அழைக்காதே நினைக்காதே அவைதனிலே என்னையே


MOVIE : MANAALANE MANGAYIN BHAGYAM
MUSIC : ADI NARAYANA RAO
SINGER : SUSHEELA P

azhaikkAthE ninaikkAthE
avaithanilE ennaiyE rAjA
AruyirE maRavEn
azhaikkAthE ninaikkAthE
avaithanilE ennaiyE rAjA
AruyirE maRavEn
azhaikkAthE….

ezhil tharum jOthi maRanthiduvEnA
igam athil nAnE pirinthiduvEnA
ennai manam naadida samayamithAnA (2)
kaninthidum ennALumE kaNNAna en rAjA
kaninthidum ennALumE kaNNAna en rAjA
azhaikkAthE…..

kAthalinAlE kAnaththinAlE
kAvalanE ennai avaiyin munnAlE
sOthanaiyAgavE nI azhaikkAthE
sOthanaiyAgavE nI azhaikkAthE
kaninththidum ennALumE kaNNAna en rAjA
kaninththidum ennALumE kaNNAna en rAjA
azhaikkAthE…

Tell-a-Friend

அழைக்காதே நினைக்காதே
அவைதனிலே என்னையே ராஜா
ஆருயிரே மறவேன்
அழைக்காதே நினைக்காதே
அவைதனிலே என்னையே ராஜா
ஆருயிரே மறவேன்
அழைக்காதே….

எழில் தரும் ஜோதி மறந்திடுவேனா
இகம் அதில் நானே பிரிந்திடுவேனா
என்னை என்னை மனம் நாடிட சமயமிதானா* (2)
கனிந்திடும் என்னாளுமே கண்ணான என் ராஜா
கனிந்திடும் என்னாளுமே கண்ணான என் ராஜா
அழைக்காதே…..

காதலினாலே கானத்தினாலே
காவலனே என்னை அவையின் முன்னாலே
சோதனையாகவே நீ அழைக்காதே
சோதனையாகவே நீ அழைக்காதே
கனிந்திடும் என்னாளுமே கண்ணான என் ராஜா
கனிந்திடும் என்னாளுமே கண்ணான என் ராஜா
அழைக்காதே…

*nanRi thiru.Prakash

2 Responses to “அழைக்காதே நினைக்காதே அவைதனிலே என்னையே”

  1. Prakash Bebington Says:

    Ennai manam naadida samayamidhaana?

    என்னை மனம் நாடிட சமயமிதானா?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: