-nilai yuththam pOdum
adhan vaarththai ellaam maunamaagum

sontha vErOdu naan koNda kaadhalinai
adhai sollaamal pOnaalum puriyaadhaa
avaaram puu annaaLilirunthE yaarukku kaaththirukku
anthippagal mazhai veyil sumanthE unakkaaga puuththirukku

aayuL muzhudhum thavam kidanthE
oRRai kaalil niRkudhadaa
maalai aagi thavazhnthidavE
unadhu maarbai kEtkuthadaa
paniyil adhu kidakkum
-niiyum paarththaal uyir pizhaikkum
vaNNanggaLellaam nii thaan
adhan vaasanaiyellaam nii thaan
-nii vittu senRaal pattuppOgum…

sontha vErOdu naan koNda kaadhalinai
adhai sollaamal pOnaalum puriyaadhaa
avaaram puu annaaLilirunthE yaarukku kaaththirukku
anthippagal mazhai veyil sumanthE unakkaaga puuththirukku

Tell-a-Friend

அவாரம் பூ அந்நாளிலிருந்தே யாருக்கு காத்திருக்கு
அந்திப்பகல் மழை வெயில் சுமந்தே உனக்காக பூத்திருக்கு

சொந்த வேரோடு நான் கொண்ட காதலினை
அதை சொல்லாமல் போனாலும் புரியாதா
அவாரம் பூ அந்நாளிலிருந்தே யாருக்கு காத்திருக்கு
அந்திப்பகல் மழை வெயில் சுமந்தே உனக்காக பூத்திருக்கு

காற்றில் ஆடி தினந்தோரம்
உனது திசையை தொடருதடா
குழந்தை கால ஞாபகத்தில்
இதழ்கள் விரித்தே கிடக்குதடா
நெடுநாள் அந்த நெருக்கம்
நினைத்தே அது கிடக்கும்
சருகுகள் சத்தம் போடும்
தினம் சூழ்நிலை யுத்தம் போடும்
அதன் வார்த்தை எல்லாம் மௌனமாகும்

சொந்த வேரோடு நான் கொண்ட காதலினை
அதை சொல்லாமல் போனாலும் புரியாதா
அவாரம் பூ அந்நாளிலிருந்தே யாருக்கு காத்திருக்கு
அந்திப்பகல் மழை வெயில் சுமந்தே உனக்காக பூத்திருக்கு

ஆயுள் முழுதும் தவம் கிடந்தே
ஒற்றை காலில் நிற்குதடா
மாலை ஆகி தவழ்ந்திடவே
உனது மார்பை கேட்குதடா
பனியில் அது கிடக்கும்
நீயும் பார்த்தால் உயிர் பிழைக்கும்
வண்ணங்களெல்லாம் நீ தான்
அதன் வாசனையெல்லாம் நீ தான்
நீ விட்டு சென்றால் பட்டுப்போகும்…

சொந்த வேரோடு நான் கொண்ட காதலினை
அதை சொல்லாமல் போனாலும் புரியாதா
அவாரம் பூ அந்நாளிலிருந்தே யாருக்கு காத்திருக்கு
அந்திப்பகல் மழை வெயில் சுமந்தே உனக்காக பூத்திருக்கு

ச்சூ ச்சூ மாரி


MOVIE : POO
MUSIC : KUMARAN SS
SINGER : MIRUDULA,PARTHASARATHY & SRIMATHI

chchuu…chchuu… maari…..chchuu….chchuu chchuu maari….

thaaththaa thaaththaa thaNNikkuLLa
thavaLa reNdum ponthukkuLLa…
chchuu chchuu maari….
kuththaalaththu kaattukkuLLa
koranggu ellaam viittukkuLLa
chchuu chchuu maari….
uuththa palli ranggammaa
uLLa vaadi ranggammaa
chchuu chchuu maari….
unakku purusan yaarammaa
uuLa muukku aaLammaa
chchuu chchuu maari….chchuu chchuu maari….

adhO paaru rayiludaa
rayilukkuLLa kuyiludaa
chchuu chchuu maari….
kuyilukitta nerungginaa
reNdu maasam jeyiludaa
chchuu chchuu maari….
sanggili punggili kattippudi
-naan maattEn vEnggaippuli
chchuu chchuu maari….
sanggaran kOyil sunthari
sapparam varudhu enthiri
chchuu chchuu maari….chchuu chchuu maari….

( vENaaNdaa raasu…. maattikkuva… vENaaNdaa… dEy raasu… dEy raasu…)
( pOdi maari…. )

thattaan thattaan laittadi
kOzhi kunjchikku laittadi
chchuu chchuu maari….
kusumbu paNNum sEvalai
kozhambu vachchi uuththadi
chchuu chchuu maari….
pattaiya pattaiya eduththukkO
paranggi pattaiya eduththukkO
chchuu chchuu maari….
mottaiyadichchadhu yaarunnu
muttaiya paaththu kEttukkO
chchuu chchuu maari….chchuu chchuu maari….

dhOsa paaththu sirichchichchaam
puuri kaNNa adichchichchaam
chchuu chchuu maari….
ittili saNdai pOttuchchaam
sattini velakki vittuchchaam
chchuu chchuu maari….
kadugu miLagu thippili
karunggoLaththu sOkkiri
chchuu chchuu maari….
kolla pakkam pOgaadhE
kotti kidakku jaanggiri ( ayyE chchii….)
chchuu chchuu maari….chchuu chchuu maari….chchuu chchuu maari….

Tell-a-Friend

ச்சூ…ச்சூ… மாரி…..ச்சூ….ச்சூ ச்சூ மாரி….

தாத்தா தாத்தா தண்ணிக்குள்ள
தவள ரெண்டும் பொந்துக்குள்ள…
ச்சூ ச்சூ மாரி….
குத்தாலத்து காட்டுக்குள்ள
கொரங்கு எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள
ச்சூ ச்சூ மாரி….
ஊத்த பல்லி ரங்கம்மா
உள்ள வாடி ரங்கம்மா
ச்சூ ச்சூ மாரி….
உனக்கு புருசன் யாரம்மா
ஊள மூக்கு ஆளம்மா
ச்சூ ச்சூ மாரி….ச்சூ ச்சூ மாரி….

அதோ பாரு ரயிலுடா
ரயிலுக்குள்ள குயிலுடா
ச்சூ ச்சூ மாரி….
குயிலுகிட்ட நெருங்கினா
ரெண்டு மாசம் ஜெயிலுடா
ச்சூ ச்சூ மாரி….
சங்கிலி புங்கிலி கட்டிப்புடி
நான் மாட்டேன் வேங்கைப்புலி
ச்சூ ச்சூ மாரி….
சங்கரன் கோயில் சுந்தரி
சப்பரம் வருது எந்திரி
ச்சூ ச்சூ மாரி….ச்சூ ச்சூ மாரி….

( வேணாண்டா ராசு…. மாட்டிக்குவ… வேணாண்டா… டேய் ராசு… டேய் ராசு…)
( போடி மாரி…. )

தட்டான் தட்டான் லைட்டடி
கோழி குஞ்சிக்கு லைட்டடி
ச்சூ ச்சூ மாரி….
குசும்பு பண்ணும் சேவலை
கொழம்பு வச்சி ஊத்தடி
ச்சூ ச்சூ மாரி….
பட்டைய பட்டைய எடுத்துக்கோ
பரங்கி பட்டைய எடுத்துக்கோ
ச்சூ ச்சூ மாரி….
மொட்டையடிச்சது யாருன்னு
முட்டைய பாத்து கேட்டுக்கோ
ச்சூ ச்சூ மாரி….ச்சூ ச்சூ மாரி….

தோச பாத்து சிரிச்சிச்சாம்
பூரி கண்ண அடிச்சிச்சாம்
ச்சூ ச்சூ மாரி….
இட்டிலி சண்டை போட்டுச்சாம்
சட்டினி வெலக்கி விட்டுச்சாம்
ச்சூ ச்சூ மாரி….
கடுகு மிளகு திப்பிலி
கருங்கொளத்து சோக்கிரி
ச்சூ ச்சூ மாரி….
கொல்ல பக்கம் போகாதே
கொட்டி கிடக்கு ஜாங்கிரி ( அய்யே ச்சீ….)
ச்சூ ச்சூ மாரி….ச்சூ ச்சூ மாரி….ச்சூ ச்சூ மாரி

மாமன் எங்கிருக்கான் ஆ காட்டி


MOVIE : POO
MUSIC : KUMARAN SS
SINGERS : HARINI,KARTHIK & TIPPU

FEMALE : manasukkuLLE kaadhal sirikkuthu
mazhaiyum illai veyilum illai
appuRam eppadi vaanavil vanthathu
maamanggaaran enggE irukkaan

FEMALE : maaman enggirukkaan aa kaatti
mayilu kaaththirukkaa vaa kuutti
MALE : kaNNukkuL vachchikkittu veLiyE niiyum thEdaathE
vaNNaththu puuchchi enRum puuvai vittu pOgaadhE
FEMALE : kuttippOtta puunai pOla un kaalai naan suththuvEn
MALE : kurukku pOtta pinnal pOla un maarbil iLaippaaruvEn
FEMALE : alli koLam mEla kallu pOttu pORa vattam pOttu alapaayudhE
MALE : aalachanggu saththam kEtkumbOdhu kuuda unnOda pEr solludhE

FEMALE : kaiya thottu pEsura maaman
maiya vachcha mogaththaiyum thoduvaan
-nerunggi varuvaan…. muththam tharuvaan
maththa kadhai naan solla maattEn
paasi maNi kedakkuRa kazhuththil
paththu viral thadayanggaL tharuvaan
uusi vediyaa uLLa vedichchi
muuchchi vittu mayanggiyE pOvEn
MALE : aaLaagi naaLaana raasaaththiyE
azhagaala en nenjchai kodasaachchiyE
FEMALE : veLla vEtti mEla manjcha kara pOla
ottikkoLLa edam kEkkuRa….
MALE : -hE! vaNdi katti thaanE poNNu kEttu vanthEn
vekkaththai naan edai paakkuREn

MALE : thana nana nana nana nana nana nana…..
thana nana nana nana nana nana nana…..
FEMALE : chaiyya … chaiyya… chaiyaa…
chaiyya … chaiyya… chaiyyaa…. chaiyaa…

FEMALE : thaali katti unakkum enakkum
thEnilavu nelavula nadakkum
paalum pazhamum irukkumbOdhum
vERu pasi nenjchila irukkum
kattilukku dhinam kaal valikkum
-nuuththi ettu puLLa kutti poRakkum
-namma puLLaingga padikka thaanE
paLLikkuudam thaniyaa thiRakkum
MALE : emmaadi emmaadi thaanggaathammaa
aanaalum ennaasai thuunggaadhammaa
FEMALE : chaiyya chaiyya chaiyyaa …
aththa peththa paiyyaa…oththigaikku eppO varattum..
MALE : oththappaarvai paaththu … seththu poLachchENdii,…
maththa paarvai enna verattum
FEMALE : maaman enggirukkaan aa kaatti
mayilu kaaththirukkaa vaa kuutti
MALE : kaNNukkuL vachchikkittu veLiyE niiyum thEdaadhE
vaNNaththu puuchchi enRum puuva vittu pOgaadhE
FEMALE : kuttippOtta puunai pOla un kaalai naan suththuvEn
MALE : kurukku pOtta pinnal pOla un maarbil iLaippaaruvEn
FEMALE : alli koLam mEla kallu pOttu pORa vattam pOttu alapaayudhE
MALE : aalachanggu saththam kEtkumbOdhu kuuda unnOda pEr solludhE

Tell-a-Friend

பெண் : மனசுக்குள்ளே காதல் சிரிக்குது
மழையும் இல்லை வெயிலும் இல்லை
அப்புறம் எப்படி வானவில் வந்தது
மாமங்காரன் எங்கே இருக்கான்

பெண் : மாமன் எங்கிருக்கான் ஆ காட்டி
மயிலு காத்திருக்கா வா கூட்டி
ஆண் : கண்ணுக்குள் வச்சிக்கிட்டு வெளியே நீயும் தேடாதே
வண்ணத்து பூச்சி என்றும் பூவை விட்டு போகாதே
பெண் : குட்டிப்போட்ட பூனை போல உன் காலை நான் சுத்துவேன்
ஆண் : குருக்கு போட்ட பின்னல் போல உன் மார்பில் இளைப்பாருவேன்
பெண் : அல்லி கொளம் மேல கல்லு போட்டு போற வட்டம் போட்டு அலபாயுதே
ஆண் : ஆலசங்கு சத்தம் கேட்கும்போது கூட உன்னோட பேர் சொல்லுதே

பெண் : கைய தொட்டு பேசுர மாமன்
மைய வச்ச மொகத்தையும் தொடுவான்
நெருங்கி வருவான்…. முத்தம் தருவான்
மத்த கதை நான் சொல்ல மாட்டேன்
பாசி மணி கெடக்குற கழுத்தில்
பத்து விரல் தடயங்கள் தருவான்
ஊசி வெடியா உள்ள வெடிச்சி
மூச்சி விட்டு மயங்கியே போவேன்
ஆண் : ஆளாகி நாளான ராசாத்தியே
அழகால என் நெஞ்சை கொடசாச்சியே
பெண் : வெள்ல வேட்டி மேல மஞ்ச கர போல
ஒட்டிக்கொள்ள எடம் கேக்குற….
ஆண் : ஹே! வண்டி கட்டி தானே பொண்ணு கேட்டு வந்தேன்
வெக்கத்தை நான் எடை பாக்குறேன்

ஆண் : தன நன நன நன நன நன நன…..
தன நன நன நன நன நன நன…..
பெண் : சைய்ய … சைய்ய… சையா…
சைய்ய … சைய்ய… சைய்யா…. சையா…

பெண் : தாலி கட்டி உனக்கும் எனக்கும்
தேனிலவு நெலவுல நடக்கும்
பாலும் பழமும் இருக்கும்போதும்
வேறு பசி நெஞ்சில இருக்கும்
கட்டிலுக்கு தினம் கால் வலிக்கும்
நூத்தி எட்டு புள்ள குட்டி பொறக்கும்
நம்ம புள்ளைங்க படிக்க தானே
பள்ளிக்கூடம் தனியா திறக்கும்
ஆண் : எம்மாடி எம்மாடி தாங்காதம்மா
ஆனாலும் என்னாசை தூங்காதம்மா
பெண் : சைய்ய சைய்ய சைய்யா …
அத்த பெத்த பைய்யா…ஒத்திகைக்கு எப்போ வரட்டும்..
ஆண் : ஒத்தப்பார்வை பாத்து … செத்து பொளச்சேண்டீ,…
மத்த பார்வை என்ன வெரட்டும்
பெண் : மாமன் எங்கிருக்கான் ஆ காட்டி
மயிலு காத்திருக்கா வா கூட்டி
ஆண் : கண்ணுக்குள் வச்சிக்கிட்டு வெளியே நீயும் தேடாதே
வண்ணத்து பூச்சி என்றும் பூவ விட்டு போகாதே

ஓ.. எந்தன் வாழ்விலே ஒரு பொன்விழா


MOVIE : UNAKKAAGAVE VAAZHIGIREN
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : JANAKI

O.. enthan vAzhvilE oru ponvizhA (2)
ithu iLam kanavugaL malarum nEramE.
athil mana siRagugaL viriyum kAlamE
O.. enthan vAzhvilE oru ponvizhA (2)

paNNOdu nALum iNaiyum thALam
ennOdu vAzhvil iNainthAy nIyum
kalyANa rAgam vizhigaL pAdum
kAl pOdum kOlam kavithai Agum
santhOsa thenRal en vAzhvil vIsum
ennAsai nenjcham UrgOlam pOgum
anbAlE… anbAlE paNpAdi unninaivil nagaruvEn

……. O enthan vAzhvilE……….

senthAzham pUvE kathaigaL pEsu
singAra kARRE methuvAy vIsu
en kAthal dhEvan arugE vanthAn
enakkAga thAnE idhayam enRAn
-nAnantha nEram nAnAga illai
-nANanggaLAlE vAy pEsavillai
vizhaavE … vizhaavE paNpAdal…?

………….O enthan vAzhvilE………..

Tell-a-Friend

ஓ.. எந்தன் வாழ்விலே ஒரு பொன்விழா (2)
இது இளம் கனவுகள் மலரும் நேரமே.
அதில் மன சிறகுகள் விரியும் காலமே
ஓ.. எந்தன் வாழ்விலே ஒரு பொன்விழா (2)

பண்ணோடு நாளும் இணையும் தாளம்
என்னோடு வாழ்வில் இணைந்தாய் நீயும்
கல்யாண ராகம் விழிகள் பாடும்
கால் போடும் கோலம் கவிதை ஆகும்
சந்தோச தென்றல் என் வாழ்வில் வீசும்
என்னாசை நெஞ்சம் ஊர்கோலம் போகும்
அன்பாலே… அன்பாலே பண்பாடி உன்னினைவில் நகருவேன்

……. ஓ எந்தன் வாழ்விலே……….

செந்தாழம் பூவே கதைகள் பேசு
சிஙார காற்றே மெதுவாய் வீசு
என் காதல் தேவன் அருகே வந்தான்
எனக்காக தானே இதயம் என்றான்
நானந்த நேரம் நானாக இல்லை
நாணங்களாலே வாய் பேசவில்லை
விழாவே … விழாவே பண்பாடல்…?

………….ஓ எந்தன் வாழ்விலே………..

எப்போ வச்சிக்கலாம் அதை எப்படி வச்சிக்கலாம்


MOVIE : BANDHA PAASAM
SINGER : CHANDRABABU J P

eppO vachchikkalAm athai eppadi vachchikkalaam
thirumaNam eppO vachchikkalaam athai eppadi vachchikkalaam
cheppu silaiyE chinna kuyilE singgaari namma thirumaNaththai
eppO vachchikkalaam athai eppadi vachchikkalaam

pathivu seyvOmaa athaiyE uRuthi seyvOmA
pathivu seyvOmaa athaiyE uRuthi seyvOmA
ada pazhani vElan thalaimaiyilE nadaththik koLvOmA
munnE uLLa muRaippadi kaNNE unthan kazhuththinilE
-nAnE unakku thAli eduththu mudichchi pOdavaa?
munnE uLLa muRaippadi kaNNE unthan kazhuththinilE
-nAnE unakku thAli eduththu mudichchi pOdavaa?
antha muzhukkathaiyum mARRi antha vazhakkaththaiyum mARRi
-nAn kazhuththai konjcham mARRi unnai mudichchi pOda vidavaa

…………eppO vachchikkalaam…………..

selavu illamE namakku siramam illaamE
selavu illamE namakku siramam illaamE
romba simppiLAga sikkanamaaga nadaththikkoLvOmA
madi niRaiya paNam irunthum manasukkuLE payam irukku
Anaa unnai kaNNda bOthu athuvum maRaiyuthu
madi niRaiya paNam irunthum manasukkuLE payam irukku
Anaa unnai kaNNda bOthu athuvum maRaiyuthu
adi lAlA kadai lattu nI vaamma konjcham kittE
inggu thAnA vantha chittE iLa thAmaRai pU mottE.

……………..eppO vachchikkalaam………….

Tell-a-Friend

எப்போ வச்சிக்கலாம் அதை எப்படி வச்சிக்கலாம்
திருமணம் எப்போ வச்சிக்கலாம் அதை எப்படி வச்சிக்கலாம்
செப்பு சிலையே சின்ன குயிலே சிங்காரி நம்ம திருமணத்தை
எப்போ வச்சிக்கலாம் அதை எப்படி வச்சிக்கலாம்

பதிவு செய்வோமா அதையே உறுதி செய்வோமா
பதிவு செய்வோமா அதையே உறுதி செய்வோமா
அட பழனி வேலன் தலைமையிலே நடத்திக் கொள்வோமா
முன்னே உள்ள முறைப்படி கண்ணே உந்தன் கழுத்தினிலே
நானே உனக்கு தாலி எடுத்து முடிச்சி போடவா?
முன்னே உள்ள முறைப்படி கண்ணே உந்தன் கழுத்தினிலே
நானே உனக்கு தாலி எடுத்து முடிச்சி போடவா?
அந்த முழுக்கதையும் மாற்றி அந்த வழக்கத்தையும் மாற்றி
நான் கழுத்தை கொஞ்சம் மாற்றி உன்னை முடிச்சி போட விடவா

…………எப்போ வச்சிக்கலாம்…………..

செலவு இல்லமே நமக்கு சிரமம் இல்லாமே
செலவு இல்லமே நமக்கு சிரமம் இல்லாமே
ரொம்ப சிம்ப்பிளாக சிக்கனமாக நடத்திக்கொள்வோமா
மடி நிறைய பணம் இருந்தும் மனசுக்குளே பயம் இருக்கு
ஆனா உன்னை கண்ண்ட போது அதுவும் மறையுது
மடி நிறைய பணம் இருந்தும் மனசுக்குளே பயம் இருக்கு
ஆனா உன்னை கண்ண்ட போது அதுவும் மறையுது
அடி லாலா கடை லட்டு நீ வாம்ம கொஞ்சம் கிட்டே
இங்கு தானா வந்த சிட்டே இள தாமறை பூ மொட்டே.

……………..எப்போ வச்சிக்கலாம்………….

கொஞ்சம் தள்ளிக்கணும் கொஞ்சம் நின்னுக்கணும்


MOVIE : KADAVUL IRUKINDRAAN
MUSIC : KVM
SINGER : CHANDRABABU J P

konjcham thaLLikkaNum konjcham ninnukkaNum
sollAmE therinjchikkaNum thodAmE pEsikkaNum
konjcham thaLLikkaNum konjcham ninnukkaNum
sollAmE therinjchikkaNum thodAmE pEsikkaNum
kaNNAl pAththukkaNum ennai sEththukkaNum
solla kEttukkaNum jOdi pOttukkaNum

anubava kuRaivu mannikkaNum athukkoru thayakkam paNNikkaNum
ennALum nI thaan sollikkaNum ennaaLum nI thAn sollikkaNum
ennai reNdu kaiyAlE aLLikkaNum..

…………konjcham thaLLikkaNum ……………….

pAkkuRa pArvaiyil viLanggalaiyA nAn bayappaduREnE theriyalaiyA
-shAk adichchA puLLa nadunggalaiyA
-nAn bEkadichchEnE puriyalaiyA

………..kaNNAl paaththukkaNum ………..

enakkum manasu porukkalEy irukkuthu kaiyilE kiLi piLLE
enakkum manasu porukkalEy irukkuthu kaiyilE kiLi piLLE
surukkunnu kalyANam mudichchikkuvOm
surukkunnu kalyANam mudichchikkuvOm
chinna siRaikkuLLE nammai adaichchikkuvOm

………..konjcham thaLLikkaNum………….

Tell-a-Friend

கொஞ்சம் தள்ளிக்கணும் கொஞ்சம் நின்னுக்கணும்
சொல்லாமே தெரிஞ்சிக்கணும் தொடாமே பேசிக்கணும்
கொஞ்சம் தள்ளிக்கணும் கொஞ்சம் நின்னுக்கணும்
சொல்லாமே தெரிஞ்சிக்கணும் தொடாமே பேசிக்கணும்
கண்ணால் பாத்துக்கணும் என்னை சேத்துக்கணும்
சொல்ல கேட்டுக்கணும் ஜோடி போட்டுக்கணும்

அனுபவ குறைவு மன்னிக்கணும் அதுக்கொரு தயக்கம் பண்ணிக்கணும்
என்னாளும் நீ தான் சொல்லிக்கணும் என்னாளும் நீ தான் சொல்லிக்கணும்
என்னை ரெண்டு கையாலே அள்ளிக்கணும்..

…………கொஞ்சம் தள்ளிக்கணும் ……………….

பாக்குற பார்வையில் விளங்கலையா நான் பயப்படுறேனே தெரியலையா
-ஷாக் அடிச்சா புள்ள நடுங்கலையா
நான் பேகடிச்சேனே புரியலையா

………..கண்ணால் பாத்துக்கணும் ………..

எனக்கும் மனசு பொருக்கலேய் இருக்குது கையிலே கிளி பிள்ளே
எனக்கும் மனசு பொருக்கலேய் இருக்குது கையிலே கிளி பிள்ளே
சுருக்குன்னு கல்யாணம் முடிச்சிக்குவோம்
சுருக்குன்னு கல்யாணம் முடிச்சிக்குவோம்
சின்ன சிறைக்குள்ளே நம்மை அடைச்சிக்குவோம்

………..கொஞ்சம் தள்ளிக்கணும்………….

ஒண்ணுமே புரியலே உலகத்திலே


MOVIE : KUMARA RAJA
MUSIC : T R PAAPPA
SINGER : CHANDRA BABU JP

oNNumE puriyalE ulagaththilE
oNNumE puriyalE ulagaththilE
ennannamO nadakkuthu marmamaa irukkuthu
oNNumE puriyalE ulagaththilE

kaNNilE kaNdathum kanavAy pOnathu
kAthilE kEttathum kathiyAy aanathu
kaNNilE kaNdathum kanavAy pOnathu
kAthilE kEttathum kathiyAy aanathu
ennAnnu theriyalE sonnaalum viLanggalE
ennAnnu theriyalE sonnaalum viLanggalE
ennai pOlE EmALi evanum illE
oNNumE puriyalE ulagaththilE

kaNNAna thanththaiyai kaNNIrilE thaLLinEn
kaNNAna thanththaiyai kaNNIrilE thaLLinEn
kaNNAdi vaLaiyalai ponnAga eNNinEn
peNNAsai veRiyilE thanmAnam theriyalE
peNNAsai veRiyilE thanmAnam theriyalE
ennai pOla EmALi evanum illE…
oNNumE puriyalE ulagaththilE…

Tell-a-Friend

ஒண்ணுமே புரியலே உலகத்திலே
ஒண்ணுமே புரியலே உலகத்திலே
என்னன்னமோ நடக்குது மர்மமா இருக்குது
ஒண்ணுமே புரியலே உலகத்திலே

கண்ணிலே கண்டதும் கனவாய் போனது
காதிலே கேட்டதும் கதியாய் ஆனது
கண்ணிலே கண்டதும் கனவாய் போனது
காதிலே கேட்டதும் கதியாய் ஆனது
என்னான்னு தெரியலே சொன்னாலும் விளங்கலே
என்னான்னு தெரியலே சொன்னாலும் விளங்கலே
என்னை போலே ஏமாளி எவனும் இல்லே
ஒண்ணுமே புரியலே உலகத்திலே

கண்ணான தந்தையை கண்ணீரிலே தள்ளினேன்
கண்ணான தந்தையை கண்ணீரிலே தள்ளினேன்
கண்ணாடி வளையலை பொன்னாக எண்ணினேன்
பெண்ணாசை வெறியிலே தன்மானம் தெரியலே
பெண்ணாசை வெறியிலே தன்மானம் தெரியலே
என்னை போல ஏமாளி எவனும் இல்லே…
ஒண்ணுமே புரியலே உலகத்திலே…

உன் திருமுகத்தை ஒரு முகமா திருப்பு


MOVIE : KUMARA RAJA
MUSIC : T R PAAPPA
SINGER : CHANDRA BABU JP

un thirumugaththai oru mugamA thiruppu
un thirumugaththai oru mugamA thiruppu
intha pakkam thiruppu…EmmA veRuppu
unakku enna vanththAlum nAnE poRuppu.. nAnE poRuppu
un thirumugaththai oru mugamA thiruppu

maRaimugamA pEsuvathum sariyA ithuvum sariyA
athu thAn kuRaiyaa ?
ungga manasu ippadi mARuvathum muRaiyA
unakkena veRiyA?
maRaimugamA pEsuvathum sariyA?

kAthalukkum kaNNu illE theriyumA
pattaa kaalavathi Ana udanE mudiyumA
konjcham karuNai vachchi manasiRanggi kaNNALA
Asai kaNNALa ena sonnA pOthum ..thirumugaththai……..

kaliyuga arjunanai kaNNAla pAru
thirumbi kaNNAla pAru
? kalanggidum pAru
kattazhagi unnai vitta kathi illai vERu
kattazhagi unnai vitta kathi illai vERu
enakku vithi illai vERu
?kAthali nAnE nalla kavanichchi pAru..

Tell-a-Friend

உன் திருமுகத்தை ஒரு முகமா திருப்பு
உன் திருமுகத்தை ஒரு முகமா திருப்பு
இந்த பக்கம் திருப்பு…ஏம்மா வெறுப்பு
உனக்கு என்ன வந்தாலும் நானே பொறுப்பு.. நானே பொறுப்பு
உன் திருமுகத்தை ஒரு முகமா திருப்பு

மறைமுகமா பேசுவதும் சரியா இதுவும் சரியா
அது தான் குறையா ?
உங்க மனசு இப்படி மாறுவதும் முறையா
உனக்கென வெறியா?
மறைமுகமா பேசுவதும் சரியா?

காதலுக்கும் கண்ணு இல்லே தெரியுமா
பட்டா காலவதி ஆன உடனே முடியுமா
கொஞ்சம் கருணை வச்சி மனசிறங்கி கண்ணாளா
ஆசை கண்ணாள என சொன்னா போதும் ..திருமுகத்தை……..

கலியுக அர்ஜுனனை கண்ணால பாரு
திரும்பி கண்ணால பாரு
? கலங்கிடும் பாரு
கட்டழகி உன்னை விட்ட கதி இல்லை வேறு
கட்டழகி உன்னை விட்ட கதி இல்லை வேறு
எனக்கு விதி இல்லை வேறு
?காதலி நானே நல்ல கவனிச்சி பாரு..

தந்தன்னா பாட்டு பாடணும் துந்தன்ன தாளம் போடணும்


MOVIE : MAHAADEVI
MUSIC : VISWANATHAN RAMAMURTHTHY
SINGER : CHANDRABABU JP

thanthannaa pAttu pAdaNum thunththanna thALam pOdaNum
thanthannaa pAttu pAdaNum thunththanna thALam pOdaNum
adi kiNNikiNi kiNNkiNi kiNNkiNi sutha mAnggani mAnggani thavamaNiyE
thanthannaa pAttu pAdaNum thunththanna thALam pOdaNum

pAmbai kUda nambidalAm athin pAsaanaththaiyum nambidalaam
pAmbaikkUda nambidalAm athin pAsAnaththaiyum nambidalAm
intha pattaaLaththu vIrarai nambinAl kattaayamaa Ottai Enththi..
thanthannaa pAttu pAdaNum thunththanna thALam pOdaNum

paththini vESam pOdaathE summa pagattu kAtti AdaathE
paththini vESam pOdaathE summa pagattu kAtti AdaathE
saththiyamA nI uththamiyA
inththa kaththi munaiyilE ennai veththu paya pOla eNNAthE
inththa kaththi munaiyilE ennai veththu paya pOla eNNAthE
thanthannaa pAttu pAdaNum thunththanna thALam pOdaNum

anggE inggE suththi alainthittAlum ammanai sEvikka vanthidaNum
anggE inggE suththi alainthittAlum ammanai sEvikka vanthidaNum
intha ammanum kimmanum nimmathiyAga intha saamiya sEvikka vanthidaNum
saamiya sEvikka vanthidaNum intha saamiya sEvikka vanththidaNum
amman thAn ulagil siRanththathu.. saami thaan saala siRanthathu
amman thAn ulagil siRanththathu.. saami thaan saala siRanthathu
Aga ammanu saamiyum sammathapatta athaivida saala siRanthathu Ethu?
thanthannaa pAttu pAdaNum thunththanna thALam pOdaNum

Tell-a-Friend

தந்தன்னா பாட்டு பாடணும் துந்தன்ன தாளம் போடணும்
தந்தன்னா பாட்டு பாடணும் துந்தன்ன தாளம் போடணும்
அடி கிண்ணிகிணி கிண்ண்கிணி கிண்ண்கிணி சுத மாங்கனி மாங்கனி தவமணியே
தந்தன்னா பாட்டு பாடணும் துந்தன்ன தாளம் போடணும்

பாம்பை கூட நம்பிடலாம் அதின் பாசானத்தையும் நம்பிடலாம்
பாம்பைக்கூட நம்பிடலாம் அதின் பாசானத்தையும் நம்பிடலாம்
இந்த பட்டாளத்து வீரரை நம்பினால் கட்டாயமா ஓட்டை ஏந்தி..
தந்தன்னா பாட்டு பாடணும் துந்தன்ன தாளம் போடணும்

பத்தினி வேஸம் போடாதே சும்ம பகட்டு காட்டி ஆடாதே
பத்தினி வேஸம் போடாதே சும்ம பகட்டு காட்டி ஆடாதே
சத்தியமா நீ உத்தமியா
இந்த கத்தி முனையிலே என்னை வெத்து பய போல எண்ணாதே
இந்த கத்தி முனையிலே என்னை வெத்து பய போல எண்ணாதே
தந்தன்னா பாட்டு பாடணும் துந்தன்ன தாளம் போடணும்

அங்கே இங்கே சுத்தி அலைந்திட்டாலும் அம்மனை சேவிக்க வந்திடணும்
அங்கே இங்கே சுத்தி அலைந்திட்டாலும் அம்மனை சேவிக்க வந்திடணும்
இந்த அம்மனும் கிம்மனும் நிம்மதியாக இந்த சாமிய சேவிக்க வந்திடணும்
சாமிய சேவிக்க வந்திடணும் இந்த சாமிய சேவிக்க வந்திடணும்
அம்மன் தான் உலகில் சிறந்தது.. சாமி தான் சால சிறந்தது
அம்மன் தான் உலகில் சிறந்தது.. சாமி தான் சால சிறந்தது
ஆக அம்மனு சாமியும் சம்மதபட்ட அதைவிட சால சிறந்தது ஏது?
தந்தன்னா பாட்டு பாடணும் துந்தன்ன தாளம் போடணும்