அத்திந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்


MOVIE : CHANDRAMUKI
MUSIC : VIDYASAGAR
SINGERS : SPB & VAISHAALI

aththinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
thagathinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
aththinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
thagathinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
aadaatha javvaathu manam aadidum bommi
aaNdavanai thaalaattum isai kELadi bommi
em paattu vanthaalE manam thuLLidum bommi
avan paattu illaatha idam enggadi bommi
muththangaL? muththaaga thantha paattu padichchEn
paattilE palakOdi nenjchai naanum pudichchEn

aththinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
thagathinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm

vatta vatta mottugaLai thatta thatta vanthathammA nathi kAththu O nathi kAththu
mottu mottu mella mella mettu mettu kattuthamma suthi paaththu O suthi paaththu
E .. aada vaikkaNum paattu summa asaiya vaikkaNum paattu
kEtka vaikkaNum paattu nalla kiRangga vaikkaNum paattu
intha paattu saththam kEttu suththum buumi eppOdhum.

aththinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
thagathinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm

chinna chinna thottil katti amma sollum aariraarO isai thAnE O isai thAnE
aaNum peNNum kattil katti aasai mettu kattuvathum isai thAnE O isai thAnE
E aaru manamE aaru inggu anaiththum aRinthathu yaaru
aRivai thiRanthu paaru adhil illaathatha sEru
ada ellaam therinjcha ellaam aRinjcha aaLE illaiyammaa

aththinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
thagathinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
aadaatha javvaathu manam aadidum bommi
aaNdavanai thaalaattum isai kELadi bommi
em paattu vanthaalE manam thuLLidum bommi
avan paattu illaatha idam enggadi bommi
muththangaL? muththaaga thantha paattu padichchEn
paattilE palakOdi nenjchai naanum pudichchEn
aththinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm
thagathinthOm thinthiyumthomthana thinthaathi nomthOm

Tell-a-Friend

அத்திந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
தகதிந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
அத்திந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
தகதிந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
ஆடாத ஜவ்வாது மனம் ஆடிடும் பொம்மி
ஆண்டவனை தாலாட்டும் இசை கேளடி பொம்மி
எம் பாட்டு வந்தாலே மனம் துள்ளிடும் பொம்மி
அவன் பாட்டு இல்லாத இடம் எங்கடி பொம்மி
முத்தஙள்? முத்தாக தந்த பாட்டு படிச்சேன்
பாட்டிலே பலகோடி நெஞ்சை நானும் புடிச்சேன்

அத்திந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
தகதிந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்

வட்ட வட்ட மொட்டுகளை தட்ட தட்ட வந்ததம்மா நதி காத்து ஓ நதி காத்து
மொட்டு மொட்டு மெல்ல மெல்ல மெட்டு மெட்டு கட்டுதம்ம சுதி பாத்து ஓ சுதி பாத்து
ஏ .. ஆட வைக்கணும் பாட்டு சும்ம அசைய வைக்கணும் பாட்டு
கேட்க வைக்கணும் பாட்டு நல்ல கிறங்க வைக்கணும் பாட்டு
இந்த பாட்டு சத்தம் கேட்டு சுத்தும் பூமி எப்போதும்.

அத்திந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
தகதிந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்

சின்ன சின்ன தொட்டில் கட்டி அம்ம சொல்லும் ஆரிராரோ இசை தானே ஓ இசை தானே
ஆணும் பெண்ணும் கட்டில் கட்டி ஆசை மெட்டு கட்டுவதும் இசை தானே ஓ இசை தானே
ஏ ஆரு மனமே ஆரு இங்கு அனைத்தும் அறிந்தது யாரு
அறிவை திறந்து பாரு அதில் இல்லாதத சேரு
அட எல்லாம் தெரிஞ்ச எல்லாம் அறிஞ்ச ஆளே இல்லையம்மா

அத்திந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
தகதிந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
ஆடாத ஜவ்வாது மனம் ஆடிடும் பொம்மி
ஆண்டவனை தாலாட்டும் இசை கேளடி பொம்மி
எம் பாட்டு வந்தாலே மனம் துள்ளிடும் பொம்மி
அவன் பாட்டு இல்லாத இடம் எங்கடி பொம்மி
முத்தஙள்? முத்தாக தந்த பாட்டு படிச்சேன்
பாட்டிலே பலகோடி நெஞ்சை நானும் புடிச்சேன்
அத்திந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்
தகதிந்தோம் திந்தியும்தொம்தன திந்தாதி நொம்தோம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: