ஒரு தேவலோக ராணி


MOVIE : MAAYAVI
MUSIC : DEVI SHRI PRASAD
SINGERS : CHITRA , DEVI SHRI PRASAD & RANJIT
LYRICS : VIJAY

oru dEvalOga raaNi maN mElE kOlam pOdavE vanththaaL
avaL pEsum pEchchilum paadum paattilum vaanam thuuRavE seythaaL
oru dEvalOga raaNi maN mElE kOlam pOdavE vanththaaL
avaL pEsum pEchchilum paadum paattilum vaanam thuuRavE seythaaL
avaL oru vizhiyAlE oru varam tharuvaaLE
avaL maRu vizhiyAlE varam tharuvaaLE
oru vaana villai pOl vaazhum antha peN yaaru yaaru yaaru
-hEy thakida thakida thakidajam antha peN inggu naanE
thakida thakida thakajam nadamaadum kavithai thaanE
thakida thakida thakidajam antha peN inggu naanE
thakida thakida thakajam nadamaadum kavithai thaanE

hey everybody lemme just tell yeh
about a gal whose ..?..
Eyes like the diamonds smiles like the rainbow
She’s an angel gonna take her to the top …..come on.
hey everybody let me just tell yeh
About a girl whose ..?..
Eyes like the diamonds smiles like the rainbow
She’s an angel gonna took her to the top

mEgamE mEgamE mElaadai pOl nii maaRu maaRu
mEgamE o mEgamE thEnaaRu pOl nii URu Uru
pulveLiyaavum en thaaymozhiyaagum
antha veNpaniyaavum oo.. en mugavari yaagum
puriyaathu punnagai vaazhum veNNilaa yaaru yaaru yaaru

……………..thakida thakida thakidajam ……………..

-hE kaaRRilE ? muuchchaagavE naan neeLa neeLa
thOppilE maanthOppilE niiraagavE naan vaazha vaazha
ovvoru nodiyum chiththiramaagum
ovvoru nodiyum o o sari gama paadum
maruthaaNi pOl intha jaathi malligai yaaru yaaru yaaru

……………..thakida thakida thakidajam ……………..

hey everybody lemme just tell yeh
about a gal whose ..?..
Eyes like the diamonds smiles like the rainbow
She’s an angel gonna take her to the top ….

Tell-a-Friend

ஒரு தேவலோக ராணி மண் மேலே கோலம் போடவே வந்தாள்
அவள் பேசும் பேச்சிலும் பாடும் பாட்டிலும் வானம் தூறவே செய்தாள்
ஒரு டேவலோக ராணி மண் மேலே கோலம் போடவே வந்தாள்
அவள் பேசும் பேச்சிலும் பாடும் பாட்டிலும் வானம் தூறவே செய்தாள்
அவள் ஒரு விழியாலே ஒரு வரம் தருவாளே
அவள் மறு விழியாலே வரம் தருவாளே
ஒரு வான வில்லை போல் வாழும் அந்த பெண் யாரு யாரு யாரு
ஹேய் தகிட தகிட தகிடஜம் அந்த பெண் இங்கு நானே
தகிட தகிட தகஜம் நடமாடும் கவிதை தானே
தகிட தகிட தகிடஜம் அந்த பெண் இங்கு நானே
தகிட தகிட தகஜம் நடமாடும் கவிதை தானே

hey everybody lemme just tell yeh
about a gal whose ..?..
Eyes like the diamonds smiles like the rainbow
She’s an angel gonna take her to the top …..come on.
hey everybody let me just tell yeh
About a girl whose ..?..
Eyes like the diamonds smiles like the rainbow
She’s an angel gonna took her to the top

மேகமே மேகமே மேலாடை போல் நீ மாறு மாறு
மேகமே ஒ மேகமே தேனாறு போல் நீ ஊறு
புல்வெளியாவும் என் தாய்மொழியாகும்
அந்த வெண்பனியாவும் ஓ.. என் முகவரி யாகும்
புரியாது புன்னகை வாழும் வெண்ணிலா யாரு யாரு யாரு

……………..தகிட தகிட தகிடஜம் ……………..

ஹே காற்றிலே ? மூச்சாகவே நான் நேள நேள
தோப்பிலே மாந்தோப்பிலே நீராகவே நான் வாழ வாழ
ஒவ்வொரு நொடியும் சித்திரமாகும்
ஒவ்வொரு நொடியும் ஒ ஒ சரி கம பாடும்
மருதாணி போல் இந்த ஜாதி மல்லிகை யாரு யாரு யாரு

……………..தகிட தகிட தகிடஜம் ……………..

hey everybody lemme just tell yeh
about a gal whose ..?..
Eyes like the diamonds smiles like the rainbow
She’s an angel gonna take her to the top …..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: