பிறக்கும் போதும் அழுகின்றாய்


MOVIE : KAVALAI ILLAATHA MANITHAN
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : CHANDRABABU JP
LYRICS : KANNADAASAN

piRakkum bOthum azhuginRaay
iRakkum bOthum azhuginRaay
orunaaLEnum kavalai illaamal
sirikka maRanthaay maanidanE
piRakkum bOthum azhuginRaay
iRakkum bOthum azhuginRaay

iravin kaNNiir panithuLi enbaar
mugilin kaNNiir mazhaiyena solvaar
iyaRkai azhuthaal ulagam sezhikkum
manithan azhuthaal iyaRkai sirikkum…iyaRkai sirikkum..

annaiyin kaiyil aaduvathu inbam
kanniyin kaiyil saayvathum inbam
thannai aRinththaal uNmaiyil inbam
thannalam maRanthaal perumpErinbam…. perum pErinbam..

piRakkum bOthum azhuginRaay
iRakkum bOthum azhuginRaay
orunaaLEnum kavalai illaamal
sirikka maRanthaay maanidanE

Tell-a-Friend

பிறக்கும் போதும் அழுகின்றாய்
இறக்கும் போதும் அழுகின்றாய்
ஒருனாளேனும் கவலை இல்லாமல்
சிரிக்க மறந்தாய் மானிடனே
பிறக்கும் போதும் அழுகின்றாய்
இறக்கும் போதும் அழுகின்றாய்

இரவின் கண்ணீர் பனிதுளி என்பார்
முகிலின் கண்ணீர் மழையென சொல்வார்
இயற்கை அழுதால் உலகம் செழிக்கும்
மனிதன் அழுதால் இயற்கை சிரிக்கும்…இயற்கை சிரிக்கும்..

அன்னையின் கையில் ஆடுவது இன்பம்
கன்னியின் கையில் சாய்வதும் இன்பம்
தன்னை அறிந்தால் உண்மையில் இன்பம்
தன்னலம் மறந்தால் பெரும்பேரின்பம்…. பெரும் பேரின்பம்..

பிறக்கும் போதும் அழுகின்றாய்
இறக்கும் போதும் அழுகின்றாய்
ஒருனாளேனும் கவலை இல்லாமல்
சிரிக்க மறந்தாய் மானிடனே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: