டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிக்கடி துடிக்கும்


MOVIE : VEERAPANDIYA KATTAPOMMAN
MUSIC : RAMANATHAN G
SINGERS : VARASAKSHMI , KOMALA & P SUSHEELA

takku takkku…. takku takku takkunnu
adikkadi thudikkum adikkadi thudikkum adi peNNE
nikkiRa idathil vaNdupOlE suthisuthi
sakkaram adikkum gadikaaramalla
takku takku..takku takku takkunnu
adikkadi thudikkum adikkadi thudikkum adi peNNE

methaiyil paduthavudan nithirai verukkum
nithirai verukkumadi kaNNE
eththanai vaithiyaru paththiyam puguthapOdhum
pasika marakkkum athu nOyumalla
takku takku..takku takku takkunnu
adikkadi thudikkum adikkadi thudikkum adi peNNE

oththai kaalil ninnukittu nithamum thavikkum
nithamum thavikkum adi peNNE
suthivacha thaNNiyilE ekkachakkamaaga vanthu
chithiyai mudikkum adhu kokkumalla
ennavenRu nee solladi ..adhu ennavenRu nee solladi
kaadhal enRu nee sollamma pudhu kaadhal enRu nee sollamma

vElanai paadum thiruneeru pOdum
veethiyil thoongidum saami alla
vElanai paadum thiruneeru pOdum
veethiyil thoongidum saami alla
naLLiravu nEram vEsangaL maarum
koLLai adiththidum kaLvan alla

kaaNikkai kEttaal kaththi thanai neettum
kaiyaalE Iyaatha karumi alla
kaaNikkai kEttaal kaththi thanai neettum
kaiyaalE Iyaatha karumi alla
anjaathu nadai pOdum yaanai alla
arasimun viLaiyaadum maanum alla
anjaathu nadai pOdum yaanai alla
arasimun viLaiyaadum maanum alla
ennavenRE neeyum kELadi..
ennavenRE neeyum kELadi
mannarenRE neeyum solladi engaL
mannarenRE neeyum solladi

Tell-a-Friend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: