கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே


MOVIE : NADODI MANNAN
MUSIC : S M SUBBAIAH NAIDU
LYRICS : P KALYANASUNDRAM

kaNNil vanthu minnal pOl kANuthE inba
kAviya kalaiyE OviyamE
kaNNil vanthu minnal pOl kANuthE inba
kAviya kalaiyE OviyamE
sezhum kani pOla suvai tharum mAmaNi en
pAdidum pUngkuyilE
sezhum kani pOla suvai tharum mAmaNi en
pAdidum pUngkuyilE
inba kAviya kalaiyE OviyamE
kaNNil vanthu minnal pOl kANuthE inba
kAviya kalaiyE OviyamE

sudar minnal kaNdu thAzhai malarvathu pOla
unaik kaNdu uLLamE magizhnthEnE
sudar minnal kaNdu thAzhai malarvathu pOla
unaik kaNdu uLLamE magizhnthEnE
nIla vAnam illaatha UrE illai
ulaginil mazhai inRi Ethum illai
amudhE unai anRi vAzhvE illai
anbE ithu uNmaiyE
inba kAviya kalayE OviyamE

angkum ingkum viLaiyAdi alai pOla uRavAdi
angkum ingkum viLaiyAdi alai pOla uRavAdi
Anandham kANum nEram thAnE
uLLaththin AsaiyE unnai unnai thEduthE…unnai unnai thEduthE
konjchi pEsum kiLiyE nal inbam tharum jOthiyE
mAnE malarinum melliyadhu kAdhalE
konjchi pEsum kiLiyE nal inbam tharum jOthiyE
mAnE malarinum melliyadhu kAdhalE
magizhvOm nAmE pudhumai vAzhvilE
magizhvOm nAmE pudhumai vAzhvilE
inba kAviya kalaiyE OviyamE
kaNNil vanthu minnal pOl kANuthE inba
kAviya kalaiyE OviyamE

Tell-a-Friend

கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே இன்ப
காவிய கலையே ஓவியமே
கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே இன்ப
காவிய கலையே ஓவியமே
செழும் கனி போல சுவை தரும் மாமணி என்
பாடிடும் பூங்குயிலே
செழும் கனி போல சுவை தரும் மாமணி என்
பாடிடும் பூங்குயிலே
இன்ப காவிய கலையே ஓவியமே
கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே இன்ப
காவிய கலையே ஓவியமே

சுடர் மின்னல் கண்டு தாழை மலர்வது போல
உனைக் கண்டு உள்ளமே மகிழ்ந்தேனே
சுடர் மின்னல் கண்டு தாழை மலர்வது போல
உனைக் கண்டு உள்ளமே மகிழ்ந்தேனே
னீல வானம் இல்லாத ஊரே இல்லை
உலகினில் மழை இன்றி ஏதும் இல்லை
அமுதே உனை அன்றி வாழ்வே இல்லை
அன்பே இது உண்மையே
இன்ப காவிய கலயே ஓவியமே

அங்கும் இங்கும் விளையாடி அலை போல உறவாடி
அங்கும் இங்கும் விளையாடி அலை போல உறவாடி
ஆனன்தம் காணும் நேரம் தானே
உள்ளத்தின் ஆசையே உன்னை உன்னை தேடுதே…உன்னை உன்னை தேடுதே
கொஞ்சி பேசும் கிளியே நல் இன்பம் தரும் ஜோதியே
மானே மலரினும் மெல்லியது காதலே
கொஞ்சி பேசும் கிளியே நல் இன்பம் தரும் ஜோதியே
மானே மலரினும் மெல்லியது காதலே
மகிழ்வோம் நாமே புதுமை வாழ்விலே
மகிழ்வோம் நாமே புதுமை வாழ்விலே
இன்ப காவிய கலையே ஓவியமே
கண்ணில் வந்து மின்னல் போல் காணுதே இன்ப
காவிய கலையே ஓவியமே

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: